DomovNovicePrijava nalog – 18. 11. 2016

Prijava nalog – 18. 11. 2016

18. novembra 2016 je rok za prijave letošnjih raziskovalnih nalog/inovacijskih predlogov (RN/IP). Naloge je potrebno prijaviti s pomočjo elektronske prijavnice, ki jo najdete tukaj. Gesla in uporabniško ime za posamezno šolo so prejeli šolski koordinatorji raziskovalne dejavnosti na posamezni šoli ali ravnatelji.

Posebno opozorilo: pri PRIJAVI NALOG, gre šele za NAJAVO RN/IP. Zato pri povzetku zapišite najavo vaše RN/IP. Povzetke namreč posredujemo predsednikom ocenjevalnih komisij, ki na podlagi prebranega povzetka preverijo ustreznost umeščanja RN/IP na posamezno področje in lahko predlagajo prerazporeditev na ustreznejše področje. Zato naj bodo povzetki dovolj izčrpni. Predlagamo, da povzetek vsebuje: opis problema oz raziskovalno vprašanje, opis metode (populacija, vzorec,…) in navedbo ključnih predpostavk oz rezultatov. 

Podatki se vnašajo za vsako nalogo posebej. Za uspešen vnos v aplikaciji morate vnesti naslednje podatke;
•potrebno je izbrati vrsto naloge (raziskovalna naloga ali inovacijski predlog),
•področje raziskovanja,
•naslov naloge,
•avtor/ja/ji (potrebujete rojstni datum avtorja, ki se vnaša mesec/l dan/ letnica rojstva),
•mentor/ja/ji,
•povzetek (v skladu z navodili v razpisu, povzetek naj obsega 10-15 vrstic, 700 do 1000 znakov), v fazi prijave gre za najavo raziskovalne naloge ali inovacijskega predloga.

Vsi podatki iz prijavnice se ob oddaji (februar 2017) lahko spremenijo.

Šolski koordinator mora posredovati seznam vseh prijavljenih nalog in obrazec s podpisom ravnatelja posredovati na naslov Zveze prijateljev mladine Maribor do 18. 11. 2016.

Za vsa vprašanja v zvezi s prijavo je pristojna Urša Žiger, 02/229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI