DomovProgramiOtroški parlament

Otroški parlament

Ti ni vseeno, kako politiki odločajo o tvojem življenju? Želiš povedati naglas?

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo, ki od leta 1990 deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v osnovnih šolah po Sloveniji, nato na nivoju občin in regij in se zaključi z nacionalnim Otroškim parlamentom. Pomeni eno od izvirnih oblik, ki te spodbuja k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo otroci sami. Nastal je prav na pobudo učencev, ki si želijo javno spregovoriti, predstaviti svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki bi morale prisluhniti pobudam mladih.

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci … izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na Šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za Občinski otroški parlament, kjer izberejo delegacijo za Regijski otroški parlament, izbrani predstavniki slednjega pa zastopajo interese vrstnikov na Državnem oz. nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

V Mariboru organiziramo Regijski otroški parlament v začetku meseca marca, kjer vsako leto mladi izberejo 10 delegatov za Nacionalni otroški parlament, ki se odvije v aprilu. Tu zastopajo mnenja, predloge, ideje in rešitve mladih iz podravske regije.

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI