DomovKdo smoPoslanstvo

Poslanstvo

Temeljna opredelitev in poslanstvo organizacije

Zveza prijateljev mladine Maribor je samostojna, prostovoljna, nevladna, neprofitna in humanitarna zveza društev, v katero so vključena društva prijateljev mladine z območja Mestne občine Maribor in primestnih občin. Deluje od leta 1953 in je nepogrešljiva v sodobno organizirani civilni družbi.

ZPM Maribor se odziva na aktualna družbena vprašanja in tvorno prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Temeljni cilj zveze in njenih članov in članic je skrb za otroke in mladostnike, za družine v katerih živijo, za dvig kakovosti življenja, za zaščito njihovih pravic, izhajajočih tako iz mednarodnih dokumentov kot ustave republike Slovenije in zakonov te države.

Zveza prijateljev mladine Maribor je članica Zveze prijateljev mladine Slovenije, ene največjih in najštevilnejših organizacij civilne družbe v Sloveniji.

Temeljna načela delovanja organizacije

– ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe,
– spoštovanje vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin,
– prostovoljsko delo,
– neprofitnost,
– strpnost do vseh oblik različnosti,
– odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljskimi organizacijami,
– nestrankarsko delovanje.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI