DomovKdo smoPartnerji

Partnerji

Programski partnerji

Sodelujemo z vsemi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v občini Maribor in primestnih občinah, še posebej smo v okviru več obšolskih programov (Otroški parlament, Mladi za napredek Maribora, Bralna značka) vezani na tesno sodelovanje z osnovnimi šolami. Pri ustvarjanju programov sodelujemo z različnimi organizacijami, društvi in zavodi s področja športa, kulture, umetnosti, zdravja, varnosti v prometu, ekologije … ter sodelujemo v njihovih programih za otroke.

Podporniki – financerji

Glavni financer ZPM Maribor je na podlagi rednega financiranja, subvencij in razpisov Mestna občina Maribor, predvsem pri sofinanciranju letovanj pa nas podpirajo tudi sosednje občine. Del sredstev preko razpisov zagotavlja RS Slovenija oz. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za zdravstveno zavarovanje in podravske občine, ki sofinancirajo letovanja otrok (Ptuj, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Miklavž na Dravskem polju, Markovci, Oplotnica, Rače-Fram, Selnica ob Dravi, Ruše, Slov. Bistrica, Šentilj v Slov. Goricah).
Za posamezne projekte se s prijavami na evropske razpise potegujemo tudi za evropska sredstva –Evropski socialni sklad.  

Sponzorji – donatorji

Pri financiranju programov in projektov so nepogrešljivi sponzorji, ki prispevajo približno polovico vseh potrebnih sredstev za izvedbo večine naših dejavnosti. Pri izvedbi humanitarnih projektov se zanašamo na pomoč donatorjev in posameznikov, ki nas podpirajo pri naših prizadevanjih za srečno otroštvo vseh otrok.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI