DomovProgramiMentorski program

Mentorski program

”TI TO ZMOREŠ”

Mentorski program za mladostnike v Mestni občini Maribor

Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor smo novembra 2021 začeli s pilotnim podpornim mentorskim programom za mladostnike v Mestni občini Maribor. Pri svojem delu v programih TOM telefon, Otroški parlamenti in Letovanja smo v zadnjih letih, še posebej pa v času epidemije, pri mladostnikih identificirali občutno povečanje psiholoških težav, občutke osamljenosti in strah pred prihodnostjo. Povečanje teh problemov so zaznali tudi v drugih strokovnih organizacijah in društvih (Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo pri SZD, Sekcija za primarno pediatrijo – Združenje za pediatrijo SZD, Društvo študentov psihologije …).

Mestna občina Maribor nam je omogočila, da oblikujemo program, ki bo pomagal skupini mladostnikov, ki so jo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 najbolj prizadeli. Mnogim je kot posledica dolgotrajnega zaprtja šol in spremenjenega načina življenja padla motivacija in splošna psihološka odpornost. S programom Ti to zmoreš bomo vključenim mladostnikom nudili oporo skozi dejavno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov in mentorjev.

Cilj je podpora mladim pri ponovni prebuditvi motivacije ter blaženje občutkov odtujenosti. Z individualnimi pristopi se bomo potrudili, da se lahko vsak mlad uporabnik spozna s področjem, ki ga najbolj zanima in veseli. Spodbujali bomo sodelovanje, vrstniško druženje, samostojnost, ustvarjalnost in raziskovanje. Mladostniki bodo sooblikovali vsebine, s čimer jih želimo motivirati, da spoznajo svoje interese, prevzemajo dejavno vlogo in izražajo svoje mnenje. Skozi raznovrstne dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih, na terenu in v naravi jih želimo opremiti z uporabnimi življenjskimi veščinami.

Program z inovativnimi pristopi ponuja varen prostor in sproščeno vzdušje z namenom nudenja družabništva, pozitivne spodbude in  novih izkušenj. S tem je program tudi preventiven, saj lahko prepreči razvoj ali poglabljanje stisk.

Izvajajo ga mentorji ZPM Maribor (Kornelija Kaurin, Tadeja Dobaj, Urša Žiger in Monja Urbič), usposobljeni mentorji prostovoljci, zunanji strokovni sodelavci, v sodelovanju z društvi, organizacijami in podjetji z različnih področij. Strokovna vodja programa je psihologinja in predsednica ZPM Maribor Nina Babič. Pri vključitvi uporabnikov v mentorski program sodelujemo s šolskimi svetovalci.

 

Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Maribor
Sofinancer: Mestna občina Maribor

Trajanje programa: november 2021–oktober 2022 (neposredno delo z uporabniki: januar–september 2022)

DODATNE INFORMACIJE: Monja Urbič, koordinatorica mentorskega programa, 059 177 799, 051 363 351, monja@zpm-mb.si

.

.

.

.

JANUAR 2022

20. 1. 2022
Spoznavne delavnice in igre.

18. 1. 2022
Uvodno srečanje z mladostniki in njihovimi starši.

13. 1. 2022
Skupinska priprava mentorjev in prostovoljcev za izvedbo začetnih dejavnosti.

4. 1. 2022
3. del usposabljanja mentorjev in prostovoljcev: Razvojne faze mladostnikov in prepoznavanje težav
Izvajalec: Matej Miklavčič, psiholog

 

NOVEMBER-DECEMBER 2021

V začetni fazi programa smo načrtovali dejavnosti za mladostnike in starše ter izvedli usposabljanja za prostovoljce in mentorje. S strokovno vodjo programa, zunanjimi izvajalci, mentorji in prostovoljci smo pripravljali mentorske načrte in vsebine dejavnosti. Oblikovali smo potrebne dokumente (izjave za starše/skrbnike, dogovore o prostovoljskem delu, informativna besedila idr.). Opravili smo 15 individualnih sestankov z mentorji prostovoljci ter 10 individualnih sestankov s predstavniki svetovalnih služb mariborskih osnovnih šol.

Načrtujemo skupinske in individualne dejavnosti:
bobnarske delavnice, delavnico stop animacije, igranje na glasbene cevi, sprehod s kužki, ogled filma v kinu, likovne, šiviljske in lesarske delavnice, drsanje in druge športne dejavnosti, delavnico za boljšo organiziranost pri učenju, izdelovanje skodelic iz gline, sprehode v naravi, dramske urice, mini gasilsko vajo, obisk lutkovnega gledališča, učno pomoč, izlet na posestvo za živali, obisk adrenalinskega parka in drugo.
Program bomo v veliki meri oblikovali skupaj z mladostniki glede na njihove interese.

Uvodoma smo se za sodelovanje dogovorili z zunanjimi izvajalci: Alfakan – pasja šola, Društvo študentov psihologije, Društvo Afroritmi, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – DOPPS, Gobarsko društvo Lisička, Center Šteker – Podpora in pomoč pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij.

Mladi prostovoljki z našega programa Mladinski center DUM smo dali priložnost za oblikovanje vizualne podobe mentorskega programa. Avtorica grafik za Ti to zmoreš je Beti Trstenjak.

22. 12. 2021
2. del usposabljanja mentorjev in prostovoljcev: Dinamika skupine in pomen dogovorov
Izvajalka: Tjašo Arko, Slovenska filantropija

20. 12. 2021
1. del usposabljanja mentorjev in prostovoljcev: Prvi stik z mladostniki in motivacija
Izvajalka: Nina Babič, psihologinja in strokovna vodja mentorskega programa

29. 11. 2021
Uvodno virtualno srečanje s šolskimi svetovalci mariborskih osnovnih šol, ki so se odzvali našemu povabilu.
Tema: predstavitev mentorskega programa in dogovor o sodelovanju pri identifikaciji mladostnikov, ki se bodo vključili v program.

18. 11. 2021
Ravnateljem in šolskim svetovalnim službam vseh mariborskih osnovnih šol smo poslali vabilo za sodelovanje v začetni fazi mentorskega programa.

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI