DomovKdo smoTransparentnost delovanja

Transparentnost delovanja

ZPM Maribor je glede na prihodke in odhodke podvržena reviziji finančnega poslovanja. Poročilo revizorja je vključeno v letno poslovno (vsebinsko in finančno) poročilo.

 

 

V letu 2020 je v ZPM Maribor razmerje med najnižjo in najvišjo osnovno bruto plačo 1 : 3,33.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI