DomovProgramiLetovanje – DMZ na Pohorju

Letovanje – DMZ na Pohorju

“Pohorje moraš doživeti!” je slogan letovanja “Kolonije prijateljev” na Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Veliko zabave, gibanja v naravi, skrivnostnega druženja s škratom Milekom, raziskovanja čutov v gozdu čutil, ustvarjalnih delavnic, zanimivih obiskov iz doline, izletov in predvsem srčnega druženja in tkanja novi prijateljskih vezi … Enajst dni še prehitro mine in ko Pohorje doživiš enkrat, komaj čakaš na novih enajst.

Težko je povedati, kako fajn je na Pohorju, morda je najbolje, da damo besedo Arieli-Ani in Tamari, ki sta na Pohorju letovali že veliko-krat: “Pohorje je zakon! Je kot olajšanje bremena, ki nam ga naložijo starši, učitelji, družina (…) Uživamo in se imamo fajn v družbi prijateljev in učiteljev, ki vse skupaj popestrijo z večernim programom, zanimivimi gosti ter otroško igro. K odločitvi za prihod na Pohorje veliko prispeva naša želja po tem, da nam ne bi bilo treba prehitro odrasti (…) Prijateljstva, ki se tukaj sklenejo, vežejo močne vezi, ki jih ponazarjajo zapestnice prijateljstva. Skupaj jih pletemo in se tako učimo, da moramo verjeti vase in v svoje srce. Učimo se tudi pesmi, v katerih so skrite modrosti, legende in bajke. Na Pohorju najde vsak nekaj zase, vsak se lahko sprosti na svoj način. Tisti, ki vemo, kako je hoditi v šolo, vemo tudi, da je naša šola na Zidanšku ‘šola malo drugače’.” Če še nisi prepričan/a, morda zadnje dvome razblini video DMZ Pohorje – Kolonija prijateljev.

Datumi izmen 2024 so objavljeni na tej povezavi.

Prijave za letovanje otrok bomo pričeli zbirati v ponedeljek, 13. maja 2024, ob 11. uri. Prijava bo možna samo s spletno prijavnico, ki bo objavljene na naši spletni strani.

Informacije za starše:

Otroci in mladostniki se počitnic udeležijo kot samoplačniki in plačajo polno ceno letovanja, vsako leto pa se trudimo, da je možno tudi subvencioniranje s pomočjo sredstev, ki jih s posebno obliko socialnih transferjev zagotavljajo občine (vezano na stalno bivališče otroka) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pri organizaciji letovanj in zagotavljanju sredstev za finančno ugodne počitnice sodelujemo z:
 Občinami za subvencionirano letovanje: Mestno občino Maribor, Mestno občino Ptuj, Občino Duplek, Občino Gorišnica, Občino Hoče – Slivnica, Občino Kungota, Občino Lovrenc na Pohorju, Občino Majšperk, Občino Markovci, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Oplotnica, Občino Pesnica, Občino Podlehnik, Občino Rače – Fram, Občino Ruše, Občino Selnica ob Dravi, Občino Slovenska Bistrica, Občino Starše, Občino Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Občino Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Občino Šentilj in po naknadnem dogovoru z občino tudi z drugimi. Delež sofinanciranja se izračuna na osnovi regresne lestvice, ki temelji na izračunu dohodka na družinskega člana za preteklo leto.
– Ministrstvom za zdravje za zdravstveno letovanje na osnovi javnega razpisa. Do letovanja so upravičeni otroci, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni in jih na letovanje napoti njihov osebni zdravnik.
– Zvezo prijateljev mladine Slovenije za brezplačno letovanje s pomočjo nacionalne humanitarne akcijo Pomežik soncu®, katere glavni cilj je zmanjšati socialno izključenost in vsem otrokom zagotoviti enake možnosti za kvalitetno preživljanje počitnic. ZPM Maribor v projektu sodeluje kot organizator in izvajalec, sredstva pa pridobiva organizirano z direktnim povabilom lokalnim donatorjem, pravnim in fizičnim osebam. Del projekta je tudi akcija Letovanje otrok s posebnimi potrebami – FIHO.
– Donatorji, ki pomagajo zagotoviti brezplačne ali vsaj finančno ugodne počitnice za otroke iz socialno šibkih družin.

Programi letovanj v obeh izmenah so prilagojeni osnovnošolcem od 6. leta in srednješolcem do vključno 17. leta starosti.

DODATNE INFORMACIJE:
Referat za letovanja, letovanjazpm@zpm-mb.si, 02 229 94 53, 02 229 69 14


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI