DomovNoviceLetovanja 2024 – DATUMI IZMEN

Letovanja 2024 – DATUMI IZMEN

Na ZPM Maribor tudi v letu 2024 načrtujemo izvedbo letovanj na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč. 
Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se bo potrebno prijaviti s spletno prijavnico, ki bo predvidoma v začetku maja objavljena na naši spletni strani in upoštevati navodila in pogoje, ki bodo priloženi prijavnici.

IZMENE 2024

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje: 16. 7. – 26. 7. 2024
• 2. izmena DMZ Pohorje: 6. 8. – 16. 8. 2024

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč: 25. 6. – 5. 7. 2024
• 2. izmena VIRC Poreč: 5. 7. – 15. 7. 2024
• 3. izmena VIRC Poreč: 15. 7. – 25. 7. 2024
• 4. izmena VIRC Poreč: 25. 7. – 4. 8. 2024
• 5. izmena VIRC Poreč: 4. 8. – 14. 8. 2024
• 6. izmena VIRC Poreč: 14. 8. – 24. 8. 2024

Načrtujemo, da bo tudi letos za DMZ Pohorje in za VIRC Poreč možno:
– zdravstveno letovanje na osnovi zdravstvenega predloga, ki ga poda otrokov osebni zdravnik (osnova je javni razpis Ministrstva za zdravje) in
– subvencionirano letovanje s strani občin, ki je odvisno od občine stalnega bivališča in prihodkov družine v preteklem letu (pogoje subvencioniranja določijo občine, kjer imajo otroci stalno bivališče).

DODATNE INFORMACIJE:
Referat za letovanja, letovanjazpm@zpm-mb.si, 02 229 94 53, 02 229 69 14PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI