Domovletovanja

Obvestilo za starše otrok 3. izmene VIRC Poreč – pred prihodom domov

Spoštovani starši otrok, ki letujejo v III. izmeni VIRC Poreč,

s sporočilom v nadaljevanju, pred povratkom III. izmene v Maribor, vam delimo informacijo o trenutni situaciji v VIRC Poreč. Takoj na začetku pojasnjujemo, da letovanje poteka urejeno, skladno našim in vašim pričakovanjem. Tudi bolezen Covid-19 nas ni presenetila, nanjo smo bili pripravljeni.

Želimo odgovorno ravnati, zato vas obveščamo:

4. dan izmene smo pri eni od spremljevalk in pri dveh deklicah iz skupine, ki ni bila povezana s to vzgojiteljico, potrdili okužbo z virusom SARS-CoV 2. Vse osebe z znaki okužbe, smo napotili v izolacijo in nato še isti dan domov. Osebe, ki so bile v tesnem stiku z okuženimi so bile skrbno spremljane in tudi testirane. Med njimi ni bilo zaznanih okužb (vsi testi, tudi kontrolni, ki so bili narejeni v petek 22.7. so bili negativni).

8. dan izmene smo zaznali znake prehlada pri dveh dekletih iz skupine, ki ni imela neposredne bližnje povezave s skupinami ali spremljevalko pri katerih smo prej zaznali okužbe. Tudi ti dve dekleti sta bili prvo napoteni v izolacijo in nato domov.

Zadeva se je delno ponovila 9. dan izmene; v isti skupini deklet, ki so bivale v isti sobi, kot že predhodno oboleli dekleti, sta simptome izkazali še dve deklici. Po do zdaj že znanem protokolu smo deklici izolirali in v spremstvu staršev napotili domov. Žal, smo pri eni osebi iz zdravstvene ekipe prav tako ugotovili znake okužbe ter potrdili COVID 19, kot pri ostalih smo izvedli izolacijo in odhod domov.

Prevoznik, ki nas bo jutri pripeljal v Maribor, je o situaciji obveščen; izvajali se bodo vsi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe, podobno kot že delamo neposredno v VIRC-u.

Pri vseh primerih okužbe smo ukrepali po v naprej skrbno pripravljenem protokolu naše ekipe zdravnikov za primer pojava okužbe s SARS-CoV 2 in navodilih epidemiološke službe mariborske enote NIJZ.

Mora nas skrbeti, da je pojavnost Covida 19 v Sloveniji in na Hrvaškem v porastu, zato še naprej ukrepamo tako preventivno kot neposredno. Vsi otroci in spremljevalci so trenutno zdravi, nihče ne izkazuje simptomov na morebitno  prisotnost virusa, nastanka bolezni pa seveda žal, ne moremo izključiti.

Predlagamo vam, da otrokovemu počutju, ko se otroci jutri vrnejo iz letovanja, namenite še nekaj dni posebno pozornost.

III. izmena se vrača v Maribor na način, kot je bilo predvideno. Spremljajte pa naše morebitne objave na spletni strani.

Hvala za vaše za razumevanje in zaupanje,

Vodstvo III. izmene VIRC Poreč

in vodstvo ZPM Maribor


URADNE URE ZA PLAČILO; Prijavnic za letovanje otrok ne sprejemamo več – vse izmene so zasedene

DATUMI IZMEN 2022

Obveščamo vas, da je ZAUSTAVLJENO SPREJEMANJE PRIJAV za letovanje otrok za VSE IZMENE VIRC Poreč in DMZ Pohorje. Prijav ne zbiramo več, saj so izmene zapolnjene.

O razporeditvah otrok v izmene, izračunih za plačilo in ostalih zadevah bomo starše obveščali po e-mailu in po pošti.

Prosimo, da vse postopke, povezane s prijavljanjem, opravite po e-pošti letovanja@zpm-mb.si (dokumenti morajo biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti) ali po navadni pošti: ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.

URADNE URE za plačila s plačilno kartico ali gotovino so v PONEDELJEK in SREDO, oba dneva od 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00.

–  Splošni pogoji poslovanja ZPM Maribor – letovanja otrok in mladostnikov

–  Hišni red počitniškega centra VIRC Poreč_letovanja

–  Pravila za otroke in mladostnike o redu na letovanjih ZPM MB

Tisti, ki ste upravičeni do subvencioniranega letovanja s strani občin, pošljete poleg prijavnice še skenirano (po e-mailu) oz. kopirano (po pošti) veljavno odločbo o otroškem dodatku. Prijavnica in odločba o otroškem dodatku morata biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti. Seznam po občinah, kam pošljete prijavnico skupaj s priloženo odločbo glede na občino stalnega bivališča, je objavljen spodaj.

V KOLIKOR K PRIJAVI NISO PRILOŽENI ZAHTEVANI VELJAVNI DOKUMENTI, SE PRIJAVA SMATRA ZA NEPOPOLNO IN SE ZA SUBVENCIONIRANJE NE UPOŠTEVA. SKRB OZ. ODGOVORNOST ZA ODDAJO PRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE S PRILOŽENIMI VSEMI ZAHTEVANIMI VELJAVNIMI DOKAZILI JE NA STRANI STARŠA OZ. PRIJAVITELJA.

Vse starše/prijavitelje, iz vseh občin (ne glede na stalno bivališče), prosimo, da prijavnico pošljete skenirano po elektronski pošti ali po pošti na ZPM Maribor (tudi tisti, ki jo boste skupaj z dokazili oddali na osnovni šoli ali občini, kjer imate stalno bivališče, in je spodaj tako navedeno). Tako boste imeli vsi enake možnosti, da si pravočasno zagotovite mesto v želeni izmeni.

Če boste od otrokovega zdravnika prejeli potrjen predlog/mnenje za ZDRAVSTVENO LETOVANJE (moder ali zelen obrazec), vas pozivamo, da ga takoj pošljete po pošti na ZPM Maribor. V nasprotnem primeru ga pri prijavi na letovanje in obračunu ne moremo upoštevati.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov. Trenutno so sredstva porabljena že za MO Maribor. 

O vseh zadevah bomo starše obveščali po e-mailu in po pošti.

Prijavnice za letovanja 2022 z ZPM Maribor:

 DMZ Pohorje – prijavnica 2022 in DMZ Pohorje – pogoji 2022 obvezno preberite! – prijavnic ne sprejemamo več, ker sta izmeni že zasedeni

–  VIRC Poreč – prijavnica 2022 in VIRC Poreč – pogoji 2022 – obvezno preberite!   – prijavnic ne sprejemamo več, ker so izmene že zasedene

V kolikor se bodo mesta v kateri od izmen sprostila, bomo prijave spet sprejemali in o tem obveščali na naši spletni strani.

Ob tem vas obveščamo, da ni več možnosti za subvencionirano letovanje otrok iz Mestne občine Maribor, ker so sredstva že porabljena. Podobno bomo prijave za subvencionirano letovanje zaustavili tudi za nekatere druge občine. V kratkem pa se bo zaključila tudi možnost koriščenja zdravstvenega letovanja, ker je večina zdravstvenih predlogov že porabljena (za tiste, ki tega do sedaj še nimajo urejenega).

Regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene tukaj, cenik je objavljen tukaj.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni.
Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov.

Dokumenti, poslani po e-pošti, morajo biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti.

Starši/prijavitelji otrok prijave in veljavno odločbo o otroškem dodatku za subvencionirano letovanje oddajo:

Mestna občina Maribor: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Mestna občina Ptuj: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov cid@cid.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Duplek: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Hoče-Slivnica: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Kungota: na občini Kungota; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene na naslov letovanja@zpm-mb.si.

Občina Lovrenc na Pohorju: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Majšperk: na občini Majšperk; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Markovci: na občini Markovci; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Miklavž: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Oplotnica: na občini Oplotnica; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Pesnica: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Rače – Fram: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku pošljejo po pošti na matični osnovni šoli Rače in Fram (s pripisom: Prijava za letovanje); skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Ruše: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov obcina@ruse.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Selnica ob Dravi: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov info@selnica.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Slovenska Bistrica: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku oddajo na matični osnovni šoli (subvencioniranje je možno za otroke, ki imajo stalno bivališče in obiskujejo osnovno šolo v občini Slovenska Bistrica); skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Starše: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Šentilj: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku oddajo na sedežu občine, pošljejo po e-pošti na naslov: obcina@sentilj.si ali po pošti oz. oddajo na matični osnovni šoli v Šentilju in Sladkem vrhu; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Tudi letos smo v nezavidljivem položaju, ki se spreminja iz dneva v dan, vendar kljub temu poskušamo najti najbolj prijazen način tako za starše kot za ZPM. Na vas se obračamo s prošnjo, da postopke prijav na letovanje sprejemate z razumevanjem in strpnostjo. Trudimo se najti najboljše rešitve, zato bodo tudi prijave potekale na podoben način kot lani. Prilagajali se bomo razmeram in sledili navodilom pristojnih organov ter vas o vseh spremembah obveščali preko naše spletne strani in Facebooka.

 Letovanje na DMZ Pohorje in VIRC Poreč – vse izmene so zasedene, prijav za letovanje otrok ne zbiramo več

IZMENE 2022

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  19. 7. – 29. 7. 2022  – 1. izmena DMZ je zasedena in od 20. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 2. izmena DMZ Pohorje: 9. 8. – 19. 8. 2022  – 2. izmena DMZ je zasedena in od 14. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  26. 6. – 6. 7. 2022  – 1. izmena je zasedena in od 13. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 2. izmena VIRC Poreč:  6. 7. – 16. 7. 2022   2. izmena je zasedena in od 10. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 3. izmena VIRC Poreč:  16. 7. – 26. 7. 2022  –  3. izmena je zasedena in od 11. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 4. izmena VIRC Poreč:  26. 7. – 5. 8. 2022 (tudi srednješolska)  4. izmena je zasedena in od 18. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 5. izmena VIRC Poreč:  5. 8. – 15. 8. 2022  –  5. izmena je zasedena in od 1. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 6. izmena VIRC Poreč:  15. 8. – 25. 8. 2022  –  6. izmena je zasedena in od 1. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več

Morebitne naknadno prispele prijave bodo po času prejema razporejene na “čakalno listo” kot rezerve, če se bi mesta v izmenah mogoče sprostila zaradi odjav že prijavljenih otrok. 

Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se je vsako leto potrebno prijaviti z našo prijavnico, ki bo objavljena na naši spletni strani, in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

Prijavnice, pogoji, navodila in ostale informacije za letovanje otrok so bile objavljene 6. maja 2022, po 15. uri.


Zdravstveno letovanje na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč 2022

Naša želja je, da čim več otrokom, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni, omogočimo, da se udeležijo zdravstvenega letovanja in tudi na takšen način okrepijo svoje zdravje. Zato smo se tudi v tem letu prijavili na javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in bili izbrani za izvajalca zdravstvenih letovanj.
Otroci s potrjenim zdravstvenim predlogom lahko letujejo v VIRC Poreč in na DMZ Pohorje, prijava za posamezno izmeno je možna do zapolnitve prostih mest.

Za zdravstveno letovanje morajo starši za otroka, ki je do tega upravičen, pridobiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga poda otrokov izbrani zdravnik na osnovi razpisnih pogojev ZZZS in zapisov v medicinski dokumentaciji. Potrdilo za zdravstveno letovanje starši uredijo pri otrokovem osebnem zdravniku, postopki potekajo po navodilih posameznih zdravstvenih domov in zdravnikov koncesionarjev.

Zdravstveno potrdilo/mnenje pa še NE POMENI PRIJAVE NA LETOVANJE in morajo STARŠI oz. SKRBNIKI OTROKA PRIJAVITI Z USTREZNO PRIJAVNICO ZA LETOVANJE PRI ZPM MARIBOR. 

V nekaterih občinah bodo lahko starši uveljavljali subvencionirano letovanje in s tem (glede na pogoje subvencioniranja in prihodke na družinskega člana) znižali stroške zdravstvenega letovanja:
starši s stalnim bivališčem v MO Maribor bodo prijavnico z ustreznimi dokazili natisnili in poslali po pošti oz. skenirano po e-pošti na ZPM Maribor,
starši iz ostalih občin bodo prijavnico z ustreznimi dokazili oddali skladno z navodili občine, kjer imajo stalno bivališče (da bodo otroku zagotovili želeno izmeno, pa bodo kopijo oz. skenirano prijavnico prav tako poslali po pošti oz. skenirano po e-pošti na ZPM Maribor).
Možnosti subvencioniranja, pogoji, prijavnice in druge informacije so objavljene tukaj.

PRIJAVNICE za letovanje otrok so objavljene na naši spletni strani in jih pošljete skenirane po e-pošti ali natisnjene po pošti na naš naslov.


Prijavnice za letovanje otrok bodo objavljene 6. maja po 15. uri

Prijavnice, pogoji, navodila in ostale informacije za letovanje otrok bodo objavljene v petek, 6. maja 2022, po 15. uri na naši spletni strani. Prijave (obvezno podpisane in skenirane prijavnice in s priloženo skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku, če boste uveljavljali subvencionirano letovanje) bomo sprejemali samo po e-mailu.

Do konca tedna pa bodo imele šolske in zasebne ambulante obrazce za napotitve na zdravstveno letovanje in boste lahko starši oz. skrbniki za otroka, ki je do tega upravičen, pridobiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga poda otrokov izbrani zdravnik na osnovi razpisnih pogojev ZZZS in zapisov v medicinski dokumentaciji. Potrdilo za zdravstveno letovanje starši uredite pri otrokovem osebnem zdravniku, postopki potekajo po navodilih posameznih zdravstvenih domov in zdravnikov koncesionarjev. Zdravstveno potrdilo/mnenje zdravnika pa še NE POMENI PRIJAVE NA LETOVANJE in boste morali STARŠI oz. SKRBNIKI OTROKA PRIJAVITI Z USTREZNO PRIJAVNICO ZA LETOVANJE PRI ZPM MARIBOR, ki bo objavljena v petek, 6. maja 2022, na naši spletni strani. 

IZMENE 2022

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
1. izmena DMZ Pohorje:  19. 7. – 29. 7. 2022
2. izmena DMZ Pohorje:  9. 8. – 19. 8. 2022

VIRC POREČ
1. izmena VIRC Poreč:  26. 6. – 6. 7. 2022
2. izmena VIRC Poreč:  6. 7. – 16. 7. 2022
3. izmena VIRC Poreč:  16. 7. – 26. 7. 2022
4. izmena VIRC Poreč:  26. 7. – 5. 8. 2022 (tudi srednješolska)
5. izmena VIRC Poreč:  5. 8. – 15. 8. 2022
6. izmena VIRC Poreč:  15. 8. – 25. 8. 2022

Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se je vsako leto potrebno prijaviti z našo prijavnico, ki bo objavljena na naši spletni strani, in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

 


Sporočila 6. izmene VIRC Poreč

Fotografije so objavljene na povezavi 6. VIRC Poreč 2021

Pretekli dnevi so nam prehitro minili, a kup radostnih spominov v nas pustili. So stara in nova prijateljstva stkana, s srčnostjo naše šeste obdana.

Ležanje na plaži, z galebi na straži, s sladoledom topljivim in tistim napihljivim. Z lahkotnim vetrom v laseh in iskricami zadovoljstva v očeh. Supi in Iceberg za moč res so fini, v uporabi seveda so tudi pedolini. Včasih plavamo tako kot delfini, znamo pa tudi plesati s pingvini. Po vodni drči in toboganih drvimo, na zipline-u visimo in se v slackline-u urimo. V vodi, na igrišču, na mivki ali travi, športniki pravi smo po naravi. Tudi skoke s pomola smo usvojili, jih z zabavnim tekmovanjem popestrili.

Izvajamo razne gibalnice in plesalnice, mnogovrstne ustvarjalnice pa so tako že naše stalnice. Potekajo urice bralne in pripovedovalne, naše večerne prireditve pa so srčno povezovalne in hkrati tudi malce tekmovalne. Vircolimpijado smo imeli in s skupnimi močmi nagrade poželi. Ob sončnem zahodu na plaži smo peli in plesali, si ob MasterChefu kulinarično znanje predali.

Odmevajo vriski veselja in vsem skupna želja – da naš mavrični mehurček ne poči, zato naredili bomo vse, kar v naši je moči.

“Vse naše pravljice s papirja nam bežijo,

junaki njihovi med nami oživijo.

Vse naše pravljice zaklepamo v svet zase,

na vratih piše le: Ni vhoda za odrasle.

Pustite nam ta svet

nedolžen in drugačen.

Naj vsak, ki vanj je ujet,

bo pristen, nepopačen.”

4. in 5. dan

Sončni šestoizmenci smo tako prešerno se smejali, da s smehom smo še dež pregnali. Veter nam je ozračje prijetno osvežil, dežek nas bo pa raje doma zalil. Na plaži smo veliko časa se v pesku zadržali in ogromne virčevske gradove zasnovali. Zabava brez Iceberga in pedolinov ne bi bila prava, seveda ne pozabimo na tobogan, za mlajše to akcija je prava.

A veste kateri Johnnyev sladoled najpogosteje pade v kornet? Modro nebo in nutella sta našo šesto obnorela. Tudi v VIRC trgovini je zmeraj polno, brez obarvanih lizalk v naši šesti res ne bi bilo tako popolno.

Zvečer smo v slovenske barve se odeli in kar nekaj slovenskih pesmi zapeli. Sledilo je še tekmovanje, na temo Slovenije preizkušali smo svoje znanje, nato pa odplesali v sanje.

Naslednji dan smo ponovno vodno drčo si naredili, uff, kako hitro smo se po njej spustili. Tudi na drevo smo (s)plezali in se v tem odlično odrezali.

Po zabavni plaži je sledil večer grške mitologije, vanj smo skočili ob ritmih šestoizmenske melodije. Grški bogovi so nas obiskali, nam posebne zadolžitve in sladke darove predali. Ob glasbi smo se še zavrteli in se ob tem božansko fajn imeli. Utrujeni smo v pavilijone se podali, v pričakovanju novih sončnih dogodivščin zaspali.

2. in 3. dan

♥ Pravijo, da naj stvari so tri…ko se jih podvoji, naša sončna šesta se rodi.

Čarobno smo zajadrali v virčevski svet, ki je, kot vsi vemo, v čudovito morsko pravljico odet.

Do zdaj smo se že dodobra spoznali in se v morske valove pogumno podali.

Zanimive delavnice smo imeli, da visoke temperature lažje bi preživeli.

Z obredom božanstev medse nove nadobudne vzgojitelje smo sprejeli, nedvomno se bomo z njimi lepo imeli.

Tudi v pravljični svet smo se potopili ter čisto svoje pripovedke odkrili.

Domišljija res nam tuja ni, zato se veselimo prihodnjih dni.

Veselje, sreča in otroški smeh, pričarali bodo iskrice v očeh.

Veselimo se vsega, kar nas čaka, saj vemo, da šesta nobeni izmeni ni enaka. ♥

 

1. dan, sobota, 14. 8. 2021

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 6. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V torek, 24. avgusta, pa se med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je v Poreču 31° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za začetek letovanja 🙂


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI