Domovletovanja

ZASEDENE SO VSE IZMENE ZA LETOVANJE na DMZ Pohorje in VIRC Poreč 2024, MOŽNOST INFORMATIVNE PRIJAVE

Prijave za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču smo pričeli sprejemati preko spletne aplikacije v ponedeljek, 13. 5. 2024, ob 11. uri (kar je bilo že predhodno javno objavljeno). Do popoldneva so bile vse izmene zasedene, zasedene so tudi vse čakalne liste.

Prijava v posamezne izmene in čakalne liste ni več možna, saj ni več prostih mest. Zaradi velikega interesa in želje staršev, da čakajo, če se bo določena čakalna lista sprostila in bi bil otrok razporejen v čakalno vrsto v primeru odpovedi drugih otrok, smo odprli informativno prijavnico za rezerve v primeru odpovedi že potrjenih prijav. To pomeni, da otrok ni razporejen v nobeno od izmen ampak ima možnost, da se lahko uvrsti na katero od le-teh, če se bodo mesta sprostila (želeno izmeno vpišejo v prvi kvadrat prijavnice, pod “želje otroka”). Informativna prijava je možna na tej povezavi

Tudi starše, ki so že po e-mailu poslali namero oziroma željo po uvrstitvi na čakalno listo v primeru odpovedi že potrjenih prijav, prosimo, da izpolnijo informativno prijavo

Če se bodo mesta v izmenah sprostila in bodo otroci iz čakalne liste premeščeni v izmeno, bodo starši prejeli obvestilo po e-mailu. Prav tako bodo starši po e-mailu prejeli obvestilo, če se bodo prijavljeni z informativno prijavo uvrstili na čakalno listo. 

Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno v program na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni, število prostih mest pa je odvisno od razpoložljivih postelj v naših počitniških domovih in večjega števila prijavnic od števila postelj ne moremo sprejeti. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna.

Možna pa je prijava na čakalno listo za posamezno izmeno, dokler se tudi čakalna lista ne zapolni. Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo posamezne izmene, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso prijavljeni v kateri od izmen, z oddajo prijave na čakalno listo za posamezno izmeno v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Starši, ki so uspešno prijavili otroke na letovanje oz. na čakalno listo, so po zaključku postopka prijave na e-mail naslov, ki so ga vpisali na prijavnico, prejeli potrditveni e-mail z izpisom prijavnice. Prijavnica pa je shranjena v naši aplikaciji. Če starši niso prejeli potrditvenega e-maila in prijavnice v našem programu ni, prijava ni bila uspešna.

Navodila in napotki za izpolnjevanje spletne prijavnice za letovanje z ZPM Maribor:

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč), v naslednjem koraku pa izbere:
subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano spodaj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024 preverite za občino otrokovega stalnega bivališča,
subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano spodaj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024 preverite za občino otrokovega stalnega bivališča, poleg tega  bo otrokov osebni zdravnik posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilagate nobenih dokazil za subvencioniranje),
samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Da pri izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred prijavo pripravijo:
– veljaven otrokov osebni dokument,
– otrokovo zdravstveno kartico,
– svojo davčno številko in
– skenirano celotno (vse strani odločbe!) veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in do subvencije prehrane (potrebno je priložiti potrdilo CSD o neupravičenosti), se lahko priložita skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2023 od obeh staršev in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili – poglejte dokument Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024, kjer je navedeno za vsako občino posebej, kakšen je postopek za subvencionirano letovanje.

V naslednjih korakih se vpišejo zahtevani podatki o otroku, starših/skrbnikih in plačniku. Pomembno je, da se vpiše pravi e-mail naslov, ker bo na tega poslana izpisana prijavnica v pdf formatu.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka:
naslov stalnega bivališča,
EMŠO otroka,
otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici pri zdravstvenem letovanju,
številka otrokovega veljavnega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje (osebna izkaznica ali potni list),
podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta),
* za starša/plačnika:
osebni in kontaktni podatki staršev/skrbnikov/plačnikov in e-mail naslov za obveščanje (preverite vpisani e-mail naslov, ker boste na njega prejeli izpis prijavnice – pdf dokument),
davčna številka.

Pred oddajo prijavitelj vpiše še morebitne opombe – če bi nam radi kaj dodatno sporočili (npr. informacije glede zdrav. predlogov, priloženih dokazil, če bo mogoče imel otrok nov dokument idr.). Pred zaključkom prijave je potrebno obvezno prebrati IZJAVO in potem se prijava zaključi.

Pregled/preverjanje vpisanih podatkov bo možno s kliki nazaj po posameznih korakih v prijavnici. Celotnega predogleda prijavnice pred oddajo ne bo, bo pa vsak prijavitelj prejel izpis prijave na e-mail naslov, ki je bil vpisan na prijavnico. 

Če bo izmena ob začetku izpolnjevanja prijavnice še prosta in se bo zapolnila preden prijavitelj izpolni in odda prijavnico, bo prijavitelj pred oddajo o tem obveščen in bo lahko izbral drugo, še prosto izmeno ali čakalno listo. Že vnešeni podatki pa bodo ostali vpisani.

Subvencionirano letovanje, glede na občino stalnega bivališča otroka:
za občine MO Maribor, MO Ptuj, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Pesnica je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti celotno skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in do subvencije prehrane (potrebno je priložiti potrdilo CSD o neupravičenosti), se lahko priložita skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2023 (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
za ostale občine, ki subvencionirajo letovanja, je potrebno prijavnico, ki jo boste po zaključeni prijavi prejeli na vaš e-mail naslov (ki ga boste vpisali na prijavnico), skupaj z veljavno odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in izpisane prijavnice.

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih bodo možne od 13. maja 2024, zato naj starši to uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož.

Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje in izbiro izmene, ki ga starši/skrbniki opravijo preko spletne aplikacije. Zdravnik izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja in ga pošlje na ZPM Maribor, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi.

DATUMI IZMEN 2024 (vse izmene so že zasedene)

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  16. 7. – 26. 7. 2024 – izmena je zasedena 
• 2. izmena DMZ Pohorje:  6. 8. – 16. 8. 2024 – izmena je zasedena 

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  25. 6. – 5. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 2. izmena VIRC Poreč:  5. 7. – 15. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 3. izmena VIRC Poreč:  15. 7. – 25. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 4. izmena VIRC Poreč:  25. 7. – 4. 8. 2024 (tudi srednješolska) – izmena je zasedena
• 5. izmena VIRC Poreč:  4. 8. – 14. 8. 2024 – izmena je zasedena
• 6. izmena VIRC Poreč:  14. 8. – 24. 8. 2024 – izmena je zasedena

POČITNIŠKI PROGRAM V MARIBORU (26. 6. – 30. 8. 2024), vključno s prijavnicami za tedensko počitniško varstvo, bo na voljo v začetku meseca junija. 


INFORMACIJE PO ZAPOLNITVI IZMEN ZA LETOVANJE OTROK NA DMZ POHORJE IN VIRC POREČ 2024

Za letovanje otrok na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč trenutno ne sprejemamo več prijav, saj so zasedene vse izmene. Zasedene so tudi čakalne liste.

Starši, ki so uspešno prijavili otroke na letovanje oz. na čakalno listo, so po zaključku postopka prijave na e-mail naslov, ki so ga vpisali na prijavnico, prejeli potrditveni e-mail z izpisom prijavnice. Prijavnica pa je shranjena v naši aplikaciji. Če starši niso prejeli potrditvenega e-maila in prijavnice v našem programu ni, prijava ni bila uspešna. Možno je, da je e-mail v “nezaželeni pošti” in je potrebno preveriti vso prejeto e-pošto.

Ker prijava v posamezne izmene in čakalne liste ni več možna, smo zaradi velikega interesa in želje staršev, da čakajo, če se bo določena čakalna lista sprostila in bi bil otrok razporejen v čakalno vrsto v primeru odpovedi drugih otrok, odprli informativno prijavnico za rezerve v primeru odpovedi že potrjenih prijav. To pomeni, da otrok ni razporejen v nobeno od izmen ampak ima možnost, da se lahko uvrsti na katero od le-teh, če se bodo mesta sprostila (želeno izmeno vpišejo v prvi kvadrat prijavnice, pod “želje otroka”). Informativna prijava je možna na tej povezavi

Tudi starše, ki so že po e-mailu poslali namero oziroma željo po uvrstitvi na čakalno listo v primeru odpovedi že potrjenih prijav, prosimo, da izpolnijo informativno prijavo

Če se bodo mesta v izmenah sprostila in bodo otroci iz čakalne liste premeščeni v izmeno, bodo starši prejeli obvestilo po e-mailu. Prav tako bodo starši po e-mailu prejeli obvestilo, če se bodo prijavljeni z informativno prijavo uvrstili na čakalno listo. 

Prijavnice za letovanje otrok v organizaciji ZPM Maribor se vnašajo v spletno aplikacijo, preko tega se zapolnjeni termini, ko je izmena polna, tudi samodejno zapirajo. Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni, število prostih mest pa je odvisno od razpoložljivih postelj v naših počitniških domovih. Večjega števila prijavnic od števila postelj ne moremo sprejeti in ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna.

Ko se zapolnijo vsa prosta mesta v posamezni izmeni, je možna še prijava na čakalno listo, dokler se tudi čakalna lista ne zapolni. Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso prijavljeni v katero od izmen, s prijavo na čakalno listo (še) nimajo zagotovljenega letovanja.

Po vsaki uspešno zaključeni prijavi je starš/prijavitelj prejel izpis prijave na e-mail naslov, ki ga je vpisal na prijavnico. Starše prosimo, da preverijo vse vnesene podatke in nam morebitne popravke posredujejo po e-mailu letovanjazpm@zpm-mb.si. Pozorni naj bodo tudi na izbrano izmeno – če je “redna” izmena ali “čakalna lista” in če so izbrali pravi termin.

Če bi v prihodnjih tednih oz. do odhodov izmen na letovanje prišlo do večjega števila odjav po posameznih terminih, bodo prijave za čakalne liste/izmene spet možne. Tega sedaj oz. vnaprej ne moremo vedeti in bomo o morebitnih sprostitvah mest na čakalnih listah obveščali na naši spletni strani in socialnih omrežjih.
PRIJAVE OTROK NA LETOVANJA ZPM Maribor 2024 v ponedeljek, 13. maja, ob 11. uri

Na ZPM Maribor se že pripravljamo na izvedbo letovanj na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč. Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču bo prijava možna samo s spletno prijavnico, ki bo v ponedeljek, 13. 5. 2024, od 11. ure dopoldne objavljena na naši spletni strani.

Navodila, informacije in pogoji za prijavo so objavljeni na tej povezavi.

Starši/skrbniki boste tudi letos lahko svoje otroke prijavili za letovanja na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč na že znane načine letovanj (glede kritja stroškov):

ZDRAVSTVENO LETOVANJE (osnova je javni razpis Ministrstva za zdravje) na osnovi zdravstvenega predloga, ki ga poda otrokov osebni zdravnik. Zdravniki bodo  imeli naše obrazce od ponedeljka, 13. 5. 2024, in jih bodo tudi potem izpolnjene poslali k nam na ZPM Maribor. Starši pa kontaktirajo otrokovega osebnega zdravnika glede možnosti in postopkov pri njih.

Starši otroka prijavijo na letovanje preko naše spletne prijavnice, saj si le s tem zagotovijo želeno izmeno, in ne čakajo morebitne zdravnikove napotitve otroka na zdravstveno letovanje. Starši pri zdravniku stvari urejajo ločeno od prijave na letovanje z ZPM Maribor.

SUBVENCIONIRANO LETOVANJE s strani občin je odvisno od občine stalnega bivališča otroka in prihodkov družine v preteklem letu. Osnova za izračun deleža sofinanciranja občine je zadnja veljavna odločba o otroškem dodatku, ki jo morajo starši skenirano (vse strani odločbe) priložiti ob prijavi oz. posredovati na občino otrokovega stalnega bivališča.

Pogoje subvencioniranja in način postopka oddaje dokazil določijo občine, kjer imajo otroci stalno bivališče in so na tej povezavi.

Samoplačniško letovanje, kjer celotno ceno letovanja pokrijejo starši.

Vsem staršem, ki bi na opisane načine želeli otroke prijaviti na letovanja, želimo dati enake možnosti. Zato bomo prijave začeli zbirati hkrati za vse, ne glede na to, kdo je financer ali sofinancer letovanja (zdravstveno, subvencionirano ali samoplačniško letovanje).

IZMENE 2024

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje: 16. 7. – 26. 7. 2024
• 2. izmena DMZ Pohorje: 6. 8. – 16. 8. 2024

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč: 25. 6. – 5. 7. 2024
• 2. izmena VIRC Poreč: 5. 7. – 15. 7. 2024
• 3. izmena VIRC Poreč: 15. 7. – 25. 7. 2024
• 4. izmena VIRC Poreč: 25. 7. – 4. 8. 2024
• 5. izmena VIRC Poreč: 4. 8. – 14. 8. 2024
• 6. izmena VIRC Poreč: 14. 8. – 24. 8. 2024

DODATNE INFORMACIJE:
Referat za letovanja, letovanjazpm@zpm-mb.si, 02 229 94 53, 02 229 69 14


Pomagajmo našima prostovoljcema, ki sta v poplavah ostala brez doma

Maja Kušer in Dejan Škoda sta prostovoljca Zveze prijateljev mladine Maribor. Kot vzgojitelja otrok sta se udeležila letovanja v 4. izmeni VIRC Poreč, ki se je zaključila 4. 8. 2023. Zadnji dan izmene sta zgodaj zjutraj iz Mozirja v Poreč prejela sporočilo, da je celo naselje in njuna nova, še ne do konca opremljena hiša, v katero sta se selila dva dni pred odhodom na letovanje, poplavljena.
Njun novi skupni dom je uničen, od vsega imetja, so jima ostale le osebne stvari, ki sta jih imela na letovanju. Hiša ni primerna za bivanje, potrebna je celotna prenova, vsa oprema je uničena. Poplavljena sta bila tudi osebna avtomobila. Nekaj fotografij je na tej povezavi.

Maja je srčna prostovoljka, ki že nekaj let večino prostih počitniških dni nameni otrokom na letovanjih in na taborih za socialno ogrožene otroke. Za prostovoljstvo je navdušila tudi sina Jana, ki je prav tako v 4. izmeni skrbel za skupino otrok. Dejan je prostovoljni gasilec, ki je na številnih intervencijah pomagal že veliko ljudem, letos pa se je odločil tudi za prostovoljsko delo z otroki na letovanjih.

Z namenom, da bi vsaj malo oblažili njihovo stisko, smo se odločili za zbiranje prostovoljnih prispevkov in vam posredujemo pobudo, da se pridružite dobrodelni akciji. Vsa sredstva bodo namenjena izključno za obnovo njunega doma. Pomoč zbiramo na račun Društva prijateljev mladine Maribor, ki ima status humanitarne organizacije, na poseben sklic, ki je namenjen samo našima prostovoljcema.

Podatki za nakazilo so:
Naziv: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
Naslov: Razlagova ulica 16, 2000 Maribor
Davčna št.: 96655780 (društvo ni zavezanec za DDV)

Št. TRR pri Novi KBM: SI56 0417 3000 0753 108
Sklic: SI00  08031982
Koda namena: CHAR
Namen: Pomoč prostovoljcema Maji in Dejanu  

Dodatne informacije:
Referat za letovanja ZPM Maribor, tel. št. 02 229 69 14, e-mail naslov: referatzpm@zpm-mb.si

Zveza prijateljev mladine Maribor in Društvo prijateljev mladine Maribor
PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI