DomovProgramiBralna značka

Bralna značka

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že šestdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Gradi na tradiciji 47 bralnih značk oz. Zveze bralnih značk Slovenije in je kot del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije organizirana kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve, Prežihove značke, so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo. V Mariboru otroci za bralno značko berejo od leta 1967.

V strokovnem smislu gibanje vodijo mentorji po šolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjižnicah). V Bralno značko je vključenih 99 % osnovnih šol v Sloveniji in kar 55 % osnovnošolcev. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem izseljenskem prostoru. V zadnjih dveh desetletjih se po slovenskih vrtcih in splošnih knjižnicah zelo širi tudi predšolska bralna značka, ki spodbuja predvsem starše, da berejo svojim otrokom v predšolskem obdobju. Ponovno se poraja bralna značka v srednjih šolah – v obliki bralnih klubov.

V vseh programih Bralne značke sodeluje okrog 140.000 otrok in mladih, ki berejo slovenske knjige (v Sloveniji in med Slovenci, ki živijo izven nje). Vodi jih okrog 5.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev). Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, srečanja s književniki, sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih ipd. Ena od možnih poti za sodelovanje in informiranje je tudi spletna stran Bralne značke in spletni mesečnik Ostržek, ki ga po elektronski pošti prejema že okrog 2000 naročnikov.

Bralna značka vsako leto začetek bralnega leta zaznamuje 17. septembra, na Dan zlatih knjig (rojstni datum in datum smrti Franceta Bevka). V Mariboru od leta 2002 bralno leto začenjamo s prireditvijo BRALNI MARATON.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI