DomovProgramiBralna značka

Bralna značka

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že šestdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Gibanje gradi na tradiciji bralnih značk, poimenovanih po slovenskih pisateljih, oz. Zveze bralnih značk Slovenije, ki je od sedemdesetih let dalje organizacijsko delovala kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. V letu 2002 se je Bralna značka organizirala kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve, Prežihove značke, so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo.

V strokovnem smislu gibanje vodijo mentorji po šolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjižnicah). V Bralno značko je vključenih okrog 70 % osnovnošolcev. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem izseljenskem prostoru. V zadnjih dveh desetletjih se po slovenskih vrtcih in splošnih knjižnicah zelo širi tudi predšolska bralna značka, ki spodbuja predvsem starše, da berejo svojim otrokom v predšolskem obdobju. Ponovno se poraja bralna značka v srednjih šolah – v obliki bralnih klubov. Najnovejši nacionalni program Bralne značke je program Medgeneracijskega branja, ki v slovenskem kulturnem prostoru živi v različnih oblikah in spodbuja povezovanje in sodelovanje različnih generacij ob branju.

V vseh programih Bralne značke sodeluje okrog 140.000 otrok in mladih, ki berejo slovenske knjige (v Sloveniji in med Slovenci, ki živijo izven nje). Vodi jih več kot 7.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev). Oblike motiviranja za branje so zelo različne, mentorji jih prilagajajo objektivnim možnostim, predvsem pa interesom in željam mladih bralcev: pogovori o knjigah, bralni klubi, projektno delo, literarne uganke, kvizi, srečanja s književniki, sodelovanje pri literarnih ali šolskih glasilih ipd. Ena od možnih poti za sodelovanje in informiranje je tudi spletna stran Bralne značke, Bralna značka pa ima tudi svoj FB in Instagram profil.

Mentorjem v pomoč posreduje priporočila o kakovostni sodobni slovenski mladinski produkciji – Priporočilnica.

Bralna značka vsako leto začetek bralnega leta zaznamuje 17. septembra, na Dan zlatih knjig (rojstni datum in datum smrti Franceta Bevka).

V Mariboru otroci za Bralno značko berejo od leta 1967. V program je trenutno vključenih 38 osnovnih šol (Prežihova bralna značka) in 25 vrtcev (Palček Bralček). Program podpirajo MO Maribor in tudi primestne občine. Vsako leto sodeluje med 15.500 in 16.500 otrok. Program pričenjamo s prireditvijo Bralni maraton, kjer sodelujejo tudi srednješolci, zaključimo pa s podelitvijo knjižnih nagrad in priznanj. Spodbujanje bralne kulture in vzgoja za vseživljenjskega bralca sta pomembna elementa pri odraščanju otrok, saj branje prispeva k bogatenju besednega zaklada in razgledanosti, to pa povečuje socialno vključenost in lajša proces odraščanja.

Od leta 2002 bralno leto začenjamo s prireditvijo BRALNI MARATON. Od leta 2011 avtorske pesmi zbiramo in objavimo v zbirki pesmi. Letošnja zbirka pesmi.

Informacije o programu objavljamo na spletni strani ter na FB profilu Prežihove bralne značke in Palčka bralčka.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI