DomovNoviceDan zlatih knjig

Dan zlatih knjig

17. september – dan zlatih knjig, dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko. Kot že zadnjih osem let je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS poskrbelo za obdaritev prvošolcev. Letos bodo podarili slikanico Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib pisateljice Ide Mlakar Črnič z ilustracijami Kristine Krhin. Slikanico bodo prejeli prav vsi prvošolci v Sloveniji ter slovenski otroci zunaj slovenskih meja. Nekaj izvodov bo ostalo v šolskih knjižnicah in pričakalo bralce naslednjih generacij.

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost, ki vas učence spodbuja k branju in dviga vašo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

V Mariboru in njegovi okolici učenci organizirano berejo že 55. let in tako bo, verjamemo, tudi v tem šolskem letu. Pričetek branja smo obeležili s Pravljično urico z Robertom Kerežijem v petek, 16. 9., v Domu ustvarjalnosti mladih.

Seveda pa bomo tudi letos, ob začetku novega šolskega leta, pripravili Bralni maraton, že dvajseti. V času Tedna otroka, 3. oktobra, bomo pripravili dogodek, kjer slavimo ustvarjalnost naših mladih bralcev. Podrobnejša navodila bomo posredovali koordinatorjem Bralne značke na šolah.

Vesel dan zlatih knjig!


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI