DomovDruštvo prijateljev mladine Maribor

Društvo prijateljev mladine Maribor

Društvo prijateljev mladine (DPM) Maribor je eno od društev, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine (ZPM) Maribor. Njegova vloga je humanitarna pomoč družinam v stiski, pomoč izvajajo prostovoljke, njegova predsednica je Majda Struc.

ZA UPORABNIKE:

V Društvu prijateljev mladine Maribor deluje Komisija za socialno humanitarno dejavnost, ki glede na namensko zbrana sredstva dodeljuje finančno in materialno pomoč otrokom, mladostnikom in družinam, ki so se znašli v stiski zaradi izgube službe, bolezni, invalidnosti, elementarnih nesreč ali kakšnih drugih izrednih razmer.

Družine, ki potrebujejo pomoč, lahko pokličejo vsak ponedeljek od 9. do 11. ure na 051 343 580. 

Pogoj za pomoč je priporočilo svetovalne delavke v vrtcu oz. šoli, ki jo otrok obiskuje ter kopija odločb Centra za socialno delo.

BREZ VELJAVNIH USTREZNIH IN POPOLNIH DOKAZIL FINANČNA POMOČ NE MORE BITI ODOBRENA.

ZA DONATORJE:

Podjetja in posamezniki, ki želite donirati za pomoč družinam v stiski, lahko poljubni znesek nakažete na TRR račun SI56 0417 3000 0753 108, odprt pri Nova KBM. Namen: pomoč družinam v stiski, koda namena: CHAR – plačilo za dobrodelne namene, sklic: SI99.

Za več informacij pišite na e-naslov maribor.dpm@gmail.com.

DOHODNINA:

Vsi davčni zavezanci imate možnost odločanja o svoji dohodnini. Do enega odstotka svoje dohodnine lahko namenite eni izmed organizacij iz seznama upravičencev do donacije dohodnine in vabimo vas, da se odločite za DPM Maribor, s čimer boste pomagali družinam v socialni in ekonomski stiski. To lahko storite preko OBRAZCA – DOHODNINA.

Za več informacij obiščite spletno stran DPM Maribor ali pišite na e-naslov maribor.dpm@gmail.com.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI