DomovProgramiOmogočimo sanje

Omogočimo sanje

Namen projekta Omogočimo sanje! je pomagati tistim otrokom in mladostnikom, ki so nadarjeni na izbranem področju, prihajajo pa iz socialno šibkih družin in tako nimajo sredstev, da bi svojo nadarjenost nadalje razvijali.

AKTUALNI TABOR: predvidoma v času zimskih počitnic 

Zavedamo se, da bodo nadarjeni mladi izjemne rezultate dejansko tudi dosegali, če bodo ustvarjalni, motivirani in bo njihovo okolje spodbudno. Sicer jih veliko ostane samo na potencialih, neopaženi in z nizko samopodobo. Izobrazba staršev, možnosti v okolju in socialno ekonomski status družine močno vplivajo na celostni razvoj nadarjenih, zato je zelo pomembno, da ravno tem otrokom (torej tistim, ki imajo potencial in zelo neugodno okolje za njihov razvoj) pomagamo uresničiti njihove danosti.

Na letni ravni organiziramo pet večdnevnih taborov za nadarjene otroke in mladostnike, kjer se pod vodstvom strokovnih delavcev – prostovoljcev,  intenzivno posvečajo izbrani temi (npr. retorika, logika, kreativno pisanje, gledališko, likovno, plesno in glasbeno ustvarjanje, naravoslovje, biologija, zgodovina in geografija, tuji jeziki, podjetništvo, …). Tistim, ki izkažejo izjemne potenciale, motivacijo in interes pa omogočimo tudi nadaljevanje šolanja (v sodelovanju z različnimi umetniškimi društvi, šolami, …) ter priskrbimo potrebno opremo (npr. glasbeni inštrument). Pri prepoznavanju nadarjenih otrok in mladostnikov sodelujemo z osnovnimi in srednjimi šolami.

Če želite tudi vi postati podpornik nadarjenim otrokom iz socialno šibkih okoljih, lahko projekt podprete z materialnimi donacijami (npr. kitara za glasbeno nadarjenega otroka …) ali prostovoljnimi prispevki:
TRR račun: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor, TRR: SI56045150000405095, SKLIC: 2915-2022, KODA NAMENA: CHAR – plačilo za dobrodelne namene, NAMEN: Donacija v sklad “OMOGOČIMO SANJE!”.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI