DomovProgramiEko programi

Eko programi

Elemente okoljske vzgoje vključujemo v večino naših dejavnosti, saj pravica do zdravega okolja po Konvenciji o otrokovih pravicah sodi med temeljne otrokove pravice. Na ustvarjalnih delavnicah na primer v veliki meri uporabljamo naravne in odpadne materiale ter spodbujamo racionalno rabo kupljenih materialov, učimo se varčevati z vodo, ugašamo luči, pripravljamo zdrave malice, pijemo vodo iz pipe, plastenke ponovno uporabimo, skrbimo za živali … in se pogovarjamo o tem, kaj lahko vsak izmed nas v vsakdanjem življenju še spremeni, da bi s tem pomagal naravi in sebi. Med počitnicami organiziramo izlete v naravo in spodbujamo športne aktivnosti, izvajamo senzorične delavnice za prebujanje naših čutov na prireditvah in na Domu Miloša Zidanška na Pohorju.

Osrednji eko dogodek v letu je prireditev EKO TEDEN v začetku junija, katere osnovni cilj je ozaveščanje, informiranje, svetovanje in posredovanje znanja vsem generacijam o tem, kaj lahko naredimo sami za varstvo okolja in ohranjanja narave. Večjo prireditev DAN ZEMLJE pripravimo tudi ob Mednarodnem dnevu Zemlje, 22. aprila in sodelujemo na prireditvi Evropski teden mobilnosti v mesecu septembru, katere namen je vzpodbujanje drugačnega razmišljanja in obnašanja v prometu in vsakdanjem življenju. Z eko programi za otroke sodelujemo tudi na mnogih prireditvah drugih organizatorjev, vse skupaj pa sestavlja mozaik naših prizadevanj za svet, v katerem človek in narava bivata v sožitju.

Te zanima sodelovanje v eko programih? Pokliči na 02 229 69 13 ali piši na kornelija@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI