DomovProgramiVečgeneracijski center – VGC Štajerska

Večgeneracijski center – VGC Štajerska

DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SO SE Z DNEM 30. 9. 2021 ZAKLJUČILE!

Večgeneracijski center (VGC) Štajerska uporabnikom ponuja prostore, strokovno podporo in vodene aktivnosti. Uporabnikom je na voljo 5 dni tedensko, vsaj 10 ur dnevno. Nudi neformalno druženje in srečevanje, ki vsem ciljnim skupinam predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialnih mrež. Glede na to, da v projektu sodelujejo štirje partnerji in dva pridružena partnerja ter več kot 140 organizacij, smo prepričani, da lahko vsak zase najde primerne vsebine in se tako bolje vključi v socialne mreže. Vsebine se odvijajo na sedežu VGC in pri treh oz. petih partnerjih projekta, ter v desetih lokalnih skupnostih v naši geografski enoti. Z različnimi vsebinami pomagamo vsem ranljivim ciljnim skupinam, pa tudi širše, prav posebna dodana vrednost VGC Štajerska pa je, da se njegova dejavnost razprostira na geografsko zelo širokem področju (primestna okolja, vasi, naselja). Poseben prispevek projektu dajejo javne institucije (Centri za socialno delo, šole, vrtci, strokovna združenja, lokalne samouprave), ki s svojim sodelovanjem pri aktivnostih v VGC, pomagajo pri krepitvi oz. povezovanju javnih institucij, NVO-jev, socialnih podjetij, občin v naši geografski enoti. Moto VGC Štajerska je: VEČ ZA VSE, kar pomeni, da si z vsemi aktivnostmi in vsebinami prizadevamo za čim boljšo socialno vključenost vseh, za preprečevanje revščine, za medgeneracijsko povezovanje in tako vsakemu posamezniku ponujamo priložnost, za boljše, srečnejše, mirnejše in bolj zdravo življenje. Verjamemo, da s priložnostjo za vsakega in ponujeno roko vsakemu posamezniku skupaj dosegamo boljše življenje za vse in tako pripomoremo tudi k srečnejši družbi.

Vodilni partner projekta je Dom Danice Vogrinec (sedež VGC Štajerska), partnerji pa smo Zveza prijateljev mladine Maribor, Ozara Slovenija, Zavod Antona Martina Slomška in pridružena partnerja Center za pomoč na domu in Andragoški zavod Maribor.

Ves čas delovanja je uporabnikom na voljo INFO točka (Dom Danice Vogrinec), kjer je na enem mestu mogoče pridobiti  zbrane informacije o razpoložljivih storitvah in spletna stran VGC Štajerska, kjer so objavljeni urniki dejavnosti.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija – Evropski socialni sklad in se izvaja v okviru 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.3 “Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju” Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI