DomovProgramiMladi za napredek Maribora

Mladi za napredek Maribora

Se sprašuješ, kako delujejo stvari, zakaj se nekaj zgodi, kaj se je dogajalo v preteklosti …? Želiš, da bi zakonitosti, procese in dogodke v naravi in družbi bolje razumel/a? Verjameš, da lahko svoje mesto in svet spreminjaš na bolje tudi ti? Pridruži se gibanju Mladi za napredek Maribora, kjer boš lahko potešil/a svojo radovednost, znanstveno in raziskovalno žilico ter prispeval/a k napredku.

Raziskovanje mladih v programu Mladi za napredek Maribora poteka vsako šolsko leto že od šolskega leta 1983/84, sprva v organizaciji Mestne občine Maribor, od 2007 pa pod okriljem ZPM Maribor. Program spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, vas uči samostojnega raziskovalnega dela in vam vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živite. Samo odgovorni, ustvarjalni in samozavestni mladi ste lahko gonilo napredka, odrasli pa vam moramo dati pogoje, da razvijate svoje sposobnosti in talente ter da vaši predlogi zaživijo tudi v praksi.

Vsako leto v programu sodeluje več kot 300 mladih raziskovalcev iz višjih razredov mariborskih osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov, ki oddajo okrog 200 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov na več kot 30-ih raziskovalnih področjih. V štiridesetih letih, do leta 2023, je v programu sodelovalo 16.522 avtorjev, ki so oddali 8.249 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. Avtorji in avtorice najbolje ocenjenih nalog prejmejo nagrado “izlet presenečenja”, mnogi med njimi pa so uspešni tudi na državnem tekmovanju v Murski Soboti in mednarodnih srečanjih mladih raziskovalcev. Vsako leto sodeluje tudi okoli 150 mentorjev, ki so nepogrešljiv člen raziskovalnega dela mladih, saj z vami neposredno delajo, vas spodbujajo in navajajo na samostojno raziskovalno delo.  Vsaka sodelujoča šola ima tudi šolskega koordinatorja/ico.

41. SREČANJE MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2024

Rokovnik:

– objava natečaja: 10. 7. 2023
– rok za prijavo nalog: 13. 10. 2023
– rok za oddajo nalog: 15. 2. 2024
– javni zagovori nalog: 6. 3. – 16. 3. 2024
– razglasitev rezultatov: 3. 4. 2024
– rok za prijavo na državno srečanje mladih raziskovalcev: 8. 4. 2024 (organizator državnega srečanja ZOTKS)
– nagradni izlet “presenečenje”: 25. 26. 4. 2024
– državno srečanje mladih raziskovalcev, 2. krog: 20. 5. 2024

Vse sodelujoče šole vsako leto imenujejo tudi šolskega koordinatorja, ki skrbi za izvajanja programa na šoli. Seznam šolskih koordinatorjev.

Javni natečaj:

Program je vezan na vsakoletno objavo natečaja, ki ga objavi Mestna občina Maribor v sodelovanju z ZPM Maribor – Besedilo natečaja. Sodelujejo lahko osnovne in srednje šole v Mestni občini Maribor, ki v razpisnih rokih prijavijo in oddajo izvirne raziskovalne naloge (RN) in inovacijske predloge (IP).

Raziskovalna področja:

Osnovnošolci lahko prijavite RN/IP na 23, srednješolci na 30 raziskovalnih področjih – seznam področij.

– na področju GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA se je v program aktivno vključila Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ki ponuja mentorje in predlaga teme za raziskovanje. Informacije pri koordinatorici programa Urši Žiger.

– Naloge lahko oddate tudi na INTERDISCIPLINARNEM PODROČJU, ki zajema in prepleta znanja iz več strok. Osnovnošolske naloge lahko posegajo na dve področji raziskovanja, srednješolske na največ tri.

Navodila za pripravo RN in IP:

– Pri pripravi naloge lahko sodelujete največ trije avtorji in največ trije mentorji, pri čemer mora en mentor raziskovalne naloge izvajati pedagoško ali strokovno dejavnost na šoli ali domu za učence ali dijake, ki je prijavitelj naloge.

– Če avtorji in mentorji potrebujete strokovno pomoč pri odločitvah o uvrstitvi RN/IP na raziskovalno področje se lahko posvetujete s predsedniki ocenjevalnih komisij. Vprašanja je zaradi kriterija anonimnosti, potrebno posredovati koordinatorici programa Urši Žiger.

– Za lažjo delo pri pripravi raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov smo pripravili Navodila za pripravo RN in IP, ki jih sproti dopolnjujemo in posodabljamo. V pomoč bo tudi Ocenjevalni obrazec na podlagi katerega komisije ocenijo pisni izdelek in ustni zagovor RN in IP.

Oddaja raziskovalnih nalog:

Nalogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani obliki oz. več, če gre za nalogo na interdisciplinarnem področju (število izvodov mora biti enako številu raziskovalnih področij, ki jih naloga zajema). Pri pripravi je treba upoštevali Navodila za pripravo RI/IP, predpisana je tudi oblika naslovnice.

– Obvezna je tudi oddaja v elektronski obliki – v pdf formatu, ki mora biti identična tiskanemu izvodu (Navodila za oddajo naloge v elektronski obliki). Dokument ne sme presegati velikosti 5 MB. Naloge lahko pripnete v spletni aplikaciji za prijavo ali oddate po elektronski pošti na naslov raziskovalci@zpm-mb.si.

– Šolski koordinatorji morajo nalogo potrditi še s pomočjo elektronske prijavnice, priložiti je potrebno še nalepke z identifikacijskimi podatki ter seznam vseh oddanih nalog s podpisom ravnatelja/ice in žigom šole.

Strokovna plat programa:

Za strokovno plat projekta skrbita Strokovna komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov za mlade, ki ji predseduje mag. Sonja Filipič in Organizacijski odbor, ki ga je v letu 2021 vodil dr. Andrej Naterer. Organizacijski odbor združuje predsednike posameznih ocenjevalnih komisij. Program ponuja 33 raziskovalnih področij in prav toliko je tudi ocenjevalnih komisij. Vsako ocenjevalno komisijo sestavljajo predsednik komisije in še vsaj dva člana. Člane komisij potrdi župan Mestne občine Maribor vsako leto posebej.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI