Domovmladi za napredek maribora

Državno srečanje mladih raziskovalcev – odlični rezultati naših avtorjev

Znani so rezultati državnega srečanjarezultati sodelujočih nalog Mladi za napredek Maribora na državnem srečanju

Na 54. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2020 se je prijavilo 457 raziskovalnih nalog na devetnajstih različnih področjih.

Poročamo lahko o odličnih rezultatih mladih raziskovalcev iz Maribora, saj so bili zelo uspešni. Prejeli so kar 23 zlatih priznanj (7 osnovnošolci in 16 srednješolci) ter 41 srebrnih priznanj (19 osnovnošolci in 22 srednješolci). Tem odličnim rezultatom je potrebno dodati še prejemnike bronastega priznanja, teh je 53. Letos so avtorji prejeli tri zlata priznanja več kot lani. Zares odlično.

Srečanje poteka po dvokrožnem sistemu in sicer v 1. krogu člani strokovnih komisij naloge pregledajo ter ocenijo in izberejo do 6 osnovnošolskih in 6 srednješolskih nalog na posameznem področju, ki so se predstavile na zaključni prireditvi, ki je letos potekala 14. in 15. septembra 2020 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Avtorji izbranih nalog so pred komisijami predstavili svoje naloge in se potegovali za zlato priznanje. Iz mariborskega srečanja se je v 2. krog uvrstilo kar 64 nalog ali 27,3% vseh udeleženih nalog finala državnega srečanja.

Vsem avtorjem in mentorjem čestitamo ter vam želimo uspešen pričetek novega šolskega leta.


Državno srečanje mladih raziskovalcev – 2. krog

Znan je termin 2. kroga državnega srečanja mladih raziskovalcev. Letos bo finale potekalo v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (Koroška cesta 160, Maribor) in sicer 14. in 15. septembra.

Avtorji nalog, ki so se uvrstile v drugi krog (seznam nalog), se bodo na zagovorih potegovali za zlato priznanje.

V skladu z razpisom Državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije so strokovne komisije izmed prispelih raziskovalnih nalog na vsakem področju izbrale največ 6 raziskovalnih nalog (oz. 12 nalog na področju tehnike in t .i. drugih področjih) katerih avtorji so vabljeni k predstavitvi raziskovalnih nalog na sklepnem delu letošnjega državnega srečanja, ki bo v ponedeljek in torek, 14. in 15. septembra 2020, bo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Navodila glede izvedbe srečanja najdete tukaj, razpored in seznam nalog pa tukaj. Prosim, da udeleženci informacije in navodila skrbno preberejo. 

Dodajamo še:
Koordinatorica programa Urša Žiger bo vse avtorje pričakala pred stavbo Fakultete za naravoslovje (Koroška cesta 160, Maribor) vsak dan zagovorov najkasneje ob 9.00 za dopoldansko skupino in ob 13.00 za popoldansko skupino, kjer vam bo na voljo za dodatna vprašanja in bo označila vašo udeležbo.
– Avtorji naj ppt predstavitev vzamejo s seboj na USB-ključku (za rezervo pa si jo pošljejo še po e-pošti), za plakate naj ne pozabijo magnetkov (sama bom imela s seboj kakšen rezervni ključek in magnetke).
Mentorji oz avtorji (če jih ne spremlja mentor) bodo prijavo na srečanje opravili v predavalnicah. Ob vstopu vas bodo popisali študentje (pripravljene bodo imele sezname). Mentorji oz avtorji, pa bodo morali vpisati še svoje podatke (ime in priimek, naslov stalnega bivališča in kontaktno telefonsko številko). V predavalnici boste prejeli tudi kupon za kosilo.

Zagovori bodo potekali ločeno po področjih ter ločeno za osnovnošolce in srednješolce (v živo v predavalnicah). Osnovnošolci bodo oba dneva z zagovori pričeli ob 9.30 uri in opravili zagovore ter ocenitev in podelitev. Srednješolci pa bodo oba dneva z zagovori pričeli ob 13.30 uri, razen na področju tehnike in t.i. drugih področjih, kjer bodo z zagovori pričeli ob 9.30 uri.

PONEDELJEK 14. 9. 2020
• aplikativni inovacijski predlogi in projekti
• arhitektura, gradbeništvo ali promet
• astronomija ali fizika
• ekologija z varstvom okolja
• ekonomija ali turizem
• etnologija
• geografija ali geologija
• kemija ali kemijska tehnologija
• tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.); OŠ
• tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.); SŠ – pričetek ob 9.30

TOREK 15. 9. 2020
• biologija
• druga področja OŠ
• druga področja SŠ – pričetek ob 9.30
• elektrotehnika, elektronika in robotika
• filozofija ali sociologija
• interdisciplinarna področja
• matematika ali logika
• psihologija ali pedagogika
• računalništvo ali telekomunikacije
• slovenski jezik ali književnost
• zgodovina ali umetnostna zgodovina

Vsem udeležencem želimo dobro opravljene zagovore.

Vsi avtorji, ki se niso uvrstili v drugi krog, bodo prejeli bronasto priznanje (seznam prejemnikov bronastega priznanja). Vsi rezultati so objavljeni na spletni strani ZOTKS.

 
PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI