Domovmladi za napredek maribora

Mladi za napredek Maribora – prijava nalog

13. oktobra 2023 je rok za prijave letošnjih raziskovalnih nalog/inovacijskih predlogov (RN/IP) na natečaj Mladi za napredek Maribora 2024.

Šole oz šolski koordinatorji opravijo prijavo s pomočjo elektronske prijavnice, ki jo najdete tukaj. Gesla in uporabniško ime za posamezno šolo so prejeli šolski koordinatorji raziskovalne dejavnosti na posamezni šoli ali ravnatelji, ki opravijo prijavo. Seznam šolskih koordinatorjev.

Posebno opozorilo za avtorje in mentorje: pri PRIJAVI NALOG, gre šele za NAJAVO RN/IP. Zato pri povzetku zapišite najavo vaše RN/IP. Povzetke namreč posredujemo predsednikom ocenjevalnih komisij, ki na podlagi prebranega povzetka preverijo ustreznost umeščanja RN/IP na posamezno področje in lahko predlagajo prerazporeditev na ustreznejše področje. Zato naj bodo povzetki dovolj izčrpni. Predlagamo, da povzetek vsebuje: opis problema oz raziskovalno vprašanje, opis metode (populacija, vzorec,…) in navedbo ključnih predpostavk oz rezultatov.
Vsi podatki iz prijavnice se ob oddaji (februar 2024) lahko spremenijo.

Šolski koordinator mora prijavnico, ki jo izpiše s pomočjo aplikacije, s podpisom ravnatelja posredovati po pošti na naslov Zveze prijateljev mladine Maribor, lahko tudi skenirano na ursa@zpm-mb.si.

Več informacij: Urša Žiger, 02-229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.
Mladi za napredek Maribora – natečaj 2024

Javni natečaj za novo srečanje Mladi za napredek Maribora 2024 je sprejet, 10. 7. 2023 ga je podpisal župan Aleksander Saša Arsenovič. Besedilo natečaja najdete tukaj, celotna razpisna dokumentacija je tukaj. Priloge tudi v priponkah na desni strani.

ROKOVNIK 41. SREČANJA:
– ROK ZA PRIJAVO NALOG – 13. 10. 2023
– ROK ZA ODDAJO NALOG – 15. 2. 2024
– JAVNI ZAGOVORI ODDANIH NALOG – 6.-16. 3. 2024

Več informacij lahko zainteresirani avtorji dobijo tudi na svoji šoli pri šolskem koordinatorju. Seznam šolskih koordinatorjev

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI