Domovmladi za napredek maribora

Mladi za napredek Maribora – državno srečanje

9. aprila 2019 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog).

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do torka, 9. 4. 2019, na naslov organizatorja državnega srečanja (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota).

ZPM Maribor bo opravila še elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave je potrebno koordinatorici programa pri ZPM Maribor Urši Žiger, do ponedeljka, 8. 4. 2019, posredovati elektronske izvode nalog na naslov raziskovalci@zpm-mb.si. Oddaja elektronskega izvoda je obvezna. Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in  pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.

RAZPIS 51. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2019, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo). Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 4. maja 2018 po 15. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.


Mladi za napredek Maribora – rezultati

3. aprila 2019 smo z zaključno prireditvijo v Narodnem domu zaključil letošnji program Mladi za napredek Maribora. Na prireditvi so bili razglašeni rezultati in podeljene nagrade najboljšim avtorjem, mentorjem in šolam.

Med osnovnimi šolami se je po številu točk na prvo mesto uvrstila OŠ Janka Padežnika Maribor, sledita ji OŠ borcev za severno mejo Maribor in OŠ Bojana Ilicha Maribor. Za najboljšo mentorico je bila razglašena Mateja Slana Mesarič iz OŠ Janka Padežnika Maribor.

Prvo nagrado med osnovnošolci, nagrado Zveze prijatelje mladine Maribor, je prejela Maša Pohar iz OŠ Ludvika Pliberška Maribor.

Nagrado Pustolovščina, za šolo, ki je v primerjavi s preteklim letom najbolj napredovala, je prejela OŠ Martina Konšaka Maribor.

II. gimnazija je bila najuspešnejša šola med srednjimi šolami, Srednja elektro-računalniška šola je zasedla drugo mesto, na tretje se je uvrstila Srednja šola za oblikovanje. Za najboljšo mentorico je bila razglašen Katja Holnthaner Zorec iz II. gimnazije Maribor.

Prvo nagrado med srednješolci, nagrado dr. Brede Žerjal, je prejel Vitja Kos Krštinc iz Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, čestitke pa veljajo tudi vsem ostalim avtorjem in mentorjem!

Rezultate letošnjega natečaja najdete tukaj.Mladi za napredek Maribora – zaključna prireditev

Prijazno vas vabimo na zaključno prireditev 36. srečanja MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA, ki bo v sredo, 3. aprila 2019ob 10. uri za OSNOVNOŠOLCE in ob 13. uri za SREDNJEŠOLCE, v veliki dvorani Narodnega doma, na kateri bomo razglasili rezultate in podelili nagrade najboljšim mladim raziskovalcem, mentorjem in šolam.

Program Mladi za napredek Maribora, ki ga podpira Mestna občina Maribor, izvaja pa Zveza prijateljev mladine Maribor, je eden najuspešnejših in najštevilčnejših gibanj mladih raziskovalcev v Sloveniji. V letošnjem šolskem letu je sodelovalo kar 345 mladih raziskovalcev iz mariborskih osnovnih in srednjih šol, ki so oddali skupno 222 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov, nad njihovim delom je bdelo 184 mentorjev. Raziskovali so na 34-ih raziskovalnih področjih.

Kot ocenjujejo ocenjevalne komisije, so raziskovalne naloge in inovacijski predlogi tudi letos na visoki kakovostni ravni, pri ZPM Maribor pa si želimo predvsem, da bo ustvarjalnost in inovativnost mladih našla potrditev in uresničitev tudi v gospodarstvu in družbi nasploh.

Na zaključni prireditvi, na kateri bodo za program poskrbeli letošnji raziskovalci Vito Beton, Zala Vodušek, Manca Čuješ in Iva Žižek, vodila pa jo bosta Manca Schmid in Jan Hartl, bo avtor ali avtorica najboljše raziskovalne naloge med osnovnošolci prejel/a nagrado ZPM Maribor, med srednješolci pa nagrado MO Maribor, nagrado dr. Brede Žerjal. Avtorji raziskovalnih nalog z najvišjim številom doseženih točk se bodo 25. in 26. aprila 2019 udeležili nagradnega izleta.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15 ali ursa@zpm-mb.si.


Zagovori MNM

Javni zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:

– ELKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA: SŠ – 9.00 – 13.00

 


Zagovori MNM

Javni zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:

– SOCIOLOGIJA: SŠ – 14.00 – 16.30


Zagovori MNM

Javni zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:

– SOCIOLOGIJA: OŠ – 14.00 – 17.00

– OBLIKOVANJE: SŠ – 15.00 – 16.30

– KEMIJA, KEMIJSKA TEHNOLOGIJA: OŠ – 15.10 – 15.40, SŠ – 15.50 – 17.20

– VETERINARSTVO: OŠ – 15.10 – 16.20, SŠ – 16.30 – 17.10

– UMETNOST: OŠ – 15.30 – 16.00, SŠ – 16.10 – 17.50

 


Zagovori MNM

Javni zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:

– NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA: OŠ – 13.00 – 13.40, SŠ – 13.50 – 14.50

– TRAJNOSTNA MOBILNOST IN PROMET: SŠ – 13.10 – 13.40

– MATEMATIKA: SŠ – 13.30 – 13.50, OŠ – 13.50 – 15.20

– KNJIŽEVNOST: OŠ – 14.00 – 15.00, SŠ – 15.10 – 16.10

– TURIZEM: OŠ – 15.10 – 15.50, SŠ – 16.00 – 17.00

– ŠPORT: SŠ – 15.30 – 15.50, OŠ – 15.50 – 18.00

 


Zagovori MNM

Javni zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:

PREHRNA: OŠ – 13.00 – 14.10

– BIOTEHNOLOGIJA, KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO: SŠ – 14.20 – 15.30

– ZDRAVSTVO: OŠ – 13.30 – 15.00, SŠ – 15.10 – 16.30

– FILOZOFIJA: SŠ – 15.00 – 15.40

– TUJI JEZIKI: OŠ/SŠ – 17.00 – 17.40

– FIZIKA, ASTRONOMIJA: OŠ – 15.00 – 15.20, SŠ – 15.20 – 16.30 (zagovor bo potekal na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor, prostor 0/86 (oddelek za fiziko).


Zagovori MNM

Javni zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:

STROJNIŠTVO: SŠ – 13.50 – 14.50

PSIHOLOGIJA IN PEDAGOGIKA: OŠ – 14.00 – 15.40, SŠ – 15.50 – 17.30

– LESARSTVO: SŠ – 14.10 – 15.10

– ZGODOVINA: DAS – 14.30 – 14.50, OŠ – 15.00 – 16.10, SŠ – 16.20 – 17.20

 


Zagovori MNM

Javni zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:

– BIOLOGIJA: SŠ – 13.00 – 15.00

– PROIZVODNO-TEHNIČNO PODROČJE: OŠ – 15.10 – 15.40

– VARNOST V CESTNEM PROMETU: OŠ – 16.00 – 16.40


Zagovori MNM

Javni zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov za področja:

– RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA: OŠ – 14.00 – 14.20, SŠ – 14.30 – 17.40

– INTERDISCIPLINARNO PODROČJE: OŠ/SŠ – 14.30 – 17.00

– SLOVENSKI JEZIK: OŠ – 15.00 – 15.50, SŠ – 16.00 – 16.50

– VARSTVO OKOLJA: SŠ – 15.10 – 15.30, OŠ – 15.40 – 17.10

– TEKSTILSTVO: SŠ – 16.30 – 18.00


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI