Domovmladi za napredek maribora

Mladi za napredek Maribora – zaključna prireditev

Prijazno vas vabimo na zaključno prireditev 40. srečanja MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA, ki bo v torek, 4. aprila 2023, ob 10. uri za OSNOVNOŠOLCE in ob 13. uri za SREDNJEŠOLCE, v veliki dvorani Narodnega doma, na kateri bomo razglasili rezultate in podelili nagrade najboljšim mladim raziskovalcem, mentorjem in šolam.

Letošnje leto je prav posebno, saj mladi v našem mestu raziskujejo že 40 let. In v vseh teh letih je v programu sodelovalo 16522 avtorjev. Pri delu jim je pomagalo več kot 6000 mentorjev, skupaj so pripravili in oddali 8249 nalog. Program, ki ga Mestna občina Maribor že vsa ta leta skrbno neguje in razvija in izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor, je eden najuspešnejših in najštevilčnejših gibanj mladih raziskovalcev v Sloveniji.

Letos je bilo oddanih 191 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. Več kot 160 mentorjev in 322 mladih avtorjev je tudi letos staknilo glave za zanimive in inovativne naloge ter predloge na 32 področjih raziskovanja. Osnovnošolce je najbolj zanimalo področje sociologije, psihologije in pedagogike ter matematike, srednješolci so posegali po številnih področjih.

Kot ocenjujejo ocenjevalne komisije, so raziskovalne naloge in inovacijski predlogi tudi letos na visoki kakovostni ravni, pri ZPM Maribor pa si želimo predvsem, da bo ustvarjalnost in inovativnost mladih našla potrditev in uresničitev tudi v gospodarstvu in družbi nasploh.

Na zaključni prireditvi, na kateri bodo za program poskrbeli dijaki in dijakinje srednjih šol, ki so pred štiridesetimi leti sodelovale na prvem srečanju mladih raziskovalcev bo avtor ali avtorica najbolje ocenjene raziskovalne naloge med osnovnošolci prejel/a nagrado ZPM Maribor, med srednješolci pa nagrado MO Maribor, nagrado dr. Brede Žerjal.

Ob koncu, se želimo zahvaliti MO Maribor, ki projekt skrbno neguje že vsa ta leta. Mladi raziskovalci v mestu, pa s svojim delom dokazujejo, da jim je mar zanj in razvoj.

Po srednješolski prireditvi bomo na spletni strani ZPM Maribor objavili rezultate in nagrajence letošnjega srečanja.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15 ali ursa@zpm-mb.si.



Mladi za napredek Maribora – zagovori nalog

V času med 8. 3. in 18. 3. 2023 bodo potekali zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. Znani so termini za vsa področja. 

Posebno opozorilo 1: Zagovori na interdisciplinarnih področju bodo 14. 3. 2023. Zagovori potekajo v dveh skupinah. Razdelitev je po področjih raziskovanja, skupaj za OŠ in SŠ, ocenjevanje je seveda ločeno.

Posebno opozorilo 2: zagovor za področje fizike bo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Spremembe:
1. turizem OŠ ima zagovor v četrtek, 9. 3. 2023, ob 12.00
2. tekstilstvo ima zagovor v četrtek, 16. 3. 2023, ob 16.30
3. kemija OŠ/SŠ ima zagovor v torek, 14. 3. 2023, ob 13.50

Termini zagovorov.

Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2.

Vse avtorje prosimo, da na svoje predstavitve pridete vsaj 10 minut pred pričetkom zagovorov, da se boste lahko pravočasno pripravili na svoje predstavitve. Vse avtorje prav tako prosimo, da se na predstavitev svoje naloge skrbno pripravite. Sama predstavitev naj ne traja več kot deset minut, sledijo še vprašanja komisije. Vprašanja na zagovorih lahko postavlja samo komisija.

Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2. V avli šole bo informacijska točka, kjer vam bo za vsa pojasnila na voljo koordinatorica programa. Učilnice zagovorov bodo objavljene na oglasni deski v informacijski točki.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.



Oddaja raziskovalnih nalog – 17. 2. 2023

Približuje se rok za oddajo nalog Mladi za napredek Maribora 2023, ki je 17. februar 2023.

 Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je do 17. 2. 2023 potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij), dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo (priloženo v nalogo), naloge se tiskajo dvostransko.

en izvod naloge v elektronski obliki – nalogo v pdf formatu, ki mora biti enaka izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge lahko pripnete elektronski prijavnici ali jo do roka oddaje pošljete na naslov raziskovalci@zpm-mb.si, Po pregledu naloge dobite potrditveni mail o prejemu in ustreznosti naloge v elektronski obliki.

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole. Izjemoma, če ni mogoče pridobiti podpisa ravnatelja, nam lahko podpisan seznam posredujete naknadno, najkasneje do 22. 2. 2023. V tem primeru paketu z nalogami priložite nepodpisan seznam.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer v nalogi ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte javni natečaj in navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Zagovori oddanih nalog bodo potekali v času med 8. in 18. 3. 2023. Natančne datume zagovorov po posameznih področjih bomo na tej spletni strani objavili najkasneje do 6. 3. 2023 in jih nato sproti posodabljali.

 


MNM – navodila o pripravi nalog

Mladi raziskovalci in mentorji,

na tej strani smo za vas objavili navodila oz priporočila za pripravo nalog. Navodila skrbno preberite in jih ob pripravi vaših raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov tudi upoštevajte. Stran bomo sproti posodabljali s priporočili naših ocenjevalcev (nekaj jih je že zbranih).

Priporočila ob pripravi nalog:
– ustrezna izbira raziskovane teme/problema in osredotočenost na raziskovani problem,
– že naslov naj usmeri bralca na raziskovano temo, naj ne bo abstrakten,
– teoretični del naj bo v podkrepitev empiričnemu in ne kar nekaj “nalepljeno”,
– naloga naj ima vsebinsko strukturo lijaka, to pomeni od splošnega h konkretnemu,
– metode izbrati skladno z raziskovanim problemom, vprašati se, s katero metodo bomo ugotovili, to kar nas zanima, ne uporabiti vseh metod, ki so na voljo, naj se smiselno dopolnjujejo,
– paziti, da se na zastavljena vprašanja in hipoteze tudi odgovori oziroma se jih obravnava,
– paziti na lep jezik in pravopisno ustreznost,
– ustrezno in obvezno navajati vire in literaturo v seznamu in tudi med besedilom (tudi v nalogah tehničnih področjih),
– wikipedia ni relevanten vir in ga zelo odsvetujemo,
– upoštevati pravila strokovnega-znanstvenega pisanja posamezne vede (npr., sociologija, zgodovina ni enako).

Nekateri komentarji ocenjevalnih komisij po prebranih povzetkih:
1. Splošna pripomba več komisij: kakovost posameznih povzetkov je izredno slaba. Zato ni mogoče podatki ustreznega mnenja. Zaskrbljujoča je tudi jezikovna neustreznost. Brez opisa metodologije, je težko zapisati komentar o ustreznosti. Resen premislek o oddaji nalog, ki so prejele komentar povzetek ni ustrezen.
2. Splošna pripomba več komisij: nekateri povzetki so jezikovno zelo slabi, z veliko grobimi jezikovnimi napakami. Vse to je nujno odpraviti pred oddajo nalog.
3. Pri pregledu nalog ugotavljamo, da jih je precej prijavljenih na interdisciplinarnem področju, kar je lahko dobro, lahko pa vodi v nižje število točk, kot če bi bila naloga oddana na enem področju. Za naloge oddane na interdisciplinarnem področju je nujno, da sta področji oz vsa tri, enakovredno obravnavani (po obsegu, pomenu, rezultatih in zaključkih). Ob tem še pripomba ocenjevalca za področje slovenskega jezika: Na silo iskati interdisciplinarnost se mi ne zdi smiselno (če smo drobnjakarski, vse naloge sodijo v “interdisciplinarnost” zaradi jezika, v katerem so zapisane, a to je preveč ozko — naj ostanejo v prevladujoči vedi, “interdisciplinarnost” pa se naj omeji oz. odpravi).
4. Splošna pripomba: strokovni izraz za najstnike je MLADOSTNIKI.

Tukaj najdete projekcijo predavanja o pripravi nalog, ki jo je pripravila koordinatorica programa Urša Žiger.

Navodila za pripravo nalog, Projekcija



Mladi za napredek Maribora – prijava nalog

14. oktober 2022 je rok za prijave letošnjih raziskovalnih nalog/inovacijskih predlogov na natečaj Mladi za napredek Maribora 2023.

Šole oz šolski koordinatorji opravijo prijavo s pomočjo elektronske prijavnice, ki jo najdete tukaj. Gesla in uporabniško ime za posamezno šolo so prejeli šolski koordinatorji raziskovalne dejavnosti na posamezni šoli ali ravnatelji, ki opravijo prijavo. Seznam šolskih koordinatorjev.

Posebno opozorilo za avtorje in mentorje: pri PRIJAVI NALOG, gre šele za NAJAVO RN/IP. Zato pri povzetku zapišite najavo vaše RN/IP. Povzetke namreč posredujemo predsednikom ocenjevalnih komisij, ki na podlagi prebranega povzetka preverijo ustreznost umeščanja RN/IP na posamezno področje in lahko predlagajo prerazporeditev na ustreznejše področje. Povzetki naj bodo dovolj izčrpni. Predlagamo, da povzetek vsebuje: opis problema oz raziskovalno vprašanje, opis metode (populacija, vzorec,…) in navedbo ključnih predpostavk oz rezultatov.
Vsi podatki iz prijavnice se ob oddaji (februar 2023) lahko spremenijo.

Šolski koordinator mora prijavnico, ki jo izpiše s pomočjo aplikacije, s podpisom ravnatelja posredovati po pošti na naslov Zveze prijateljev mladine Maribor, lahko tudi skenirano na ursa@zpm-mb.si.

Več informacij: Urša Žiger, 02-229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.





PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI