Domovmladi za napredek maribora

Mladi za napredek Maribora 2024 – rezultati

3. 4. 2024 smo z zaključno prireditvijo v narodnem domu, razglasili rezultate letošnjega srečanja Mladi za napredek Maribora 2024. Razglasili smo rezultate in podelili nekaj posebnih nagrad najboljšim posameznim avtorjem, mentorjem in šolam.

Med osnovnimi šolami se je po številu točk na prvo mesto uvrstila OŠ Bojana Ilicha, sledita ji OŠ Janka Padežnika in OŠ Toneta Čufarja.

Za najboljšega mentorja je bila razglašen Jožef Senekovič iz OŠ Bojana Ilicha.

Prvo nagrado med avtorji, nagrado Zveze prijatelje mladine Maribor, je prejela VITA KOTNIK iz OŠ Martina Konšaka za nalogo MODEL BATERIJE CINK – ZRAK: ANALIZA DELOVANJA IN NJEN POTENCIAL V ELEKTROMOBILNOSTI PRIHODNOSTI BREZ LITIJEVIH TEHNOLOGIJ (področje kemija, kemijska tehnologija).

Nagrado Pustolovščina, za šolo, ki je v primerjavi s preteklim letom najbolj napredovala, je prejela Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor.

II. gimnazija je bila razglašena za najuspešnejšo šolo med srednjimi šolami, Srednja šola za oblikovanje je zasedla drugo mesto, na tretje se je uvrstila Srednja elektro-računalniška šola.

Za najboljšo mentorico je bila razglašena Lidija Kodrin iz II. gimnazije Maribor.

Letos smo nagrado dr. Brede Žerjal, nagrado med srednješolci, smo podelili avtorici VITI MAJER iz II. gimnazije Maribor, za raziskovalno nalogo s področja književnosti STRIPOVSKA PREOBRAZBA KAFKOVE PREOBRAZBE.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo, čestitke veljajo tudi vsem avtorjem in mentorjem, ki so v letošnjem letu uspešno pripravili in zagovarjali svoje izdelke.

Rezultate letošnjega natečaja najdete tukaj. Objavili smo tudi seznam nagrajencev za in .


Mladi za napredek Maribora – državno srečanje, 1. krog

10. 4 2024 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog).

Pomembna novost: šole NE ODDAJO tiskanega izvoda. Šolski koordinatorji morajo do 10. 4. 2024 urediti vnos predlaganih nalog v spletni aplikaciji ZOTKis.

Prijava na državno srečanje je samo elektronska. Elektronski izvod naloge se pripne prijavnici. Oddaja elektronskega izvoda je obvezna. Podrobnejša navodila bodo prejeli šolski koordinatorji.

Koordinatorica programa Urša Žiger mora nato potrditi elektronsko prijavo do 12. 4. 2024. Zato morajo do 10. 4. 2024 v spletni aplikaciji urejeni vsi vnosi.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.
RAZPIS MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2024, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).
Še posebej pa opozarjamo, da lahko avtorji popravijo, uredijo in predvsem upoštevajo komentarje, ki so jim jih na zagovorih posredovali člani komisij.

Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 10. 5. 2024 po 16. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.


Mladi za napredek Maribora – zaključna prireditev

Prijazno vas vabimo na zaključno prireditev 41. srečanja MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA, ki bo v sredo, 3. aprila 2024, ob 10. uri za OSNOVNOŠOLCE in ob 13. uri za SREDNJEŠOLCE, v veliki dvorani Narodnega doma, na kateri bomo razglasili rezultate in podelili nagrade najboljšim mladim raziskovalcem, mentorjem in šolam.

Letos je bilo oddanih 178 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. Več kot 160 mentorjev in 270 mladih avtorjev je tudi letos staknilo glave za zanimive in inovativne naloge ter predloge na 29 področjih raziskovanja. Osnovnošolce je najbolj zanimalo področje sociologije, psihologije in zgodovine, srednješolci so posegali po številnih področjih.

Kot ocenjujejo ocenjevalne komisije, so raziskovalne naloge in inovacijski predlogi tudi letos na visoki kakovostni ravni, pri ZPM Maribor pa si želimo predvsem, da bo ustvarjalnost in inovativnost mladih našla potrditev in uresničitev tudi v gospodarstvu in družbi nasploh.

Na zaključni prireditvi, na kateri bodo za kulturni program poskrbeli letošnji ali nekdanji raziskovalci bomo razglasili rezultate in podelili nagrade. Na prireditvi bo avtor ali avtorica najboljše raziskovalne naloge med osnovnošolci prejel/a nagrado ZPM Maribor, med srednješolci pa nagrado MO Maribor, nagrado dr. Brede Žerjal. Razglasili in podelili bomo tudi nagradi naj šola in naj mentor.

Ob koncu, se želimo zahvaliti MO Maribor, ki projekt skrbno neguje že vsa ta leta. Mladi raziskovalci v mestu, pa s svojim delom dokazujejo, da jim je mar zanj in razvoj.

Po srednješolski prireditvi bomo na spletni strani ZPM Maribor objavili rezultate in nagrajence letošnjega srečanja.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15 ali ursa@zpm-mb.si.


Mladi za napredek Maribora – termini zagovorov, končni

V času med 6. 3. in 16. 3. 2024 bodo potekali zagovori oddanih raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov. Termini zagovorov

Spremembe: 

  1. sociologija OŠ  1. skupina ima zagovor v torek, 12. 3. 2024, ob 15.30 (namesto v petek, 8. 3. ob 14.00)
  2. tekstilstvo SŠ, zagovor bo v četrtek 14. 3. 2024, ob 18.00 (namesto ob 17.00)

Posebno opozorilo 1: Na področju psihologija in pedagogika (osnovne šole) so skupine razdeljene. Prosimo vas, da upoštevate začetek zagovorov vaše skupine, čeprav ste vabljeni, da poslušate vse zagovore vašega področja.

Posebno opozorilo 2: Zagovor za področje sociologija OŠ je razdeljen v dva termina. Prosimo vas, da upoštevate termin zagovorov vaše naloge.

Posebno opozorilo 3: Zagovori na interdisciplinarnih področju bodo 13. 3. 2024. Zagovori potekajo v dveh skupinah. Razdelitev je po področjih raziskovanja, skupaj za OŠ in SŠ, ocenjevanje je seveda ločeno.

Posebno opozorilo 3: zagovor za področje fizike bo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Termini zagovorov.

Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2.

Vse avtorje prosimo, da na svoje predstavitve pridete vsaj 10 minut pred pričetkom zagovorov, da se boste lahko pravočasno pripravili na svoje predstavitve. Vse avtorje prav tako prosimo, da se na predstavitev svoje naloge skrbno pripravite. Sama predstavitev naj ne traja več kot deset minut, sledijo še vprašanja komisije. Vprašanja na zagovorih lahko postavlja samo komisija.

Zagovori bodo potekali na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2. V avli šole bo informacijska točka, kjer vam bo za vsa pojasnila na voljo koordinatorica programa. Učilnice zagovorov bodo objavljene na oglasni deski v informacijski točki.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


Oddaja raziskovalnih nalog – 15. 2. 2024

Približuje se rok za oddajo nalog Mladi za napredek Maribora 2024, ki je 15. februar 2023.

Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je do 15. 2. 2024, potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij), dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo (priloženo v nalogo), naloge se tiskajo dvostransko.

– en izvod naloge v elektronski obliki – nalogo v pdf formatu, ki mora biti enaka izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge lahko pripnete elektronski prijavnici ali jo do roka oddaje pošljete na naslov raziskovalci@zpm-mb.si. Po pregledu naloge dobite potrditveni mail o prejemu in ustreznosti naloge v elektronski obliki.

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole. Izjemoma, če ni mogoče pridobiti podpisa ravnatelja, nam lahko podpisan seznam posredujete naknadno, najkasneje do 21. 2. 2024. V tem primeru paketu z nalogami priložite nepodpisan seznam.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer v nalogi ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte javni natečaj in navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Zagovori oddanih nalog bodo potekali v času med 6. in 16. 4. 2024. Natančne datume zagovorov po posameznih področjih bomo objavili najkasneje do 4. 3. 2024. Sproti jih bomo objavljali na naši spletni strani.


MNM – navodila o pripravi nalog

Mladi raziskovalci in mentorji,

na tej strani smo za vas objavili navodila oz priporočila za pripravo nalog. Navodila skrbno preberite in jih ob pripravi vaših raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov tudi upoštevajte. Stran bomo sproti posodabljali s priporočili naših ocenjevalcev (nekaj jih je že zbranih).

Priporočila ob pripravi nalog:
– ustrezna izbira raziskovane teme/problema in osredotočenost na raziskovani problem,
– že naslov naj usmeri bralca na raziskovano temo, naj ne bo abstrakten,
– teoretični del naj bo v podkrepitev empiričnemu in ne kar nekaj “nalepljeno”,
– naloga naj ima vsebinsko strukturo lijaka, to pomeni od splošnega h konkretnemu,
– metode izbrati skladno z raziskovanim problemom, vprašati se, s katero metodo bomo ugotovili, to kar nas zanima, ne uporabiti vseh metod, ki so na voljo, naj se smiselno dopolnjujejo,
– paziti, da se na zastavljena vprašanja in hipoteze tudi odgovori oziroma se jih obravnava,
– paziti na lep jezik in pravopisno ustreznost,
– ustrezno in obvezno navajati vire in literaturo v seznamu in tudi med besedilom (tudi v nalogah tehničnih področjih),
– wikipedia ni relevanten vir in ga zelo odsvetujemo,
– upoštevati pravila strokovnega-znanstvenega pisanja posamezne vede (npr., sociologija, zgodovina ni enako).

Nekateri komentarji ocenjevalnih komisij po prebranih povzetkih:
1. Pripomba glede interdisciplinarnih nalog: Pri pregledu nalog ugotavljamo, da jih je precej na interdisciplinarnem področju, kar je lahko dobro, lahko pa vodi v nižje število točk, kot če bi bila naloga oddana na enem področju. Za naloge oddane na interdisciplinarnem področju je nujno, da sta področji oz vsa tri, enakovredno obravnavani (po obsegu, pomenu, rezultatih in zaključkih). Če je eno področje opazno prevladujoče, priporočamo, da izberejo le to področje. Splošna pripomba dr. Marka Jesenška: Na silo iskati interdisciplinarnost se mi ne zdi smiselno (če smo drobnjakarski, vse naloge sodijo v “interdisciplinarnost” zaradi jezika, v katerem so zapisane, a to je preveč ozko — naj ostanejo v prevladujoči vedi, “interdisciplinarnost” pa se naj omeji oz. odpravi).
2. Splošna pripomba več komisij: kakovost posameznih povzetkov je izredno slaba, zato ni mogoče podatki ustreznega mnenja. Zaskrbljujoča je tudi jezikovna neustreznost. Brez opisa metodologije, je težko zapisati komentar o ustreznosti. Resen premislek o oddaji nalog, ki so prejele komentar povzetek ni ustrezen.
3. Splošna pripomba: strokovni izraz za najstnike je MLADOSTNIKI.

Tukaj najdete projekcijo predavanja o pripravi nalog, ki jo je pripravila koordinatorica programa Urša Žiger.

Navodila za pripravo nalog, Projekcija


Mladi za napredek Maribora – prijava nalog

13. oktobra 2023 je rok za prijave letošnjih raziskovalnih nalog/inovacijskih predlogov (RN/IP) na natečaj Mladi za napredek Maribora 2024.

Šole oz šolski koordinatorji opravijo prijavo s pomočjo elektronske prijavnice, ki jo najdete tukaj. Gesla in uporabniško ime za posamezno šolo so prejeli šolski koordinatorji raziskovalne dejavnosti na posamezni šoli ali ravnatelji, ki opravijo prijavo. Seznam šolskih koordinatorjev.

Posebno opozorilo za avtorje in mentorje: pri PRIJAVI NALOG, gre šele za NAJAVO RN/IP. Zato pri povzetku zapišite najavo vaše RN/IP. Povzetke namreč posredujemo predsednikom ocenjevalnih komisij, ki na podlagi prebranega povzetka preverijo ustreznost umeščanja RN/IP na posamezno področje in lahko predlagajo prerazporeditev na ustreznejše področje. Zato naj bodo povzetki dovolj izčrpni. Predlagamo, da povzetek vsebuje: opis problema oz raziskovalno vprašanje, opis metode (populacija, vzorec,…) in navedbo ključnih predpostavk oz rezultatov.
Vsi podatki iz prijavnice se ob oddaji (februar 2024) lahko spremenijo.

Šolski koordinator mora prijavnico, ki jo izpiše s pomočjo aplikacije, s podpisom ravnatelja posredovati po pošti na naslov Zveze prijateljev mladine Maribor, lahko tudi skenirano na ursa@zpm-mb.si.

Več informacij: Urša Žiger, 02-229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.
Mladi za napredek Maribora – natečaj 2024

Javni natečaj za novo srečanje Mladi za napredek Maribora 2024 je sprejet, 10. 7. 2023 ga je podpisal župan Aleksander Saša Arsenovič. Besedilo natečaja najdete tukaj, celotna razpisna dokumentacija je tukaj. Priloge tudi v priponkah na desni strani.

ROKOVNIK 41. SREČANJA:
– ROK ZA PRIJAVO NALOG – 13. 10. 2023
– ROK ZA ODDAJO NALOG – 15. 2. 2024
– JAVNI ZAGOVORI ODDANIH NALOG – 6.-16. 3. 2024

Več informacij lahko zainteresirani avtorji dobijo tudi na svoji šoli pri šolskem koordinatorju. Seznam šolskih koordinatorjev

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.
PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI