Domovmladi za napredek maribora


Oddaja nalog – 12. 2. 2019

Približuje se rok za oddajo nalog Mladi za napredek Maribora 2019. Rok za oddajo RN/IP je v skladu z razpisom natečaja je 12. februar 2019.

Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij),

en izvod naloge v elektronski obliki – nalogo v pdf formatu, ki mora biti enak izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge je potrebno na naslov raziskovalci@zpm-mb.si, najkasneje do 12. 2. 2019. Po pregledu naloge dobite potrditveni mail o prejemu naloge v elektronski obliki.

dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo,

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer v nalogi ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte javni natečaj in navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Javne predstavitve zagovorov bodo potekale v času med 6. in 16. marcem 2019 na Lesarski šoli Maribor. Natančne datume zagovorov po posameznih področjih bomo objavili najkasneje do 4. marca 2019. Sproti jih bomo objavljali na naši spletni strani.


Objava razpisa državnega srečanja

Zveza za tehnično kulturo je objavila razpis Državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo). Najdete ga tukaj.

Rokovnik:
– 9. april 2019 – rok za prijavo nalog
– 4. maj 2019 – razglasitev rezultatov 1. kroga (po 15. uri)
– 14. maj – 2. krog državnega srečanja v Murski Soboti

Izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev Mladi za napredek Maribora 2019 bo objavljen 3. aprila po 16. uri.

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do torka, 9. 4. 2019, na naslov organizatorja državnega srečanja (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota).
ZPM Maribor opravi elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave morajo šole vnesti v sistem ZOTKiS vse oddane naloge, najkasneje do 30. 3. 2019. Podrobnejša navodila bodo prejeli šolski koordinatorji.


Rezultati nagradnega natečaja – raziskovalec

Znani so rezultati izbora nagradnega natečaja Raziskovalec – varuh kulturne dediščine, pripravljenega v okviru Evropske noči raziskovalcev. Izdelke si lahko ogledate na FB strani.

VRTEC:

 1. mesto: Gloria Grižon, Mlini v dolini reke Dragonje, Vrtec La Coccinella Piran
 2. mesto: Lukas Puhan, Pribor in krožniki so skozi zgodovino dobili nove oblike in materiale, Vrtec pri OŠ Kobilje
 3. mesto: Žana Pajtler, Kjer preteklost sreča prihodnost, OŠ Miklavž na Dravskem polju, Vrtec Ciciban

OSNOVNA ŠOLA – 1. TRIADA:

 1. mesto: Alex Kozar, Stolna cerkev, OŠ Draga Kobala Maribor
 2. mesto: Nika Pak, Frančiškanska cerkev, OŠ Draga Kobala Maribor
 3. mesto: Žan Remšak, Klopotec, OŠ Kungota

OSNOVNA ŠOLA – 2. TRIADA:

 1. mesto: Melany Filipa Dell, Svečinski grad, OŠ Kungota
 2. mesto: Lena Gliebe, Cerkev, OŠ Kungota
 3. mesto: Jaka Matoz, Janez Rogelj Boštar, Inja Klemenčič in Matej Marinšek, Stebri, OŠ CIRIUS Kamnik

OSNOVNA ŠOLA – 3. TRIADA:

 1. mesto: Nina Pečnik, Preteklost podaja roka prihodnosti, OŠ Center Novo mesto
 2. mesto: Neli Nedeljko, Beltinski grad, OŠ Beltinci
 3. mesto: Alena Zakrajšek, Faraon, OŠ CIRIUS Kamnik

SREDNJA ŠOLA:

 1. mesto: Ajda Kostevc, Tamara Levar, Aljaž Primožič, Nik Skerbiš, Lana Vincelj in Matevž Žolnir, Orisi odstopanja, Gimnazija Celje – Center
 2. mesto: Zarja Nemec, Čipke življenja, I. gimnazija v Celju
 3. mesto: Tjaša Graj, Oko časa, Srednja šola za oblikovanje Maribor

POSEBNA NAGRADA: Zmagovalki sta Tina Vorina in Lea Zahrastnik, obe iz I. gimnazije Celje. Njun prispevek je na FB strani zbral največ všečkov, nagrade pa bo deležen  celotni razred, ki ga avtorici obiskujeta.

Vsem nagrajencem iskreno ČESTITAMO! O prevzemu nagrade boste obveščeni po elektronski pošti. Čestitke veljajo tudi vsem ostalim sodelujočim. Zelo veseli smo nad velikim številom oddanih izdelkov in nad številnimi,  zares dobrimi prikazi, kako si mladi predstavljate varovanje kulturne dediščine.


Nagradni natečaj – RAZISKOVALEC – varuh kulturne dediščine

V okviru Evropske noči raziskovalcev objavljamo nagradni natečaj Raziskovalec – varuh kulturne dediščine. Več o Evropski noči raziskovalcev 2018 najdete tukaj, kjer je objavljen tudi natečaj (v rubriki natečaji in nagradne igre).

KDO LAHKO SODELUJE? Natečaj je namenjen vsem otrokom v vrtcih in učencem osnovnih ter srednjih šol v Sloveniji.

KATEGORIJE SODELUJOČIH: sodelujoče bomo razdelili na pet starostnih kategorij. Vrtčevski otroci, učence 1. triade osnovne šole (1. – 3. razred), učence 2. triade osnovne šole (4. – 6. razred), učence 3. triade osnovne šole (7. – 9. razred) in srednješolce.

KATEGORIJE PRISPEVKOV: v okviru natečaja zbiramo prispevke v naslednjih kategorijah: likovno ustvarjanje in literarno ustvarjanje primerno posamezni starostni skupini. 

KAKO SODELOVATI? Vsak posameznik lahko sodeluje z več prispevki. Avtorji naj z njim najljubšo tehniko ponazorijo kaj je zanje kulturna dediščina, kako bi si jo kot raziskovalci trudili ohraniti.

NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: Svoje prispevke nam pošljite najkasneje do vključno 21. 9. 2018 (do 24.00), na elektronski naslov: raziskovalci@zpm-mb.si, s pripisom v zadevi Nagradni natečaj. Prispevek tudi poimenujte ter pripišite ime in priimek, šolo, razred ter kontakt avtorja.

Z udeležbo na javnem natečaju avtorji prispevkov soglašate z javno objavo svojega imena, priimka in imena šole ter samega izdelka.

Izdelki bodo objavljeni na Facebook profilu – Evropska noč raziskovalcev.

NAGRADE
V vsaki starostni kategoriji bomo izbrali tri najboljše prispevke.

 1. Nagrada za 1. mesto v vsaki kategoriji: praktična nagrada
 2. Nagrada za 2. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 80 €
 3. Nagrada za 3. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 40 €
 4. Posebna nagrada: prispevek (iz katere koli kategorije), ki bo na spletni strani zbral največ všečkov, bo nagrajen s posebno nagrado presenečenja, ki bo namenjena celotnemu razredu v šoli ali skupini otrok v vrtcu, ki ga/ jo avtor obiskuje. Všečki se zbirajo do vključno, 24. 9. 2018 (do 24.00).

Rezultati izbora nagrajencev bodo znani najkasneje v četrtek, 27. 9. 2018, in bodo objavljeni na Facebook profilu Evropska noč raziskovalcev. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni tudi preko elektronske pošte.

Več informacij in celotno besedilo razpisa najdete tukaj.

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem vam je na voljo ga. Urša Žiger na ursa@zpm-mb.si.


Mladi za napredek Maribora – objava natečaja 2019

Javni natečaj za novo srečanje Mladi za napredek Maribora 2019 je sprejet. 14. 6. 2018 ga je podpisal župan dr. Andrej Fištravec. Besedilo natečaja najdete tukaj. Priloge pa v priponkah na desni strani.

ROKOVNIK 36. SREČANJA:

– ROK ZA PRIJAVO NALOG – 1. 10. 2018

– ROK ZA ODDAJO NALOG – 12. 2. 2019

– JAVNI ZAGOVORI ODDANIH NALOG – 6. – 16. 3. 2019

Javni natečaj uvaja dve novosti:

 1. zgodnejši rok za prijavo nalog, ki je 1. 10. 2018
 2. število mentorjev, ki lahko sodelujejo pri nalogi. Sodelujejo lahko največ trije mentorji, pri čemer mora en mentor raziskovalne naloge izvajati pedagoško ali strokovno dejavnost na šoli ali domu za učence ali dijake, ki je prijavitelj naloge.

 

 PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI