Domovmladi za napredek maribora

Oddaja raziskovalnih nalog – 12. 2. 2020

Približuje se rok za oddajo nalog Mladi za napredek Maribora 2020. Rok za oddajo RN/IP je v skladu z razpisom natečaja 12. februar 2020.

Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je do 12. 2. 2020, potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij),

en izvod naloge v elektronski obliki – nalogo v pdf formatu, ki mora biti enaka izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge je potrebno na naslov raziskovalci@zpm-mb.si, najkasneje do 12. 2. 2020. Po pregledu naloge dobite potrditveni mail o prejemu naloge v elektronski obliki.

dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo,

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole. Izjemoma, če ni mogoče pridobiti podpisa ravnatelja, nam lahko podpisan seznam posredujete naknadno, najkasneje do 14. 2. 2020. V tem primeru paketu z nalogami priložite nepodpisan seznam.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer v nalogi ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte javni natečaj in navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Javne predstavitve zagovorov bodo potekale v času med 4. in 14. marcem 2020 na Lesarski šoli Maribor. Natančne datume zagovorov po posameznih področjih bomo objavili najkasneje do 2. marca 2020. Sproti jih bomo objavljali na naši spletni strani.


Objava razpisa Državnega srečanja mladih raziskovalcev

Zveza za tehnično kulturo je objavila razpis Državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo). Najdete ga tukaj.

Rokovnik:
– 10. april 2020 – rok za prijavo nalog
– 7. maj 2020 – razglasitev rezultatov 1. kroga (po 15. uri)
– 18. maj 2020 – 2. krog državnega srečanja v Murski Soboti

Izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev Mladi za napredek Maribora 2020 bo objavljen najkasneje 31. marca.

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do petka, 10. 4. 2020, na naslov organizatorja državnega srečanja (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota).
ZPM Maribor opravi elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave morajo šole vnesti vse oddane naloge, najkasneje do 23. 3. 2020. Podrobnejša navodila bodo prejeli šolski koordinatorji.Evropska noč raziskovalcev (27. 9. 2019)

Vabljeni na Evropsko noč raziskovalcev,  ki bo potekala v Ljutomeru, Mariboru, Kopru in Izoli v petek, 27. 9. 2019.

Dogodek je privlačen za vse, ki jih zanima “kako deluje” in kaj znanost pomeni za naša življenja. Je izjemna priložnost zlasti za mlade, ki jim pomaga spoznati različne vidike atraktivnega poklica raziskovalca, ki odpira vrsto kariernih možnosti. Nenazadnje je tudi priložnost za sodelovanje v zanimivih poskusih, delavnicah, ogledih laboratorijev ter za sproščeno druženje z raziskovalci v festivalskem vzdušju. Mladi si lahko odgovorijo na vrsto vprašanj kot so: kako je biti raziskovalec, kaj vse raziskovalec pri delu počne, kako usklajuje delo s hobiji in družino. Več o dogodku tukaj.

Na dogodku bo sodelovalo tudi skoraj 70 raziskovalcev iz programa Mladi za napredek Maribora 2019, ki se vam bodo med 14.00 in 20.30 predstavili v Europarku. Razpored sodelujočih najdete tukaj.Mladi za napredek Maribora – natečaj 2020

Javni natečaj za novo srečanje Mladi za napredek Maribora 2020 je sprejet, 17. 6. 2019 ga je podpisal župan Aleksander Saša Arsenovič. Besedilo natečaja najdete tukaj. Priloge pa v priponkah na desni strani.

ROKOVNIK 37. SREČANJA:
– ROK ZA PRIJAVO NALOG – 10. 10. 2019
– ROK ZA ODDAJO NALOG – 12. 2. 2020
– JAVNI ZAGOVORI ODDANIH NALOG – 4. – 14. 3. 2020

Javni natečaj uvaja eno spremembo, ukinja se raziskovalno področje PRAVO za srednješolce. Drugih sprememb ni. Navodila za pripravo nalog bodo objavljena do roka za prijavo nalog.

Še vedno pa velja opozoriti na dve novosti, ki jih je uvedel natečaj leta 2019:
1. zgodnejši rok za prijavo nalog, ki je v mesecu oktobru
2. število mentorjev, ki lahko sodelujejo pri nalogi. Sodelujejo lahko največ trije mentorji, pri čemer mora en mentor raziskovalne naloge izvajati pedagoško ali strokovno dejavnost na šoli ali domu za učence ali dijake, ki je prijavitelj naloge.


Nagradni natečaj – RAZISKOVALEC – podaljšan rok za oddajo

V okviru Evropske noči raziskovalcev objavljamo nagradni natečaj Raziskovalec – varuh jezika. Več o Evropski noči raziskovalcev 2019 najdete tukaj, kjer je objavljen tudi natečaj (v rubriki natečaji in nagradne igre). Podaljšali smo rok za oddajo prispevkov. Vaše prispevke pričakujemo do 20. 9. 2019

KDO LAHKO SODELUJE? Natečaj je namenjen vsem otrokom v vrtcih in učencem osnovnih ter srednjih šol v Sloveniji.

KATEGORIJE SODELUJOČIH: sodelujoče bomo razdelili na pet starostnih kategorij. Vrtčevski otroci, učence 1. triade osnovne šole (1. – 3. razred), učence 2. triade osnovne šole (4. – 6. razred), učence 3. triade osnovne šole (7. – 9. razred) in srednješolce.

KATEGORIJE PRISPEVKOV: v okviru natečaja zbiramo prispevke v naslednjih kategorijah: likovno ustvarjanje  (vrtčevski otroci in učenci 1. triade OŠ) in literarno ustvarjanje (2. triada in 3. triada OŠ ter srednješolci). 

KAKO SODELOVATI? Vsak posameznik lahko sodeluje z več prispevki. Avtorji naj z njim najljubšo tehniko ponazorijo kaj je zanje ohranjanje jezika, kako bi si ga kot raziskovalci trudili ohraniti.

NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: Svoje prispevke nam pošljite najkasneje do vključno 20. 9. 2019 (do 24.00), na elektronski naslov: raziskovalci@zpm-mb.si, s pripisom v zadevi Nagradni natečaj. Prispevek obvezno poimenujte ter pripišite ime in priimek, šolo, razred ter kontakt avtorja.

Z udeležbo na javnem natečaju avtorji prispevkov soglašate z javno objavo svojega imena, priimka in imena šole ter samega izdelka. Mladoletni udeleženci natečaja morate priložiti soglasje starša oz. skrbnika (obrazec). Če prispevke v imenu učencev ali dijakov pošilja njihova šola, zadostuje pisna izjava mentorja ali vodstva šole, da je šola predhodno pridobila ustrezna soglasja s strani staršev oziroma skrbnikov sodelujočih udeležencev.

Izdelki bodo objavljeni na Facebook profilu – Evropska noč raziskovalcev.

NAGRADE
V vsaki starostni kategoriji bomo izbrali tri najboljše prispevke.

  1. Nagrada za 1. mesto v vsaki kategoriji: praktična nagrada
  2. Nagrada za 2. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 80 €
  3. Nagrada za 3. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 40 €
  4. Posebna nagrada: šolski razred ali vrtčevski oddelek, ki bo najbolj množično sodeloval (oddanih največ primernih izdelkov) bo nagrajen s posebno nagrado presenečenja, ki bo namenjena celotnemu razredu v šoli ali skupini otrok v vrtcu.

Rezultati izbora nagrajencev bodo znani najkasneje v četrtek, 26. 9. 2019, in bodo objavljeni na Facebook profilu Evropska noč raziskovalcev. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni tudi preko elektronske pošte. Slavnostna podelitev nagrad bo na dan dogodka, 27. 9. 2019, ob 17.00 v Vetrinjskem dvoru Maribor.

Več informacij in celotno besedilo razpisa najdete tukaj.

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem vam je na voljo ga. Urša Žiger na ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI