Domovmladi za napredek maribora

Mladi za napredek Maribora 2021- nov rok oddaje nalog

Javni natečaj za novo srečanje Mladi za napredek Maribora 2021 je sprejet, 18. 6. 2020 ga je podpisal župan Aleksander Saša Arsenovič. Besedilo natečaja najdete tukaj. Priloge pa v priponkah na desni strani.

Zaradi trenutnih razmer v zvezi s koronavirusom in šolanjem na daljavo, vas obveščamo, da se rok za oddajo nalog v letošnjem letu podaljša za tri tedne in sicer je nov rok za oddajo nalog v ČETRTEK, 4. 3. 2021. Šole oz. šolski koordinatorji so prejeli ustrezna navodila. 

SPREMENJEN ROKOVNIK 38. SREČANJA:
– ROK ZA PRIJAVO NALOG – 12. 10. 2020
– ROK ZA ODDAJO NALOG – 4. 3. 2021
– JAVNI ZAGOVORI ODDANIH NALOG – 24. 3.-1. 4. 2021

Vsa ostala navodila, načini oddaje nalog in ostala določila v natečaju ostajajo nespremenjeni. Upoštevajte tudi navodila za pripravo nalog.


MNM – navodila za pripravo nalog

Mladi raziskovalci in mentorji,
na tej strani smo za vas objavili navodila za pripravo nalog. Navodila skrbno preberite in jih ob pripravi vaših raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov tudi upoštevajte. Stran bomo sproti posodabljali s priporočili naših ocenjevalcev (nekaj jih je že zbranih).

Priporočila ob pripravi nalog:
– ustrezna izbira raziskovane teme/problema in osredotočenost na raziskovani problem,
– že naslov naj usmeri bralca na raziskovano temo, naj ne bo abstrakten,
– teoretični del naj bo v podkrepitev empiričnemu in ne kar nekaj “nalepljeno”,
– naloga naj ima vsebinsko strukturo lijaka, to pomeni od splošnega h konkretnemu,
– metode izbrati skladno z raziskovanim problemom, vprašati se, s katero metodo bomo ugotovili, to kar nas zanima, ne uporabiti vseh metod, ki so na voljo, naj se smiselno dopolnjujejo,
– paziti, da se na zastavljena vprašanja in hipoteze tudi odgovori oziroma se jih obravnava,
– paziti na lep jezik in pravopisno ustreznost,
– ustrezno in obvezno navajati vire in literaturo v seznamu in tudi med besedilom (tudi v nalogah tehničnih področjih),
– wikipedia ni relevanten vir in ga zelo odsvetujemo,
– upoštevati pravila strokovnega-znanstvenega pisanja posamezne vede (npr., sociologija, zgodovina ni enako).

Tukaj najdete projekcijo predavanja o pripravi nalog, ki jo je pripravila koordinatorica programa Urša Žiger.

Navodila za pripravo nalog, Projekcija


MLADI RAZISKOVALCI – predavanje o pripravi nalog

Naloge za letošnje srečanje ste že prijavili. V želji, da bi se na pripravo in izvedbo nalog dobro pripravili, tudi letos pripravljamo predavanje o pripravi nalog. Trenutna situacija v zvezi s koronavirusom nam ne omogoča predavanja v živo. Smo pa za vas pripravili virtualno predavanje (preko video konference).
Na predavanju vam bo koordinatorica programa predstavila nekaj napotkov za izdelavo nalog, spoznali bomo osnovne faze raziskovanja, obvezne elemente v tiskanem izvodu, opozorili na najpogostejše napake pri pripravi nalog, na katere opozarjajo ocenjevalci, kakšna je razlika med seminarsko nalogo in raziskovalno nalogo. Predavanje bo trajalo cca 45 minut, nato vam bomo na voljo tudi za vsa vprašaja. Zaradi omejenega števila udeležencev je nujno, da se vsi zainteresirani prijavijo. V primeru, da bi bil interes velik, bom pripravila dodatne termine.

Pripravili smo naslednje termine predavanj:
– 26. 11. 2020 ob 14. 30 – priporočamo za OŠ – polno
– 1. 12. 2020 ob 14.30 – priporočamo za SŠ – polno
– 3. 12. 2020 ob 14.30 – priporočamo za OŠ
– 8. 12. 2020 ob 14.30 – priporočamo za SŠ – polno
– 10. 12. 2020 ob 14.30 – priporočamo za SŠ

Na predavanje se prijavite s pomočjo prijavnice. Obvezno morate vnesti svoj e-naslov, kamor bomo, vsem prijavljenim, na dan predavanja poslali povezavo do video srečanja, ki bo potekalo v okolju Zoom. Zaradi omejenega števila udeležencev je nujno, da se vsi zainteresirani prijavijo. V primeru, da bi bil interes velik, bomo pripravili dodatne termine predavanj.


Mladi za napredek Maribora – prijava nalog

12. oktobra 2020 je rok za prijave letošnjih raziskovalnih nalog/inovacijskih predlogov (RN/IP). Naloge je potrebno prijaviti s pomočjo elektronske prijavnice, ki jo najdete tukaj. Gesla in uporabniško ime za posamezno šolo so prejeli šolski koordinatorji raziskovalne dejavnosti na posamezni šoli ali ravnatelji, ki opravijo prijavo. Seznam šolskih koordinatorjev.

Posebno opozorilo: pri PRIJAVI NALOG, gre šele za NAJAVO RN/IP. Zato pri povzetku zapišite najavo vaše RN/IP. Povzetke namreč posredujemo predsednikom ocenjevalnih komisij, ki na podlagi prebranega povzetka preverijo ustreznost umeščanja RN/IP na posamezno področje in lahko predlagajo prerazporeditev na ustreznejše področje. Zato naj bodo povzetki dovolj izčrpni. Predlagamo, da povzetek vsebuje: opis problema oz raziskovalno vprašanje, opis metode (populacija, vzorec,…) in navedbo ključnih predpostavk oz rezultatov.

Vsi podatki iz prijavnice se ob oddaji (februar 2021) lahko spremenijo.

Šolski koordinator mora prijavnico, ki jo izpiše s pomočjo aplikacije, s podpisom ravnatelja posredovati po pošti na naslov Zveze prijateljev mladine Maribor do 12. 10. 2020, lahko tudi skenirano na ursa@zpm-mb.si.

Več informacij: Urša Žiger, 02-229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.


Državno srečanje mladih raziskovalcev – odlični rezultati naših avtorjev

Znani so rezultati državnega srečanjarezultati sodelujočih nalog Mladi za napredek Maribora na državnem srečanju

Na 54. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2020 se je prijavilo 457 raziskovalnih nalog na devetnajstih različnih področjih.

Poročamo lahko o odličnih rezultatih mladih raziskovalcev iz Maribora, saj so bili zelo uspešni. Prejeli so kar 23 zlatih priznanj (7 osnovnošolci in 16 srednješolci) ter 41 srebrnih priznanj (19 osnovnošolci in 22 srednješolci). Tem odličnim rezultatom je potrebno dodati še prejemnike bronastega priznanja, teh je 53. Letos so avtorji prejeli tri zlata priznanja več kot lani. Zares odlično.

Srečanje poteka po dvokrožnem sistemu in sicer v 1. krogu člani strokovnih komisij naloge pregledajo ter ocenijo in izberejo do 6 osnovnošolskih in 6 srednješolskih nalog na posameznem področju, ki so se predstavile na zaključni prireditvi, ki je letos potekala 14. in 15. septembra 2020 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Avtorji izbranih nalog so pred komisijami predstavili svoje naloge in se potegovali za zlato priznanje. Iz mariborskega srečanja se je v 2. krog uvrstilo kar 64 nalog ali 27,3% vseh udeleženih nalog finala državnega srečanja.

Vsem avtorjem in mentorjem čestitamo ter vam želimo uspešen pričetek novega šolskega leta.


Državno srečanje mladih raziskovalcev – 2. krog

Znan je termin 2. kroga državnega srečanja mladih raziskovalcev. Letos bo finale potekalo v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko (Koroška cesta 160, Maribor) in sicer 14. in 15. septembra.

Avtorji nalog, ki so se uvrstile v drugi krog (seznam nalog), se bodo na zagovorih potegovali za zlato priznanje.

V skladu z razpisom Državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije so strokovne komisije izmed prispelih raziskovalnih nalog na vsakem področju izbrale največ 6 raziskovalnih nalog (oz. 12 nalog na področju tehnike in t .i. drugih področjih) katerih avtorji so vabljeni k predstavitvi raziskovalnih nalog na sklepnem delu letošnjega državnega srečanja, ki bo v ponedeljek in torek, 14. in 15. septembra 2020, bo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.

Navodila glede izvedbe srečanja najdete tukaj, razpored in seznam nalog pa tukaj. Prosim, da udeleženci informacije in navodila skrbno preberejo. 

Dodajamo še:
Koordinatorica programa Urša Žiger bo vse avtorje pričakala pred stavbo Fakultete za naravoslovje (Koroška cesta 160, Maribor) vsak dan zagovorov najkasneje ob 9.00 za dopoldansko skupino in ob 13.00 za popoldansko skupino, kjer vam bo na voljo za dodatna vprašanja in bo označila vašo udeležbo.
– Avtorji naj ppt predstavitev vzamejo s seboj na USB-ključku (za rezervo pa si jo pošljejo še po e-pošti), za plakate naj ne pozabijo magnetkov (sama bom imela s seboj kakšen rezervni ključek in magnetke).
Mentorji oz avtorji (če jih ne spremlja mentor) bodo prijavo na srečanje opravili v predavalnicah. Ob vstopu vas bodo popisali študentje (pripravljene bodo imele sezname). Mentorji oz avtorji, pa bodo morali vpisati še svoje podatke (ime in priimek, naslov stalnega bivališča in kontaktno telefonsko številko). V predavalnici boste prejeli tudi kupon za kosilo.

Zagovori bodo potekali ločeno po področjih ter ločeno za osnovnošolce in srednješolce (v živo v predavalnicah). Osnovnošolci bodo oba dneva z zagovori pričeli ob 9.30 uri in opravili zagovore ter ocenitev in podelitev. Srednješolci pa bodo oba dneva z zagovori pričeli ob 13.30 uri, razen na področju tehnike in t.i. drugih področjih, kjer bodo z zagovori pričeli ob 9.30 uri.

PONEDELJEK 14. 9. 2020
• aplikativni inovacijski predlogi in projekti
• arhitektura, gradbeništvo ali promet
• astronomija ali fizika
• ekologija z varstvom okolja
• ekonomija ali turizem
• etnologija
• geografija ali geologija
• kemija ali kemijska tehnologija
• tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.); OŠ
• tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.); SŠ – pričetek ob 9.30

TOREK 15. 9. 2020
• biologija
• druga področja OŠ
• druga področja SŠ – pričetek ob 9.30
• elektrotehnika, elektronika in robotika
• filozofija ali sociologija
• interdisciplinarna področja
• matematika ali logika
• psihologija ali pedagogika
• računalništvo ali telekomunikacije
• slovenski jezik ali književnost
• zgodovina ali umetnostna zgodovina

Vsem udeležencem želimo dobro opravljene zagovore.

Vsi avtorji, ki se niso uvrstili v drugi krog, bodo prejeli bronasto priznanje (seznam prejemnikov bronastega priznanja). Vsi rezultati so objavljeni na spletni strani ZOTKS.

 
PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI