Domovmladi za napredek maribora


Mladi za napredek Maribora – objava natečaja 2020

Javni natečaj za novo srečanje Mladi za napredek Maribora 2020 je sprejet, 17. 6. 2019 ga je podpisal župan Aleksander Saša Arsenovič. Besedilo natečaja najdete tukaj. Priloge pa v priponkah na desni strani.

ROKOVNIK 37. SREČANJA:
– ROK ZA PRIJAVO NALOG – 10. 10. 2019
– ROK ZA ODDAJO NALOG – 12. 2. 2020
– JAVNI ZAGOVORI ODDANIH NALOG – 4. – 14. 3. 2020

Javni natečaj uvaja eno spremembo, ukinja se raziskovalno področje PRAVO za srednješolce. Drugih sprememb ni. Navodila za pripravo nalog bodo objavljena do roka za prijavo nalog.

Še vedno pa velja opozoriti na dve novosti, ki jih je uvedel natečaj leta 2019:
1. zgodnejši rok za prijavo nalog, ki je v mesecu oktobru
2. število mentorjev, ki lahko sodelujejo pri nalogi. Sodelujejo lahko največ trije mentorji, pri čemer mora en mentor raziskovalne naloge izvajati pedagoško ali strokovno dejavnost na šoli ali domu za učence ali dijake, ki je prijavitelj naloge.


Državno srečanje mladih raziskovalcev – odlični rezultati naših avtorjev

Znani so rezultati državnega srečanjarezultati sodelujočih nalog Mladi za napredek Maribora na državnem srečanju

Na 53. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2019 se je prijavilo 506 raziskovalnih nalog na devetnajstih različnih področjih.

Srečanje poteka po dvokrožnem sistemu in sicer v 1. krogu člani strokovnih komisij naloge pregledajo ter ocenijo in izberejo do 6 osnovnošolskih in 6 srednješolskih nalog na posameznem področju, ki so se predstavile na zaključni prireditvi, ki je letos potekala 14. maja 2019 na Gimnaziji in SPTŠ M. Sobota. Avtorji izbranih nalog so pred komisijami predstavili svoje naloge in se potegovali za zlato priznanje. Iz mariborskega srečanja se je v 2. krog uvrstilo kar 63 nalog ali 26,14% vseh udeleženih nalog finala državnega srečanja.

Poročamo lahko o odličnih rezultatih mladih raziskovalcev iz Maribora, saj so bili zelo uspešni. Prejeli so kar 20 zlatih priznanj (5 osnovnošolci in 15 srednješolci) ter 43 srebrnih priznanj (19 osnovnošolci in 24 srednješolci). Tem odličnim rezultatom je potrebno dodati še prejemnike bronastega priznanja, teh je 46.

Vsi rezultati državnega srečanja bodo objavljeni na spletni strani ZOTKS.

Vsem avtorjem in mentorjem čestitamo ter vam želimo uspešen zaključek šolskega leta.


Nagradni natečaj – RAZISKOVALEC – varuh jezika

V okviru Evropske noči raziskovalcev objavljamo nagradni natečaj Raziskovalec – varuh jezika. Več o Evropski noči raziskovalcev 2019 najdete tukaj, kjer bo objavljen tudi natečaj (v rubriki natečaji in nagradne igre).

KDO LAHKO SODELUJE? Natečaj je namenjen vsem otrokom v vrtcih in učencem osnovnih ter srednjih šol v Sloveniji.

KATEGORIJE SODELUJOČIH: sodelujoče bomo razdelili na pet starostnih kategorij. Vrtčevski otroci, učence 1. triade osnovne šole (1. – 3. razred), učence 2. triade osnovne šole (4. – 6. razred), učence 3. triade osnovne šole (7. – 9. razred) in srednješolce.

KATEGORIJE PRISPEVKOV: v okviru natečaja zbiramo prispevke v naslednjih kategorijah: likovno ustvarjanje  (vrtčevski otroci in učenci 1. triade OŠ) in literarno ustvarjanje (2. triada in 3. triada OŠ ter srednješolci). 

KAKO SODELOVATI? Vsak posameznik lahko sodeluje z več prispevki. Avtorji naj z njim najljubšo tehniko ponazorijo kaj je zanje ohranjanje jezika, kako bi si ga kot raziskovalci trudili ohraniti.

NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: Svoje prispevke nam pošljite najkasneje do vključno 13. 9. 2019 (do 24.00), na elektronski naslov: raziskovalci@zpm-mb.si, s pripisom v zadevi Nagradni natečaj. Prispevek obvezno poimenujte ter pripišite ime in priimek, šolo, razred ter kontakt avtorja.

Z udeležbo na javnem natečaju avtorji prispevkov soglašate z javno objavo svojega imena, priimka in imena šole ter samega izdelka. Mladoletni udeleženci natečaja morate priložiti soglasje starša oz. skrbnika (obrazec). Če prispevke v imenu učencev ali dijakov pošilja njihova šola, zadostuje pisna izjava mentorja ali vodstva šole, da je šola predhodno pridobila ustrezna soglasja s strani staršev oziroma skrbnikov sodelujočih udeležencev.

Izdelki bodo objavljeni na Facebook profilu – Evropska noč raziskovalcev.

NAGRADE
V vsaki starostni kategoriji bomo izbrali tri najboljše prispevke.

  1. Nagrada za 1. mesto v vsaki kategoriji: praktična nagrada
  2. Nagrada za 2. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 80 €
  3. Nagrada za 3. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 40 €
  4. Posebna nagrada: šolski razred ali vrtčevski oddelek, ki bo najbolj množično sodeloval (oddanih največ primernih izdelkov) bo nagrajen s posebno nagrado presenečenja, ki bo namenjena celotnemu razredu v šoli ali skupini otrok v vrtcu.

Rezultati izbora nagrajencev bodo znani najkasneje v četrtek, 26. 9. 2019, in bodo objavljeni na Facebook profilu Evropska noč raziskovalcev. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni tudi preko elektronske pošte.

Več informacij in celotno besedilo razpisa najdete tukaj.

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem vam je na voljo ga. Urša Žiger na ursa@zpm-mb.si.


Državno srečanje mladih raziskovalcev – rezultati 1. krog

Znani so rezultati prvega kroga državnega srečanja – uvrščene naloge v drugi krog, prejemniki bronastega priznanja.

Na 53. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2019 se je prijavilo več kot 500 raziskovalnih nalog na dvajsetih različnih področjih. Srečanje poteka po dvokrožnem sistemu in sicer v 1. krogu člani strokovnih komisij naloge pregledajo ter ocenijo in izberejo do 6 osnovnošolskih in 6 srednješolskih nalog na posameznem področju, ki se predstavijo na zaključni prireditvi, ki bo letos potekala 14. maja 2019 na Gimnaziji in SPTŠ M. Sobota. Avtorji izbranih nalog bodo pred komisijami predstavili svoje naloge in se potegovali za zlato priznanje.

Vsi rezultati so objavljeni na spletni strani ZOTKS.

Program prireditve 14. maja:

9.00 do   9.30   Prihod in prijava udeležencev

9.30 do 10.00   Svečana otvoritev srečanja – telovadnica

10.15 do 14.00   Predstavitve in zagovori raziskovalnih nalog

11.00 do 13.00   Kosilo za udeležence – jedilnica

13.30 do 14.00   Predstavitev rezultatov po skupinah

 Mladi za napredek Maribora – državno srečanje

9. aprila 2019 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog).

Šole morajo poskrbeti za oddajo tiskanega izvoda naloge do torka, 9. 4. 2019, na naslov organizatorja državnega srečanja (Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Borovnjakova 1, 9000 Murska Sobota).

ZPM Maribor bo opravila še elektronsko prijavo. Za potrebe elektronske prijave je potrebno koordinatorici programa pri ZPM Maribor Urši Žiger, do ponedeljka, 8. 4. 2019, posredovati elektronske izvode nalog na naslov raziskovalci@zpm-mb.si. Oddaja elektronskega izvoda je obvezna. Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in  pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.

RAZPIS 51. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2019, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo). Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 4. maja 2018 po 15. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI