DomovKdo smoProstovoljci

Prostovoljci

SONY DSC

Prostovoljstvo je temelj

Delovanje ZPM Maribor je tesno povezano s prostovoljstvom, saj so prostovoljke in prostovoljci vključeni v vse programe, katerih izvedba bi brez njih bila praktično nemogoča.

V prostovoljsko delo je vsako leto vključenih okoli 300 prostovoljcev, največ, okoli 200, na letovanjih. Na TOM telefonu jih je okoli 25, prav toliko v DUM-u, 10 prostovoljcev sodeluje kot moderatorji skupin na Otroškem parlamentu, okoli 40 je najmlajših prostovoljcev, ki so spremljevalci dedka Mraza. Če prištejemo še mentorje v obšolskih programih (Bralna značka, Mladi za napredek Maribora, Otroški parlament), se število prostovoljcev povzpne na okoli 800. Vsi prostovoljci ZPM Maribor vsako leto opravijo okoli 60.000 ur prostovoljskega dela, kar pomeni, da v lokalno okolje na letni ravni prispevajo približno 600 tisoč evrov dodane vrednosti.

Vključeni smo v nacionalno mrežo prostovoljskih organizacij PROSTOVOLJSTVO.ORG, ki jo koordinira Združenje za promocijo prostovoljstva Slovenska filantropija in lokalno mrežo prostovoljskih organizacij PROSTOVOLJSTVO V MARIBORU, ki jo koordinira Mladinski informacijsko – svetovalni center Infopeka.

Prostovoljke, prostovoljci in prostovoljske organizacije pri svojem delu ravnamo v skladu z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva, ki združuje osnovne smernice in minimalne standarde, od leta 2011 dalje pa smo zavezani tudi Zakonu o prostovoljstvu, ki sistemsko ureja področje prostovoljstva. Leto 2011 je bilo prelomno tudi na evropskem nivoju, saj je Svet Evropske Unije leto razglasil za Evropsko leto prostovoljstva, s čimer so se potrdila prizadevanja evropskih in nacionalnih prostovoljskih centrov, mrež, tudi slovenske, da bi Evropska unija z razglasitvijo poudarila pomembnost prostovoljskega dela in intenzivnejše skrbela za njegov razvoj.

Postani prostovoljec/ka ZPM Maribor!


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI