DomovNoviceMladi za napredek Maribora – državno srečanje, 1. krog

Mladi za napredek Maribora – državno srečanje, 1. krog

10. 4 2024 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog).

Pomembna novost: šole NE ODDAJO tiskanega izvoda. Šolski koordinatorji morajo do 10. 4. 2024 urediti vnos predlaganih nalog v spletni aplikaciji ZOTKis.

Prijava na državno srečanje je samo elektronska. Elektronski izvod naloge se pripne prijavnici. Oddaja elektronskega izvoda je obvezna. Podrobnejša navodila bodo prejeli šolski koordinatorji.

Koordinatorica programa Urša Žiger mora nato potrditi elektronsko prijavo do 12. 4. 2024. Zato morajo do 10. 4. 2024 v spletni aplikaciji urejeni vsi vnosi.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.
RAZPIS MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2024, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).
Še posebej pa opozarjamo, da lahko avtorji popravijo, uredijo in predvsem upoštevajo komentarje, ki so jim jih na zagovorih posredovali člani komisij.

Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 10. 5. 2024 po 16. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI