DomovNoviceMNM – navodila o pripravi nalog

MNM – navodila o pripravi nalog

Mladi raziskovalci in mentorji,

na tej strani smo za vas objavili navodila oz priporočila za pripravo nalog. Navodila skrbno preberite in jih ob pripravi vaših raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov tudi upoštevajte. Stran bomo sproti posodabljali s priporočili naših ocenjevalcev (nekaj jih je že zbranih).

Priporočila ob pripravi nalog:
– ustrezna izbira raziskovane teme/problema in osredotočenost na raziskovani problem,
– že naslov naj usmeri bralca na raziskovano temo, naj ne bo abstrakten,
– teoretični del naj bo v podkrepitev empiričnemu in ne kar nekaj “nalepljeno”,
– naloga naj ima vsebinsko strukturo lijaka, to pomeni od splošnega h konkretnemu,
– metode izbrati skladno z raziskovanim problemom, vprašati se, s katero metodo bomo ugotovili, to kar nas zanima, ne uporabiti vseh metod, ki so na voljo, naj se smiselno dopolnjujejo,
– paziti, da se na zastavljena vprašanja in hipoteze tudi odgovori oziroma se jih obravnava,
– paziti na lep jezik in pravopisno ustreznost,
– ustrezno in obvezno navajati vire in literaturo v seznamu in tudi med besedilom (tudi v nalogah tehničnih področjih),
– wikipedia ni relevanten vir in ga zelo odsvetujemo,
– upoštevati pravila strokovnega-znanstvenega pisanja posamezne vede (npr., sociologija, zgodovina ni enako).

Nekateri komentarji ocenjevalnih komisij po prebranih povzetkih:
1. Pripomba glede interdisciplinarnih nalog: Pri pregledu nalog ugotavljamo, da jih je precej na interdisciplinarnem področju, kar je lahko dobro, lahko pa vodi v nižje število točk, kot če bi bila naloga oddana na enem področju. Za naloge oddane na interdisciplinarnem področju je nujno, da sta področji oz vsa tri, enakovredno obravnavani (po obsegu, pomenu, rezultatih in zaključkih). Če je eno področje opazno prevladujoče, priporočamo, da izberejo le to področje. Splošna pripomba dr. Marka Jesenška: Na silo iskati interdisciplinarnost se mi ne zdi smiselno (če smo drobnjakarski, vse naloge sodijo v “interdisciplinarnost” zaradi jezika, v katerem so zapisane, a to je preveč ozko — naj ostanejo v prevladujoči vedi, “interdisciplinarnost” pa se naj omeji oz. odpravi).
2. Splošna pripomba več komisij: kakovost posameznih povzetkov je izredno slaba, zato ni mogoče podatki ustreznega mnenja. Zaskrbljujoča je tudi jezikovna neustreznost. Brez opisa metodologije, je težko zapisati komentar o ustreznosti. Resen premislek o oddaji nalog, ki so prejele komentar povzetek ni ustrezen.
3. Splošna pripomba: strokovni izraz za najstnike je MLADOSTNIKI.

Tukaj najdete projekcijo predavanja o pripravi nalog, ki jo je pripravila koordinatorica programa Urša Žiger.

Navodila za pripravo nalog, Projekcija


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI