DomovNoviceDan zlatih knjig

Dan zlatih knjig

17. september – dan zlatih knjig, dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko.

Kot že zadnjih devet let je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS poskrbelo za obdaritev prvošolcev. Letos bodo podarili slikanico Hiša selivka pisatelja Marka Kravosa z ilustracijami Erike Cunja. Slikanico bodo prejeli prav vsi prvošolci v Sloveniji ter slovenski otroci zunaj slovenskih meja v času Tednu otroka® (2.-8. oktober). Nekaj izvodov bo ostalo v šolskih knjižnicah in pričakalo bralce naslednjih generacij.

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost, ki vas učence spodbuja k branju in dviga vašo bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

V Mariboru in njegovi okolici učenci organizirano berejo že 56. let in tako bo, verjamemo, tudi v tem šolskem letu. Pričetek branja smo obeležili s Pravljično urico v petek, 15. 9., v Domu ustvarjalnosti mladih.

Seveda pa bomo tudi letos, ob začetku novega šolskega leta, pripravili Bralni maraton, že enaindvajseti. V času Tedna otroka, 2. oktobra, bomo pripravili dogodek, kjer slavimo ustvarjalnost naših mladih bralcev. Podrobnejša navodila bomo posredovali koordinatorjem Bralne značke na šolah.

Vesel dan (teden) zlatih knjig!


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI