DomovNovicePRIJAVE OTROK NA LETOVANJA ZPM Maribor 2024 v ponedeljek, 13. maja, ob 11. uri

PRIJAVE OTROK NA LETOVANJA ZPM Maribor 2024 v ponedeljek, 13. maja, ob 11. uri

Na ZPM Maribor se že pripravljamo na izvedbo letovanj na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč. Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču bo prijava možna samo s spletno prijavnico, ki bo v ponedeljek, 13. 5. 2024, od 11. ure dopoldne objavljena na naši spletni strani.

Navodila, informacije in pogoji za prijavo so objavljeni na tej povezavi.

Starši/skrbniki boste tudi letos lahko svoje otroke prijavili za letovanja na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč na že znane načine letovanj (glede kritja stroškov):

ZDRAVSTVENO LETOVANJE (osnova je javni razpis Ministrstva za zdravje) na osnovi zdravstvenega predloga, ki ga poda otrokov osebni zdravnik. Zdravniki bodo  imeli naše obrazce od ponedeljka, 13. 5. 2024, in jih bodo tudi potem izpolnjene poslali k nam na ZPM Maribor. Starši pa kontaktirajo otrokovega osebnega zdravnika glede možnosti in postopkov pri njih.

Starši otroka prijavijo na letovanje preko naše spletne prijavnice, saj si le s tem zagotovijo želeno izmeno, in ne čakajo morebitne zdravnikove napotitve otroka na zdravstveno letovanje. Starši pri zdravniku stvari urejajo ločeno od prijave na letovanje z ZPM Maribor.

SUBVENCIONIRANO LETOVANJE s strani občin je odvisno od občine stalnega bivališča otroka in prihodkov družine v preteklem letu. Osnova za izračun deleža sofinanciranja občine je zadnja veljavna odločba o otroškem dodatku, ki jo morajo starši skenirano (vse strani odločbe) priložiti ob prijavi oz. posredovati na občino otrokovega stalnega bivališča.

Pogoje subvencioniranja in način postopka oddaje dokazil določijo občine, kjer imajo otroci stalno bivališče in so na tej povezavi.

Samoplačniško letovanje, kjer celotno ceno letovanja pokrijejo starši.

Vsem staršem, ki bi na opisane načine želeli otroke prijaviti na letovanja, želimo dati enake možnosti. Zato bomo prijave začeli zbirati hkrati za vse, ne glede na to, kdo je financer ali sofinancer letovanja (zdravstveno, subvencionirano ali samoplačniško letovanje).

IZMENE 2024

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje: 16. 7. – 26. 7. 2024
• 2. izmena DMZ Pohorje: 6. 8. – 16. 8. 2024

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč: 25. 6. – 5. 7. 2024
• 2. izmena VIRC Poreč: 5. 7. – 15. 7. 2024
• 3. izmena VIRC Poreč: 15. 7. – 25. 7. 2024
• 4. izmena VIRC Poreč: 25. 7. – 4. 8. 2024
• 5. izmena VIRC Poreč: 4. 8. – 14. 8. 2024
• 6. izmena VIRC Poreč: 14. 8. – 24. 8. 2024

DODATNE INFORMACIJE:
Referat za letovanja, letovanjazpm@zpm-mb.si, 02 229 94 53, 02 229 69 14PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI