Domovletovanje virc porec

Razpis in prijave za prostovoljce na letovanjih 2022

Za prostovoljca na letovanju se prijavite s spletno prijavnico, dodatne informacije pa po e-mailu referatzpm@zpm-mb.si ali po telefonu 040 433 766.

PRIJAVNICA ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2022

INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2022 

PRIJAVA NA INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE NA LETOVANJIH ZPM Maribor – POJASNILA IN NAPOTKI

Za leto 2022 je objavljen razpis:

na DMZ Pohorje za 15 spremljevalcev – vzgojiteljev v dveh izmenah:
• 1. izmena: 19. 7. – 29. 7. 2022, PV Nina Babič
• 2. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2022, PV Leon Ravlan

v VIRC Poreč za 150 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev (za ŠRV je priporočljivo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja) v šestih izmenah:
• 1. izmena: 26. 6. – 6. 7. 2022, PV Jelena Mandić
• 2. izmena: 6. 7. – 16. 7. 2022, PV Maja Krajnc Ružič
• 3. izmena: 16. 7. – 26. 7. 2022, PV Katja Pregl 
• 4. izmena: 26. 7. – 5. 8. 2022, PV Gregor Pal 
5. izmena: 5. 8. – 15. 8. 2022, PV Denis Kancler
• 6. izmena: 15. 8. – 25. 8. 2022, PV Sandra Kos

Rok za prijavo je podaljšan (lahko se podaljša v primeru premajhnega števila prijav za posamezne izmene), prijavnico oddate samo preko SPLETNE PRIJAVE (NE pošiljajte prijavnic po e-mailu ali po pošti).

Za lažjo odločitev pa poglejte nekaj utrinkov v video prispevkih iz preteklih letovanj:

https://www.youtube.com/watch?v=fgj7F3ucTOQ

https://www.youtube.com/watch?v=XHzvaLjK4vE

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_SVJRGDV0&list=PLOFbPNBTkGApMuFag9FiQRt2sbsPRshNk

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je vsaj 200) ne bi mogli omogočiti počitnic okrog 1.600 otrokom, ki letujejo z nami.

Priprave na novo sezono letovanj na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) in v Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru v Poreču (VIRC Poreč) se pričnejo februarja, ko objavimo interni Razpis za prostovoljce na letovanjih. K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji ali športno rekreativni vzgojitelji želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki (od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti) na Pohorju ali v Poreču. Počitnice vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in animacijske programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

Posameznik se lahko prijavi za letovanje v več izmenah, letuje pa lahko v največ dveh. Če se kandidat prijavi za več izmen in je v več izmen tudi izbran, se sam odloči za letovanje v največ dveh terminih, vendar ne v dveh zaporednih.

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da imajo potrebne sposobnosti in izkušnje za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke. Poziv velja tako učiteljem, profesorjem, mladinskim delavcem…, kot študentom tehniških in humanističnih usmeritev ter ostalim, ki imajo izkušnje, smisel in veselje do dela z otroki in mladostniki.

OD PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji):
– 
polnoletnost in najmanj srednješolsko izobrazbo dokončana srednja šola že ob prijavi (V. stopnja);
– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki
;
– samostojno vodenje in skrb za skupino otrok ali mladostnikov
;
– organizacijske sposobnosti
;
– spoštovanje Etičnega kodeksa prostovoljskega dela, Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in vseh ostalih dodatnih dokumentov in napotkov v zvezi
z letovanji in prostovoljnim delom, ne glede na lastna prepričanja;
– uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce na letovanjih v organizaciji ZPM Maribor
– za nove kandidate bodo usposabljanja potekala maja in junija 2022;
– obvezna udeležba na 3 pripravljalnih sestankih pred odhodom na letovanje
(v obdobju od maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju;
– priprava in izvedba vsaj 3 aktivnosti na letovanju
(delavnice/večerni program/športne vsebine);
športno-rekreativni vzgojitelji naj imajo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja.

V vse izmene še posebej vabimo:
• športno-rekreativne vzgojitelje in vzgojiteljice z opravljeno licenco za učitelja plavanja,
• vzgojitelje za fantovske skupine,
• vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
• v 4. izmeno VIRC Poreč še posebej vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (tudi srednješolska izmena).

Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene izberejo vodstva izmen (vsak vodja za svojo izmeno) na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma povabljeni na osebni ali spletni razgovor z vodstvom izmene (ni obvezno, odvisno je od vodstva in predvidenih potreb po kadru v posamezni izmeni). Vodstva posameznih izmen bodo širše izbore vzgojiteljev za letovanja naredila na osnovi prijavnic in opravljenih razgovorov.
O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo po e-mailu, na naslov ki ga navedejo na prijavnici. ZPM Maribor si skupaj z vodstvi izmen pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso izbrani.

Za vse, ki bodo izbrani v širši krog potencialnih vzgojiteljev in še niso opravili obveznega usposabljanja za vzgojitelje ZPM Maribor, morajo le-to uspešno opraviti v maju in juniju 2022. Če bodo razmere dopuščale, bo za vabljene udeležence usposabljanje potekalo v prostorih ZPM Maribor, prizadevamo pa si, da bi ga izvedli tudi v enem od naših počitniških centrov. Če usposabljanja ne bo možno izvesti “v živo”, bo potekalo preko spleta.

ZPM Maribor se skrbno in odgovorno pripravlja na letovanja, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Pri organizaciji in izvedbi letovanj se bo sproti prilagajala epidemiološkim razmeram in upoštevala ukrepe in napotke zoper Covid-19, prav tako tudi vse druge potrebne ukrepe in napotke. Takšno ravnanje se pričakuje tudi od prostovoljcev na letovanjih, ne glede na lastna prepričanja.

Morebitne spremembe glede prijav in letovanj bodo objavljene na naši spletni strani in Facebook profilu.

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO


Obvestilo za starše 4. izmene – pred prihodom domov

Spoštovani starši otrok, ki letujejo v IV. izmeni VIRC Poreč,

s sporočilom v nadaljevanju, pred povratkom IV. izmene v Maribor, vam delimo informacijo o trenutni situaciji v IV. izmene VIRC Poreč. Takoj na začetku pojasnjujemo, da je celotno letovanje potekalo urejeno, skladno našim in vašim pričakovanjem. Tudi bolezen Covid-19 nas ni presenetila, nanjo smo bili pripravljeni.

Želimo odgovorno ravnati, zato vas obveščamo:

8. dan izmene smo pri dveh dečkih iz ene skupine in enem dečku iz druge skupine, potrdili okužbo z virusom SARS-CoV 2. Vse osebe s potrjeno okužbo smo takoj napotili v izolacijo in nato še isti oz. naslednji dan domov. Osebe, ki so bile v tesnem stiku z okuženimi so bile skrbno spremljane. V teh skupinah v naslednjih dneh ni nihče od otrok razvil znakov okužbe.

9. dan izmene smo zaradi simptomov testirali tri dečke iz iste skupine, dva sta bila potrjeno okužena, pri enem okužbe s testom nismo potrdili; ter ena deklica iz druge skupine, vsi štirje so bili napoteni v izolacijo in nato domov.
10. dan izmene smo pri dečku iz druge skupine prav tako potrdili okužbo, bil je napoten v izolacijo in nato domov.
Po navodilih epidemiologa smo pred odhodom presejalno testirali vse tesne stike, torej otroke in vzgojitelje iz skupin, kjer smo potrdili okužbo.
Pri enem od testiranih smo potrdili okužbo s SARS-CoV 2, deček je bil izoliran in napoten domov v spremstvu staršev.

Na potovanju nazaj v Maribor se bodo izvajali vsi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe, podobno kot že delamo neposredno v VIRC-u.

Pri vseh primerih okužbe smo ukrepali po v naprej skrbno pripravljenem protokolu naše ekipe zdravnikov za primer pojava okužbe s SARS-CoV 2 in navodilih epidemiološke službe mariborske enote NIJZ.

Mora nas skrbeti, da je pojavnost Covida 19 v Sloveniji in na Hrvaškem v porastu, zato še naprej ukrepamo tako preventivno kot neposredno. Vsi otroci so ob odhodu zdravi, nihče ne izkazuje simptomov okužbe, nastanka bolezni pa seveda žal, ne moremo izključiti.
Predlagamo vam, da otrokovemu počutju, ko se otroci vrnejo iz letovanja, namenite še nekaj dni posebno pozornost.
IV. izmena se vrača v Maribor na način, kot je bilo predvideno. Spremljajte naše objave na spletni strani.

Hvala za vaše za razumevanje in zaupanje,

Vodstvo IV. izmene VIRC Poreč
in vodstvo ZPM Maribor


Obvestilo za starše otrok 3. izmene VIRC Poreč – pred prihodom domov

Spoštovani starši otrok, ki letujejo v III. izmeni VIRC Poreč,

s sporočilom v nadaljevanju, pred povratkom III. izmene v Maribor, vam delimo informacijo o trenutni situaciji v VIRC Poreč. Takoj na začetku pojasnjujemo, da letovanje poteka urejeno, skladno našim in vašim pričakovanjem. Tudi bolezen Covid-19 nas ni presenetila, nanjo smo bili pripravljeni.

Želimo odgovorno ravnati, zato vas obveščamo:

4. dan izmene smo pri eni od spremljevalk in pri dveh deklicah iz skupine, ki ni bila povezana s to vzgojiteljico, potrdili okužbo z virusom SARS-CoV 2. Vse osebe z znaki okužbe, smo napotili v izolacijo in nato še isti dan domov. Osebe, ki so bile v tesnem stiku z okuženimi so bile skrbno spremljane in tudi testirane. Med njimi ni bilo zaznanih okužb (vsi testi, tudi kontrolni, ki so bili narejeni v petek 22.7. so bili negativni).

8. dan izmene smo zaznali znake prehlada pri dveh dekletih iz skupine, ki ni imela neposredne bližnje povezave s skupinami ali spremljevalko pri katerih smo prej zaznali okužbe. Tudi ti dve dekleti sta bili prvo napoteni v izolacijo in nato domov.

Zadeva se je delno ponovila 9. dan izmene; v isti skupini deklet, ki so bivale v isti sobi, kot že predhodno oboleli dekleti, sta simptome izkazali še dve deklici. Po do zdaj že znanem protokolu smo deklici izolirali in v spremstvu staršev napotili domov. Žal, smo pri eni osebi iz zdravstvene ekipe prav tako ugotovili znake okužbe ter potrdili COVID 19, kot pri ostalih smo izvedli izolacijo in odhod domov.

Prevoznik, ki nas bo jutri pripeljal v Maribor, je o situaciji obveščen; izvajali se bodo vsi preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe, podobno kot že delamo neposredno v VIRC-u.

Pri vseh primerih okužbe smo ukrepali po v naprej skrbno pripravljenem protokolu naše ekipe zdravnikov za primer pojava okužbe s SARS-CoV 2 in navodilih epidemiološke službe mariborske enote NIJZ.

Mora nas skrbeti, da je pojavnost Covida 19 v Sloveniji in na Hrvaškem v porastu, zato še naprej ukrepamo tako preventivno kot neposredno. Vsi otroci in spremljevalci so trenutno zdravi, nihče ne izkazuje simptomov na morebitno  prisotnost virusa, nastanka bolezni pa seveda žal, ne moremo izključiti.

Predlagamo vam, da otrokovemu počutju, ko se otroci jutri vrnejo iz letovanja, namenite še nekaj dni posebno pozornost.

III. izmena se vrača v Maribor na način, kot je bilo predvideno. Spremljajte pa naše morebitne objave na spletni strani.

Hvala za vaše za razumevanje in zaupanje,

Vodstvo III. izmene VIRC Poreč

in vodstvo ZPM MariborURADNE URE ZA PLAČILO; Prijavnic za letovanje otrok ne sprejemamo več – vse izmene so zasedene

DATUMI IZMEN 2022

Obveščamo vas, da je ZAUSTAVLJENO SPREJEMANJE PRIJAV za letovanje otrok za VSE IZMENE VIRC Poreč in DMZ Pohorje. Prijav ne zbiramo več, saj so izmene zapolnjene.

O razporeditvah otrok v izmene, izračunih za plačilo in ostalih zadevah bomo starše obveščali po e-mailu in po pošti.

Prosimo, da vse postopke, povezane s prijavljanjem, opravite po e-pošti letovanja@zpm-mb.si (dokumenti morajo biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti) ali po navadni pošti: ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.

URADNE URE za plačila s plačilno kartico ali gotovino so v PONEDELJEK in SREDO, oba dneva od 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00.

–  Splošni pogoji poslovanja ZPM Maribor – letovanja otrok in mladostnikov

–  Hišni red počitniškega centra VIRC Poreč_letovanja

–  Pravila za otroke in mladostnike o redu na letovanjih ZPM MB

Tisti, ki ste upravičeni do subvencioniranega letovanja s strani občin, pošljete poleg prijavnice še skenirano (po e-mailu) oz. kopirano (po pošti) veljavno odločbo o otroškem dodatku. Prijavnica in odločba o otroškem dodatku morata biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti. Seznam po občinah, kam pošljete prijavnico skupaj s priloženo odločbo glede na občino stalnega bivališča, je objavljen spodaj.

V KOLIKOR K PRIJAVI NISO PRILOŽENI ZAHTEVANI VELJAVNI DOKUMENTI, SE PRIJAVA SMATRA ZA NEPOPOLNO IN SE ZA SUBVENCIONIRANJE NE UPOŠTEVA. SKRB OZ. ODGOVORNOST ZA ODDAJO PRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE S PRILOŽENIMI VSEMI ZAHTEVANIMI VELJAVNIMI DOKAZILI JE NA STRANI STARŠA OZ. PRIJAVITELJA.

Vse starše/prijavitelje, iz vseh občin (ne glede na stalno bivališče), prosimo, da prijavnico pošljete skenirano po elektronski pošti ali po pošti na ZPM Maribor (tudi tisti, ki jo boste skupaj z dokazili oddali na osnovni šoli ali občini, kjer imate stalno bivališče, in je spodaj tako navedeno). Tako boste imeli vsi enake možnosti, da si pravočasno zagotovite mesto v želeni izmeni.

Če boste od otrokovega zdravnika prejeli potrjen predlog/mnenje za ZDRAVSTVENO LETOVANJE (moder ali zelen obrazec), vas pozivamo, da ga takoj pošljete po pošti na ZPM Maribor. V nasprotnem primeru ga pri prijavi na letovanje in obračunu ne moremo upoštevati.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov. Trenutno so sredstva porabljena že za MO Maribor. 

O vseh zadevah bomo starše obveščali po e-mailu in po pošti.

Prijavnice za letovanja 2022 z ZPM Maribor:

 DMZ Pohorje – prijavnica 2022 in DMZ Pohorje – pogoji 2022 obvezno preberite! – prijavnic ne sprejemamo več, ker sta izmeni že zasedeni

–  VIRC Poreč – prijavnica 2022 in VIRC Poreč – pogoji 2022 – obvezno preberite!   – prijavnic ne sprejemamo več, ker so izmene že zasedene

V kolikor se bodo mesta v kateri od izmen sprostila, bomo prijave spet sprejemali in o tem obveščali na naši spletni strani.

Ob tem vas obveščamo, da ni več možnosti za subvencionirano letovanje otrok iz Mestne občine Maribor, ker so sredstva že porabljena. Podobno bomo prijave za subvencionirano letovanje zaustavili tudi za nekatere druge občine. V kratkem pa se bo zaključila tudi možnost koriščenja zdravstvenega letovanja, ker je večina zdravstvenih predlogov že porabljena (za tiste, ki tega do sedaj še nimajo urejenega).

Regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene tukaj, cenik je objavljen tukaj.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni.
Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov.

Dokumenti, poslani po e-pošti, morajo biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti.

Starši/prijavitelji otrok prijave in veljavno odločbo o otroškem dodatku za subvencionirano letovanje oddajo:

Mestna občina Maribor: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Mestna občina Ptuj: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov cid@cid.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Duplek: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Hoče-Slivnica: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Kungota: na občini Kungota; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene na naslov letovanja@zpm-mb.si.

Občina Lovrenc na Pohorju: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Majšperk: na občini Majšperk; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Markovci: na občini Markovci; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Miklavž: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Oplotnica: na občini Oplotnica; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Pesnica: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Rače – Fram: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku pošljejo po pošti na matični osnovni šoli Rače in Fram (s pripisom: Prijava za letovanje); skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Ruše: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov obcina@ruse.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Selnica ob Dravi: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov info@selnica.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Slovenska Bistrica: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku oddajo na matični osnovni šoli (subvencioniranje je možno za otroke, ki imajo stalno bivališče in obiskujejo osnovno šolo v občini Slovenska Bistrica); skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Starše: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Šentilj: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku oddajo na sedežu občine, pošljejo po e-pošti na naslov: obcina@sentilj.si ali po pošti oz. oddajo na matični osnovni šoli v Šentilju in Sladkem vrhu; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Tudi letos smo v nezavidljivem položaju, ki se spreminja iz dneva v dan, vendar kljub temu poskušamo najti najbolj prijazen način tako za starše kot za ZPM. Na vas se obračamo s prošnjo, da postopke prijav na letovanje sprejemate z razumevanjem in strpnostjo. Trudimo se najti najboljše rešitve, zato bodo tudi prijave potekale na podoben način kot lani. Prilagajali se bomo razmeram in sledili navodilom pristojnih organov ter vas o vseh spremembah obveščali preko naše spletne strani in Facebooka.

 

Letovanje na DMZ Pohorje in VIRC Poreč – vse izmene so zasedene, prijav za letovanje otrok ne zbiramo več

IZMENE 2022

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  19. 7. – 29. 7. 2022  – 1. izmena DMZ je zasedena in od 20. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 2. izmena DMZ Pohorje: 9. 8. – 19. 8. 2022  – 2. izmena DMZ je zasedena in od 14. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  26. 6. – 6. 7. 2022  – 1. izmena je zasedena in od 13. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 2. izmena VIRC Poreč:  6. 7. – 16. 7. 2022   2. izmena je zasedena in od 10. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 3. izmena VIRC Poreč:  16. 7. – 26. 7. 2022  –  3. izmena je zasedena in od 11. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 4. izmena VIRC Poreč:  26. 7. – 5. 8. 2022 (tudi srednješolska)  4. izmena je zasedena in od 18. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 5. izmena VIRC Poreč:  5. 8. – 15. 8. 2022  –  5. izmena je zasedena in od 1. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 6. izmena VIRC Poreč:  15. 8. – 25. 8. 2022  –  6. izmena je zasedena in od 1. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več

Morebitne naknadno prispele prijave bodo po času prejema razporejene na “čakalno listo” kot rezerve, če se bi mesta v izmenah mogoče sprostila zaradi odjav že prijavljenih otrok. 

Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se je vsako leto potrebno prijaviti z našo prijavnico, ki bo objavljena na naši spletni strani, in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

Prijavnice, pogoji, navodila in ostale informacije za letovanje otrok so bile objavljene 6. maja 2022, po 15. uri.
PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI