Domovletovanje virc porec

Podaljšan rok za prijave za spremljevalce otrok na letovanjih na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč 2024

Podaljšali smo rok za prijavo za vzgojitelje in športno-rekreativne vzgojitelje za obe izmeni na Pohorju in 1., 2., 4. in 6. izmeno VIRC Poreč.

Dodatne vzgojitelje (za 1. in 2. izmeno tudi športno-rekreativne vzgojitelje) trenutno nujno potrebujemo:
– za 1. izmeno VIRC Poreč od 25. 6. do 5. 7. 2024, 
– za 2. izmeno VIRC Poreč od 5. 7. do 15. 7. 2024 in 
– za 6. izmeno VIRC Poreč od 14. 8. do 24. 8. 2024.

Če vas veseli prostovoljsko delo z otroki in mladostniki na letovanjih, se prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE.

Pred izpolnjevanjem in oddajo prijavnice prosimo preberite Poziv prostovoljcem na letovanjih ZPM Maribor 2024 in Napotke in postopke ob prijavi za prostovoljce na letovanjih ZPM Maribor

Prijavnice sprejemamo samo preko spletnega obrazca (NE pošiljajte prijavnic po e-mailu ali po pošti).

Posameznik se lahko prijavi za letovanje v več izmenah, sodeluje pa lahko v največ dveh. Če se kandidat prijavi za več izmen in je v več izmen tudi izbran, se sam odloči za letovanje v največ dveh terminih, vendar ne v dveh zaporednih.

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je več kot 200) ne bi mogli omogočiti počitnic okrog 1.800 otrokom, ki letujejo z našo organizacijo. Letovanja namreč vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji, športno rekreativni vzgojitelji ali vzgojitelji za psihosocialno podporo želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki na Pohorju ali v Poreču. Ni pomembna strokovna usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da imajo potrebne sposobnosti in izkušnje za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke.

Za lažjo odločitev poglejte nekaj utrinkov v video prispevkih s preteklih letovanj:

Video prispevek iz Poreča.

Video prispevek s Pohorja.

OD PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji):
– polnoletnost in najmanj srednješolsko izobrazbo – dokončana srednja šola že ob prijavi (V. stopnja);
– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki;
– samostojno vodenje in skrb za skupino otrok ali mladostnikov;
– organizacijske sposobnosti;
aktivno znanje slovenščine;
spoštovanje Etičnega kodeksa prostovoljskega dela, Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in vseh ostalih dodatnih dokumentov in napotkov v zvezi z letovanji in prostovoljnim delom, ne glede na lastna prepričanja;
opravljeno začetno usposabljanje za spremljevalce na letovanjih v organizaciji ZPM Maribor – za kandidate, ki tega še niso opravili, bo potekalo maja in junija 2024;
obvezno udeležbo na 3 – 4 pripravljalnih sestankih pred odhodom na letovanje (v obdobju od maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju;
pripravo in izvedbo vsaj 3 aktivnosti na letovanju (delavnice/večerni program/športne vsebine);
– za športno-rekreativnega vzgojitelja je zaželeno potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja;
– za vzgojitelja za psihosocialno podporo je zaželeno, da ima zaključen vsaj dodiplomski študij ustrezne smeri ter praktične ali poklicne izkušnje pri svetovalnem delu z otroki in mladostniki.

V vse izmene še posebej vabimo:
• športno-rekreativne vzgojitelje,
• vzgojitelje za fantovske skupine,
• vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
• v 4. izmeno VIRC Poreč še posebej vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (je tudi srednješolska izmena).

Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene izberejo vodstva izmen (vsak vodja za svojo izmeno) na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma povabljeni na osebni ali spletni razgovor z vodstvom izmene. Vodstva posameznih izmen bodo širše izbore vzgojiteljev za letovanja naredila na osnovi prijavnic in opravljenih razgovorov.
O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati po zaključku sprejemanja prijav prejeli obvestilo po e-mailu, na naslov ki ga navedejo na prijavnici. ZPM Maribor si skupaj z vodstvi izmen pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso izbrani.

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO

Objavljen je tudi Razpis za prostovoljce v DUM-u.


ZASEDENE SO VSE IZMENE ZA LETOVANJE na DMZ Pohorje in VIRC Poreč 2024, MOŽNOST INFORMATIVNE PRIJAVE

Prijave za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču smo pričeli sprejemati preko spletne aplikacije v ponedeljek, 13. 5. 2024, ob 11. uri (kar je bilo že predhodno javno objavljeno). Do popoldneva so bile vse izmene zasedene, zasedene so tudi vse čakalne liste.

Prijava v posamezne izmene in čakalne liste ni več možna, saj ni več prostih mest. Zaradi velikega interesa in želje staršev, da čakajo, če se bo določena čakalna lista sprostila in bi bil otrok razporejen v čakalno vrsto v primeru odpovedi drugih otrok, smo odprli informativno prijavnico za rezerve v primeru odpovedi že potrjenih prijav. To pomeni, da otrok ni razporejen v nobeno od izmen ampak ima možnost, da se lahko uvrsti na katero od le-teh, če se bodo mesta sprostila (želeno izmeno vpišejo v prvi kvadrat prijavnice, pod “želje otroka”). Informativna prijava je možna na tej povezavi

Tudi starše, ki so že po e-mailu poslali namero oziroma željo po uvrstitvi na čakalno listo v primeru odpovedi že potrjenih prijav, prosimo, da izpolnijo informativno prijavo

Če se bodo mesta v izmenah sprostila in bodo otroci iz čakalne liste premeščeni v izmeno, bodo starši prejeli obvestilo po e-mailu. Prav tako bodo starši po e-mailu prejeli obvestilo, če se bodo prijavljeni z informativno prijavo uvrstili na čakalno listo. 

Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno v program na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni, število prostih mest pa je odvisno od razpoložljivih postelj v naših počitniških domovih in večjega števila prijavnic od števila postelj ne moremo sprejeti. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna.

Možna pa je prijava na čakalno listo za posamezno izmeno, dokler se tudi čakalna lista ne zapolni. Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo posamezne izmene, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso prijavljeni v kateri od izmen, z oddajo prijave na čakalno listo za posamezno izmeno v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Starši, ki so uspešno prijavili otroke na letovanje oz. na čakalno listo, so po zaključku postopka prijave na e-mail naslov, ki so ga vpisali na prijavnico, prejeli potrditveni e-mail z izpisom prijavnice. Prijavnica pa je shranjena v naši aplikaciji. Če starši niso prejeli potrditvenega e-maila in prijavnice v našem programu ni, prijava ni bila uspešna.

Navodila in napotki za izpolnjevanje spletne prijavnice za letovanje z ZPM Maribor:

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč), v naslednjem koraku pa izbere:
subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano spodaj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024 preverite za občino otrokovega stalnega bivališča,
subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano spodaj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024 preverite za občino otrokovega stalnega bivališča, poleg tega  bo otrokov osebni zdravnik posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilagate nobenih dokazil za subvencioniranje),
samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Da pri izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred prijavo pripravijo:
– veljaven otrokov osebni dokument,
– otrokovo zdravstveno kartico,
– svojo davčno številko in
– skenirano celotno (vse strani odločbe!) veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in do subvencije prehrane (potrebno je priložiti potrdilo CSD o neupravičenosti), se lahko priložita skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2023 od obeh staršev in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili – poglejte dokument Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024, kjer je navedeno za vsako občino posebej, kakšen je postopek za subvencionirano letovanje.

V naslednjih korakih se vpišejo zahtevani podatki o otroku, starših/skrbnikih in plačniku. Pomembno je, da se vpiše pravi e-mail naslov, ker bo na tega poslana izpisana prijavnica v pdf formatu.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka:
naslov stalnega bivališča,
EMŠO otroka,
otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici pri zdravstvenem letovanju,
številka otrokovega veljavnega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje (osebna izkaznica ali potni list),
podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta),
* za starša/plačnika:
osebni in kontaktni podatki staršev/skrbnikov/plačnikov in e-mail naslov za obveščanje (preverite vpisani e-mail naslov, ker boste na njega prejeli izpis prijavnice – pdf dokument),
davčna številka.

Pred oddajo prijavitelj vpiše še morebitne opombe – če bi nam radi kaj dodatno sporočili (npr. informacije glede zdrav. predlogov, priloženih dokazil, če bo mogoče imel otrok nov dokument idr.). Pred zaključkom prijave je potrebno obvezno prebrati IZJAVO in potem se prijava zaključi.

Pregled/preverjanje vpisanih podatkov bo možno s kliki nazaj po posameznih korakih v prijavnici. Celotnega predogleda prijavnice pred oddajo ne bo, bo pa vsak prijavitelj prejel izpis prijave na e-mail naslov, ki je bil vpisan na prijavnico. 

Če bo izmena ob začetku izpolnjevanja prijavnice še prosta in se bo zapolnila preden prijavitelj izpolni in odda prijavnico, bo prijavitelj pred oddajo o tem obveščen in bo lahko izbral drugo, še prosto izmeno ali čakalno listo. Že vnešeni podatki pa bodo ostali vpisani.

Subvencionirano letovanje, glede na občino stalnega bivališča otroka:
za občine MO Maribor, MO Ptuj, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Pesnica je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti celotno skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in do subvencije prehrane (potrebno je priložiti potrdilo CSD o neupravičenosti), se lahko priložita skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2023 (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
za ostale občine, ki subvencionirajo letovanja, je potrebno prijavnico, ki jo boste po zaključeni prijavi prejeli na vaš e-mail naslov (ki ga boste vpisali na prijavnico), skupaj z veljavno odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in izpisane prijavnice.

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih bodo možne od 13. maja 2024, zato naj starši to uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož.

Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje in izbiro izmene, ki ga starši/skrbniki opravijo preko spletne aplikacije. Zdravnik izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja in ga pošlje na ZPM Maribor, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi.

DATUMI IZMEN 2024 (vse izmene so že zasedene)

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  16. 7. – 26. 7. 2024 – izmena je zasedena 
• 2. izmena DMZ Pohorje:  6. 8. – 16. 8. 2024 – izmena je zasedena 

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  25. 6. – 5. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 2. izmena VIRC Poreč:  5. 7. – 15. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 3. izmena VIRC Poreč:  15. 7. – 25. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 4. izmena VIRC Poreč:  25. 7. – 4. 8. 2024 (tudi srednješolska) – izmena je zasedena
• 5. izmena VIRC Poreč:  4. 8. – 14. 8. 2024 – izmena je zasedena
• 6. izmena VIRC Poreč:  14. 8. – 24. 8. 2024 – izmena je zasedena

POČITNIŠKI PROGRAM V MARIBORU (26. 6. – 30. 8. 2024), vključno s prijavnicami za tedensko počitniško varstvo, bo na voljo v začetku meseca junija. 


INFORMACIJE PO ZAPOLNITVI IZMEN ZA LETOVANJE OTROK NA DMZ POHORJE IN VIRC POREČ 2024

Za letovanje otrok na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč trenutno ne sprejemamo več prijav, saj so zasedene vse izmene. Zasedene so tudi čakalne liste.

Starši, ki so uspešno prijavili otroke na letovanje oz. na čakalno listo, so po zaključku postopka prijave na e-mail naslov, ki so ga vpisali na prijavnico, prejeli potrditveni e-mail z izpisom prijavnice. Prijavnica pa je shranjena v naši aplikaciji. Če starši niso prejeli potrditvenega e-maila in prijavnice v našem programu ni, prijava ni bila uspešna. Možno je, da je e-mail v “nezaželeni pošti” in je potrebno preveriti vso prejeto e-pošto.

Ker prijava v posamezne izmene in čakalne liste ni več možna, smo zaradi velikega interesa in želje staršev, da čakajo, če se bo določena čakalna lista sprostila in bi bil otrok razporejen v čakalno vrsto v primeru odpovedi drugih otrok, odprli informativno prijavnico za rezerve v primeru odpovedi že potrjenih prijav. To pomeni, da otrok ni razporejen v nobeno od izmen ampak ima možnost, da se lahko uvrsti na katero od le-teh, če se bodo mesta sprostila (želeno izmeno vpišejo v prvi kvadrat prijavnice, pod “želje otroka”). Informativna prijava je možna na tej povezavi

Tudi starše, ki so že po e-mailu poslali namero oziroma željo po uvrstitvi na čakalno listo v primeru odpovedi že potrjenih prijav, prosimo, da izpolnijo informativno prijavo

Če se bodo mesta v izmenah sprostila in bodo otroci iz čakalne liste premeščeni v izmeno, bodo starši prejeli obvestilo po e-mailu. Prav tako bodo starši po e-mailu prejeli obvestilo, če se bodo prijavljeni z informativno prijavo uvrstili na čakalno listo. 

Prijavnice za letovanje otrok v organizaciji ZPM Maribor se vnašajo v spletno aplikacijo, preko tega se zapolnjeni termini, ko je izmena polna, tudi samodejno zapirajo. Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni, število prostih mest pa je odvisno od razpoložljivih postelj v naših počitniških domovih. Večjega števila prijavnic od števila postelj ne moremo sprejeti in ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna.

Ko se zapolnijo vsa prosta mesta v posamezni izmeni, je možna še prijava na čakalno listo, dokler se tudi čakalna lista ne zapolni. Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso prijavljeni v katero od izmen, s prijavo na čakalno listo (še) nimajo zagotovljenega letovanja.

Po vsaki uspešno zaključeni prijavi je starš/prijavitelj prejel izpis prijave na e-mail naslov, ki ga je vpisal na prijavnico. Starše prosimo, da preverijo vse vnesene podatke in nam morebitne popravke posredujejo po e-mailu letovanjazpm@zpm-mb.si. Pozorni naj bodo tudi na izbrano izmeno – če je “redna” izmena ali “čakalna lista” in če so izbrali pravi termin.

Če bi v prihodnjih tednih oz. do odhodov izmen na letovanje prišlo do večjega števila odjav po posameznih terminih, bodo prijave za čakalne liste/izmene spet možne. Tega sedaj oz. vnaprej ne moremo vedeti in bomo o morebitnih sprostitvah mest na čakalnih listah obveščali na naši spletni strani in socialnih omrežjih.
Letovanje – VIRC Poreč

Ko se bliža konec šolskega leta je v tvojih mislih gotovo morje. Zakaj ga ne bi doživel/a v našem počitniškem domu – Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru (VIRC) Poreč? Poleg širne nebesne modrine, vročega sonca in osvežujoče slane vode, je letovanje s prijatelji v Poreču polno nepozabnih doživetij. Ustvarjanje na delavnicah, športanje in druženje ob družabnih igrah, smeh na večernih zabavah in obiski zanimivih gostov, izlet z ladjico, letni kino in ples v divjih ritmih v “virčevski diskoteki”, skrivni nočni klepeti in zaljubljeni pogledi … “Ja, grem na morje!”

Veste kako je nastal VIRC? Tako si to predstavljata Simon Križman in Moritz Hoetzl: “Pred davnimi časi, ko so še vsi živeli v vaseh, je slavna Ursula odkrila čudovit kraj – poimenovala ga je morje. Zaljubila se je v to neskončnost. Kmalu je ugotovila, da je kraj brez prijateljev samoten. Odločila se je, da bo šla po širnem svetu in pripeljala nazaj veliko otrok (…) Ko so otroci videli ta kraj, so bili začarani, saj jih je lepota čisto prevzela. Odločili so se, da bodo ta kraj poimenovali VIRC Poreč. Od takrat dalje se vsako leto vračajo in s seboj pripeljejo nove prijatelje in seveda tudi vzgojitelje, ki jim pričarajo nepozabne počitnice.” Še nisi prepričan/a? No, pa si oglej še predstavitveni video VIRC Poreč.

Datumi izmen 2024 so objavljeni na tej povezavi.

Prijave za letovanje otrok bomo pričeli zbirati v ponedeljek, 13. maja 2024, ob 11. uri. Prijava bo možna samo s spletno prijavnico, ki bo objavljene na naši spletni strani.

Informacije za starše:

Otroci in mladostniki se počitnic udeležijo kot samoplačniki in plačajo polno ceno letovanja, vsako leto pa se trudimo, da je možno tudi subvencioniranje s pomočjo sredstev, ki jih s posebno obliko socialnih transferjev zagotavljajo občine (vezano na stalno bivališče) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pri organizaciji letovanj in zagotavljanju sredstev za finančno ugodne počitnice sodelujemo z:
Občinami za subvencionirano letovanje: Mestno občino Maribor, Mestno občino Ptuj, Občino Duplek, Občino Hoče – Slivnica, Občino Kungota, Občino Lovrenc na Pohorju, Občino Majšperk, Občino Markovci, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Oplotnica, Občino Pesnica, Občino Podlehnik, Občino Rače – Fram, Občino Ruše, Občino Selnica ob Dravi, Občino Slovenska Bistrica, Občino Starše, Občino Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Občino Šentilj in po naknadnem dogovoru z občino tudi z drugimi. Delež sofinanciranja se izračuna na osnovi regresne lestvice, ki temelji na izračunu dohodka na družinskega člana za preteklo leto.
Ministrstvom za zdravje za zdravstveno letovanje na osnovi javnega razpisa. Do letovanja so upravičeni otroci, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni in jih na letovanje napoti njihov osebni zdravnik.
Zvezo prijateljev mladine Slovenije za brezplačno letovanje s pomočjo nacionalne humanitarne akcijo Pomežik soncu®, katere glavni cilj je zmanjšati socialno izključenost in vsem otrokom zagotoviti enake možnosti za kvalitetno preživljanje počitnic. ZPM Maribor v projektu sodeluje kot organizator in izvajalec, sredstva pa pridobiva organizirano z direktnim povabilom lokalnim donatorjem, pravnim in fizičnim osebam. Del projekta je tudi akcija Letovanje otrok s posebnimi potrebami – FIHO.
Donatorji, ki pomagajo zagotoviti brezplačne ali vsaj finančno ugodne počitnice za otroke iz socialno šibkih družin.

Programi letovanj v vseh izmenah so prilagojeni osnovnošolcem od 6. leta dalje, 4. izmena pa tudi srednješolcem do vključno 17. leta starosti.

DODATNE INFORMACIJE:
Referat za letovanja, letovanjazpm@zpm-mb.si, 02 229 94 53, 02 229 69 14


PRIJAVE OTROK NA LETOVANJA ZPM Maribor 2024 v ponedeljek, 13. maja, ob 11. uri

Na ZPM Maribor se že pripravljamo na izvedbo letovanj na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč. Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču bo prijava možna samo s spletno prijavnico, ki bo v ponedeljek, 13. 5. 2024, od 11. ure dopoldne objavljena na naši spletni strani.

Navodila, informacije in pogoji za prijavo so objavljeni na tej povezavi.

Starši/skrbniki boste tudi letos lahko svoje otroke prijavili za letovanja na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč na že znane načine letovanj (glede kritja stroškov):

ZDRAVSTVENO LETOVANJE (osnova je javni razpis Ministrstva za zdravje) na osnovi zdravstvenega predloga, ki ga poda otrokov osebni zdravnik. Zdravniki bodo  imeli naše obrazce od ponedeljka, 13. 5. 2024, in jih bodo tudi potem izpolnjene poslali k nam na ZPM Maribor. Starši pa kontaktirajo otrokovega osebnega zdravnika glede možnosti in postopkov pri njih.

Starši otroka prijavijo na letovanje preko naše spletne prijavnice, saj si le s tem zagotovijo želeno izmeno, in ne čakajo morebitne zdravnikove napotitve otroka na zdravstveno letovanje. Starši pri zdravniku stvari urejajo ločeno od prijave na letovanje z ZPM Maribor.

SUBVENCIONIRANO LETOVANJE s strani občin je odvisno od občine stalnega bivališča otroka in prihodkov družine v preteklem letu. Osnova za izračun deleža sofinanciranja občine je zadnja veljavna odločba o otroškem dodatku, ki jo morajo starši skenirano (vse strani odločbe) priložiti ob prijavi oz. posredovati na občino otrokovega stalnega bivališča.

Pogoje subvencioniranja in način postopka oddaje dokazil določijo občine, kjer imajo otroci stalno bivališče in so na tej povezavi.

Samoplačniško letovanje, kjer celotno ceno letovanja pokrijejo starši.

Vsem staršem, ki bi na opisane načine želeli otroke prijaviti na letovanja, želimo dati enake možnosti. Zato bomo prijave začeli zbirati hkrati za vse, ne glede na to, kdo je financer ali sofinancer letovanja (zdravstveno, subvencionirano ali samoplačniško letovanje).

IZMENE 2024

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje: 16. 7. – 26. 7. 2024
• 2. izmena DMZ Pohorje: 6. 8. – 16. 8. 2024

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč: 25. 6. – 5. 7. 2024
• 2. izmena VIRC Poreč: 5. 7. – 15. 7. 2024
• 3. izmena VIRC Poreč: 15. 7. – 25. 7. 2024
• 4. izmena VIRC Poreč: 25. 7. – 4. 8. 2024
• 5. izmena VIRC Poreč: 4. 8. – 14. 8. 2024
• 6. izmena VIRC Poreč: 14. 8. – 24. 8. 2024

DODATNE INFORMACIJE:
Referat za letovanja, letovanjazpm@zpm-mb.si, 02 229 94 53, 02 229 69 14


Pomagajmo našima prostovoljcema, ki sta v poplavah ostala brez doma

Maja Kušer in Dejan Škoda sta prostovoljca Zveze prijateljev mladine Maribor. Kot vzgojitelja otrok sta se udeležila letovanja v 4. izmeni VIRC Poreč, ki se je zaključila 4. 8. 2023. Zadnji dan izmene sta zgodaj zjutraj iz Mozirja v Poreč prejela sporočilo, da je celo naselje in njuna nova, še ne do konca opremljena hiša, v katero sta se selila dva dni pred odhodom na letovanje, poplavljena.
Njun novi skupni dom je uničen, od vsega imetja, so jima ostale le osebne stvari, ki sta jih imela na letovanju. Hiša ni primerna za bivanje, potrebna je celotna prenova, vsa oprema je uničena. Poplavljena sta bila tudi osebna avtomobila. Nekaj fotografij je na tej povezavi.

Maja je srčna prostovoljka, ki že nekaj let večino prostih počitniških dni nameni otrokom na letovanjih in na taborih za socialno ogrožene otroke. Za prostovoljstvo je navdušila tudi sina Jana, ki je prav tako v 4. izmeni skrbel za skupino otrok. Dejan je prostovoljni gasilec, ki je na številnih intervencijah pomagal že veliko ljudem, letos pa se je odločil tudi za prostovoljsko delo z otroki na letovanjih.

Z namenom, da bi vsaj malo oblažili njihovo stisko, smo se odločili za zbiranje prostovoljnih prispevkov in vam posredujemo pobudo, da se pridružite dobrodelni akciji. Vsa sredstva bodo namenjena izključno za obnovo njunega doma. Pomoč zbiramo na račun Društva prijateljev mladine Maribor, ki ima status humanitarne organizacije, na poseben sklic, ki je namenjen samo našima prostovoljcema.

Podatki za nakazilo so:
Naziv: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
Naslov: Razlagova ulica 16, 2000 Maribor
Davčna št.: 96655780 (društvo ni zavezanec za DDV)

Št. TRR pri Novi KBM: SI56 0417 3000 0753 108
Sklic: SI00  08031982
Koda namena: CHAR
Namen: Pomoč prostovoljcema Maji in Dejanu  

Dodatne informacije:
Referat za letovanja ZPM Maribor, tel. št. 02 229 69 14, e-mail naslov: referatzpm@zpm-mb.si

Zveza prijateljev mladine Maribor in Društvo prijateljev mladine Maribor


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI