DomovBlogPotrebujemo še dodatne spremljevalce otrok na letovanjih na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč 2024

Potrebujemo še dodatne spremljevalce otrok na letovanjih na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč 2024

Podaljšali smo rok za prijavo za prostovoljce na letovanjih. Če se vam je sprostil kakšen poletni termin in bi se lahko udeležili letovanj kot spremljevalec/-ka otrok, vas mogoče Večerov prispevek o prostovoljcih na naših letovanjih prepriča, da se pridružite – https://vecer.com/prosti-cas/letovanje-brez-starsev-je-za-otroke-sola-za-zivljenje-10353865  

Dodatne vzgojitelje/-ice trenutno potrebujemo:

za 2. izmeno DMZ Pohorje od 6. do 16. 8. 2024: 1 vzgojitelja/-ico skupin otrok.

Za ostale izmene pa se lahko prijavite kot rezerve – torej da bi se izmeni pridružili v primeru, če bi do odhoda na letovanje prišlo do odpovedi že potrjenih vzgojiteljev. 

Če vas veseli prostovoljsko delo z otroki in mladostniki na letovanjih, se prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE. Dodatne informacije po e-mailu referat.zpm@zpm-mb.si

Pred izpolnjevanjem in oddajo prijavnice prosimo preberite Poziv prostovoljcem na letovanjih ZPM Maribor 2024 in Napotke in postopke ob prijavi za prostovoljce na letovanjih ZPM Maribor

Prijavnice sprejemamo samo preko spletnega obrazca (NE pošiljajte prijavnic po e-mailu ali po pošti). Posameznik se lahko prijavi za letovanje v več izmenah, sodeluje pa lahko v največ dveh. Če se kandidat prijavi za več izmen in je v več izmen tudi izbran, se sam odloči za letovanje v največ dveh terminih, vendar ne v dveh zaporednih.

Za lažjo odločitev poglejte nekaj utrinkov v video prispevkih s preteklih letovanj:

Video prispevek iz Poreča.

Video prispevek s Pohorja.

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je več kot 200) ne bi mogli omogočiti počitnic okrog 1.800 otrokom, ki letujejo z našo organizacijo. Letovanja namreč vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji, športno rekreativni vzgojitelji ali vzgojitelji za psihosocialno podporo želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki na Pohorju ali v Poreču. Ni pomembna strokovna usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da imajo potrebne sposobnosti in izkušnje za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke.

OD PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji):
– polnoletnost in najmanj srednješolsko izobrazbo – dokončana srednja šola že ob prijavi (V. stopnja);
– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki;
– samostojno vodenje in skrb za skupino otrok ali mladostnikov;
– organizacijske sposobnosti;
aktivno znanje slovenščine;
spoštovanje Etičnega kodeksa prostovoljskega dela, Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in vseh ostalih dodatnih dokumentov in napotkov v zvezi z letovanji in prostovoljnim delom, ne glede na lastna prepričanja;
opravljeno začetno usposabljanje za spremljevalce na letovanjih v organizaciji ZPM Maribor – za kandidate, ki tega še niso opravili, bo potekalo maja in junija 2024;
obvezno udeležbo na 3 – 4 pripravljalnih sestankih pred odhodom na letovanje (v obdobju od maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju;
pripravo in izvedbo vsaj 3 aktivnosti na letovanju (delavnice/večerni program/športne vsebine);
– za športno-rekreativnega vzgojitelja je zaželeno potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja;
– za vzgojitelja za psihosocialno podporo je zaželeno, da ima zaključen vsaj dodiplomski študij ustrezne smeri ter praktične ali poklicne izkušnje pri svetovalnem delu z otroki in mladostniki.

V vse izmene še posebej vabimo:
• športno-rekreativne vzgojitelje,
• vzgojitelje za fantovske skupine,
• vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
• v 4. izmeno VIRC Poreč še posebej vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (je tudi srednješolska izmena).

Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene izberejo vodstva izmen (vsak vodja za svojo izmeno) na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma povabljeni na osebni ali spletni razgovor z vodstvom izmene. Vodstva posameznih izmen bodo širše izbore vzgojiteljev za letovanja naredila na osnovi prijavnic in opravljenih razgovorov.
O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati po zaključku sprejemanja prijav prejeli obvestilo po e-mailu, na naslov ki ga navedejo na prijavnici. ZPM Maribor si skupaj z vodstvi izmen pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso izbrani.

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO

Objavljen je tudi Razpis za prostovoljce v DUM-u.PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI