DomovprostovoljstvoDuševno zdravje mladih – predavanja

Vabimo prostovoljke in prostovoljce, ki delajo z mladimi, na sklop predavanj na temo “DUŠEVNO ZDRAVJE MLADIH”. Predavanja so prav tako namenjena mentoricam in mentorjem Otroškega parlamenta®, saj so mladi na lanskem Otroškem parlamentu za letošnjo temo izglasovali prav »Duševno zdravje otrok in mladih«. S predavanji, ki bodo gotovo zanimiva tudi za starše, bomo obeležili mednarodni dan prostovoljstva, ki ga praznujemo 5. decembra.

Podatki pravijo, da je več kot 70% mladih nezadovoljnih s svojim življenjem, ki so zato posledično izpostavljeni nižji psihološki odpornosti in tveganju za poslabšanje njihovega duševnega zdravja. Kaj je pravzaprav duševno zdravje, kakšen je vpliv okolja na duševno zdravje, kako prepoznamo duševne stiske, kakšna so tveganja, kateri so varovalni dejavniki ter katere so najpogostejše oblike duševnih stanj, ki vodijo v različne oblike duševnih motenj. Kako lahko pomagamo mladim ter nenazadnje sami sebi, da smo in ostanemo psihološko odporni v kaosu vsakdanjika? Svoje strokovno znanje in izkušnje bodo z nami delile priznane strokovnjakinje:

sreda, 30. 11., 16.30-18.00

ANA JERMAN, univ. dipl. psih. spec., Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor:
Kaj je duševno zdravje, kakšen je vpliv okolja nanj, kako prepoznamo duševne stiske in kako se najpogosteje odražajo pri mladih.

petek, 2. 12., 16.30-18.00

– mag. URŠKA MIKOLIČ, psihoterapevtka, Zdravstveno-terapevtski center Ljubljana in Moja izbira:
Najpogostejše oblike duševnih motenj pri mladih – anksioznost, depresija, motnje hranjenja, samopoškodovanje in samomorilnost.

ponedeljek, 5. 12., 16.30-18.00

NINA BABIČ, univ. dipl. psih., OŠ Martina Konšaka Maribor in Zveza prijateljev mladine Maribor:
Krepitev psihološke odpornosti v vsakdanjem življenju, tako pri sebi kot pri mladih. Kako poskrbeti zase, da bo bolje vsem?

Predavanja bodo potekala v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova 16. Prijave sprejemamo na e-naslov info.dum@zpm-mb.si ali na tel. št. 02 229 94 50 in 040 433 511.

 

Predavanja potekajo v okviru programa Zveze prijateljev mladine Maribor “Mladi, arhitekti svoje in skupne prihodnosti”, ki ga sofinancira Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor.

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si


Razpis in prijave za prostovoljce na letovanjih 2022

Za prostovoljca na letovanju se prijavite s spletno prijavnico, dodatne informacije pa po e-mailu referatzpm@zpm-mb.si ali po telefonu 040 433 766.

PRIJAVNICA ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2022

INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2022 

PRIJAVA NA INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE NA LETOVANJIH ZPM Maribor – POJASNILA IN NAPOTKI

Za leto 2022 je objavljen razpis:

na DMZ Pohorje za 15 spremljevalcev – vzgojiteljev v dveh izmenah:
• 1. izmena: 19. 7. – 29. 7. 2022, PV Nina Babič
• 2. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2022, PV Leon Ravlan

v VIRC Poreč za 150 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev (za ŠRV je priporočljivo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja) v šestih izmenah:
• 1. izmena: 26. 6. – 6. 7. 2022, PV Jelena Mandić
• 2. izmena: 6. 7. – 16. 7. 2022, PV Maja Krajnc Ružič
• 3. izmena: 16. 7. – 26. 7. 2022, PV Katja Pregl 
• 4. izmena: 26. 7. – 5. 8. 2022, PV Gregor Pal 
5. izmena: 5. 8. – 15. 8. 2022, PV Denis Kancler
• 6. izmena: 15. 8. – 25. 8. 2022, PV Sandra Kos

Rok za prijavo je podaljšan (lahko se podaljša v primeru premajhnega števila prijav za posamezne izmene), prijavnico oddate samo preko SPLETNE PRIJAVE (NE pošiljajte prijavnic po e-mailu ali po pošti).

Za lažjo odločitev pa poglejte nekaj utrinkov v video prispevkih iz preteklih letovanj:

https://www.youtube.com/watch?v=fgj7F3ucTOQ

https://www.youtube.com/watch?v=XHzvaLjK4vE

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_SVJRGDV0&list=PLOFbPNBTkGApMuFag9FiQRt2sbsPRshNk

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je vsaj 200) ne bi mogli omogočiti počitnic okrog 1.600 otrokom, ki letujejo z nami.

Priprave na novo sezono letovanj na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) in v Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru v Poreču (VIRC Poreč) se pričnejo februarja, ko objavimo interni Razpis za prostovoljce na letovanjih. K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji ali športno rekreativni vzgojitelji želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki (od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti) na Pohorju ali v Poreču. Počitnice vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in animacijske programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

Posameznik se lahko prijavi za letovanje v več izmenah, letuje pa lahko v največ dveh. Če se kandidat prijavi za več izmen in je v več izmen tudi izbran, se sam odloči za letovanje v največ dveh terminih, vendar ne v dveh zaporednih.

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da imajo potrebne sposobnosti in izkušnje za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke. Poziv velja tako učiteljem, profesorjem, mladinskim delavcem…, kot študentom tehniških in humanističnih usmeritev ter ostalim, ki imajo izkušnje, smisel in veselje do dela z otroki in mladostniki.

OD PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji):
– 
polnoletnost in najmanj srednješolsko izobrazbo dokončana srednja šola že ob prijavi (V. stopnja);
– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki
;
– samostojno vodenje in skrb za skupino otrok ali mladostnikov
;
– organizacijske sposobnosti
;
– spoštovanje Etičnega kodeksa prostovoljskega dela, Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in vseh ostalih dodatnih dokumentov in napotkov v zvezi
z letovanji in prostovoljnim delom, ne glede na lastna prepričanja;
– uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce na letovanjih v organizaciji ZPM Maribor
– za nove kandidate bodo usposabljanja potekala maja in junija 2022;
– obvezna udeležba na 3 pripravljalnih sestankih pred odhodom na letovanje
(v obdobju od maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju;
– priprava in izvedba vsaj 3 aktivnosti na letovanju
(delavnice/večerni program/športne vsebine);
športno-rekreativni vzgojitelji naj imajo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja.

V vse izmene še posebej vabimo:
• športno-rekreativne vzgojitelje in vzgojiteljice z opravljeno licenco za učitelja plavanja,
• vzgojitelje za fantovske skupine,
• vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
• v 4. izmeno VIRC Poreč še posebej vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (tudi srednješolska izmena).

Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene izberejo vodstva izmen (vsak vodja za svojo izmeno) na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma povabljeni na osebni ali spletni razgovor z vodstvom izmene (ni obvezno, odvisno je od vodstva in predvidenih potreb po kadru v posamezni izmeni). Vodstva posameznih izmen bodo širše izbore vzgojiteljev za letovanja naredila na osnovi prijavnic in opravljenih razgovorov.
O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo po e-mailu, na naslov ki ga navedejo na prijavnici. ZPM Maribor si skupaj z vodstvi izmen pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso izbrani.

Za vse, ki bodo izbrani v širši krog potencialnih vzgojiteljev in še niso opravili obveznega usposabljanja za vzgojitelje ZPM Maribor, morajo le-to uspešno opraviti v maju in juniju 2022. Če bodo razmere dopuščale, bo za vabljene udeležence usposabljanje potekalo v prostorih ZPM Maribor, prizadevamo pa si, da bi ga izvedli tudi v enem od naših počitniških centrov. Če usposabljanja ne bo možno izvesti “v živo”, bo potekalo preko spleta.

ZPM Maribor se skrbno in odgovorno pripravlja na letovanja, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Pri organizaciji in izvedbi letovanj se bo sproti prilagajala epidemiološkim razmeram in upoštevala ukrepe in napotke zoper Covid-19, prav tako tudi vse druge potrebne ukrepe in napotke. Takšno ravnanje se pričakuje tudi od prostovoljcev na letovanjih, ne glede na lastna prepričanja.

Morebitne spremembe glede prijav in letovanj bodo objavljene na naši spletni strani in Facebook profilu.

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVONacionalni teden prostovoljstva (23.-29.5.2022)

NACIONALNI TEDEN PROSTOVOLJSTVA poteka vsako leto meseca maja po vsej državi, njegov namen pa je praznovanje prostovoljstva in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Prostovoljske organizacije preko različnih dogodkov javnosti predstavljajo svoje aktivnosti in obiskovalce vabijo v svoje vrste.

Letos festival poteka od 23. do 29. maja 2022. V Mariboru dogodke organizira mreža prostovoljskih organizacij Prostovoljstvo v Mariboru, ki jo koordinira Pekarna Magdalenske mreže Maribor:

Torek, 24. 5. 2022, 11.00-12.30, Pekarna Magdalenske mreže
DELAVNCA VSE O DELU S PROSTOVOLJKAMI_CI V NVO
Delovanje NVO je velikokrat odvisno prav od prostovoljskega dela, posledično je za NVO nujno potrebno poznavanje pravnih in davčnih vidikov le-tega. Na delavnici vam bo izvajalka na enostaven način predstavila vse, na kar morate biti pozorne_i pri delu s prostovoljkami_ci, kako sestaviti pogodbe in dogovore, kako postat prostovoljska organizacija in kakšne obveznosti in ugodnosti pridobitev statusa prinaša. Nenazadnje pa vam bo predstavila tudi davčne vidike izplačevanja stroškov prostovoljkam_cem. Prijave na delavnico sprejemamo do 23. 5. na info@pekarnamm.org

Delavnico izvaja Lina Leskovec, pravna svetovalka iz Zavoda PIP, Stičišče NVO Podravja

Sreda, 25. 5. 2022, 11.00-13.00, vrt Muzeja narodne osvoboditve
POGOVOR Z DR. ANICO MIKUŠ KOS
Z dragoceno gostjo se bomo pogovarjale_i o pomenu prostovoljstva v današnjem času, o vplivu prostovoljskih vrednot na naš svetovni nazor, o soočanju z duševnimi stiskami skozi prostovoljstvo in o prehajanju med prostovoljstvom in aktivizmom. Prijave na pogovor sprejemamo do 24. 5. na info@pekarnamm.org.
Pogovoru sledi kratek glasbeni nastop NoStress Orchestra in manjša pogostitev. V primeru dežja se dogodek izvede v muzeju.
Dr. Anica Mikuš Kos, upokojena pediatrinja in otroška psihiatrinja, je pobudnica in predsednica Slovenske filantropije, ki se je posvetila otrokom in družinam v stiski, sprva kot zdravnica, specialistka, kot direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, v obdobju balkanskih vojn pa otrokom beguncem iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Svoje znanje in zamisli o psihosocialni pomoči otrokom, žrtvam vojnega in povojnega nasilja, s seminarji ponesla na krizna območja: na Kosovo, v Čečenijo, Ingušetijo, Severno Osetijo, Moldavijo, Afganistan, Pakistan in Belorusijo.

Četrtek, 26. 5. 2022, 17.00-18.30, Pekarna Magdalenske mreže
POGOVOR S PSIHOLOGINJO NINO BABIČ O VLOGI PROSTOVOLJSTVA PRI LAJŠANJU PSIHOLOŠKIH STISK 
Pogovor se bo osredotočal na to, kako lahko z udejstvovanjem v prostovoljstvu premagujemo psihološke stiske, gradimo zaupanje do ljudi, krepimo samospoštovanje in spoštovanje različnosti drugih.
Pogovor bo potekal v angleščini, z možnostjo prevoda v slovenščino. Prijave na pogovor sprejemamo do 25. 5. na info@pekarnamm.org.
Nina Babič je univ. dipl. psihologinja, ki dela kot šolska svetovalna delavka na OŠ in kot izvajalka dodatne strokovne pomoči za učence s čustveno vedenjskimi težavami in psihološkimi stiskami. Je predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor, pedagoška vodja letovanja in izobraževalka prostovoljk_cev TOM telefona®.

Sobota, 28. 5. 2022, 18.00-21.00, Pekarna Magdalenske mreže
DELAVNICA PISANJA POEZIJE Z VESNO LIPOVNIK 
Na delavnici se bomo osredotočale_i na to, kako se spopasti z negativnimi čustvi skozi kreativno pisanje. Po kratki predstavitvi svojega dela in najljubših pesmi, bomo delavnico začele_i z vajo cadavre exquis. Nato bomo nadaljevale_i z anonimnim pisanjem poezije v slogu po svoji izbiri. Na koncu bomo izbrale_i naključne pesmi, jih prebrale_i na glas in se o njih pogovarjale_i. S seboj prinesite pesmi, ki so vam blizu, vaše ali od priljubljene_ga pesnice_ka. Delavnica bo potekala v angleščini. Prijave na delavnico sprejemamo do 26. 5. na info@pekarnamm.org.
Vesna Liponik, je pesnica in aktivistka. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani zaključuje študij primerjalne književnosti in literarne teorije ter slovenskega jezika. Zanimajo jo predvsem literatura, performans, fotografija in teorija, pri čemer se interdisciplinarno osredotoča predvsem na feminizem, lezbične in gejevske študije, queer teorijo, kritične animalistične študije in literarno teorijo. Leta 2019 je izšel njen pesniški prvenec Roko razje.

Festival prostovoljstva v Mariboru pripravljamo organizacije mreže »Prostovoljstvo v Mariboru«.
Festival sofinancirajo: Mestna občina Maribor, Urad RS za mladino, Active Citizens Fund, NA Movit, Evropska solidarnostna enota.


Dan za spremembe 2022

DAN ZA SPREMEMBE, vseslovenska prostovoljska akcija, ki jo koordinira Slovenska filantropija, bo v letošnjem letu potekal v soboto, 9. 4. 2022, pod sloganom »Soustvarjamo skupnost«.

Članice mreže »Prostovoljstvo v Mariboru«, ki jo koordinira MISC Infopeka, smo ponovno pripravile zbir pestrih aktivnosti, s katerimi želimo opozoriti na pomen prostovoljstva v lokalnem okolju in spodbuditi morebitne oklevajoče, da vsaj na ta dan postanejo prostovoljke_ci in soustvarjajo skupnost.

ZPM Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor in Slovenska filantropija, enota Maribor, bomo skupnostni dogodek organizirali v parku na Trgu Borisa Kidriča, v petek, 8. aprila 2022, med 9.00 in 13.00. Pridružite se nam pri izdelovanju ladjic iz papirja (UP-ornik), “6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev”, izmenjavi rabljenih oblačil in predmetov … Najmlajši dobo lahko prisluhnili pravljici pravljičarke Simone …

Ostale dejavnosti v Mariboru okviru 13. Dneva za spremembe najdete na spletni strani Prostovoljstvo v Mariboru, dejavnosti v celotni Sloveniji pa so zbrane na spletni strani Slovenske filantropije, seznam pa se ves čas dopolnjuje.

Prijazno vabljeni!

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI