DomovBlog

2023_Pred odhodom na letovanje v VIRC Poreč

Obvestila in obračune za letovanja pošiljamo po e-mailu po izmenah, kot si datumsko sledijo, in upamo, da bomo uspeli čim prej obdelati prijavnice za vse izmene. Za lažjo organizacijo in pripravo stvari za letovanje pa so tukaj informacije, ki so pomembne pred odhodom. Nekaj dni pred odhodom vsake izmene pa bodo starši po pošti prejeli še obvestilo s podrobnejšimi informacijami in skupino, v katero bo razporejen otrok.

Odhodi in prihodi za letovanja ZPM Maribor so na AVTOBUSNI POSTAJI v Mariboru (MLINSKA ULICA 1), peroni od št. 3 do 9 – zbor za ODHOD v Poreč je za vse izmene ob 14.30 uri, PRIHOD domov pa med 12.00 in 12.30. uro na mesto odhoda.
Prosimo, da avtomobile ob odhodu in prihodu izmene parkirate na urejenih parkiriščih v okolic postaje. Parkiranje na površinah okrog avtobusne postaje (dovoz do peronov, postajališča, pločniki…) je prepovedano in nimamo vpliva na redarsko službo in policijo, ki izvajata preglede in izdajata kazni za nepravilno parkiranje.

PRED ODHODOM na letovanje bo za vsako izmeno obvezen SESTANEK ZA STARŠE IN OTROKE, kjer boste dobili informacije glede letovanja in spoznali prostovoljce, ki bodo spremljali otroke na letovanju.
Sestanki za vse izmene VIRC Poreč bodo ob 18.00 uri na notranjem dvorišču ZPM Maribor – vhod je iz sprednje strani ZPM MB (glavni vhod na Razlagovi ulici 16) in sicer v naslednjih terminih:
– sestanek za 1. izmeno VIRC Poreč: četrtek, 22. 6. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 25. 6. 2023),
– sestanek za 2. izmeno VIRC Poreč: ponedeljek, 3. 7. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 5. 7. 2023),
– sestanek za 3. izmeno VIRC Poreč: četrtek, 13. 7. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 15. 7. 2023),
– sestanek za 4. izmeno VIRC Poreč: petek, 21. 7. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 25. 7. 2023),
– sestanek za 5. izmeno VIRC Poreč: sreda, 2. 8. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 4. 8. 2023),
– sestanek za 6. izmeno VIRC Poreč: petek, 11. 8. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 14. 8. 2023).

Otroci morajo imeti na letovanju: OSEBNI DOKUMENT (osebno izkaznico ali potni list), SLOVENSKO IN EVROPSKO ZDRAVSTVENO KARTICO, TUJCI potrebujejo POTNI LIST IN DOVOLJENJE ZA BIVANJE v Sloveniji.
Za ostale potrebne stvari poglejte PRIPOROČILNI SEZNAM.

Kljub temu, da so to počitnice, na letovanju veljajo PRAVILA, otroci in mladostniki MORAJO UPOŠTEVATI HIŠNI RED, VSA PRAVILA, NAVODILA IN NAPOTKE, ki jih dobijo od spremljevalcev izmene. Prosimo, da skupaj z otrokom pred odhodom preberete spodnje dokumente, otroci in mladostniki pa morajo na letovanju upoštevati, kar je zapisano za njih:
Hišni red počitniškega centra VIRC Poreč,
Pravila za otroke in mladostnike o redu na letovanjih ZPM Maribor,
Splošni pogoji poslovanja ZPM Maribor za letovanja.

Vsi udeleženci letovanja morajo sami paziti na svoje stvari in za njih odgovarjajo sami. Zato naj ne nosijo s sabo dragih in dragocenih stvari, saj sami odgovarjajo za njih tudi v primeru poškodbe, izgube, odtujitve… Prav tako pazijo na stvari drugih in na vse stvari v VIRC-u.

Mobilne telefone in druge naprave za komuniciranje in dostop do interneta bodo vzgojitelji pospravili v sefe, otroci in mladostniki, tudi srednješolci, pa jih bodo lahko imeli pri sebi vsak dan pol ure ob vnaprej določenem času (o času boste obveščeni pred odhodom vsake izmene). Kličite jih le v tistem času, ker bodo samo takrat dosegljivi, takrat bodo lahko tudi dostopali do interneta.
Če ne bodo imeli svojih telefonov, vas bodo v času izmene 1x poklicali iz VIRC-a.

Otrokom lahko pišete sporočila po e-mailu na naslov virc.otroci@zpm-mb.si, vaša sporočila jim bodo vsak dan razdelili vzgojitelji. Utrinki izmene pa bomo objavljeni na Facebook in Instagram profilih VIRC Poreč.

Obiski otrok in spremljevalcev v letovišču ali izven njega niso predvideni in zaželeni. Na območje VIRC-a starši in druge osebe ne smejo vstopati, če svojega prihoda niso ustrezno najavili pedagoškemu vodstvu izmene. 

Na ZPM Maribor se skrbno in odgovorno pripravljamo na letovanja, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Vas pa prosimo, da upoštevate napisano in dokumente v prilogah, in se pogovorite z otrokom oz. mladostnikom. Na sestanku oz. pred odhodom pa predajte vzgojiteljem čim več koristnih informacij, po potrebi se pogovorite še s pedagoškim vodstvom, zdravstveno ekipo ali zaposlenimi na ZPM Maribor.

V kolikor se otrok iz kakršnihkoli razlogov letovanja ne bi udeležil, je potrebno čim prej poslati pisno odjavo po e-mailu letovanjazpm@zpm-mb.si.


2023_PRIJAVA OTROK NA LETOVANJE NA DMZ POHORJE IN VIRC POREČ

Prijava na letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču 2023 poteka samo preko spletne aplikacije, ki je za uporabo enostavna in prilagojena tudi tistim, ki niso najbolj vešči dela z računalnikom. Podatki, ki jih je potrebno vpisati, so vsi enaki kot so bili na prijavnici prejšnja leta.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni in vas ob tem obveščamo, da so zasedene vse izmene na DMZ Pohorje in VIRC Poreč. Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna, odprte pa so informativne prijave za čakalno listo za vse izmene – več informacij na tej povezavi.

Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak samo na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso bili prijavljeni v kateri od izmen predenj je bila zasedena, z oddajo prijave na čakalno listo v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Ni pa več možno subvencioniranje letovanj za otroke s stalnim bivališčem v MO PTUJ. Prav tako zaradi velikega števila prejetih vlog za subvencioniranje ne morejo zagotoviti, da bodo na voljo sredstva za subvencijo za vse že oddane vloge. Hvala za razumevanje!

Prijava in informativna prijava za čakalne liste poteka preko spletne povezave.

Da ob izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred vnosom prijave pripravijo: otrokov osebni dokument, otrokovo zdravstveno kartico, svojo davčno številko in skenirano veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in subvencije prehrane, odločbi o dohodnini obeh staršev za leto 2022 in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka: naslov stalnega bivališča, EMŠO otroka, otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici, številka otrokovega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje in podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta);
* za starša/plačnika: kontaktni podatki in e-mail naslov za obveščanje, davčna številka.

Za subvencionirano letovanje je, glede na stalno bivališče otroka oz. družine:
za določene občine je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če starši otroškega dodatka ne prejemajo oz. otroci niso upravičeni do subvencije prehrane, lahko priložijo skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2022 od obeh staršev (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
za določene občine pa je potrebno prijavnico, ki se bo po zaključeni prijavi izpisala iz aplikacije, skupaj z odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in če je potrebno izpisano prijavnico še kam posredovati, napotki za posamezno občino so objavljeni tudi na tej povezavi.

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč) in termin letovanja – izmeno, v naslednjem koraku pa izbere:
subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča,
subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča, poleg tega  je otrokov osebni zdravnik že oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik je oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilaga se nobenih dokazil za subvencioniranje),
samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Če starš izbere subvencionirano letovanje ali subvencionirano in zdravstveno letovanje, v naslednjem koraku izbere občino svojega stalnega bivališča, kjer se izpiše, kaj mora narediti (ali priložiti dokazila ali oddati dokumentacijo na občino/matično OŠ v občini stalnega bivališča).

V naslednjih korakih vpišejo zahtevane podatke o otroku, starših in plačniku. Pomembno je, da vpišejo pravi e-mail naslov, ker bodo na tega prejeli izpisano prijavnico v pdf formatu.

Pred oddajo starši vpišejo še morebitne opombe – če bi nam radi kaj dodatno sporočili (npr. informacije glede zdrav. predlogov, priloženih dokazil, če bo mogoče imel otrok nov dokument idr.). Potem pa obvezno preberejo Izjavo in zaključijo prijavo.

Po oddani prijavi se izpiše, da je prijavnica uspešno oddana, starši pa bodo na vpisani e-mail naslov prejeli izpisano prijavnico.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih naj starši uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož. Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje, ki ga bodo starši/skrbniki opravili preko spletne aplikacije. Zdravnik samo izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 2023


2023_Letovanja na DMZ Pohorje in VIRC Poreč

Prijava na letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču letos poteka samo preko spletne aplikacije na tej povezavi.
Spletna aplikacija je za uporabo enostavna in prilagojena tudi tistim, ki niso najbolj vešči dela z računalnikom. Podatki, ki jih bo potrebno vpisati, so enaki kot so bili na prijavnici prejšnja leta.
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni in vas ob tem obveščamo, da so zasedene vse izmene na DMZ Pohorje in VIRC Poreč. Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna, odprte pa so informativne prijave za čakalno listo za vse izmene – več informacij na tej povezavi.

Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak samo na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso bili prijavljeni v kateri od izmen predenj je bila zasedena, z oddajo prijave na čakalno listo v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč), v naslednjem koraku pa izbere:
subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča,
subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča, poleg tega  je otrokov osebni zdravnik že oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik je oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilagate nobenih dokazil za subvencioniranje),
samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Da pri izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred prijavo pripravijo:
– otrokov osebni dokument,
– otrokovo zdravstveno kartico,
– svojo davčno številko in
– skenirano veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in subvencije prehrane, odločbi o dohodnini obeh staršev za leto 2022 in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili – poglejte dokument Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023, kjer je navedeno za vsako občino posebej, kakšen je postopek za subvencionirano letovanje.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka:
– naslov stalnega bivališča,
EMŠO otroka,
otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici pri zdravstvenem letovanju,
številka otrokovega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje,
podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta)
* za starša/plačnika:
kontaktni podatki in e-mail naslov za obveščanje,
davčna številka.

Za subvencionirano letovanje je, glede na stalno bivališče otroka oz. družine:
za določene občine je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če starši otroškega dodatka ne prejemajo oz. otroci niso upravičeni do subvencije prehrane, lahko priložijo skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2022 od obeh staršev (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
za določene občine pa je potrebno prijavnico, ki se bo po zaključeni prijavi izpisala iz aplikacije, skupaj z odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in če je potrebno izpisano prijavnico še kam posredovati.

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih že potekajo, zato naj starši to uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož.
Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje, ki starši/skrbniki opravijo preko spletne aplikacije. Zdravnik samo izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije na povezavi  https://letovanje.zpm-mb.si.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 2023

DATUMI IZMEN 2023

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  18. 7. – 28. 7. 2023 – izmena je že zasedena
• 2. izmena DMZ Pohorje:  8. 8. – 18. 8. 2023 – izmena je že zasedena

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  25. 6. – 5. 7. 2023 – izmena je že zasedena
• 2. izmena VIRC Poreč:  5. 7. – 15. 7. 2023 – izmena je že zasedena 
• 3. izmena VIRC Poreč:  15. 7. – 25. 7. 2023 – izmena je že zasedena 
• 4. izmena VIRC Poreč:  25. 7. – 4. 8. 2023 (tudi srednješolska) – izmena je že zasedena 
• 5. izmena VIRC Poreč:  4. 8. – 14. 8. 2023 – izmena je že zasedena 
• 6. izmena VIRC Poreč:  14. 8. – 24. 8. 2023 – izmena je že zasedena 

POČITNIŠKI PROGRAM V MARIBORU (23. 6. – 31. 8. 2023), vključno s prijavnicami za tedensko počitniško varstvo (26. 6. – 25. 8. 2023), bo na voljo 5. junija 2023. 

ZIMOVANJE NA DMZ POHORJE 2022

Fotografije so objavljene na povezavi Zimovanje DMZ 2022

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije smo med zimskimi počitnicami od 28. 2. do 4. 3. 2022 na Domu Miloša Zidanška na Pohorju izvedli zimovanje za 35 otrok, skupino pa je spremljala ekipa 5 prostovoljcev ZPM Maribor.

Zimovanje je bilo namenjen kvalitetnem preživljanju prostega časa, doživljanju narave, športnim aktivnostim in prijetnemu druženju, tako da je pet dni kar prehitro minilo. Vsak dan se je veliko dogajalo, saj so potekale različne delavnice, otroci so sodelovali pri družabnih in socialnih igrah ter zabavnih večernih programih. Med delavnicami sta izstopali “spoznavanje z osnovami nudenja prve pomoči” in “peka pizza polžkov”, najbolj “pisan” pa je bil torek, saj je bilo potrebno pustu primerno okrasiti dom in izdelati maske za večerno pustno zabavo. Naklonjeno jim je bilo tudi vreme, saj so vsak dan uživali v igrah na snegu, ustvarjali snežne skulpture, se spuščali po “ziplinu” in se sprehodili do Bellevue-ja.

 Vsi, otroci in spremljevalci, pa si bodo še posebej zapomnili izlet, nad katerim so bili res navdušeni. Tokrat so obiskali Tehnopark Celje, kjer so navdušeno raziskovali, opazovali in se veliko novega naučili. Da izlet ne bi prehitro minil, so se ustavili še ob Šmartinskem jezeru, okoli katerega so se sprehodili in uživali na igralih.

Na ZPM Maribor smo vedno znova hvaležni in ponosni, da imamo takšno podporo ZPM Slovenije, donatorjev, zunanjih sodelavcev, prostovoljcev in drugih prijateljev mladine ter cenimo vsak prispevek, ki je namenjen za lepše otroštvo tistih, ki zaradi številnih razlogov in stisk ne bi imeli tako brezskrbnih in lepih počitnic.

DONATORJI IN PODPORNIKI ZIMOVANJA NA DMZ POHORJE 2022:

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

TEHNOPARK CELJE

TELEMACH

LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA

POKICA, KOKICA D.O.O.

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR

BEADSI

E-ŠTUDENTSKI SERVIS

KUD ŠTUDENT

PIKIN SVET

ŠOUM

ZALOŽBA ČUKEC

ZAVAROVALNICA TRIGLAV

ARRIVA SLOVENIJA

ANJA GODEC, ATENA BOŠNJAK, STAŠA ČOPI, GAŠPER PUŠNIK in ANDREJ SKUŠEK

ter vsi ostali, ki ste s svojim prispevkom pripomogli k uspešni organizaciji in izvedbi zimovanja.

BREZ VAS NE BI BILO TAKŠNEGA VESELJA IN ZADOVOLJSTVA OTROK in vam tudi v njihovem imenu posredujemo VELIKO IN SRČNO ZAHVALO!


NOVOLETNI TABOR NA DMZ POHORJE 2021

Fotografije so objavljene na povezavi Novoletni tabor DMZ 2021

V okviru dobrodelne akcije Zveze prijateljev mladine Slovenije smo na Domu Miloša Zidanška na Pohorju med novoletnimi počitnicami izvedli Novoletni tabor za otroke, ki živijo v socialno manj vzpodbudnem okolju. Zimovanje je potekalo od 26. do 30. decembra, udeležilo pa se ga je 35 otrok iz Podravja, starih med 7 in 15 let. Otroci so prišli iz različnih osnovnih šol in občin. Skupino je spremljala ekipa petih prostovoljcev ZPM Maribor.

Na ZPM Maribor smo skupaj s pedagoško ekipo pripravili 5-dnevni program dejavnosti s poudarkom na zimskih aktivnostih izven doma in socialnih igrah. S pomočjo donatorjev pa smo jim pripravili še dve praznični doživetji in sicer obisk dedka Mraza in „Izlet presenečenja“. Zimovanje je bilo namenjeno doživljanju narave, kvalitetnem preživljanju prostega časa in prijetnem druženju. Bilo je zanimivo in pestro, saj so bile vsak dan drugačne dejavnosti. Razpoloženje na Domu Miloša Zidanška je bilo super in pet dni je res prehitro minilo, saj so otroci uživali v številnih dejavnostih, ki so jih pripravili in vodili naši prostovoljci.

V nedeljo je ekipa na Domu Miloša Zidanška skupino najprej pozdravila s kosilom, potem so se udobno namestili, se razdelili po skupinah in spoznali svoje vzgojitelje. Popoldne so okrasili jedilnico doma, po večerji pa so se spoznavali in povezovali ob različnih socialnih in zabavnih igrah ter se prijetno družili.

Na Pohorju jih je pričakal sneg, ki so se ga vsi zelo razveselili. Zato so v ponedeljek dopoldne uživali v sankanju, kepanju in igrah na snegu, pozno popoldne pa so se odpravili še na pohod z lučkami do Bellevue-ja. V pričakovanju toplega in prijetnega večer so se po zasneženi poti odpravili nazaj proti Zidanšku, kjer pa jih je čakalo presenečenje z obiskom dedka Mraza. Dedek Mraz jih je prijazno nagovoril, malo preveril njihovo znanje in z njimi veselo zapel. Namenil jim je veliko spodbudnih besed in lepih želja ter jih obdaril z lepimi darili.

V torek dopoldne so si v lepem sončnem dnevu privoščili uživanje na snegu in se preizkusili v sankanju, delali snežene može in uživali v igrah na snegu. Popoldne so se odpravili na izlet in niso vedeli, kaj vse jih čaka v meglo zaviti „dolini“. Najprej so se ustavili v Mariboru, kjer so v Mariboxu pogledali film „Zapoj 2“, ki je bil donatorsko darilo Mariboxa in podjetja VBO. Po lepo okrašenem mestu so se sprehodili še do Glavnega trga, kjer jim je Zavod za turizem Maribor podaril vožnjo z vrtiljakom. S tem pa presenečenj še ni bilo konec, saj so se odpeljali na Ptuj, kjer jih je pričakala večerna zabava na trampolinih ter drugih igralih v Arbadapark-u, kjer so jim obisk prav tako podarili. Na Pohorje so se vrnili še komaj pravi čas za večerjo in se potem pod vtisom prijetnega dne samo še pripravili za spanje, da so jim vzgojitelji prebrali pravljico za lahko noč.

Sreda in četrtek sta bila malo bolj umirjena glede presenečenj, jih je pa razvajalo sonce in čudovita pohorska zimska idila. Privoščili so si uživanje na snegu, se sprehodili do Bellevue-ja in se družili v prijetnem počitniškem vzdušju. V domu so igrali družabne igre in izdelovali različne izdelke v ustvarjalnih delavnicah, vzgojitelji pa so jim zašili kape in trakove. Zvečer pa je končno nastopil trenutek, ki so ga nestrpno pričakovali in se na njega že od nedelje pripravljali – predstavili so namreč lahko svoje talente izvedli program, kot so si ga zamislili. Seveda je sledila še nepogrešljiva zabava v „disku“. V četrtek je čas do kosila prehitro minil, preživeli so ga večinoma na soncu in snegu. Pred odhodom domov so si zaželeli lepe misli in obljubili, da se še srečajo.

Na ZPM Maribor smo zelo veseli in ponosni, da imamo takšno podporo ZPM Slovenije, donatorjev, zunanjih sodelavcev, prostovoljcev in drugih prijateljev mladine ter cenimo vsak prispevek, ki je namenjen za lepše otroštvo tistih, ki zaradi številnih razlogov in stisk nimajo brezskrbnih in lepih počitnic, še posebej v prazničnih dneh. Tudi dedek Mraz se zahvaljuje donatorjem, podpornikom in prostovoljcem, saj je z njihovo pomočjo lahko otroke obdaril s sladkimi in zelo uporabnimi darili ter jim podaril lepe novoletne počitnice in iskrice v očeh.

DONATORJI IN PODPORNIKI ZIMOVANJA MED NOVOLETNIMI POČITNICAMI NA DMZ POHORJE 2021:

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

VBO – DIGITALNO ZOBOZDRAVSTVO D.O.O.

MARIBOX, PROJEKTOR D.O.O. 

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR

ARBADAPARK, ARBADAKARBA D.O.O. 

TETA FRIDA, NATURALICA FOODS d.o.o.

ZOLLI POPS D.O.O.

POKICA, KOKICA D.O.O.

SVET METRAŽE MARIBOR

EUROPARK MARIBOR

LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA

ARRIVA SLOVENIJA

JOŽE VRHNJAK

ŠPELA HADLER, ANJA GODEC, NINA SIMONIČ, MATEJ MIKLAVČIČ in ANDREJ SKUŠEK

ter vsi ostali, ki ste s svojim prispevkom pripomogli k uspešni organizaciji in izvedbi zimovanja.

BREZ VAS NE BI BILO TAKŠNEGA VESELJA IN ZADOVOLJSTVA OTROK in VAM TUDI V NJIHOVEM IMENU POSREDUJEMO VELIKO IN PRISRČNO ZAHVALO!


4 IZMENE NA EN MAH – celotni prispevek prostovoljke NUŠE ŽIST za glasilo PRIJATELJ 2021_blog

Celotni prispevek za glasilo PRIJATELJ

Kaj mi je bilo na letovanjih najbolj všeč?

Marsikdo me vpraša čemu 4 izmene, čemu tak »ekstrem«? Težko odgovorim s kratkim odgovorom, zato bom začela na začetku.

Za vse tiste, ki me ne poznajo, sem Nuša, stara sem 22 let, sem absolventka babištva in zadnjih 15 let obvezen del mojega poletja oz. življenja predstavlja tudi letovanje. 10 let sem letovala kot otrok, zadnjih 5 let pa kot del pedagoškega in zdravstvenega osebja.

Prvič sem letovala, ko sem imela 7 let. Ker sem stare starše izgubila zelo hitro in sta oba starša delala, je velik problem predstavljalo počitniško varstvo in ker sem vedno rada hodila na okoli, sta me starša prijavila na letovanje v Punatu preko Rdečega križa, bila sem v skupini Pika Nogavička. Vse je šlo narobe, hrana je bila grozna, a kar je še huje kmalu po prihodu sem zbolela z gnojno angino in večino letovanja preživela v zdravstveni ambulanti. Spomnim se zdravnice, ki je z mano igrala Monopoly, spomnim se, kako me je medicinska sestra odnesla pod ledeno mrzel tuš, ker mi vročina ni in ni hotela pasti. Ko sem se končno lahko vrnila k svoji skupini, so bili že vsi »poparčkani«, stkali so nova prijateljstva in težko so naredili prostor še zame, ker me skorajda niso poznali, želela sem samo čimprej priti domov.

A slaba izkušnja me ni ustavila, naslednjo poletje sva se s prijateljico Janjo prijavili na letovanje v Poreču z ZPM Maribor. Bilo je super! Tako sem 4-krat letovala v Poreču, v različnih izmenah, a kmalu je postalo dolgočasno. Vsako leto isti izlet, iste igre, isti program, želela sem poskusiti nekaj novega.

Mama je na spletni strani ZPM-a izvedela, da obstaja tudi letovanje na Pohorju in predlagala naj poskusim še to. Tako sem tudi naredila, namesto kopalk spakirala pohodniške čevlje in odšla na Pohorje. Če bi vedela, da bo tako noro dobro, bi že prej nehala hoditi na morje, Pohorje je bilo zgodba za sebe. Zaradi manjšega števila otrok, smo vsi točno vedeli kdo je kdo, vsi smo se poznali po imenih, družili smo se mešeno med skupinami in med spoli, skupaj smo bili mali in veliki, kar v Poreču nisem doživela nikoli. Vedno smo se držali skupaj kot skupina, poznal si le otroke iz iste skupine, zdi se mi, da so tudi veliko bolj spodbujali tekmovalnost med skupinami, na Pohorju pa smo bili vsi ena velika celota, ena velika družina. Tam celotna kolonija verjame in živi moto »Ponosno različni«, končno sem lahko bila to, kar sem, brez zbadanja, norčevanja, bila sem sprejeta.

V osnovni šoli nisem nikoli veljala za popularno. Norčevali so se iz mene, ker sem bila močnejše postave, ker sem rada nosila oblačila roza barve, ker nisem želela preklinjati, kaditi in na splošno nisem bila dovolj kul. Težko povem, kakšno oazo miru je zame predstavljalo letovanje na Pohorju, stran od »realnega« življenja, tam je bil tisti boljše in lepši svet, v katerega sem verjela kot otrok. Od tistega poletja naprej sem hodila samo še na Pohorje. Letos sem bila tam že desetič.

Na otroške dni na Pohorje me bodo vedno vezali nepozabni spomini. Na Pohorju sem se prvič poljubljala, stara sem bila 14 let, še zdaj točno vem kje sem stala in kaj je imel na sebi oblačen tisti fant, bila sem zaljubljena do lune in nazaj, spomnim se, kako mi je vzgojiteljica z roko pomahala pred obrazom, ker sem med kosilom začela sanjariti, vse naokoli so plavali srčki. Te ljubezni je bilo kmalu po prihodu iz letovanja konec, saj ga je doma čakalo drugo dekle. Spoznala sem ogromno ljudi, stkala toliko prijateljstev, moj soplesalec na maturantskem plesu je bil prijatelj David, ki sem ga spoznala prav na Pohorju, še zdaj se večkrat dobimo na pijači in se z nasmehom spominjamo teh dni.

Vmes je prišlo obdobje, ko je mama izgubila službo in vsi štirje družinski člani smo postali odvisni od atijeve plače. Mama mi je rekla, naj dobro razmislim kam želim iti poleti, kajti morja si kot družina zagotovo ne bomo mogli privoščiti. Jaz sem svoj odgovor poznala, želela sem iti na Pohorje, nobeno morje mi ni moglo dati tega, kar sem imela tam.

Vsi so me spraševali zakaj Pohorje, saj živiš doma sredi gozda, se ne nagledaš smrek že čez leto. Razložit zakaj oditi na Pohorje je najlažje tako, da odgovorim: »Pohorje ni to, kar počneš, Pohorje je to, kako se ob tem počutiš, kaj ob tem doživljaš.« Še zdaj vem, kako sem jokala, ko sem bila na letovanju zadnje leto kot otrok. Zame je letovanje način življenja, celo leto me je naprej gnala misel na letovanje, zakaj se splača potruditi, kako lepo bo…

Ker se nisem želela sprijazniti, da sem »prestara« za letovanje, sem z 18. leti prišla na Pohorje kot zdravstvena praktikantka, saj sem se šolala za srednjo medicinsko sestro in to mi je omogočilo, da sem lahko svojo otroško posteljo zamenjala za odraslo in ponovno odšla na letovanje.

Vsi so me vprašali: »No Nuša, kako je zdaj, ko si na drugi strani?«. Drugače. Začela sem se zavedati, koliko truda in dela je vloženega v to, da sem kot otrok lahko preživljala brezskrbne počitnice, koliko energije in duše prostovoljci vložijo v to, ko v ospredje postaviš druge, a na koncu odideš domov poplačan za vse to. Ne da se opisati z besedami, kako lepo je gledati te otroke, ki jih poznam že 10 let, gledam jih, kako preživljajo te iste nepozabne trenutke, kako iz leta v leto odraščajo in postajajo tako čudovite osebe. Nekje sem prebrala, da ko si z nekom prijatelj 7 let in več, to niso več prijatelji, so družina. Vsako leto smo se na letovanju poslovili z istimi besedami: »Drugo leto spet pridemo!«. Ta obljuba me že toliko let spremlja in cmok dobim v grlu, ko pomislim na to, da te obljube več ne bi mogla dati.

Moj študij se bliža koncu, obeta se mi zaposlitev v porodnišnici in zaradi narave mojega dela vem, kaj to pomeni. Pomeni delo ponoči, ob vikendih, praznikih in pomeni, da več nimam poletnih počitnic, ki bi jih lahko preživela z ZPM. Nekateri pravijo, da odrasteš, ko plačaš prvo položnico, ko se za žurko zrihtaš tako, da te ne zebe, zagotovo je velik korak v odraslost tudi služba in sprejemanje novih odgovornosti.

Svoje potencialno zadnje poletje sem želela preživeti na način, ki ga imam najraje – na letovanjih, na polno. Ker vem, kako zelo bom to pogrešala. Prioriteta na mojem seznamu je bilo seveda Pohorje in ker sem pa želela dati ponovno priložnost tudi letovanju v Poreču, sem vedela, da svoje kariere letovanj ne smem zaključiti, ne da bi se preizkusila kot vzgojiteljica v Poreču. Da vidim, če je tam še vedno vse tako kot je bilo, ko sem tja hodila še kot otrok.

Morala sem izpolniti tudi obljubo, ki sem jo dala Leonu, ki je pedagoški vodja 2. izmene na Pohorju. Že več let me je vabil, naj se pridružim njegovi izmeni, vendar mi to nikoli ni uspelo, zato sem mu obljubila, da to poletje zagotovo pridem pa če meteoriti padajo iz neba. Vso študijsko leto sem se motivirala tako, da morem vse izpite narediti, če želim prosto poletje. Naredila sem vse izpite, opravila vso prakso in poletje je bilo rezervirano za letovanje z ZPM. Prijavila sem se v 1. in 2. izmeno na Pohorju, v vlogi medicinske sestre ter v 1. in 4. izmeno v Poreču kot vzgojiteljica, ker so mi prosti termini omogočali samo ti 2 izmeni.

Še enkrat bi ponovila vse, brez izjeme. Upala sem, da se bom po tej izkušnji lažje odločila kje je najboljše, a postalo je toliko težje, ker bi spet izbrala vse te izmene, ker je vsaka posebna na svoj način in vključuje izjemne ljudi.

Čeprav vem, da je marsikdo dvomil, da bom lahko izpeljala vse izmene, sem zelo hvaležna vodstvu ZPM-a, ki je verjelo vame in mi omogočilo, da sem poletje preživela na meni najljubši način. Bilo je krasno, bilo je naporno, a vredno, poplačano.

Moja velika želja je, da to poletje ponovim, upam da mi bo uspelo in bo podpis delovnega razmerja počakal do jeseni. Kajti poletje 2021 bo pomembna prelomnica za meni zelo posebno skupino otrok na Pohorju. Še vedno se jih spomnim kako majhni so prišli na Pohorje, kako smo si šepetali skrivnosti, kako sem jih nosila na ramenih, jim brala pravljice, sedaj bodo pa kmalu postali polnoletni. Odrasli so v tako izjemne osebe in če se morem poslovi od letovanj, se želim posloviti skupaj z njimi. Želim biti tam in se jim zahvaliti za vse trenutke in njihova dejanja, ki so prispevala k temu, da so bila letovanja izpopolnjena, nepozabna. Vem, da bodo odšli v odrasli svet in v sebi nosili naš moto »Ponosno različni« in poskrbeli, da bo živel tudi v realnem svetu, ne samo na letovanju.

Nikoli ne bom pozabila situacije, ki se je zgodila na Pohorju v 2. izmeni. Na letovanje so bili prijavljeni štirje bratje, ki so na Pohorje prišli le z enim kovčkom. Stvari smo jim tekom izmene večkrat oprali, saj so imeli izjemno malo oblačil, mi smo pa večino dneva preživeli športno aktivno in smo se kar precej potili. Fantje so zelo slabo razumeli slovensko, zato sta nam pri komunikaciji pomagali sestrični, ki sta bili v Sloveniji že dlje časa. En dan smo se obmetavali z vodnimi baloni in po koncu igre smo otroke poslali pod topel tuš in rekla sem, naj tisti, ki nimajo fena pridejo do mene, da jim bom posušila lase. Do mene je prišla ena izmed sestričen od teh fantov in začela sem ji sušiti lase.

Kmalu so okoli naju stali vsi štirje bratje in z zanimanjem opazovali kaj počnem. Deklici sem lase razčesala z glavnikom, fen sem podala enemu od fantov in rekla, da si lahko med tem časom on posuši lase. Fant me je samo gledal in nato punca reče: »Učiteljica on se boji.« in jo vprašam česa in pravi, da se boji fena. Fantu sem lase posušila jaz, najmlajši se je nasmejal do ušes vsakič, ko je topel zrak iz fena prišel v stik z njegovo kožo. Nikoli ne bom pozabila, kako so uživali v sušenju las, koliko zabave in smeha je prineslo navadno sušenje las.

Danes sem to, kar sem tudi zaradi tega, kar sem dobila na letovanjih. Večno bom hvaležna, da sta mi starša to omogočila, vsak otrok bi mogel izkusiti letovanje, vsak otrok si zasluži svet, v katerem bi bil sprejet takšen kot je, brez obsojanja in zato je letovanje mnogo več kot le način preživljanja poletnih počitnic. To je 11 dni, ki te ženejo naprej celo leto, je 11 dni, ko si lahko to, kar bi kot otrok moral biti, brezskrben. Tukaj srečaš toliko različnih zgodb, otrok, ki se ne želijo vrniti domov, ker jih doma čake vse drugo kot rožnato otroštvo. Ob vsem tem sem vedno znova hvaležna za moje starše, za dom, v katerega se vedno rada vračam. Kot prostovoljka sem si vedno želela to, da bi otrokom lahko omogočila, da so lahko otroci, da lahko uživajo v počitnicah in za tistih 11 dni pozabijo na svet, ki žal ni tako lep kot v pravljicah.

Že zelo zgodaj sem vedela, da želim delati z ljudmi, vedno sem pravila, da bom učiteljica, vendar je to željo zamenjala želja po tem, da postanem babica. Z letovanji sem ponovno obudila željo po poučevanju in ugotovila tudi to, kako zelo uživam, kadar delam z mladimi in moja velika želja je, da bi v prihodnosti lahko učila v svoji stroki na kakšni srednji zdravstveni šoli, ko si v praksi naberem dovolj izkušenj.

Prvič sem se z vlogo zdravstvenega osebja na letovanju srečala poleti 2017, ko sem bila še dijakinja in sem se izobraževala za poklic srednje medicinske sestre. Na Pohorju sem letovala v vlogi zdravstvene praktikantke, ki je bila dodatna pomoč medicinski sestri. Stvari sem želela narediti čim bolj po standardih oz. tako, kot so nas učili v šoli, medicinska sestra pa je stvari želela narediti hitreje, bolj po domače. Zaradi moje mladosti in manjše kilometrine izkušenj mojim besedam ni dala prevelike veljave, jaz pa sem bila v podrejeni vlogi in nisem mogla delati tako kot bi si sama želela.

Naslednja leta sem na letovanje odhajala v vlogi vzgojiteljice, vse do poletja 2020, ko je bilo zaradi situacije s korona virusom odpovedano sodelovanje z ZD, kar je pomenilo, da smo ostali brez zdravstvenega osebja za letovanja. Ker so vedeli, da se šolam v zdravstvu in imam zaključeno srednjo zdravstveno šolo, so me na ZPM prosili, če bi lahko jaz prevzela vlogo medicinske sestre na letovanju na Pohorju. Vlogo sem sprejela, a priznam, da sem na letovanje odhajala s cmokom v grlu, saj virusa še nismo dobro poznali, strah me je bilo, da ne bom opazila znakov morebitne okužbe.

Predvsem pa sem se zavedala večje odgovornosti, saj sem bila v primeru zdravstvenih težav prvi posrednik jaz – za razliko od letovanj v Poreču, kjer je prisoten tudi zdravnik, je na Pohorju prisotna samo medicinska sestra. Vesela sem, da je letovanje minilo brez večjih zdravstvenih težav, vse otroke smo v dolino pripeljali cele in zdrave, dobila sem tudi potrditev, da sem dovolj sposobna in moram bolj verjeti vase in svoje znanje.

Tudi letos sem na letovanje na Pohorju odšla v vlogi medicinske sestre. Vedela sem, da smo na letovanje pripeljali zdrave, pregledane, testirane otroke, zato me morebiten izbruh okužbe s korona virusom ni skrbel. Vesela sem, da sem vedno imela na voljo ustrezno opremo in dovolj materiala, da sem svoje delo lahko opravljala kakovostno, za morebitne nasveti mi je bila po telefonu vedno na voljo vodja šolskega dispanzerja v ZD Maribor.

Kadar letujem v vlogi medicinske sestre, poskušam pomagati tudi pri ostalih dnevnih opravilih ter razbremeniti vzgojitelje. Zelo zabavno mi je, kako me otroci poimenujejo. Nikoli nisem vztrajala pri vikanju, saj verjamem, da si spoštovanje lahko pridobiš na drugačen način. Skupaj z otroki sem pod nadstreškom pletla zapestnice in vsem ni šlo tako dobro od rok. Zasliši se prvi klic: »Medicinska sestra!«, sledi naslednji: »Zdravnica!«. Potem znova zaslišim: »Vzgojiteljica!«, sledi: »Učiteljica, pomagaj mi!«. Na koncu pride do mene Lara in pravi: »Nuša, kako dolgo še morem plesti, da bo prav moji mami?«. Na vse sem se odzvala: »Počakaj, pridem pogledat.«.

Zelo rada se spomnim, ko je do mene prišel fant in rekel, da bo šel zaradi mene študirati medicino, da bo lahko drugim pomagal tako kot jaz. Povedala sem mu, da nisem študirala medicine, da sem po izobrazbi babica in da je moja glavna naloga pomagati nosečnicam, porodnicam in novorojenčkom. Vsi, ki so poslušali ta pogovor so rekli: »Ampak ti si naša pohorska zdravnica!«. Tako sem poleg ostalih vlog v življenju dobila tudi to in priznam, da v njej zelo uživam, rada sem samostojna, stvari izpeljem kakovostno tako kot si želim in poskrbim, da se otroci iz letovanja vrnejo domov celi in zdravi, s prelepimi spomini. Vedno se bodo našli ljudje, ki ne bodo verjeli v mene, bodisi zaradi moje mladosti, manjše kilometrine izkušenj. Ne poskušam jih prepričati z besedami, raje jim z dejanji pokažem česa sem sposobna, koliko mi ta letovanja pomenijo in koliko mi pomeni nasmeh na obrazih teh otrok.

Težko se odločim, katera vloga mi je bolj pisana na kožo. Na Pohorju sem veliko raje medicinska sestra, saj hkrati pripadam vsem in so vsi otroci »moji«. V Poreču pa sem veliko raje vzgojiteljica, saj si bolj dinamično vključen v dogajanje in si predstavnik skupine in ni ga večjega ponosa, ko nekdo reče, da je ravno tvoja skupina pohvaljena, nagrajena…


Sporočila 6. izmene VIRC Poreč

Fotografije so objavljene na povezavi 6. VIRC Poreč 2021

Pretekli dnevi so nam prehitro minili, a kup radostnih spominov v nas pustili. So stara in nova prijateljstva stkana, s srčnostjo naše šeste obdana.

Ležanje na plaži, z galebi na straži, s sladoledom topljivim in tistim napihljivim. Z lahkotnim vetrom v laseh in iskricami zadovoljstva v očeh. Supi in Iceberg za moč res so fini, v uporabi seveda so tudi pedolini. Včasih plavamo tako kot delfini, znamo pa tudi plesati s pingvini. Po vodni drči in toboganih drvimo, na zipline-u visimo in se v slackline-u urimo. V vodi, na igrišču, na mivki ali travi, športniki pravi smo po naravi. Tudi skoke s pomola smo usvojili, jih z zabavnim tekmovanjem popestrili.

Izvajamo razne gibalnice in plesalnice, mnogovrstne ustvarjalnice pa so tako že naše stalnice. Potekajo urice bralne in pripovedovalne, naše večerne prireditve pa so srčno povezovalne in hkrati tudi malce tekmovalne. Vircolimpijado smo imeli in s skupnimi močmi nagrade poželi. Ob sončnem zahodu na plaži smo peli in plesali, si ob MasterChefu kulinarično znanje predali.

Odmevajo vriski veselja in vsem skupna želja – da naš mavrični mehurček ne poči, zato naredili bomo vse, kar v naši je moči.

“Vse naše pravljice s papirja nam bežijo,

junaki njihovi med nami oživijo.

Vse naše pravljice zaklepamo v svet zase,

na vratih piše le: Ni vhoda za odrasle.

Pustite nam ta svet

nedolžen in drugačen.

Naj vsak, ki vanj je ujet,

bo pristen, nepopačen.”

4. in 5. dan

Sončni šestoizmenci smo tako prešerno se smejali, da s smehom smo še dež pregnali. Veter nam je ozračje prijetno osvežil, dežek nas bo pa raje doma zalil. Na plaži smo veliko časa se v pesku zadržali in ogromne virčevske gradove zasnovali. Zabava brez Iceberga in pedolinov ne bi bila prava, seveda ne pozabimo na tobogan, za mlajše to akcija je prava.

A veste kateri Johnnyev sladoled najpogosteje pade v kornet? Modro nebo in nutella sta našo šesto obnorela. Tudi v VIRC trgovini je zmeraj polno, brez obarvanih lizalk v naši šesti res ne bi bilo tako popolno.

Zvečer smo v slovenske barve se odeli in kar nekaj slovenskih pesmi zapeli. Sledilo je še tekmovanje, na temo Slovenije preizkušali smo svoje znanje, nato pa odplesali v sanje.

Naslednji dan smo ponovno vodno drčo si naredili, uff, kako hitro smo se po njej spustili. Tudi na drevo smo (s)plezali in se v tem odlično odrezali.

Po zabavni plaži je sledil večer grške mitologije, vanj smo skočili ob ritmih šestoizmenske melodije. Grški bogovi so nas obiskali, nam posebne zadolžitve in sladke darove predali. Ob glasbi smo se še zavrteli in se ob tem božansko fajn imeli. Utrujeni smo v pavilijone se podali, v pričakovanju novih sončnih dogodivščin zaspali.

2. in 3. dan

♥ Pravijo, da naj stvari so tri…ko se jih podvoji, naša sončna šesta se rodi.

Čarobno smo zajadrali v virčevski svet, ki je, kot vsi vemo, v čudovito morsko pravljico odet.

Do zdaj smo se že dodobra spoznali in se v morske valove pogumno podali.

Zanimive delavnice smo imeli, da visoke temperature lažje bi preživeli.

Z obredom božanstev medse nove nadobudne vzgojitelje smo sprejeli, nedvomno se bomo z njimi lepo imeli.

Tudi v pravljični svet smo se potopili ter čisto svoje pripovedke odkrili.

Domišljija res nam tuja ni, zato se veselimo prihodnjih dni.

Veselje, sreča in otroški smeh, pričarali bodo iskrice v očeh.

Veselimo se vsega, kar nas čaka, saj vemo, da šesta nobeni izmeni ni enaka. ♥

 

1. dan, sobota, 14. 8. 2021

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 6. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V torek, 24. avgusta, pa se med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je v Poreču 31° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za začetek letovanja 🙂


Sporočila 5. izmene VIRC Poreč

Fotografije so objavljene na povezavi 5. VIRC Poreč 2021

10 . dan, petek, 13. 8. 2021

Kako hitro smo pripluli do konca. Kot da bi bil šele včeraj prvi dan. Tako je, ko se imaš lepo.

Današnji dan je bil podoben ostalim. Dopoldne plaža, kosilo, namesto delavnic pakiranje. »Kje je moja brisača? Spet ne najdem kopalk! Kaj naj oblečem jutri? Ne morem zapreti kovčka!« Vse to se je slišalo v paviljonih, ko smo pakirali.

Popoldne spet skok na plažo. Zadnji sladoled, zadnje supanje, zadnji skoki v vodo. Porabiti je bilo treba še zadnje kune pri Johniju.

Tuširanje, večerja, nato pa še “chill” plaža za piko na i. Ples izmene, super zabava, radio Srček, podelitev nagrad, sledil pa je še zadnji disko. Objemčki in solzice ob pesmi Za prijatelje.

Res smo se imeli lepo in vsem nam je malo žal, da se spet vračamo v realnost. Ker tukaj v VIRCu je drug svet. Tukaj pozabimo na vse ostalo. Tukaj obstajamo samo mi in tukaj nam je lepo.

Še zadnje pozdravčke na daljavo…

9. dan, četrtek, 12. 8. 2021

Ob 8.00 smo se prebudili ob zvokih glasbe Vlada Kreslina in se odpravili na zajtrk. Za tem smo se pripravili za odhod na plažo in kompleks VIRCa zamenjali za osvežitev v morju. Skupine so se na plaži hitro namestile in otroci so se primerno zaščitili pred soncem, saj smo doživljali najbolj vroč dan našega letovanja.

Po prihodu s plaže nas je kuhinja pozdravila z toplim obrokom, nato pa so se otroci odpravili na razne delavnice, kjer smo se učili znakovnega jezika, barvali majice, brali pravljice, lakirali nohte in risali obraze. Starejši fantje so samoiniciativno pomagali s pospravljanjem scene iz večerne prireditve, za kar smo jim zelo hvaležni. Po delavnicah je bil čas za telefone in pogovor z najbližjimi doma. Za tem smo se odpravili na plažo, kjer smo nove vzgojitelje 5. izmene presenetili s tekmovanjem v mazanju s kremo za sončenje.

V VIRCu nas je za večerjo končno pričakal šmorn. Nato pa so nam otroci s svojimi talenti popestrili večerno prireditev. Videli smo veliko petja, plesa in mnogo drugih spretnosti. Za dodatno zabavo pa so poskrbele “zmenkarije”, ki so bile absoluten hit. Po plesanju izmenskega plesa, Račk in Macarene, smo se odpravili spat v “kislo vzhičenih” pričakovanjih zadnjega dneva v VIRCu. To so tisti zadnji večeri, ko že pogrešamo dom in si otroci želijo v objem svojih domačih, pa vendar bi še malo ostali, ker je tako fajn…

8. dan, sreda, 11. 8. 2021

Kako beži čas, ko se imaš lepo. Prebudili smo se že v osmo jutro, obsijano s soncem in nebom brez oblačka. Hitro smo opravili vsa jutranja opravila in se šli hladiti na plažo. Še zadnje skupine so se podale na napihljiva igrala in pedoline, malčki pa so imeli plavanje v bazenu. Njihovo navdušenje ob prihodu iz plaže je bilo več kot očitno.

Lačni smo hitro potešili svojo lakoto, si malce odpočili, nato pa se odpravili na pestre delavnice. Poslikavali smo svoje obraze, se sproščali ob jogi, vadili akrojogo, izdelovali antistresne žogice, streljali z zračno puško in še veliko drugih zanimivih dejavnosti. Po delavnicah so se otroci javili domov saj je bil čas za telefone. Poročali so o vsem dogajanju in se spraševali kaj zanimivega jih še čaka. Kasneje smo se odpravili na plažo, kjer smo supali, se kopali in se sladkali s sladoledom in drugimi dobrotami. Mlajši so se odpravili celo na tobogane in se imeli enkratno.

Večer nam je v VIRC prinesel “Lunapark”, kjer so otroci obiskali različne postojanke. Ciljali so z vodno pištolo, metali obroče, izvedeli kaj jih čaka v prihodnosti, lovili magnetne ribice, delali poizkuse, vrteli kolo sreče in še veliko zanimivih postaj. Podali so se celo skozi najbolj strašljivo hišo strahov v Vircu. Kako pester in prijeten dan so preživeli, pove dejstvo, da je VIRC zaspal rekordno hitro in sanjal o zadnjih dneh naše pete.

6. dan, ponedeljek, 9. 8. 2021

Zbudili smo se v prelepo sončno jutro in iz jedilnice je že dišalo po dobrem zajtrku, da se okrepčamo za dogodivščine, ki nas čakajo!

Sledil je dopoldanski obisk plaže, katerega smo kombinirali z obiskom na Ice bergu in pedolinih. Seveda ni manjkalo dobre volje, čofotanja, nasmejanih obrazov, sladoleda… Po kosilu so se zvrstile delavnice, na katerih so otroci ustvarjali, se preizkušali v najrazličnejših športih, plesali, ustvarjali vulkan, se pripravljali na večerno prireditev…

Popoldanska plaža je minila v znamenju supov, plavanja v valovih in obiskovanja Johnnya. “Mali razbojniki” so bili glavne zvezde večerne prireditve “Lov na zaklad”, med katerimi je bila najboljša skupina Galebov. Starejše skupine so medtem uživale v ogledu filma, sledil je še disko za mlajše skupine in z lepimi vtisi minulega dne smo se pogreznili v sanje.

5. dan, nedelja, 8. 8. 2021

Kljub včerajšnjemu strahu, da bo vreme zelo muhasto, je dan ostal suh, sončen in vroč. Skupine so odšle na plažo prej kot običajno, ujeti je bilo namreč treba najboljše pogoje za prečudovite skupinske fotografije. Da bi razbili rutino vsakodnevnega dogajanja na plaži, so se danes prve skupine podale na adrenalinske aktivnosti na napihljivih igralih in pedolinih. Izjemno smo se zabavali in se vrnili polni prečudovitih vtisov. Kljub temu, da je vreme nad nami sončno, pa je v paviljonih izjemno nestabilno in spremenljivo, vsaj kar se tiče ocenjevanja sob. Vseeno pa ima večina skupin lepo pospravljene sobice.

Kosilo nam je dalo nove energije za popoldanske delavnice, ki so bile izjemno pestre. Učili smo se znakovnega jezika, se igrali v peskovniku, izdelovali obeske za telefone, vetrne zvončke in zapestnice. Udejstvovali smo se tudi v nogometu, košarki, streljanju in Nunchaku. Hkrati pa sta se odvijali tudi klasična joga in akrojoga z učiteljema Nino in Urošem. V času telefonov smo domov poročali o prekrasnih dneh, ki jih preživljamo v Poreču. Na popoldanski plaži smo organizirali skakanje v morje, najmlajši pa so se hladili v bazenu.

Večer je v VIRC ponesel “razbojnike”, kar je pomenilo, da jih je potrebno razgnati in osvojiti skriti zaklad. Danes so razbojnike krotile starejše skupine, mlajši pa so si spočili v disku od napornega dne. Zaklad je uspelo osvojiti skupini Hobotnic. Tekmovanje je starejše skupine utrudilo, vendar vseeno ne tako močno, da bi izpustili disko. Od pestrega celodnevnega dogajanja so otroci kar popadali v postelje in VIRC je zaspal v rekordnem času.

4. dan, sobota, 7. 8. 2021

Končno je napočil dan, ko smo bili ves čas obsijani s soncem. Otroci so se že navadili na morje, v katerem se navdušeno kopajo, supajo, žogajo, tunkajo, plavajo in igrajo. Tako je dopoldanska plaža minila v čofotanju in procijah pomfrija ter sladoleda. Po kosilu je sledil ogled košarkarske tekme in delavnice, pri katerih smo se poslikali po obrazu, igrali nogomet, streljali z zračno puško, slikali z barvicami, izdelovali iz dasmase…

Popoldanska plaža je minila v uživanju na soncu, igrah in seveda brez sladoleda spet ni šlo… Zvečer so skupine pokazale svoje plesne talente na večerni prireditvi “Zvezde plešejo”, vmes pa smo še “poparčkali” dva para v Zmenkarijah… Mlajše skupine so se po prireditvi odpravile na počitek, starejše pa so še “začagale” v “disku”…

3. dan, petek, 6. 8. 2021

Zbudili smo se ob klasičnih zvokih pesmi Lačni in zakorakali v nov poreški dan. Pri zajtrku nas je kuharska ekipa pozdravila z različnimi namazi in kosmiči. V dokaj zgodnjih urah smo se odpravili na plažo, kjer smo preverili zmožnost plavanja otrok. Otroci so še nekaj časa uspeli uživati v morju, nakar se je nad nas zvalila nevihta. Otroke smo pravočasno odpravili v paviljone in jih preoblekli v sveža oblačila. Po krajši vremenski nevšečnosti se je nebo razjasnilo in pred nami je bilo dobrih 10 sončnih ur.

Nadaljevali smo s sočnim kosilom in popoldanskimi delavnicami, ki so bile sestavljene iz ustvarjanja iz dasmase, nogometnega turnirja, odbojkarske tekme, izdelovanja cofkov in priprav na večerno prireditev. Po delavnicah so otroci dobili telefone, da so lahko poklicali domov. Potem so se začele priprave za odpravo na plažo, katera je bila obsijana s soncem.

Po prihodu s plaže smo pojedli večerjo in se odpravili na večerno prireditev. Pred prireditvijo nas je pozdravil Radio Srček, nakar so se naši otroci sprehodili po modni pisti. Ocene so blestele, tako kot tudi naš izmenski ples. Večer smo zaključili z kokicami, ki smo jih pripravili vzgojitelji. Po napornem, a prijetnem dnevu so se otroci odpravili v svoje paviljone in hitro zaspali.

2. dan, četrtek, 5. 8. 2021

Bil je lep in pester dan, pa čeprav se še zmeraj nismo uspeli namočiti v vodi in čeprav so naši košarkarji za las zgrešili finale. Ampak, pojdimo lepo po vrsti.

Ponoči je dež dodobra namočil zemljo, nas pa sta kar nekajkrat iz spanja prebudila grom in strela. Vendar sta jutro brez dežja in vremenska napoved obljubljala jasen dan. In res je bil. Nam je pa močan veter, ki je povzročal ogromne valove, preprečil, da bi izpeljali testiranje plavanja ali se zabavali ob kakršnih drugih aktivnostih v morju. Vseeno smo se odpravili na plažo in z navdušenjem opazovali razburkano morje, si privoščili prve kepice sladoleda, nato pa v največjem nalivu pobegnili s plaže.

Kosilo nam je dalo novih moči za navijanje, ki je sledilo. V velikem šotoru smo si namreč ogledali pravi spektakel, ki so ga pripravili naši košarkarji na olimpijskih igrah. Kljub temu, da smo bili nad izidom tekme razočarani, smo bili navdušeni nad še eno razburljivo predstavo naših fantov.

Morje se še zmeraj ni umirilo, zato smo popoldan preživeli vsak po svoje. Eni na sprehodu po plaži, drugi v Vircu ob športnih turnirjih, igranju namiznega nogometa, igri na igralih ter pletenju zapestnic.

Že se je dan začel prevešati v zgodnjo večer, mi pa smo se že vneto pripravljali na večerno prireditev. Krstiti je namreč bilo treba nove vzgojitelje. Večer je potekal ob zabavnih igrah odet v obilico smeha in v pisane barve. Novi vzgojitelji so se odlično odrezali in sedaj so čisto naši.

Mi in vsi vaši, sedaj tudi malo naši otroci, vam mahamo iz Poreča in vam sporočamo, da se imamo res odlično.

1. dan, sreda, 4. 8. 2021

Končno je nastopil čas 5. izmene in po opravljenih formalnostih ter slovesu smo se odpravili na pot v Poreč. Polni pričakovanj smo vso pot komaj čakali, da zagledamo morje. Kilometri so se  hitro nabirali pod kolesi avtobusa in že smo bili v Lomu kjer smo se okrepčali in nadaljevali pot. Tudi čez mejo ni bilo posebni težav oz. čakanja in že smo zagledali VIRC.

Po prihodi smo za večerjo jedli okusne špagete. Sledila je predstavitev ekipe vzgojiteljev z vodstvom. Naučili smo se tudi ples izmene…no, še bo treba malo povadit, da bo res ok ?.  Nato so skupine odšle v sobe kjer so še do konca pospravili oblačila iz kovčkov  v omare in počasi je VIRC utonil v spanec v pričakovanju naslednjega dne…

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 5. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V soboto, 14. avgusta, pa se med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je v Poreču prijetnih 26° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za začetek letovanja 🙂


Sporočila 4. izmene VIRC Poreč – zahvala

Fotografije so objavljene na povezavi 4. VIRC Poreč 2021

Ob koncu letovanja vam naši prostovoljci 4. izmene pošiljajo zahvalo:

Vsi odrasli so bili nekoč otroci,
toda le redki se tega spominjajo. (Mali princ)

 

Vsako leto se v Poreč v vsako od šestih izmen prijavi nekaj sto otrok. Četrta ali srednješolska izmena izstopa po tem, da na letovanje sprejema tudi srednješolce.

Prostovoljci, ki vsako leto letujemo, namenimo teh nekaj svojih dni, da bi letujočim otrokom ponudili najboljše, kar zmoremo. To terja kar nekaj spanca, truda in organizacije. Domov se vračamo utrujeni in brez energije. Utrujenost je po nekaj dneh v domačem okolju pozabljena in povrne se nam energija. Ostanejo pa spomini. Spomini na otroški smeh, kateremu smo bili pobudniki; na objem, ki nam ga je otrok namenil ob slovesu na avtobusni postaji; na zaupne trenutke, ko se nam otroci odprejo s svojimi skrivnostmi; na prvo ljubezen, ki jo je otrok doživel v VIRC-u; na prvi samostojno preplavan meter; na ponos ob dosegu zmage; na srečo ob sklepanju novih prijateljstev; na premagan jok ob domotožju; na navihane trenutke in tople besede. Ti trenutki nas vsako leto spomnijo na to, da smo bili nekoč otroci.

Za to se moramo zahvaliti vam, dragi starši, bratje, sestre, skrbniki, dedki, babice in ostali, ki nam zaupate v naše roke, roke neznancev, svoje otroke, da jih popeljemo skozi letovanja, saj s tem omogočite ne samo lepe trenutke vašim otrokom, ampak tudi nam. In hvala vsem otrokom, ki se nam pridružite in se vsako leto ponovno odločite za našo izmeno. To nam da občutek, da svoje dolžnosti opravljamo dobro. Hvala, da ste vzrok za to, da nikdar ne pozabimo, da v nas biva otrok, prav tak, kot so tisti, ki z nami letujejo.

Celotna ekipa srednješolske izmene je hvaležna za preživet čas z vami in upa, da naslednje leto ponovno skupaj ustvarimo nove spomine!

 

“Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš;
ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli;
ta svet je lep, če si človek do ljudi.”
~ Tone Pavček

DRAGI DONATORJI!
Vsakoletno peljemo na morje več sto otrok, katerim se po najboljših močeh trudimo omogočiti nepozabne počitnice. Po odzivu otrok in ponavljajočih se prijavah na letovanje imamo občutek, da nam to tudi uspeva. Za to pa si ne prizadevamo samo prostovoljci, ki se udeležujemo letovanj, ampak veliko “ostalih”, ki nam stojite ob strani in pomagate na različne načine.
Med te “ostale” spadate tudi tisti, ki nam pomagate s finančnimi donacijami ali donacijami nagrad, daril. Zgodbe otrok, ki letujejo z nami, nam pogosto sežejo do srca. Marsikatera zgodba med njimi ni srečna. Veliko jih je doživelo težke situacije, ki si jih sami ne znamo predstavljati. Občutki in čustva, ki ostajajo so: žalost, strah, tesnoba, jeza, stiska, nevrednost, zmedenost in še bi lahko naštevali. Darila, nagrade in finančna sredstva, ki jih nudite donatorji, na otrokove obraze prikličejo nasmehe, ko so končno nagrajeni za svoje dosežke, ki jih dosežejo na letovanju. Vi ste tisti, ki pomagate otrokom pozabiti na tisto, zaradi česar jim je pri srcu hudo. Vi ste tisti, ki skupaj z nami pripomorete k ustvarjanju nepozabnega letovanja.
Najlepše se ZAHVALJUJEMO:
–> ROSSID d.o.o.
–> PE ŠTAMPILJKA MARIBOR
–> KSENIJA NAILS
–> ANDREPINA FRIZERSTVO

Hvala, da ste ljudje do ljudi!

10. dan, torek, 3. 8. 2021

Dnevi so leteli mimo nas, spominjamo se prihoda v VIRC, prvega pogleda na morje, jutri pa že odhajamo vam naproti. Zraven vsakodnevnega streljanja z zračno puško, delavnice s psihoterapevtko, namiznega nogometa, bridga in družabnih iger, so bile na voljo še druge delavnice, kjer so se lahko spuščali po vodni drči, ustvarjali spominske knjige in risali na kamenčke.

V popoldanskem času na plaži so otroci, ki so se vsakodnevno udeleževali plavalnega tečaja pokazali, kaj so se v preteklih 10 dneh naučili in kakšne plavalne spretnosti so pridobili.

V večernem času je potekala zaključna prireditev, kjer so po nagrade, ki so jih s trudom pridobili, hodili naši zmagovalci v košarki, nogometu, odbojki, med dvema ognjema, streljanju z zračno puško, plavanju, stavite da, strongmanu, namiznem tenisu, namiznem nogometu, badmintonu in ostalih tekmovanjih. Letos pa so bili prvič otroci tisti, ki so pripravili krst za prvič letujoče vzgojitelje in jih tako potrdili ter sprejeli kot člane naše ekipe.

Samo še nekaj ur nas loči od ponovnega snidenja v Mariboru. Verjamemo, da bodo otroci, kot tudi mi, odnesli domov lepe spomine…

9. dan, ponedeljek, 2. 8. 2021

Naša izmena gre proti koncu. Še samo en celi dan nas loči od ponovnega snidenja. Današnji dan so popestrile delavnice, na katerih smo gradili gradove iz peska, igrali bridge in družabne igre, previjali smo namišljene rane na delavnici iz prve pomoči, se vozili po vodni drči, delavnica s psihoterapevtko pa je nosila naslov “Zakaj se norčujem in ogovarjam?”.

Čez cel dan so se odvijale tekme v ping pongu in badmintonu. Napredki so opazni tudi na plavalnem tečaju, kjer so otroci že premagali strah pred vodo in samostojno preplavali nekaj metrov, počasi pa se selijo na morje, da preizkusijo svoje plavalne spretnosti še v slani vodi.

Zvečer smo se ponovno preselili na plažo in tam preživeli pozne ure današnjega dne. Od tam nas je pregnal dež, ki je ohladil ozračje in naredil noč bolj znosno. Lepe pozdrave iz Poreča!

8. dan, nedelja, 1. 8. 2021

Malo še, malo še… Prvi dan smo prispeli, se obrnili dva krat in 8 dan je že tukaj. Manjka nam še tri dni in se že vidimo. Kako beži čas, ko nam je lepo.

V jutranjih urah je potekalo jutranje plavanje za tiste, ki so se pripravljeni zbuditi kakšno uro pred ostalimi. Za tiste mlajše, ki so zaradi obilice plavanja in močne vročine že nekoliko utrujeni, pa se je v dopoldanskem času namesto odhoda na plažo organiziralo kino. V popoldanskem času so se ponovno odvijale delavnice bridga in družabnih iger, spike ball, bobnarska delavnica, meditacija, barvanje mavčnih odlitkov, gradili so se gradovi iz peska, ponovno se je odvijalo kino, plezali smo po drevesih, delavnica s psihoterapevtko pa se je glasila ‘Kdo v resnici sem’. Fantje so pa danes hodili in šarmirali punce z novimi frizurami, saj je pomočnica pedagoške vodje pokazala skrite frizerske spretnosti, ki jih poseduje.

Danes so se odvijale še finalne tekme v določenih športih. V času popoldanskih delavnic je potekalo tekmovanje v namiznem nogometu in streljanju z zračno puško. V večernem času pa so se igrišča napolnila tako z otroci, kot z vzgojitelji, saj so namesto večerne prireditve potekale tekme med zmagovalci v posameznih športnih disciplinah in vzgojitelji. Otroci so pokazali, da niso tako “švoh” in so v nekaterih disciplinah premagali tudi vzgojitelje, pri ostalih pa so vzgojitelji morali vložiti precej truda, da so jih premagali.

Oči so se nam zaradi utrujenosti od športih aktivnosti kar same od sebe zaprle. Mahamo vam v pozdrav!

7. dan, sobota, 31. 7. 2021

V dopoldanskem času je bilo v VIRC-u napeto ozračje, saj so se odvijali finali v košarki in nogometu med fanti in v odbojki med dekleti. Športni duh je bilo čutiti tudi v popoldanskem času na plaži, kjer so se otroci pomerili v plavanju.

Otroci so tekom izmene postali že veliko bolj natančni pri streljanju z zračno puško, kar so izboljševali tudi danes, igrali so bridge in ostale družabne igre, iz tetrapakov so izdelovali škatlice, igrali so spike ball in namizni nogomet, barvali so pobarvanke in mandale, na plaži so risali na kamenčke, na bobnarski delavnici so bobnali, urili so motorične spretnosti s plezanjem na drevesa, delavnica s psihoterapevtko se je pa danes glasila “Kako dobro znam poslušati in opazovati”.

Pred večerno prireditvijo smo prebrali sporočilca otrok, ki so se nabrala v radiu srček. Nekateri otroci so vsaki prosti trenutek v dnevu porabili za to, da so vadili točke za večerno prireditev. Pokazali so nam različne veščine in talente, ki jih imajo. Nekateri so peli, drugi plesali, tretji citirali, uprizorili dramsko igro in musical, govorili japonsko in bobnali. Vsi ostali, ki nimamo talentov ali pa jih ne želimo razkriti, smo pa zato močno navijali za pogumne na odru.

Dan se je hitro prevesil v noč in v pričakovanju jutrišnjega dne smo hitro zaspali. Lepo vas pozdravljamo iz VIRC-a!

6. dan, petek, 30. 7. 2021

Današnje jutro se je začelo s plavanjem in supanjem pogumnih otrok, ki so skupaj z vzgojitelji odšli že v zgodnjih urah na plažo. Vsakodnevno se odvijajo tudi športne tekme za osvojitev prvakov VIRC-a v odbojki, košarki, nogometu, med dvema ognjema, ping pongu in badmintonu. V dopoldanskem času je na plaži potekalo slikanje skupin z vzgojitelji, ki jih bodo prejeli na poti domov.

V popoldanskem času so se odvijale delavnice bridga, družabnih iger, streljanja z zračno puško in folklore. Prav tako so lahko otroci preverili svoje spretnosti z nunčaki in kasneje pogasili lakoto s sveže pečenimi kokicami. Tisti, ki pa so bolj umirjene narave, so lahko v tem času barvali pobarvanke in mandale ali izdelovali praskanko. Istočasno se je tudi vrtel risani film. Tekom bobnarske delavnice je potekala avdicija za VIRC band. Delavnica s psihoterapevtko je danes nosila naslov “Če bi živel/a v pravljici ali filmu…”. Na plaži pa so rastli gradovi in potičke.

Zvečer je bila na vrsti prireditev z dolgoletno tradicijo “Stavite da”. To leto je potekala nekoliko drugače, saj so morale na odru potrditi ali ovreči trditve vse skupine, kot tudi novi vzgojitelji in pedagoško vodstvo. Po diskoteki in športnih aktivnostih so se luči pogasnile in počasi so potihnili še zadnji glasovi in šumi.

Ponovno se vam javimo jutri. Lepe pozdrave iz Poreča od vaše srednješolske izmene!

5. dan, četrtek, 29. 7. 2021

Upamo, da se imate v Mariboru tudi tako lepo, kot se imamo mi. Dan se je začel z zajtrkom in dopoldanskim obiskom plaže, kjer so zrastli in nastajali gradovi, živali, potičke in ostale umetnine iz mivke, kdo pa se je vanjo pustil kar zakopati. Otroci se tudi vsak dopoldan trudijo, da lepo pospravijo sobe, ki jih ocenjujemo že od prvega dne.

V popoldanskem času so se vrstile različne delavnice. Otroci so se lahko udeležili igranja bridga, štiri v vrsto in ostalih družabnih iger. Spoznali smo novo igro s kartami, imenovano tablič. Kot vsak dan so se otroci lahko udeležili streljanja z zračno puško, namiznega nogometa in bobnarske delavnice. Tekmovali so lahko v sokpongu ali pletli zapestnice iz prejice. Potekala je tudi delavnica, kjer so spoznavali rastline, ki rastejo v VIRC Poreču, njihov namen, uporabnost in toksičnost. Delavnica s psihoterapevtko je danes nosila naslov “Moji strahovi so…”.

Današnji večerni program je bil poseben, saj smo se odpovedali prireditvi in namesto tega preživeli večer na plaži, kjer smo uživali v nočnem kopanju, petju ob spremljavi kitare, plesanju in tako doživeli sončni zahod ob morju.

Z lepimi vtisi smo se pogreznili v sanje. Se slišimo ponovno jutri!

4. dan, sreda, 28. 7. 2021

Končno je napočil dan, ko smo bili ves čas obsijani s soncem. Otroci so se že navadili na morje, v katerem se navdušeno kopajo, supajo, žogajo, tunkajo, plavajo in igrajo. V dopoldanskem času je na plaži potekalo risanje tattoojev po telesu (takšnih, ki v morju zginejo).

V popoldanskem času so potekale bobnarske delavnice, streljanje z zračno puško, priprave na strogman/woman, izdelovanje kartic, igranje ročnega nogometa, risanje, družabne igre in bridge. Skupina s psihoterapevtko, ki se je odvijala danes je nosila naslov “Kaj bi spremenila na sebi…”. Za najmlajše se je odvijala tudi igra slepih miši. Končno so otroci dočakali tudi odhode na Ice berg, kjer uživajo na napihnjenih igralih.

V večernem času se je odvijala športna prireditev, kjer se je testirala moč, fizična pripravljenost in vzdržljivost vseh sodelujočih, ki jo v VIRC-u imenujemo STRONGMAN/WOMAN. Tako je bilo določeno, kdo med nami je najmočnejši in bo za nagrado zadnji dan pomagal najmlajšim nositi potovalke. Naporna športna prireditev je utrudila otroke, zato so se luči hitro pogasnile in VIRC-u je zavladala tišina.

Se oglasimo ponovno jutri. Uživajte!

3. dan, torek, 27. 7. 2021

Na žalost se včerajšnje upanje o sončnem jutru ni realiziralo in zbudili smo se ob zvoku dežja. Na srečo je dež hitro ponehal in nebo se je razjasnilo. V popoldanskem času smo se učili igranje bridga, se zabavali ob družabnih igrah, streljali z zračno puško, igrali ročni nogomet in spike ball, plesali in ustvarjali ples izmene, igrali na gledališki delavnici, risali z rokami, bobnali na bobnarski delavnici in se pripravljali na jutrišnjo prireditev Strongman/woman. Kot vsak dan je imela pogovorno skupino tudi psihoterapevtka Mateja z naslovom “Moje sanje so…”.

V večernem času je vreme končno dopustilo prvo uradno prireditev. Otroci in vzgojitelji smo zagnano navijali in sodelovali na Zmenkarijah, kjer smo iskali sorodne duše. Upajmo, da bo ljubezen vztrajala! Po prireditvi je bil čas za disko, pogovore in športe.

Vsi vzgojitelji in otroci vam pošiljamo topole pozdrave iz (končno) sončnega Poreča!

2. dan, ponedeljek, 26. 7. 2021

Mahamo iz oblačnega VIRC-a!

Drugi dan je bilo več časa za spoznavanje. Dopoldne se je takoj po prihodu na plažo pričelo testiranje plavalnih sposobnosti otrok. Večina je preizkus opravila uspešno in so pokazali, da je plavanje najmanjši problem. Nekateri pa imajo pri plavanju še malo težav, ki pa jih bomo poskusili skozi 10 dni odpraviti in pripeljati domov vrhunske plavalce.

V popoldanskem času so potekale mnoge delavnice, kot so streljanje z zračno puško, ročni nogomet, pletenje zapestnic, meditacija, družabne igre, bridge, gledališka delavnica, med dvema ognjema, spike ball in lakiranje nohtov. Med vsemi delavnicami pa so se pekle in delile kokice. Začelo se je tudi sestavljanje himne srednješolske izmene, ki bo odmevala tekom naslednjih dni. Vsakodnevno bodo potekale delavnice s psihoterapevtko, ki se je udeležila letovanja. Današnji dan otroci delijo, se pogovarjajo in izmenjujejo informacije na delavnici z naslovom “Ko si ne upam naprej…”.

Po večerji je bila v planu prireditev z dolgoletno tradicijo, ki pa je na žalost ni bilo možno realizirati zaradi nevihte. Otroci so tako preživeli večer v paviljonih z vzgojitelji in družabnimi igrami. Planirano prireditev pa bomo izpeljali v naslednjih dneh. Upajmo, da se zbudimo v sončno jutro.

Lepe pozdrave od srednješolske izmene!

1. dan, nedelja, 25. 7. 2021

KONČNO LAHKO NAPIŠEMO: SONČNE IN MORSKE POZDRAVE IZ VIRC POREČA!

Starši, znanci, prijatelji, babice, dedki, sestre, brati, nečaki, bratranci, sestrične, sošolci, sosošolci, strici, tete, sosedje, hišni ljubljenčki, prababice, pradedki in vsi ostali brez skrbi – četrta ali srednješolska izmena je srečno prispela v Poreč, vsi živi in zdravi!

Takoj po prihodu smo pojedli prvo večerjo in se nato namestili v paviljone. “Prvič letujoči” so že raziskali naše prostore in okolico. Tisti, ki se vračajo ponovno pa so prav tako obiskali svoje najljubše kotičke v VIRC-u. Današnji večer je bil kratek zaradi poznega prihoda in je bil namenjen spoznavanju skupin z vzgojitelji in med seboj. Zaradi dolge in naporne vožnje smo vsi utrujeni popadali v postelje. Druženje je bilo danes kratkotrajno, se bo pa zato nadaljevalo jutri, ko bomo prvič odšli na plažo in se preizkusili v plavanju.

Lepe pozdrave do jutri, vaša srednješolska izmena

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 4. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V sredo, 4. avgusta, pa se med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je v Poreču prijetnih 29° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za začetek letovanja 🙂


Sporočila 3. izmene VIRC Poreč – zahvala

Fotografije so objavljene na povezavi 3. VIRC Poreč 2021

Za zadnji dan in zaključek izmene

Dragi otroci tretje!

Skupaj smo preživeli 11 prekrasnih dni, ki jih zagotovo ne boste hitro pozabili. In tudi mi jih ne bomo, saj ste nam z vašo igrivostjo vedno narisali nasmešek na obraz. Verjamemo, da vam bo teh 11 dni ostalo v nepozabnem spominu in da se prihodnje leto spet srečamo v tretji.

Lep preostanek počitnic vam želimo in naj vas pot ponese novim uspehom naproti.

Zahvala  gre še našim donatorjem, ki so nesebično donirali material za prelepa darilca.

HVALA vam: SLADOLED PINGO ŠENTILJ, E.LECLERC MARIBOR, PLESNA ŠOLA PINGI, GRAWE, DM DROGERIE MARKT, CITY CENTER, REVIJA COOL.

9. dan, petek, 23. 7. 2021

Naše počitnice grejo proti koncu. Kako čas beži. Dopoldanska plaža je minila kot bi trenil. Še zadnje skupine so se podale na pedoline in izjemno so se zabavali. Otroci pa so se odlično odrezali tudi pri skokih v vodo in izbrati najboljše tri skakalce v vodo je bilo res težko. Kosilo in kratek počitek sta nam dala energije za popoldanske delavnice, ki so bile, kot ponavadi, zelo pestre. Slikanje z vodenimi barvami, izdelovanje iz das mase, eksperimentiranje, seveda pa tudi utečen slack line in igranje ročnega nogometa.

Popoldansko plažo je veliko otrok pa tudi vzgojiteljev izkoristilo za zadnje vaje pred večernimi talenti. Izjemno smo uživali ob talentih naših otrok, program pa so popestrile tudi reklame, ki jih je bilo, kot se spodobi za najbolj gledano prireditev, res veliko. Sledil je še disko na prostem, nato pa so se otroci utrujeni pogreznili v sladke sanje.

8. dan, četrtek, 22. 7. 2021

Današnji dan je že zjutraj obetal veliko. V zraku je bilo čutiti, da se pripravlja nekaj res velikega. Plaža, krompirček, pedolino, igra v peskovniku. Nato kosilo in najrazličnejše delavnice.

V času, ko so otroci odšli na popoldansko plažo, je Virc obiskal slaven cirkus. Pripravil nam je veliko aktivnosti in nas naučil kar nekaj cirkuških vragolij. Pika na i je bila hiša strahov, na koncu pa še prava cirkuška predstava, kjer ni manjkalo krotilcev živali, žonglerjev, plesalcev, akrobatov in cirkuških živali. Sledilo je še cirkuško rajanje in Virc je zaspal v rekordnem času.

7. dan, sreda, 21. 7. 2021

V drugi polovici letovanja se že opazi, da so jutra napornejša, zbujanje pa vse težje, zato se je ura bujenja prestavila malenkost naprej, da uspejo vsi otroci pravočasno na zajtrk. Kot običajno, so na dopoldanskem obisku plaže nekateri otroci obiskali Iceberg, otvorjena pa je bila tudi uporaba pedolinov.

Po kosilu so sledile delavnice, med katerimi so bile izdelovanje zapestnic, male sive celice, eksprimenti in masaža. Popoldanski obisk plaže se je za marsikatero skupino podaljšal, saj so večerjo pojedli na plaži, jedilnica pa je ostala osupljivo prazna.

Po tem ko so se vse skupine vrnile, jih je čakala razburljiva All-Star tekma, v kateri sta se v košarki pomerili ekipi otrok – Mladi biseri in vzgojiteljev – Stare sablje. Po slabem začetku so se Stare sablje tesno približale rezultatu Mladih biserov, a sreča na koncu ni bila na njihovi strani. Ob spodbudi vzgojiteljic navijačic so otroci s tribun navijali in se ob tem mastili s sveže pečenimi kokicami. Zaključek dneva je bil plesoč, živahen disko je počasi utrudil otroke in jih popeljal v trden spanec.

6. dan, torek, 20. 7. 2021

Jutro šestega dne v VIRC-u ni potekalo povsem kot ponavadi, saj se je skupinica otrok opogumila in se pred običajnim bujenjem odpravila na jutranji tek. Končno smo dočakali tudi neledeno vodo, začelo pa se je skupinsko slikanje otrok z njihovimi vzgojitelji, da bo spomin na prelepo druženje ostal za vedno.

Na delavnicah po kosilu so otroci uživali v poslikavanju obraza, v urjenju z borilnim orožjem nunčaki??? in v izdelovanju Hawaii ogrlic, ki so bile priprava na prav poseben večer. Tudi popoldanski obisk plaže se je začel malce neobičajno, saj so vsi nenadoma morali iz vode, odkrili smo namreč veliko meduzo. Ko smo jo odstranili, se je zabava v morju ponovno nadaljevala.

Po večerji smo se zbrali in se vsi naenkrat v paradi, okrašeni s Hawaii ogrlicami, odpravili na plažo. Večer na plaži se je začel s plesom izmene, nato se je prebralo pisemca Radia srček, ki so poskrbela za veselje in rdeča lička otrok. Medtem ko je sonce počasi zahajalo, so nekateri otroci še zadnjič ta dan preizkusili morje, drugi so si pletli kitke, tretji so plesali ob sončnem zahodu. Ko so izginile vse sledi sonca, smo doživeli vrhunec večera in z žarečimi očmi opazovali ognjeno predstavo na pomolu. Tiho smo se odpravili proti VIRC-u in mirno zaspali.

5. dan, ponedeljek, 19. 7. 2021

Prebudilo nas je sonce in to nam je vlivalo upanje na prvi dan brez padavin. Po okrepčilnem zajtrku smo se veselo odpravili na plažo. Prvi s supi, drugi z raznoraznimi blazinami, tretji samo z brisačo na ramenih. Komaj smo čakali na ohladitev v vodi, ki je bila dobesedno to. Tako mrzle vode se tudi tisti, ki letujemo že vrsto let, ne spomnimo. Vendar nam nič ni moglo pokvariti veselja, saj vendar preživljamo prekrasne počitnice.

Res odlično kosilo nam je dalo novih moči za popoldanske delavnice. Slikali smo s tempara barvami, izdelovali havajske verižice, hodili po Slack line-u, si naredili poslikavo obraza in še veliko zanimivega. Popoldanska plaža je bila za nekatere skupinice prav posebna, saj so odšli na napihljiva igrala. To je bilo plezanja, premagovanja ovir in veselega vreščanja. Niti mrzla voda nam ni mogla do živega.

Večerna prireditev nas je spremenila v prave cirkusante in vse skupinice so se zagnale na lov na cirkuški zaklad. Premagovali smo ovire, ciljali z žogico, se igrali tvister, metali obroče in opravljali še veliko drugih zanimivih nalog. Zmagovalci so bili Gusarji in Sončnice med starejšimi skupinami, Tjulni in Mornarji med srednjimi ter Racmani in Galebi med mlajšimi otroci.

Malčki so utrujeni kar popadali v postelje, starejši otroci pa so se odpravili v disko v veliki šotor, kjer je sledila res neverjetna zabava. Tam se je pelo plesalo, dokler nismo tudi mi, še enemu prekrasnemu dnevu v Vircu, rekli lahko noč.

4. dan, nedelja, 18. 7. 2021

Poročila za današnji dan ni, saj je potekal identično kot včerajšnji. Naj vam bo, a le na kratko.

Sončni žarek nas je zbudil, a nas hitro zapustil. Voda je bila ledena, a ni bilo problema. Dež nas je pregnal s plaže, vremenska napoved laže. Ker hrana v VIRC-u bi lahko bila še boljša, naj naš Masterchef jo izboljša. Tega danes smo izbrali, otroci veliko tekmovanje so prestali. Tjulni in ribice so blesteli in tako naziv Masterchefa prejeli.

Nato otroci šli so spat in se nimajo ničesar bat, ker vzgojitelji redno hodimo jih opazovat. Za prihodnje vreme držimo pesti, naj vremenska napoved za jutri drži.

3. dan, sobota, 17. 7. 2021

Tretji dan našega letovanja smo se zbudili v deževni dan, zato je po zajtrku namesto plaže sledil kino. Mlajše skupine so zavzeto spremljale risanko, medtem ko se je kino starejših skupin hitro prelevil v plesno dogajanje v šotoru, v zavetju pred dežjem. Ker ni bilo obiskov pri Johnnyju na plaži, smo bili za kosilo še posebej lačni. Po tem so sledile delavnice, kjer so se izdelovale zapestnice, se igrale družabne igre, učilo se je plesne točke in se igralo različne športe.

Nato se je končno opogumilo sonce in pokukalo izza oblakov, zato smo se radostni odpravili na plažo. Hladnejša voda ni ustavila otrok pred skakanjem v vodo. Našega prihoda je bil zelo vesel tudi Johnny, saj je zabeležil izdatno zasedenost. Sledilo je tuširanje in priprava na večerno prireditev, ki je bila tokrat odeta z ljubeznijo. Najprej so glasovi Radia srček prebrali pisemca, ki so jih otroci namenili simpatijam, nato pa so se izžrebani prepustili igri Zmenkarij. Večer smo ponovno zaključili s plesom, dokler nas noč ni popeljala v trden spanec.

2. dan, petek, 16. 7. 2021

Nobeno drugo jutro v izmeni ni več tako polno pričakovanj, vznemirjenja in navdušenja, kot je prvo. Kakor je v navadi za to jutro, so se otroci prebudili zelo hitro in kljub oblačnemu nebu že pred koncem sestanka vzgojiteljev čakali, da se prve dogodivščine začnejo. In res so se. Prvo kopanje, prvi sladoled, prvi pogledi, ki rojevajo nove simpatije, so se odvili na plaži. Dobra volja otrok je pregnala strah pred odhodom s plaže zaradi oblakov, vendar smo se navsezadnje morali vrniti v VIRC, polni soli v laseh in z lačnimi želodčki, ker nas je že čakalo kosilo.

Siti in polni nove energije so se otroci udeležili delavnic, kjer so pletli zapestnice, se preizkusili v hoji po slacklinu, igrali družabne igre in namizni nogomet. Na eni od delavnic se je iskal tudi nov glas Radia srček. Po delavnicah je sledil težko pričakovan čas, ko so otroci dobili svoje mobilne telefon in domov sporočili prve luštne vtise. Nato smo se odpravili naproti popoldanskim aktivnostim na plaži, kjer nas je pričakalo sonce, seveda pa niso manjkale dobrote pri Johnnyju. Kljub temu smo z velikim užitkom pojedli večerjo.

Večer je bil najzabavnješi del dneva, saj so otroci s smehom spremljali krst novih vzgojiteljev, ki so morali izpolnjevati različne izzive in pokazati svoje sposobnosti. Kljub dolgemu dnevu so otroci pokazali še živahnost in noro plesali pod zvezdami, nakar nas je dež pregnal v paviljone in je napočil čas za spanje.

 

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 3. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V nedeljo, 25. julija, pa se med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je v Poreču prijetnih 27° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za začetek letovanja 🙂


Sporočila 2. izmene VIRC Poreč – zahvala

Fotografije so objavljene na povezavi 2. VIRC Poreč 2021

Zaključek

Dragi otroci!

Z vami smo preživeli 11 nepozabnih dni, novih dogodivščin, skupaj smo odkrivali naš svet in danes prispeli na konec našega potovanja. Danes pa se le stisnite v objem svojim staršem in jim povejte o našem popotovanju.

Želimo vam lepe počitnice še naprej, uživajte in se vidimo prihodnje leto.

p.s. Zahvala gre tudi našim donatorjem, da so nam omogočili lepa darila:

GRAWE, PODRAVKA, KOPIJA-NOVA, VBO, MESTNA OBČINA MARIBOR, MESTNA OBČINA STARŠE, PORTA SOLO.

9. dan, torek, 13. 7. 2021

Na zajtrk deveti dan smo odhiteli, da moči za ICEBERG bi imeli. Seveda aktualen bil je tudi PEDOLINO, pa da ne pozabim, da na plaži so se imeli fino. Hitro na kosilo odhiteli da naši prazni želodčki ne bi kaj zapeli. Da nam dolgčas ni, za dobre delavnice poskrbimo mi. Ustvarjanje, streljanje, psihologija ter Sašotove kokice so prava magija. Da vse skupaj še malo popestrimo, so športi pravo zdravilo.

Zvečer na sprehod smo odšli, da dan bil popoln bi. A glej nazaj hitro smo hodili, da smo dežju pobegnili. Glej, da to je prav, da naš VIRC v zvoku nežnih kapljic je zaspal.

8. dan, ponedeljek, 12. 7. 2021

Osmi dan komaj čakali smo vsi, saj na Iceberg in pedoline smo odšli. Skakanje, spuščanje po toboganu, kopanje, velika doza sladoleda, so nam polepšali dopoldan, ki je čisto prehitro minil.

Na delavnicah smo kegljali, tudi razglednice izdelovali, se učili balet, sproščali na jogi in si uredili nohte. Popoldan sproščeno uživali smo na plaži.

In potem že komaj smo čakali, da novega talenta smo izbrali. Za konec večera diska smo se razveselili in ob poznih urah v sanje se zavili.

7. dan, nedelja, 11. 7. 2021

Sonce nas je prebudilo,

na sestanku vse se razjasnilo.

Dan nedeljsko čisto je potekal,

le fotografiranje monotonost dneva je presekal.

Popoldne smo peli, plesali, se dokazovali

ter navijaške rekvizite izdelovali.

Frizure in nohte uredili

in nujno potreben počitek dobili.

Zvečer kot dogovorjeno smo na all stars tekmi se dobili in se ob ogledu tekme veselili.

Slavje ob tekmi je potekalo še dolgo v noč,

dežurna vzgojitelja sta klical na pomoč.

p.s. ja, res je fajn 🙂 no, še malo 🙂

6. dan, sobota, 10. 7. 2021

Dobro jutro, dober dan,

kaj še vedno si zaspan?

Šesti dan nas sonce več ne prebudi, ampak samo vzgojitelji. ?

Za en dan vzgojitelje smo zamenjali. Prav zabavno za otroke in vzgojitelje. Dopoldansko dogajanje je potekalo tako kot vsak dan: plaža, sladoled, pomfri… in veliko kopanja, iger… Popoldanske delavnice so bile ponovno zelo zanimive: od streljanja, do sproščanja, kegljanja, izdelali smo knjižne kazalke in antistresne žogice… Svoje talente pa smo pokazali na avdiciji za večerno prireditev. Popoldan na plaži je bil malo krajši, saj nas je že ob 18.30 čakala večerja.

Po večerji pa Radio Srček in nočno kopanje. Ja, prav ste prebrali. Zvečer smo odšli na plažo, uživali v nočnem kopanju in plesu na plaži. Ta večer nam bo sigurno še dolgo ostal v spominu, saj je bilo res fajn. Po nočnem kopanju pa je za velike skupine sledil še obisk diskoteke. Ni čudno, da smo dobesedno padli v postelje in sladke sanje.

5. dan, petek, 9. 7. 2021

Nov dan, novi izzivi… Z veseljem smo jih sprejeli. Na plaži so nas pričakali visoki valovi, zato smo čas izkoristili za razne igre, vzgojitelje smo namazali s posebno sončno kremo, manjkal pa ni tudi obisk Johhnya. Dopoldan je minilo zelo hitro, kljub temu, da se nismo mogli kopati.

Odšli smo na kosilo, po kosilu pa so nas čakale zelo zanimive delavnice: bansi, znanstvena delavnica, slackline, igre z vodo, “mrežaste kače” in pogovorna delavnica. Bilo je še precej vroče, zato smo odšli na plažo malo kasneje. Valovi so se umirili in mi smo se lahko osvežili v morju. Seveda smo popoldansko kopanje izkoristili tudi za supe, potapljanje in igre v vodi. Čisto prehitro je minilo popoldne.

Zvečer nas je pričakal poseben večer: kino in slastne kokice. Mlajši so si ogledali risanko, starejši film. Umirjeni, a zelo zadovoljni smo utrujeni zaspali….

4. dan, četrtek, 8. 7. 2021

Prebudili smo se v novo jutro. Dan je potekal precej mirno. Po zajtrku smo se odpravili na plažo, kjer smo si čas krajšali s supi. Za popoldanske delavnice so poskrbeli vzgojitelji.

Ehh… Dajmo raje v rimah:

VZEMI VSE, KAR TI ŽIVLJENJE PONUJA,

zapri polkne, da dežurna skupine preveč ne zamuja.

Pazi na velike valove,

ne supaj, da te ne odplove!

Otroci raje k Đžoniju hitijo,

da navidezno lakoto potešijo.

Vzemi torej vse, kar ti življenje ponuja,

s plaže tudi gatke, zokne, vse, kar je nuja.

Večerna prireditev razgibala je vzgojitelje in otroke,

ples naredil nas je čist zaspane.

Vzemi vse, kar ti življenje ponuja,

VIRC naj nam le dobre občutke vzbuja.

3. dan, sreda, 7. 7. 2021

Zbudili smo se v vroč dan… Takoj po zajtrku smo izkoristili čas za košarko, nato pa smo se odpravili na plažo. Iskali smo školjke, morske kumare, se igrali z morsko travo in nikakor nismo pozabili na sladoled, pomfri in tudi kakšno sadno kupo. Sploh jagodna je najboljša. Ko smo prišli na kosilo, so nas pričakali sončki in zelo malo oblakov – ocenjevale so se sobe in zaenkrat imamo zelo pospravljeno. Popoldanske delavnice so bile kar zanimive, saj smo streljali z zračno puško, izdelovali ogrlice in zapestnice, igrali ročni nogomet, igrali družabne igre… Zelo hitro je minila ta ura in spet je bil čas za plažo. Temperature so bile kar visoke, zato je bila ohladitev v morski vodi zelo dobrodošla. Prav tako osvežitev s sladoledom. Na večerni prireditvi smo razmigali naše sive celice, izvedeli tudi kaj novega, na koncu pa večer zaključili s plesom. Lahko noč, VIRC.

2. dan, torek, 6. 7. 2021

Zbudili smo se v toplo jutro. Dan je obetal veliko. najprej smo preverili naše plavalne sposobnosti, nato pa celo dopoldne uživali v kopanju, sladoledu, pomfriju… in še kaj bi se našlo. Po aktivnem dopoldnevu na plaži smo se odpravili na kosilo, po kosilu pa je vsaka skupina sestavila točko o evropski državi. Vzgojitelji so nam prinesli popoldansko malico, nato pa smo že komaj čakali na popoldanski odhod na plažo. Na plaži so nas že čakali supi… Nekateri so popoldansko kopanje izkoristili tudi za iskanje školjk, rakov. Ni pa manjkal tudi sladoled, ki nas je osvežil. Po večerji je sledil Radio Srček, saj se je nabralo že kar nekaj pisem. Nato pa smo izvedeli veliko zanimivega o evropskih državah. Skupine so pripravile zelo zanimive točke. Kljub celodnevnemu dogajanju, še ni napočil čas za spanje, ampak za ples. Naučili smo se pesem izmene “Vzemi vse, kar ti življenje ponuja“, nato pa nadaljevali z ostalimi hiti.

Super dan je za nami in komaj čakamo naslednjega. Lepo vas pozdravljamo…

1. dan, ponedeljek, 5. 7. 2021

Končno smo dočakali počitnice v VIRCu. Tako kot že lani, smo se v VIRC odpravili v popoldanskih urah in prispeli na večerjo. Po večerji smo se dobili v krogu, kjer nas je pozdravila pedagoška vodja Maja in nam predstavila vzgojitelje in zdravstveno osebje. Nato smo s skupino našli miren kotiček, kjer smo se spoznali, izvedeli marsikaj zanimivega drug od drugem in tudi o naših vzgojiteljih. Utrujeni od prvega dne, smo sladko zaspali in komaj čakali naslednji dan…

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 2. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V četrtek, 15. julija, pa se med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je v Poreču še vedno zavidljivih 28° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za začetek letošnjih VIRC počitnic 🙂


Sporočila 1. izmene VIRC Poreč 2021

Fotografije so objavljene na povezavi 1. VIRC Poreč 2021

Letos se na morje odpravljamo že drugo leto v nekoliko negotovem času in že marca smo si zadali cilj, da otrokom tudi letos pričaramo čudovite počitnice. Zavihali smo rokave in s pomočjo vzgojiteljev prostovoljcev pričeli sestavljati program. Otroci pri nas namreč ne poležavajo na plaži v brezdelju. Vsak dan jim pripravimo pester izbor delavnic iz različnih področij kreativnosti, ročnih spretnosti, športnih aktivnosti in likovnega ustvarjanja. Program prilagodimo tako, da je zanimiv najmlajšim in nekoliko starejšim, vsekakor vsak dan vsak lahko najde nekaj zase.

Zvečer, ob sončnem zahodu, na ploščadi pripravimo večerno prireditev, ki jo popestrimo z zabavnim programom, kasneje ob mraku prižgemo pisane reflektorje in organiziramo disko na prostem. Koronske omejitve so nam letos že drugič onemogočile obisk gostov presenečenja, vendar smo s skupnimi močmi sestavili zanimiv večerni program.

Vendar pa strnjene glave in motivacija za delo nista dovolj pri ustvarjanju pestrega izbora dnevnih in večernih aktivnosti. Potrebujemo namreč tudi material, pri katerem ste nam priskočili na pomoč. Brez vas nam ne bi uspelo! Z vašimi donacijami in materialno pomočjo smo uspeli zbrati papir, barve, nalepke, tarče, pisala, blago, gumice in šeeeeee bi lahko naštevali. Zbrali smo ogromno darilc, s katerimi razveseljujemo rojstnodnevne slavljence, športne in ustvarjalne zmagovalce in pridne pri pospravljanju sob. Nadalje nam omogočate, da otrokom podarimo zaščitna pokrivala, sončne kreme, natikače in zobne ščetke, kadar je to potrebno. Oh, skoraj smo pozabili, tudi avtomat za kokice smo založili z vašo pomočjo.

Ne da se v enem sestavku združiti vseh načinov, kako nam pomagate in kako smo vam hvaležni.

Nasmejani obrazi vam iz Poreča pošiljamo vroče pozdrave in iskreno zahvalo!  In vas vabimo, da spremljate naše dogodivščine preko “dnevnika”, ki je objavljen spodaj.

Real Security d.o.o.

Urban Hojnik s.p.

TB TEAM d.o.o.

GTR-AL d.o.o.

Urban Magušar s.p.

Maridis d.o.o. (E.Leclerc Maribor)

Pionirska knjižnica Rotovž Maribor

Trgovina Angelca Žalec

Napihljiva igrala Maribor Safari

Facebook skupina Dom brez odpadkov

Manuela Murko s.p.

Perešuti d.o.o.

Jana Jurančič in Tina Mlakar

Občina Selnica ob Dravi

Orplast, Silvija Strižič s.p.

SILVERSTORE, Luxus plus d.o.o.

Kangler Mojca in Boris

Pomaranča d.o.o.

Veganko, Vesna Širca s.p.

11. dan, ponedeljek, 5. 7. 2021

Zgodnje jutro, zgoden zajtrk in direndaj vsepovsod. Kovčki sem, kovčki tja. Pozabil sem medvedka in ne, ta brisača pa že ni moja. Napolnili smo avtobuse in se odpravili na pot domov, k našim staršem, babicam, dedkom, prijateljem… Spoznali smo nove prijatelje in v desetih dneh spletli vezi, ki bodo trajala še nekaj časa. Hvaležni smo, da smo lahko bili del tega. Hvala vsem, ki ste nas podprli in nam omogočili to izjemno doživetje.

10. dan, nedelja, 4. 7. 2021

V zraku se že čuti, da počasi zaključujemo in da še moramo izkoristiti skupen čas, ki ga še imamo. Po zajtrku so nam vzgojitelji povedali kakšen je kaj plan za danes in že čez eno uro smo dirjali proti košarkarskemu igrišču, kjer smo čestitali in podelili priznanja vsem novim plavalcem, ki so opravili plavalni tečaj. Nato se je začelo največje tekmovanje: zmagovalna ekipa otrok proti vzgojiteljem. Navijali smo glasno in bilo je napeto. Postopek smo ponovili tudi za nogomet, med dvema ognjema in odbojko na mivki. Čas je kar odbrzel in že smo bili na kosilu. Po kosilu smo nekoliko spakirali kovčke, nato smo se še zadnjič odpravili na plažo. Nekateri so prišli na idejo, da bi si za spomin majice okrasili s čim več podpisi, tako da smo na veliko podpisovali majice. V popoldanskih urah nas je s plaže pregnal dež, zatekli smo se v paviljone, dokončno spakirali in tekli na večerjo, da nismo bili preveč mokri. Zvečer smo se dobili v velikem šotoru, kjer je bila zaključna prireditev – stavi da in podeljevanje nagrad. Vzgojitelji so nam pripravili kar nekaj izzivov, za katere smo morali glasovati, ali mislimo, da jih ta oseba lahko izvede ali ne. Tako smo bili priča hoji po rokah vzgojitelja Nejca, štetju do deset po japonsko pedagoške vodje Jelene, tekmovanju mladih ekip in še in še. Naše skupno popotovanje smo zaključili ob pesmih, ki so zaznamovale našo I. izmeno. Bilo je fajn.

9. dan, sobota, 3. 7. 2021

Še en lep dan je pred nami. Nekoliko je že začinjen s priokusom zaključevanja naših počitnic. Še vedno imamo ogromno energije, vzgojitelji se ne dajo! Na plaži smo veselo skakali v vodo in tekmovali v izvedbi skokov. Nekateri so si na plaži lakirali nohte, drugi veselo kartali, spet tretji uživali na sladoledu pri Johnniju. Po kosilu smo tekali od delavnice do delavnice in poskusili čim več zanimivih projektov. Novi vzgojitelji so bili danes prav posebno oblečeni, nosili so namreč vreče za krompir. Povedali so nam, da so jih tako „kaznovali“ starejši vzgojitelji, ker smo jih prejšnji dan napadli z vodnimi baloni. Zvečer po odličnem šmornu, smo nestrpno pričakali talente. Prijavilo se je kar 21 nastopajočih in tako smo bili priča plesnim nastopom, nastopom ritmičnih plesalk, petju, igranju harmonike in citer. Navdušeno smo opazovali prav vse. Zmagala je Eva, ki nam je zapela pesem od Ditke – ne bodi kot drugi. V ritmih glasbe smo večer zaključili in odšli v postelje.

8. dan, petek, 2. 7. 2021

Hladnejše jutro nas tudi danes ni zaustavilo, saj so v naših srcih sončni žarki topline. Na plaži smo ustvarjali kar po naših telesih. Ta gibajoča platna so oživela pod čopiči polnih barve, nastajale so lepe umetnine in spomini. Na drugi strani plaže smo v peskovniku zganjali vragolije in tekmovali. Morje je še vedno prijetno toplo in nas kar vabi v objem. Po kosilu in počitku smo imeli kar nekaj delavnic… Izdelovale so se slike na lesenih ploščah, brusili in čistili smo roke iz gipsa in se preizkušali v poligonu, kjer smo skakali v vrečah od krompirja, hodili po Slacklinu, metali skozi obroče in skušali zadeti stožec. Popoldne so nekateri ostali v paviljonih in si privoščili filmsko popoldne, drugi pa smo uživali na plaži. V večernih urah smo se športno udejstvovali, igrali smo različne športe in se za zaključek zmagoslavno odpravili spat.

7. dan, četrtek, 1. 7. 2021

Nekoliko bolj oblačen dan, malo bolj zaspan, vsi zasanjani tja v en dan. A le do zajtrka in sestanska vzgojiteljev in njihovih skupin, kjer so izvedeli kaj vse nas čaka danes. Na plaži so ponovno potekale igre v peskovniku, igrali smo karte, peli ob glasbi in se namakali v morju. Po kosilu smo dobili telefone in tako kot vsaki dan poklicali starše, brate, sestre, babice, dedke… in jim povedali, da se imamo fajn. Na delavnicah smo risali na lesene plošče, izdelovali prikupne meduze iz krep papirja, tekmovali smo v namiznem nogometu, sposodili smo si knjige in izdelovali kipe rok in nog iz gipsa. To smo počeli v peskovniku, kjer je bilo zelo zabavno, saj smo pri špricanju peska, špricali tudi naše prijatelje. V popoldanskih urah smo nekateri odšli na plažo, drugi pa smo bili aktivni na druge načine. Igrali smo namizni tenis, zmagal pa ni noben Denis. Brali smo, ustvarjali, se pogovarjali, lakirali nohte in v glavnem uživali. Nekateri so ostali na plaži in imeli nekoliko drugačno večerjo, saj so si privoščili pice in počakali še ostale skupine, da se jim pridružijo na večernem kopanju. Vzgojiteljem ni para, oblekli so se v kostume in tako smo bili na plaži otroci in papagaji, snežaki, lubenice, Elsa, sončnica, klovn in Umko. Preplesani, utrujeni in siti smo se odpravili nazaj proti posteljam.

6. dan, sreda, 30. 6. 2021

Zjutraj so nekateri že kar pridni – vstanejo že pred šesto uro in se kaj pogovarjajo, nekateri berejo, nekateri pa trenirajo. Karateisti in ritmične gimnastičarke krepijo svoje telo vsak dan, ne zmoti jih prav nič. Tudi nekateri vzgojitelji se zjutraj razmigajo, še pred sestankom. Kakor kdo želi. A vsi skupaj se odpravimo na zajtrk, nato pa na plažo. Danes je bilo na plaži pestro… Morje je bilo razburkani in bili so visoki valovi,  zato smo se raje podružili bolj na suhem. Imeli smo posebna tekmovanja v peskovniku, kjer je bilo potrebno opravljati naloge, ki so od naših otrok zahtevale timsko delo in iznajdljivost. Po kosilu in počitku smo se zabavali na lokostrelstvu, ročnem nogometu, ustvarjali in packali smo tudi z glino. Danes imamo pa prav poseben center – Spa center Virc. Lahko smo odšli na jogo, v svet senzorike, kjer smo prepoznavali in tipali različne predmete ter na koncu so nas dekleta iz skupine Ribic tudi strokovno zmasirale. Celotna izkušnja je bila odlična, nekateri so uživali tako zelo, da so tudi zadremali. Popoldne smo se prepustili še morju, zvečer pa smo se zibali v TikTok ritmih. Imeli smo namreč tekmovanje v TikTok plesih, kjer so se skupine pomerile med sabo in zmagovalci, ki so poznali največ plesov so se pomerili z vzgojitelji. Ti so nas presenetili, saj so očitno vadili koreografijo in nam postavili še težji izziv. Med tekmovanji so imele nastop tudi ritmične gimnastičarke, ki so pripravile posebno točko za nas – vauu kaj vse znajo! Svoje znanje so nam predstavili tudi karateisti, ki so nas s svojo močjo in usklajenostjo navdušili. Odličen dan smo zaključili ob zvokih glasbe, kjer smo pleasli in peli na ves glas. Posledica naših aktivnosti je bil spanec v rekordnem času!

5. dan, torek, 29. 6. 2021

Danes smo se vstali malo težje, saj smo imeli včeraj zelo pester dan. A ko smo zagledali dobrote na zajtrku in slišali kaj vse nas čaka danes, smo na vso utrujenost pozabili in se veselili novih dogodivščin. Pestro je bilo že dopoldne na plaži, kjer smo se igrali na supih in zganjali vragolije. Na delavnicah smo danes ustvarjali škatlice iz tetrapakov, imeli smo pogovore s prijazno gospo, izdelovali smo celo naravna eterična olja, ki jih bomo jutri uporabili na masažah. V popoldanskih urah smo se hladili v senci, ohlajali pa kar v morju. Privoščili smo si tudi sladoled in kakšen krompirček. Zvečer smo se udejstvovali v različnih športih. Tekmovali smo v nogometu, odbojki, med dvema ognjema in v košarki. Igre so bile napete, imeli pa smo tudi podporo naših prijateljev, ki so bučno navijali. Zmagali so najboljši in premagati morajo še vzgojitelji.

4. dan, ponedeljek , 28. 6. 2021

Sončno jutro in vabljiv vonj iz kuhinje sta nas izvlekla iz postelj (no, pa tudi vzgojitelji)… Odličen zajtrk, nato pa zlaganje posteljnine in pripravljanje na plažo. Tokrat v drugo smer – na Iceberg. Obiskali smo napihljiva igrala, kjer smo plezali, skakali, se lovili, potiskali vzgojitelje v vodo in se imeli noro zabavno. Izmučeni smo se vrnili v VIRC na kosilo in nato na delavnice. Danes smo izdelovali posodice iz gline, gumice za lase, preizkusili smo se v športnih aktivnostih ter se basali s kokicami. Po delavnicah smo odšli na plažo, preostale skupine pa še na Iceberg. Zvečer smo se ta mlajši izkazali v lovu na zaklad, starejši pa na orientacijskem teku. Bilo je zelo zabavno in poučno. Opravljali smo veliko nalog in izzivov, katerim pa smo bili kos in iz peskovnika izkopali zaslužen zaklad. Pred spanjem smo še malo zaplesali in nato odplesali v postelje.

3. dan, nedelja, 27. 6. 2021

Prebujanje in umivanje nas je napolnilo z novo energijo, z zajtrkom smo bili pa pripravljeni na nove podvige. Sobe smo pospravili, nekateri bolje, nekateri malo manj, zato smo dobili tudi ocene naših sob. Na plaži je bilo odlično, imeli smo nove senčnike, ki so nam dali veliko sence. Kljub temu smo se vztrajno mazali s kremami za sončenje – saj je po toči zvoniti prepozno. Kosilo smo zmazali kot veliki, saj smo bili že dopoldne zelo aktivni. Ponovno smo ustvarjali in se učili novih znanj na lokostrelstvu, taroku, igranju šaha, malem nogometu, izdelovanju bravnih umetnin in še in še. Popoldne nas je morje spet pričakalo s prijetno temperaturo. Mokri, slani in razigrani smo uživali na plaži in se nato se odpravili nazaj v VIRC, kjer smo se okrepčali z večerjo. Po večerji smo odšli na večerno kopanje na plaži, kjer smo doživeli morje v čisto drugačni luči. Bilo je nekaj novega in zabavnega. Imeli smo razne pogovorne debate in igre na plaži. En, dva, tri in že je bil dan okrog in je bilo potrebno nabrati nove moči za naslednji dan.

2. dan, sobota, 26. 6. 2021

Zjutraj smo se prebudili v sončno jutro, se umili in odšli na zajtrk. Pričakala nas je pestra izbira dobrot, od jogurtov do sadja in kruha z namazi. Pridno smo pospravili svoje sobe ter se odpravili na plažo preverit, ali je morje še vedno slano. To smo potrdili kaj hitro, saj je bilo navdušenje nad morjem veliko. Skakali smo v vodo, plavali in se igrali in že je bil čas za kosilo. Popoldne so bile na vrsti delavnice izdelovanja izdelkov iz gline, streljanje z zračno puško, igranje ročnega nogometa, streljanje z lokom, barvanje sprstki in še veliko drugih. Po obilici kreativnosti smo skočili v morje in se nato proti večeru odpravili na večerjo. Za večerno prireditev je bil na sporedu kviz Moja Slovenija, kjer smo sodelovali čisto vsi in se med seboj povezali, ob tem pa se naučili veliko novega o naši lepi deželi. Utrujeni in polni novih znanj smo se prepustili nočnemu spancu.

1. dan, petek, 25. 6. 2021

Po kosilu doma, smo se začeli zbirati pred Ledno dvorano v Mariboru in se tam spoznali z našimi vzgojitelji. Vkrcali smo se na avtobuse, pomahali staršem in se odpravili na pot. Na avtobusih smo se spoznavali in igrali. Čas nam je minil hitro in še preden smo se zavedeli, smo bili že v VIRCU. Tam smo na hitro razpakirali in odbrzeli na večerjo, ki je bila odlična.

Po večerji smo se stuširali, pogovarjali, igrali igre in brali pravljice. Zaspali smo v pričakovanju kaj bo prinesel jutrišnji dan.

 

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 1. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V ponedeljek, 5. julija, pa se med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je v Poreču še vedno zavidljivih 30° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za začetek letošnjih počitnic 🙂


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI