DomovBlogINFORMACIJE PO ZAPOLNITVI IZMEN ZA LETOVANJE OTROK NA DMZ POHORJE IN VIRC POREČ 2024

INFORMACIJE PO ZAPOLNITVI IZMEN ZA LETOVANJE OTROK NA DMZ POHORJE IN VIRC POREČ 2024

Za letovanje otrok na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč trenutno ne sprejemamo več prijav, saj so zasedene vse izmene. Zasedene so tudi čakalne liste.

Starši, ki so uspešno prijavili otroke na letovanje oz. na čakalno listo, so po zaključku postopka prijave na e-mail naslov, ki so ga vpisali na prijavnico, prejeli potrditveni e-mail z izpisom prijavnice. Prijavnica pa je shranjena v naši aplikaciji. Če starši niso prejeli potrditvenega e-maila in prijavnice v našem programu ni, prijava ni bila uspešna. Možno je, da je e-mail v “nezaželeni pošti” in je potrebno preveriti vso prejeto e-pošto.

Ker prijava v posamezne izmene in čakalne liste ni več možna, smo zaradi velikega interesa in želje staršev, da čakajo, če se bo določena čakalna lista sprostila in bi bil otrok razporejen v čakalno vrsto v primeru odpovedi drugih otrok, odprli informativno prijavnico za rezerve v primeru odpovedi že potrjenih prijav. To pomeni, da otrok ni razporejen v nobeno od izmen ampak ima možnost, da se lahko uvrsti na katero od le-teh, če se bodo mesta sprostila (želeno izmeno vpišejo v prvi kvadrat prijavnice, pod “želje otroka”). Informativna prijava je možna na tej povezavi

Tudi starše, ki so že po e-mailu poslali namero oziroma željo po uvrstitvi na čakalno listo v primeru odpovedi že potrjenih prijav, prosimo, da izpolnijo informativno prijavo

Če se bodo mesta v izmenah sprostila in bodo otroci iz čakalne liste premeščeni v izmeno, bodo starši prejeli obvestilo po e-mailu. Prav tako bodo starši po e-mailu prejeli obvestilo, če se bodo prijavljeni z informativno prijavo uvrstili na čakalno listo. To pa bo možno le ob odjavah otrok, ki so že razporejeni v izmene in na čakalne liste in na to nimamo vpliva. Zato ne vemo in ne moremo zagotoviti, da se bo kakšno mesto v posamezni izmeni sprostilo, in kdaj bi se lahko to zgodilo.

Prijavnice za letovanje otrok v organizaciji ZPM Maribor se vnašajo v spletno aplikacijo, preko tega se zapolnjeni termini, ko je izmena polna, tudi samodejno zapirajo. Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni, število prostih mest pa je odvisno od razpoložljivih postelj v naših počitniških domovih. Večjega števila prijavnic od števila postelj ne moremo sprejeti in ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna.

Ko se zapolnijo vsa prosta mesta v posamezni izmeni, je možna še prijava na čakalno listo, dokler se tudi čakalna lista ne zapolni. Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso prijavljeni v katero od izmen, s prijavo na čakalno listo (še) nimajo zagotovljenega letovanja.

Po vsaki uspešno zaključeni prijavi je starš/prijavitelj prejel izpis prijave na e-mail naslov, ki ga je vpisal na prijavnico. Starše prosimo, da preverijo vse vnesene podatke in nam morebitne popravke posredujejo po e-mailu letovanjazpm@zpm-mb.si. Pozorni naj bodo tudi na izbrano izmeno – če je “redna” izmena ali “čakalna lista” in če so izbrali pravi termin.

Če bi v prihodnjih tednih oz. do odhodov izmen na letovanje prišlo do večjega števila odjav po posameznih terminih, bodo prijave za čakalne liste/izmene spet možne. Tega sedaj oz. vnaprej ne moremo vedeti in bomo o morebitnih sprostitvah mest na čakalnih listah obveščali na naši spletni strani in socialnih omrežjih.PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI