Domovletovanja virc

OTROCI IN SPREMLJEVALCI 5. IZMENE SO SREČNO PRISPELI V VIRC POREČ

Ob prihodu 5. izmene v VIRC je bilo v Poreču 18 stopinj C in dež, pri otrocih in spremljevalcih pa dobro počitniško vzdušje 🙂

Ob tem se vsem (otrokom, staršem in prostovoljcem) zahvaljujemo za strpnost, razumevanje, prilagoditev razmeram in zaupanje.
Vsem želimo čudovite počitniške dni 🏖🌞✨

Utrinki vseh letošnjih izmen so objavljeni na:
– Facebook profilu – https://www.facebook.com/vircporecuradna
– Instagram profilu – https://www.instagram.com/vircporec/


Pred odhodom na letovanje v VIRC Poreč 2023 – sestanek za 6. izmeno v petek, 11. 8.

Obvestila in obračune za letovanja pošiljamo po e-mailu po izmenah, kot si datumsko sledijo, in upamo, da bomo uspeli čim prej obdelati prijavnice za vse izmene. Za lažjo organizacijo in pripravo stvari za letovanje pa so tukaj informacije, ki so pomembne pred odhodom. Nekaj dni pred odhodom vsake izmene pa bodo starši po pošti prejeli še obvestilo s podrobnejšimi informacijami in skupino, v katero bo razporejen otrok.

Odhodi in prihodi za letovanja ZPM Maribor so na AVTOBUSNI POSTAJI v Mariboru (MLINSKA ULICA 1), peroni od št. 3 do 9 – zbor za ODHOD v Poreč je za vse izmene ob 14.30 uri, PRIHOD domov pa med 12.00 in 12.30. uro na mesto odhoda.
Prosimo, da avtomobile ob odhodu in prihodu izmene parkirate na urejenih parkiriščih v okolic postaje. Parkiranje na površinah okrog avtobusne postaje (dovoz do peronov, postajališča, pločniki…) je prepovedano in nimamo vpliva na redarsko službo in policijo, ki izvajata preglede in izdajata kazni za nepravilno parkiranje.

PRED ODHODOM na letovanje bo za vsako izmeno obvezen SESTANEK ZA STARŠE IN OTROKE, kjer boste dobili informacije glede letovanja in spoznali prostovoljce, ki bodo spremljali otroke na letovanju.
Sestanki za vse izmene VIRC Poreč bodo ob 18.00 uri na notranjem dvorišču ZPM Maribor – vhod je iz sprednje strani ZPM MB (glavni vhod na Razlagovi ulici 16) in sicer v naslednjih terminih:
– sestanek za 1. izmeno VIRC Poreč: četrtek, 22. 6. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 25. 6. 2023),
– sestanek za 2. izmeno VIRC Poreč: ponedeljek, 3. 7. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 5. 7. 2023),
– sestanek za 3. izmeno VIRC Poreč: četrtek, 13. 7. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 15. 7. 2023),
– sestanek za 4. izmeno VIRC Poreč: petek, 21. 7. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 25. 7. 2023),
– sestanek za 5. izmeno VIRC Poreč: sreda, 2. 8. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 4. 8. 2023),
– sestanek za 6. izmeno VIRC Poreč: petek, 11. 8. 2023, ob 18.00 uri (odhod izmene 14. 8. 2023).

Otroci morajo imeti na letovanju: OSEBNI DOKUMENT (osebno izkaznico ali potni list), SLOVENSKO IN EVROPSKO ZDRAVSTVENO KARTICO, TUJCI potrebujejo POTNI LIST IN DOVOLJENJE ZA BIVANJE v Sloveniji.
Za ostale potrebne stvari poglejte PRIPOROČILNI SEZNAM.

Kljub temu, da so to počitnice, na letovanju veljajo PRAVILA, otroci in mladostniki MORAJO UPOŠTEVATI HIŠNI RED, VSA PRAVILA, NAVODILA IN NAPOTKE, ki jih dobijo od spremljevalcev izmene. Prosimo, da skupaj z otrokom pred odhodom preberete spodnje dokumente, otroci in mladostniki pa morajo na letovanju upoštevati, kar je zapisano za njih:
Hišni red počitniškega centra VIRC Poreč,
Pravila za otroke in mladostnike o redu na letovanjih ZPM Maribor,
Splošni pogoji poslovanja ZPM Maribor za letovanja.

Vsi udeleženci letovanja morajo sami paziti na svoje stvari in za njih odgovarjajo sami. Zato naj ne nosijo s sabo dragih in dragocenih stvari, saj sami odgovarjajo za njih tudi v primeru poškodbe, izgube, odtujitve… Prav tako pazijo na stvari drugih in na vse stvari v VIRC-u.

Mobilne telefone in druge naprave za komuniciranje in dostop do interneta bodo vzgojitelji pospravili v sefe, otroci in mladostniki, tudi srednješolci, pa jih bodo lahko imeli pri sebi vsak dan pol ure ob vnaprej določenem času (o času boste obveščeni pred odhodom vsake izmene). Kličite jih le v tistem času, ker bodo samo takrat dosegljivi, takrat bodo lahko tudi dostopali do interneta.
Če ne bodo imeli svojih telefonov, vas bodo v času izmene 1x poklicali iz VIRC-a.

Otrokom lahko pišete sporočila po e-mailu na naslov virc.otroci@zpm-mb.si, vaša sporočila jim bodo vsak dan razdelili vzgojitelji. Utrinki izmene pa bomo objavljeni na Facebook in Instagram profilih VIRC Poreč.

Obiski otrok in spremljevalcev v letovišču ali izven njega niso predvideni in zaželeni. Na območje VIRC-a starši in druge osebe ne smejo vstopati, če svojega prihoda niso ustrezno najavili pedagoškemu vodstvu izmene. 

Na ZPM Maribor se skrbno in odgovorno pripravljamo na letovanja, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Vas pa prosimo, da upoštevate napisano in dokumente v prilogah, in se pogovorite z otrokom oz. mladostnikom. Na sestanku oz. pred odhodom pa predajte vzgojiteljem čim več koristnih informacij, po potrebi se pogovorite še s pedagoškim vodstvom, zdravstveno ekipo ali zaposlenimi na ZPM Maribor.

V kolikor se otrok iz kakršnihkoli razlogov letovanja ne bi udeležil, je potrebno čim prej poslati pisno odjavo po e-mailu letovanja@zpm-mb.si.


Obvestilo o zasedenosti izmen in čakalnih listah za letovanja 2023

Vse izmene na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč so zasedene (nekatere od 15. maja, vse pa od 16. maja dopoldne), smo pa tistim, ki želijo čakati na možnost letovanja na Pohorju ali v Poreču v primeru odpovedi že prijavljenih otrok, omogočili informativno prijavo na čakalno listo.

Informativna prijava na čakalno listo je možna za vsako izmeno posebej. Postopek prijave je enak kot je bil za prijavo v izmene, ko so bile še proste in je potrebno vpisati vse podatke in priloge kot je zahtevano. Prijava poteka preko spletne aplikacije na tej povezavi.

Prijave, ki bodo vnesene na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak samo na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso bili prijavljeni v kateri od izmen predenj je bila zasedena, z oddajo prijave na čakalno listo v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Pa še pojasnilo za starše oz. prijavitelje, ki so že prijavili otroke v eno od prostih izmen in imajo letovanje zagotovljeno, želijo pa izmeno, ki je bila ob njihovi prijavi že zasedena – v kolikor so to želeno izmeno navedli na prijavi, se bo to upoštevalo, predlagamo pa, da kljub temu ponovno oddajo prijavo na čakalno listo v tisto izmeno.

Hkrati vljudno prosimo vse, ki ste otroka prijavili v katero od prostih izmen in že sedaj veste, da takrat ne bo letoval, da nam to pisno sporočite na e-mail naslov letovanja@zpm-mb.si. S tem boste mesto v tej izmeni sprostili in ponudili drugemu otroku.
PRIJAVA OTROK NA LETOVANJE NA DMZ POHORJE IN VIRC POREČ 2023 – zasedene so vse izmene

Prijava na letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču 2023 poteka samo preko spletne aplikacije, ki je za uporabo enostavna in prilagojena tudi tistim, ki niso najbolj vešči dela z računalnikom. Podatki, ki jih je potrebno vpisati, so vsi enaki kot so bili na prijavnici prejšnja leta.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni in vas ob tem obveščamo, da so zasedene vse izmene na DMZ Pohorje in VIRC Poreč. Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna, odprte pa so informativne prijave za čakalno listo za vse izmene – več informacij na tej povezavi.

Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak samo na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso bili prijavljeni v kateri od izmen predenj je bila zasedena, z oddajo prijave na čakalno listo v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Ni pa več možno subvencioniranje letovanj za otroke s stalnim bivališčem v MO PTUJ. Prav tako zaradi velikega števila prejetih vlog za subvencioniranje ne morejo zagotoviti, da bodo na voljo sredstva za subvencijo za vse že oddane vloge. Hvala za razumevanje!

Prijava in informativna prijava za čakalne liste poteka preko povezave: https://letovanje.zpm-mb.si

Da ob izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred vnosom prijave pripravijo: otrokov osebni dokument, otrokovo zdravstveno kartico, svojo davčno številko in skenirano veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in subvencije prehrane, odločbi o dohodnini obeh staršev za leto 2022 in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka: naslov stalnega bivališča, EMŠO otroka, otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici, številka otrokovega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje in podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta);
* za starša/plačnika: kontaktni podatki in e-mail naslov za obveščanje, davčna številka.

Za subvencionirano letovanje je, glede na stalno bivališče otroka oz. družine:
za določene občine je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če starši otroškega dodatka ne prejemajo oz. otroci niso upravičeni do subvencije prehrane, lahko priložijo skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2022 od obeh staršev (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
za določene občine pa je potrebno prijavnico, ki se bo po zaključeni prijavi izpisala iz aplikacije, skupaj z odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in če je potrebno izpisano prijavnico še kam posredovati, napotki za posamezno občino so objavljeni tudi na tej povezavi.

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč) in termin letovanja – izmeno, v naslednjem koraku pa izbere:
subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča,
subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča, poleg tega  je otrokov osebni zdravnik že oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik je oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilaga se nobenih dokazil za subvencioniranje),
samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Če starš izbere subvencionirano letovanje ali subvencionirano in zdravstveno letovanje, v naslednjem koraku izbere občino svojega stalnega bivališča, kjer se izpiše, kaj mora narediti (ali priložiti dokazila ali oddati dokumentacijo na občino/matično OŠ v občini stalnega bivališča).

V naslednjih korakih vpišejo zahtevane podatke o otroku, starših in plačniku. Pomembno je, da vpišejo pravi e-mail naslov, ker bodo na tega prejeli izpisano prijavnico v pdf formatu.

Pred oddajo starši vpišejo še morebitne opombe – če bi nam radi kaj dodatno sporočili (npr. informacije glede zdrav. predlogov, priloženih dokazil, če bo mogoče imel otrok nov dokument idr.). Potem pa obvezno preberejo Izjavo in zaključijo prijavo.

Po oddani prijavi se izpiše, da je prijavnica uspešno oddana, starši pa bodo na vpisani e-mail naslov prejeli izpisano prijavnico.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih naj starši uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož. Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje, ki ga bodo starši/skrbniki opravili preko spletne aplikacije. Zdravnik samo izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije – https://letovanje.zpm-mb.si.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 2023


Letovanja 2023 na DMZ Pohorje in VIRC Poreč – prijave za otroke 15. maja ob 11. uri

Prijava na letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču letos poteka samo preko spletne aplikacije na tej povezavi.
Spletna aplikacija je za uporabo enostavna in prilagojena tudi tistim, ki niso najbolj vešči dela z računalnikom. Podatki, ki jih bo potrebno vpisati, so enaki kot so bili na prijavnici prejšnja leta.
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni in vas ob tem obveščamo, da so zasedene vse izmene na DMZ Pohorje in VIRC Poreč. Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna, odprte pa so informativne prijave za čakalno listo za vse izmene – več informacij na tej povezavi.

Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak samo na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso bili prijavljeni v kateri od izmen predenj je bila zasedena, z oddajo prijave na čakalno listo v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč), v naslednjem koraku pa izbere:
subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča,
subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča, poleg tega  je otrokov osebni zdravnik že oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik je oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilagate nobenih dokazil za subvencioniranje),
samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Da pri izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred prijavo pripravijo:
– otrokov osebni dokument,
– otrokovo zdravstveno kartico,
– svojo davčno številko in
– skenirano veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in subvencije prehrane, odločbi o dohodnini obeh staršev za leto 2022 in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili – poglejte dokument Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023, kjer je navedeno za vsako občino posebej, kakšen je postopek za subvencionirano letovanje.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka:
– naslov stalnega bivališča,
EMŠO otroka,
otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici pri zdravstvenem letovanju,
številka otrokovega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje,
podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta)
* za starša/plačnika:
kontaktni podatki in e-mail naslov za obveščanje,
davčna številka.

Za subvencionirano letovanje je, glede na stalno bivališče otroka oz. družine:
za določene občine je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če starši otroškega dodatka ne prejemajo oz. otroci niso upravičeni do subvencije prehrane, lahko priložijo skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2022 od obeh staršev (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
za določene občine pa je potrebno prijavnico, ki se bo po zaključeni prijavi izpisala iz aplikacije, skupaj z odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in če je potrebno izpisano prijavnico še kam posredovati.

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih že potekajo, zato naj starši to uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož.
Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje, ki starši/skrbniki opravijo preko spletne aplikacije. Zdravnik samo izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije na povezavi  https://letovanje.zpm-mb.si.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 2023

DATUMI IZMEN 2023

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  18. 7. – 28. 7. 2023 – izmena je že zasedena
• 2. izmena DMZ Pohorje:  8. 8. – 18. 8. 2023 – izmena je že zasedena

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  25. 6. – 5. 7. 2023 – izmena je že zasedena
• 2. izmena VIRC Poreč:  5. 7. – 15. 7. 2023 – izmena je že zasedena 
• 3. izmena VIRC Poreč:  15. 7. – 25. 7. 2023 – izmena je že zasedena 
• 4. izmena VIRC Poreč:  25. 7. – 4. 8. 2023 (tudi srednješolska) – izmena je že zasedena 
• 5. izmena VIRC Poreč:  4. 8. – 14. 8. 2023 – izmena je že zasedena 
• 6. izmena VIRC Poreč:  14. 8. – 24. 8. 2023 – izmena je že zasedena 

POČITNIŠKI PROGRAM V MARIBORU (23. 6. – 31. 8. 2023), vključno s prijavnicami za tedensko počitniško varstvo (26. 6. – 25. 8. 2023), bo na voljo 5. junija 2023. 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI