Domovletovanja virc

VZGOJITELJE na letovanjih potrebujemo še za 4. in 6. izmeno VIRC Poreč

Prostovoljke in prostovoljce na letovanjih ZPM Maribor potrebujemo še za 4. izmeno (26. 7. – 5. 8. 2022) in 6. izmeno (15. 8. – 25. 8. 2022) VIRC Poreč.

Prijavite se s spletno prijavnico, dodatne informacije pa po e-mailu referatzpm@zpm-mb.si ali po telefonu 040 433 766.

PRIJAVNICA ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2022

INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2022 

PRIJAVA NA INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE NA LETOVANJIH ZPM Maribor – POJASNILA IN NAPOTKI

Za leto 2022 je objavljen razpis:

na DMZ Pohorje za 15 spremljevalcev – vzgojiteljev v dveh izmenah:
• 1. izmena: 19. 7. – 29. 7. 2022, PV Nina Babič
• 2. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2022, PV Leon Ravlan

v VIRC Poreč za 150 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev (za ŠRV je priporočljivo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja) v šestih izmenah:
• 1. izmena: 26. 6. – 6. 7. 2022, PV Jelena Mandić
• 2. izmena: 6. 7. – 16. 7. 2022, PV Maja Krajnc Ružič
• 3. izmena: 16. 7. – 26. 7. 2022, PV Katja Pregl 
4. izmena: 26. 7. – 5. 8. 2022, PV Gregor Pal – potrebujemo dodatne vzgojitelje in je prijava še možna
5. izmena: 5. 8. – 15. 8. 2022, PV Denis Kancler
6. izmena: 15. 8. – 25. 8. 2022, PV Sandra Kos – potrebujemo dodatne vzgojitelje in je prijava še možna

Rok za prijavo je podaljšan (lahko se podaljša v primeru premajhnega števila prijav za posamezne izmene), prijavnico oddate samo preko SPLETNE PRIJAVE (NE pošiljajte prijavnic po e-mailu ali po pošti).

Za lažjo odločitev pa poglejte nekaj utrinkov v video prispevkih iz preteklih letovanj:

https://www.youtube.com/watch?v=fgj7F3ucTOQ

https://www.youtube.com/watch?v=XHzvaLjK4vE

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_SVJRGDV0&list=PLOFbPNBTkGApMuFag9FiQRt2sbsPRshNk

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je vsaj 200) ne bi mogli omogočiti počitnic okrog 1.600 otrokom, ki letujejo z nami.

Priprave na novo sezono letovanj na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) in v Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru v Poreču (VIRC Poreč) se pričnejo februarja, ko objavimo interni Razpis za prostovoljce na letovanjih. K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji ali športno rekreativni vzgojitelji želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki (od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti) na Pohorju ali v Poreču. Počitnice vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in animacijske programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

Posameznik se lahko prijavi za letovanje v več izmenah, letuje pa lahko v največ dveh. Če se kandidat prijavi za več izmen in je v več izmen tudi izbran, se sam odloči za letovanje v največ dveh terminih, vendar ne v dveh zaporednih.

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da imajo potrebne sposobnosti in izkušnje za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke. Poziv velja tako učiteljem, profesorjem, mladinskim delavcem…, kot študentom tehniških in humanističnih usmeritev ter ostalim, ki imajo izkušnje, smisel in veselje do dela z otroki in mladostniki.

OD PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji):
– 
polnoletnost in najmanj srednješolsko izobrazbo dokončana srednja šola že ob prijavi (V. stopnja);
– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki
;
– samostojno vodenje in skrb za skupino otrok ali mladostnikov
;
– organizacijske sposobnosti
;
– spoštovanje Etičnega kodeksa prostovoljskega dela, Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in vseh ostalih dodatnih dokumentov in napotkov v zvezi
z letovanji in prostovoljnim delom, ne glede na lastna prepričanja;
– uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce na letovanjih v organizaciji ZPM Maribor
– za nove kandidate bodo usposabljanja potekala maja in junija 2022;
– obvezna udeležba na 3 pripravljalnih sestankih pred odhodom na letovanje
(v obdobju od maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju;
– priprava in izvedba vsaj 3 aktivnosti na letovanju
(delavnice/večerni program/športne vsebine);
športno-rekreativni vzgojitelji naj imajo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja.

V vse izmene še posebej vabimo:
• športno-rekreativne vzgojitelje in vzgojiteljice z opravljeno licenco za učitelja plavanja,
• vzgojitelje za fantovske skupine,
• vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
• v 4. izmeno VIRC Poreč še posebej vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (tudi srednješolska izmena).

Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene izberejo vodstva izmen (vsak vodja za svojo izmeno) na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma povabljeni na osebni ali spletni razgovor z vodstvom izmene (ni obvezno, odvisno je od vodstva in predvidenih potreb po kadru v posamezni izmeni). Vodstva posameznih izmen bodo širše izbore vzgojiteljev za letovanja naredila na osnovi prijavnic in opravljenih razgovorov.
O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo po e-mailu, na naslov ki ga navedejo na prijavnici. ZPM Maribor si skupaj z vodstvi izmen pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso izbrani.

Za vse, ki bodo izbrani v širši krog potencialnih vzgojiteljev in še niso opravili obveznega usposabljanja za vzgojitelje ZPM Maribor, morajo le-to uspešno opraviti v maju in juniju 2022. Če bodo razmere dopuščale, bo za vabljene udeležence usposabljanje potekalo v prostorih ZPM Maribor, prizadevamo pa si, da bi ga izvedli tudi v enem od naših počitniških centrov. Če usposabljanja ne bo možno izvesti “v živo”, bo potekalo preko spleta.

ZPM Maribor se skrbno in odgovorno pripravlja na letovanja, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Pri organizaciji in izvedbi letovanj se bo sproti prilagajala epidemiološkim razmeram in upoštevala ukrepe in napotke zoper Covid-19, prav tako tudi vse druge potrebne ukrepe in napotke. Takšno ravnanje se pričakuje tudi od prostovoljcev na letovanjih, ne glede na lastna prepričanja.

Morebitne spremembe glede prijav in letovanj bodo objavljene na naši spletni strani in Facebook profilu.

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO


URADNE URE ZA PLAČILO; Prijavnic za letovanje otrok ne sprejemamo več – vse izmene so zasedene

DATUMI IZMEN 2022

Obveščamo vas, da je ZAUSTAVLJENO SPREJEMANJE PRIJAV za letovanje otrok za VSE IZMENE VIRC Poreč in DMZ Pohorje. Prijav ne zbiramo več, saj so izmene zapolnjene.

O razporeditvah otrok v izmene, izračunih za plačilo in ostalih zadevah bomo starše obveščali po e-mailu in po pošti.

Prosimo, da vse postopke, povezane s prijavljanjem, opravite po e-pošti letovanja@zpm-mb.si (dokumenti morajo biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti) ali po navadni pošti: ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.

URADNE URE za plačila s plačilno kartico ali gotovino so v PONEDELJEK in SREDO, oba dneva od 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00.

–  Splošni pogoji poslovanja ZPM Maribor – letovanja otrok in mladostnikov

–  Hišni red počitniškega centra VIRC Poreč_letovanja

–  Pravila za otroke in mladostnike o redu na letovanjih ZPM MB

Tisti, ki ste upravičeni do subvencioniranega letovanja s strani občin, pošljete poleg prijavnice še skenirano (po e-mailu) oz. kopirano (po pošti) veljavno odločbo o otroškem dodatku. Prijavnica in odločba o otroškem dodatku morata biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti. Seznam po občinah, kam pošljete prijavnico skupaj s priloženo odločbo glede na občino stalnega bivališča, je objavljen spodaj.

V KOLIKOR K PRIJAVI NISO PRILOŽENI ZAHTEVANI VELJAVNI DOKUMENTI, SE PRIJAVA SMATRA ZA NEPOPOLNO IN SE ZA SUBVENCIONIRANJE NE UPOŠTEVA. SKRB OZ. ODGOVORNOST ZA ODDAJO PRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE S PRILOŽENIMI VSEMI ZAHTEVANIMI VELJAVNIMI DOKAZILI JE NA STRANI STARŠA OZ. PRIJAVITELJA.

Vse starše/prijavitelje, iz vseh občin (ne glede na stalno bivališče), prosimo, da prijavnico pošljete skenirano po elektronski pošti ali po pošti na ZPM Maribor (tudi tisti, ki jo boste skupaj z dokazili oddali na osnovni šoli ali občini, kjer imate stalno bivališče, in je spodaj tako navedeno). Tako boste imeli vsi enake možnosti, da si pravočasno zagotovite mesto v želeni izmeni.

Če boste od otrokovega zdravnika prejeli potrjen predlog/mnenje za ZDRAVSTVENO LETOVANJE (moder ali zelen obrazec), vas pozivamo, da ga takoj pošljete po pošti na ZPM Maribor. V nasprotnem primeru ga pri prijavi na letovanje in obračunu ne moremo upoštevati.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov. Trenutno so sredstva porabljena že za MO Maribor. 

O vseh zadevah bomo starše obveščali po e-mailu in po pošti.

Prijavnice za letovanja 2022 z ZPM Maribor:

 DMZ Pohorje – prijavnica 2022 in DMZ Pohorje – pogoji 2022 obvezno preberite! – prijavnic ne sprejemamo več, ker sta izmeni že zasedeni

–  VIRC Poreč – prijavnica 2022 in VIRC Poreč – pogoji 2022 – obvezno preberite!   – prijavnic ne sprejemamo več, ker so izmene že zasedene

V kolikor se bodo mesta v kateri od izmen sprostila, bomo prijave spet sprejemali in o tem obveščali na naši spletni strani.

Ob tem vas obveščamo, da ni več možnosti za subvencionirano letovanje otrok iz Mestne občine Maribor, ker so sredstva že porabljena. Podobno bomo prijave za subvencionirano letovanje zaustavili tudi za nekatere druge občine. V kratkem pa se bo zaključila tudi možnost koriščenja zdravstvenega letovanja, ker je večina zdravstvenih predlogov že porabljena (za tiste, ki tega do sedaj še nimajo urejenega).

Regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene tukaj, cenik je objavljen tukaj.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni.
Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov.

Dokumenti, poslani po e-pošti, morajo biti ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti.

Starši/prijavitelji otrok prijave in veljavno odločbo o otroškem dodatku za subvencionirano letovanje oddajo:

Mestna občina Maribor: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Mestna občina Ptuj: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov cid@cid.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Duplek: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Hoče-Slivnica: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Kungota: na občini Kungota; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene na naslov letovanja@zpm-mb.si.

Občina Lovrenc na Pohorju: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Majšperk: na občini Majšperk; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Markovci: na občini Markovci; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Miklavž: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Oplotnica: na občini Oplotnica; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Pesnica: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Občina Rače – Fram: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku pošljejo po pošti na matični osnovni šoli Rače in Fram (s pripisom: Prijava za letovanje); skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Ruše: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov obcina@ruse.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Selnica ob Dravi: skenirano prijavnico in veljavno odločbo o otroškem dodatku pošljejo na naslov info@selnica.si; skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Slovenska Bistrica: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku oddajo na matični osnovni šoli (subvencioniranje je možno za otroke, ki imajo stalno bivališče in obiskujejo osnovno šolo v občini Slovenska Bistrica); skenirano/kopirano prijavnico tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Starše: na matični osnovni šoli pri svetovalni delavki; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Občina Šentilj: prijavnico in kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku oddajo na sedežu občine, pošljejo po e-pošti na naslov: obcina@sentilj.si ali po pošti oz. oddajo na matični osnovni šoli v Šentilju in Sladkem vrhu; skenirano/kopirano prijavnico pošljejo tudi na ZPM MB za zagotovitev izmene.

Tudi letos smo v nezavidljivem položaju, ki se spreminja iz dneva v dan, vendar kljub temu poskušamo najti najbolj prijazen način tako za starše kot za ZPM. Na vas se obračamo s prošnjo, da postopke prijav na letovanje sprejemate z razumevanjem in strpnostjo. Trudimo se najti najboljše rešitve, zato bodo tudi prijave potekale na podoben način kot lani. Prilagajali se bomo razmeram in sledili navodilom pristojnih organov ter vas o vseh spremembah obveščali preko naše spletne strani in Facebooka.

 

Letovanje na DMZ Pohorje in VIRC Poreč – vse izmene so zasedene, prijav za letovanje otrok ne zbiramo več

IZMENE 2022

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  19. 7. – 29. 7. 2022  – 1. izmena DMZ je zasedena in od 20. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 2. izmena DMZ Pohorje: 9. 8. – 19. 8. 2022  – 2. izmena DMZ je zasedena in od 14. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  26. 6. – 6. 7. 2022  – 1. izmena je zasedena in od 13. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 2. izmena VIRC Poreč:  6. 7. – 16. 7. 2022   2. izmena je zasedena in od 10. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 3. izmena VIRC Poreč:  16. 7. – 26. 7. 2022  –  3. izmena je zasedena in od 11. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 4. izmena VIRC Poreč:  26. 7. – 5. 8. 2022 (tudi srednješolska)  4. izmena je zasedena in od 18. 5. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 5. izmena VIRC Poreč:  5. 8. – 15. 8. 2022  –  5. izmena je zasedena in od 1. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več
• 6. izmena VIRC Poreč:  15. 8. – 25. 8. 2022  –  6. izmena je zasedena in od 1. 6. 2022 prijavnic ne sprejemamo več

Morebitne naknadno prispele prijave bodo po času prejema razporejene na “čakalno listo” kot rezerve, če se bi mesta v izmenah mogoče sprostila zaradi odjav že prijavljenih otrok. 

Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se je vsako leto potrebno prijaviti z našo prijavnico, ki bo objavljena na naši spletni strani, in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

Prijavnice, pogoji, navodila in ostale informacije za letovanje otrok so bile objavljene 6. maja 2022, po 15. uri.
Zdravstveno letovanje na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč 2022

Naša želja je, da čim več otrokom, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni, omogočimo, da se udeležijo zdravstvenega letovanja in tudi na takšen način okrepijo svoje zdravje. Zato smo se tudi v tem letu prijavili na javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in bili izbrani za izvajalca zdravstvenih letovanj.
Otroci s potrjenim zdravstvenim predlogom lahko letujejo v VIRC Poreč in na DMZ Pohorje, prijava za posamezno izmeno je možna do zapolnitve prostih mest.

Za zdravstveno letovanje morajo starši za otroka, ki je do tega upravičen, pridobiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga poda otrokov izbrani zdravnik na osnovi razpisnih pogojev ZZZS in zapisov v medicinski dokumentaciji. Potrdilo za zdravstveno letovanje starši uredijo pri otrokovem osebnem zdravniku, postopki potekajo po navodilih posameznih zdravstvenih domov in zdravnikov koncesionarjev.

Zdravstveno potrdilo/mnenje pa še NE POMENI PRIJAVE NA LETOVANJE in morajo STARŠI oz. SKRBNIKI OTROKA PRIJAVITI Z USTREZNO PRIJAVNICO ZA LETOVANJE PRI ZPM MARIBOR. 

V nekaterih občinah bodo lahko starši uveljavljali subvencionirano letovanje in s tem (glede na pogoje subvencioniranja in prihodke na družinskega člana) znižali stroške zdravstvenega letovanja:
starši s stalnim bivališčem v MO Maribor bodo prijavnico z ustreznimi dokazili natisnili in poslali po pošti oz. skenirano po e-pošti na ZPM Maribor,
starši iz ostalih občin bodo prijavnico z ustreznimi dokazili oddali skladno z navodili občine, kjer imajo stalno bivališče (da bodo otroku zagotovili želeno izmeno, pa bodo kopijo oz. skenirano prijavnico prav tako poslali po pošti oz. skenirano po e-pošti na ZPM Maribor).
Možnosti subvencioniranja, pogoji, prijavnice in druge informacije so objavljene tukaj.

PRIJAVNICE za letovanje otrok so objavljene na naši spletni strani in jih pošljete skenirane po e-pošti ali natisnjene po pošti na naš naslov.


Prijavnice za letovanje otrok bodo objavljene 6. maja po 15. uri

Prijavnice, pogoji, navodila in ostale informacije za letovanje otrok bodo objavljene v petek, 6. maja 2022, po 15. uri na naši spletni strani. Prijave (obvezno podpisane in skenirane prijavnice in s priloženo skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku, če boste uveljavljali subvencionirano letovanje) bomo sprejemali samo po e-mailu.

Do konca tedna pa bodo imele šolske in zasebne ambulante obrazce za napotitve na zdravstveno letovanje in boste lahko starši oz. skrbniki za otroka, ki je do tega upravičen, pridobiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga poda otrokov izbrani zdravnik na osnovi razpisnih pogojev ZZZS in zapisov v medicinski dokumentaciji. Potrdilo za zdravstveno letovanje starši uredite pri otrokovem osebnem zdravniku, postopki potekajo po navodilih posameznih zdravstvenih domov in zdravnikov koncesionarjev. Zdravstveno potrdilo/mnenje zdravnika pa še NE POMENI PRIJAVE NA LETOVANJE in boste morali STARŠI oz. SKRBNIKI OTROKA PRIJAVITI Z USTREZNO PRIJAVNICO ZA LETOVANJE PRI ZPM MARIBOR, ki bo objavljena v petek, 6. maja 2022, na naši spletni strani. 

IZMENE 2022

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
1. izmena DMZ Pohorje:  19. 7. – 29. 7. 2022
2. izmena DMZ Pohorje:  9. 8. – 19. 8. 2022

VIRC POREČ
1. izmena VIRC Poreč:  26. 6. – 6. 7. 2022
2. izmena VIRC Poreč:  6. 7. – 16. 7. 2022
3. izmena VIRC Poreč:  16. 7. – 26. 7. 2022
4. izmena VIRC Poreč:  26. 7. – 5. 8. 2022 (tudi srednješolska)
5. izmena VIRC Poreč:  5. 8. – 15. 8. 2022
6. izmena VIRC Poreč:  15. 8. – 25. 8. 2022

Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se je vsako leto potrebno prijaviti z našo prijavnico, ki bo objavljena na naši spletni strani, in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

 


4 IZMENE NA EN MAH – celotni prispevek prostovoljke NUŠE ŽIST za glasilo PRIJATELJ 2021_blog

Celotni prispevek za glasilo PRIJATELJ

Kaj mi je bilo na letovanjih najbolj všeč?

Marsikdo me vpraša čemu 4 izmene, čemu tak »ekstrem«? Težko odgovorim s kratkim odgovorom, zato bom začela na začetku.

Za vse tiste, ki me ne poznajo, sem Nuša, stara sem 22 let, sem absolventka babištva in zadnjih 15 let obvezen del mojega poletja oz. življenja predstavlja tudi letovanje. 10 let sem letovala kot otrok, zadnjih 5 let pa kot del pedagoškega in zdravstvenega osebja.

Prvič sem letovala, ko sem imela 7 let. Ker sem stare starše izgubila zelo hitro in sta oba starša delala, je velik problem predstavljalo počitniško varstvo in ker sem vedno rada hodila na okoli, sta me starša prijavila na letovanje v Punatu preko Rdečega križa, bila sem v skupini Pika Nogavička. Vse je šlo narobe, hrana je bila grozna, a kar je še huje kmalu po prihodu sem zbolela z gnojno angino in večino letovanja preživela v zdravstveni ambulanti. Spomnim se zdravnice, ki je z mano igrala Monopoly, spomnim se, kako me je medicinska sestra odnesla pod ledeno mrzel tuš, ker mi vročina ni in ni hotela pasti. Ko sem se končno lahko vrnila k svoji skupini, so bili že vsi »poparčkani«, stkali so nova prijateljstva in težko so naredili prostor še zame, ker me skorajda niso poznali, želela sem samo čimprej priti domov.

A slaba izkušnja me ni ustavila, naslednjo poletje sva se s prijateljico Janjo prijavili na letovanje v Poreču z ZPM Maribor. Bilo je super! Tako sem 4-krat letovala v Poreču, v različnih izmenah, a kmalu je postalo dolgočasno. Vsako leto isti izlet, iste igre, isti program, želela sem poskusiti nekaj novega.

Mama je na spletni strani ZPM-a izvedela, da obstaja tudi letovanje na Pohorju in predlagala naj poskusim še to. Tako sem tudi naredila, namesto kopalk spakirala pohodniške čevlje in odšla na Pohorje. Če bi vedela, da bo tako noro dobro, bi že prej nehala hoditi na morje, Pohorje je bilo zgodba za sebe. Zaradi manjšega števila otrok, smo vsi točno vedeli kdo je kdo, vsi smo se poznali po imenih, družili smo se mešeno med skupinami in med spoli, skupaj smo bili mali in veliki, kar v Poreču nisem doživela nikoli. Vedno smo se držali skupaj kot skupina, poznal si le otroke iz iste skupine, zdi se mi, da so tudi veliko bolj spodbujali tekmovalnost med skupinami, na Pohorju pa smo bili vsi ena velika celota, ena velika družina. Tam celotna kolonija verjame in živi moto »Ponosno različni«, končno sem lahko bila to, kar sem, brez zbadanja, norčevanja, bila sem sprejeta.

V osnovni šoli nisem nikoli veljala za popularno. Norčevali so se iz mene, ker sem bila močnejše postave, ker sem rada nosila oblačila roza barve, ker nisem želela preklinjati, kaditi in na splošno nisem bila dovolj kul. Težko povem, kakšno oazo miru je zame predstavljalo letovanje na Pohorju, stran od »realnega« življenja, tam je bil tisti boljše in lepši svet, v katerega sem verjela kot otrok. Od tistega poletja naprej sem hodila samo še na Pohorje. Letos sem bila tam že desetič.

Na otroške dni na Pohorje me bodo vedno vezali nepozabni spomini. Na Pohorju sem se prvič poljubljala, stara sem bila 14 let, še zdaj točno vem kje sem stala in kaj je imel na sebi oblačen tisti fant, bila sem zaljubljena do lune in nazaj, spomnim se, kako mi je vzgojiteljica z roko pomahala pred obrazom, ker sem med kosilom začela sanjariti, vse naokoli so plavali srčki. Te ljubezni je bilo kmalu po prihodu iz letovanja konec, saj ga je doma čakalo drugo dekle. Spoznala sem ogromno ljudi, stkala toliko prijateljstev, moj soplesalec na maturantskem plesu je bil prijatelj David, ki sem ga spoznala prav na Pohorju, še zdaj se večkrat dobimo na pijači in se z nasmehom spominjamo teh dni.

Vmes je prišlo obdobje, ko je mama izgubila službo in vsi štirje družinski člani smo postali odvisni od atijeve plače. Mama mi je rekla, naj dobro razmislim kam želim iti poleti, kajti morja si kot družina zagotovo ne bomo mogli privoščiti. Jaz sem svoj odgovor poznala, želela sem iti na Pohorje, nobeno morje mi ni moglo dati tega, kar sem imela tam.

Vsi so me spraševali zakaj Pohorje, saj živiš doma sredi gozda, se ne nagledaš smrek že čez leto. Razložit zakaj oditi na Pohorje je najlažje tako, da odgovorim: »Pohorje ni to, kar počneš, Pohorje je to, kako se ob tem počutiš, kaj ob tem doživljaš.« Še zdaj vem, kako sem jokala, ko sem bila na letovanju zadnje leto kot otrok. Zame je letovanje način življenja, celo leto me je naprej gnala misel na letovanje, zakaj se splača potruditi, kako lepo bo…

Ker se nisem želela sprijazniti, da sem »prestara« za letovanje, sem z 18. leti prišla na Pohorje kot zdravstvena praktikantka, saj sem se šolala za srednjo medicinsko sestro in to mi je omogočilo, da sem lahko svojo otroško posteljo zamenjala za odraslo in ponovno odšla na letovanje.

Vsi so me vprašali: »No Nuša, kako je zdaj, ko si na drugi strani?«. Drugače. Začela sem se zavedati, koliko truda in dela je vloženega v to, da sem kot otrok lahko preživljala brezskrbne počitnice, koliko energije in duše prostovoljci vložijo v to, ko v ospredje postaviš druge, a na koncu odideš domov poplačan za vse to. Ne da se opisati z besedami, kako lepo je gledati te otroke, ki jih poznam že 10 let, gledam jih, kako preživljajo te iste nepozabne trenutke, kako iz leta v leto odraščajo in postajajo tako čudovite osebe. Nekje sem prebrala, da ko si z nekom prijatelj 7 let in več, to niso več prijatelji, so družina. Vsako leto smo se na letovanju poslovili z istimi besedami: »Drugo leto spet pridemo!«. Ta obljuba me že toliko let spremlja in cmok dobim v grlu, ko pomislim na to, da te obljube več ne bi mogla dati.

Moj študij se bliža koncu, obeta se mi zaposlitev v porodnišnici in zaradi narave mojega dela vem, kaj to pomeni. Pomeni delo ponoči, ob vikendih, praznikih in pomeni, da več nimam poletnih počitnic, ki bi jih lahko preživela z ZPM. Nekateri pravijo, da odrasteš, ko plačaš prvo položnico, ko se za žurko zrihtaš tako, da te ne zebe, zagotovo je velik korak v odraslost tudi služba in sprejemanje novih odgovornosti.

Svoje potencialno zadnje poletje sem želela preživeti na način, ki ga imam najraje – na letovanjih, na polno. Ker vem, kako zelo bom to pogrešala. Prioriteta na mojem seznamu je bilo seveda Pohorje in ker sem pa želela dati ponovno priložnost tudi letovanju v Poreču, sem vedela, da svoje kariere letovanj ne smem zaključiti, ne da bi se preizkusila kot vzgojiteljica v Poreču. Da vidim, če je tam še vedno vse tako kot je bilo, ko sem tja hodila še kot otrok.

Morala sem izpolniti tudi obljubo, ki sem jo dala Leonu, ki je pedagoški vodja 2. izmene na Pohorju. Že več let me je vabil, naj se pridružim njegovi izmeni, vendar mi to nikoli ni uspelo, zato sem mu obljubila, da to poletje zagotovo pridem pa če meteoriti padajo iz neba. Vso študijsko leto sem se motivirala tako, da morem vse izpite narediti, če želim prosto poletje. Naredila sem vse izpite, opravila vso prakso in poletje je bilo rezervirano za letovanje z ZPM. Prijavila sem se v 1. in 2. izmeno na Pohorju, v vlogi medicinske sestre ter v 1. in 4. izmeno v Poreču kot vzgojiteljica, ker so mi prosti termini omogočali samo ti 2 izmeni.

Še enkrat bi ponovila vse, brez izjeme. Upala sem, da se bom po tej izkušnji lažje odločila kje je najboljše, a postalo je toliko težje, ker bi spet izbrala vse te izmene, ker je vsaka posebna na svoj način in vključuje izjemne ljudi.

Čeprav vem, da je marsikdo dvomil, da bom lahko izpeljala vse izmene, sem zelo hvaležna vodstvu ZPM-a, ki je verjelo vame in mi omogočilo, da sem poletje preživela na meni najljubši način. Bilo je krasno, bilo je naporno, a vredno, poplačano.

Moja velika želja je, da to poletje ponovim, upam da mi bo uspelo in bo podpis delovnega razmerja počakal do jeseni. Kajti poletje 2021 bo pomembna prelomnica za meni zelo posebno skupino otrok na Pohorju. Še vedno se jih spomnim kako majhni so prišli na Pohorje, kako smo si šepetali skrivnosti, kako sem jih nosila na ramenih, jim brala pravljice, sedaj bodo pa kmalu postali polnoletni. Odrasli so v tako izjemne osebe in če se morem poslovi od letovanj, se želim posloviti skupaj z njimi. Želim biti tam in se jim zahvaliti za vse trenutke in njihova dejanja, ki so prispevala k temu, da so bila letovanja izpopolnjena, nepozabna. Vem, da bodo odšli v odrasli svet in v sebi nosili naš moto »Ponosno različni« in poskrbeli, da bo živel tudi v realnem svetu, ne samo na letovanju.

Nikoli ne bom pozabila situacije, ki se je zgodila na Pohorju v 2. izmeni. Na letovanje so bili prijavljeni štirje bratje, ki so na Pohorje prišli le z enim kovčkom. Stvari smo jim tekom izmene večkrat oprali, saj so imeli izjemno malo oblačil, mi smo pa večino dneva preživeli športno aktivno in smo se kar precej potili. Fantje so zelo slabo razumeli slovensko, zato sta nam pri komunikaciji pomagali sestrični, ki sta bili v Sloveniji že dlje časa. En dan smo se obmetavali z vodnimi baloni in po koncu igre smo otroke poslali pod topel tuš in rekla sem, naj tisti, ki nimajo fena pridejo do mene, da jim bom posušila lase. Do mene je prišla ena izmed sestričen od teh fantov in začela sem ji sušiti lase.

Kmalu so okoli naju stali vsi štirje bratje in z zanimanjem opazovali kaj počnem. Deklici sem lase razčesala z glavnikom, fen sem podala enemu od fantov in rekla, da si lahko med tem časom on posuši lase. Fant me je samo gledal in nato punca reče: »Učiteljica on se boji.« in jo vprašam česa in pravi, da se boji fena. Fantu sem lase posušila jaz, najmlajši se je nasmejal do ušes vsakič, ko je topel zrak iz fena prišel v stik z njegovo kožo. Nikoli ne bom pozabila, kako so uživali v sušenju las, koliko zabave in smeha je prineslo navadno sušenje las.

Danes sem to, kar sem tudi zaradi tega, kar sem dobila na letovanjih. Večno bom hvaležna, da sta mi starša to omogočila, vsak otrok bi mogel izkusiti letovanje, vsak otrok si zasluži svet, v katerem bi bil sprejet takšen kot je, brez obsojanja in zato je letovanje mnogo več kot le način preživljanja poletnih počitnic. To je 11 dni, ki te ženejo naprej celo leto, je 11 dni, ko si lahko to, kar bi kot otrok moral biti, brezskrben. Tukaj srečaš toliko različnih zgodb, otrok, ki se ne želijo vrniti domov, ker jih doma čake vse drugo kot rožnato otroštvo. Ob vsem tem sem vedno znova hvaležna za moje starše, za dom, v katerega se vedno rada vračam. Kot prostovoljka sem si vedno želela to, da bi otrokom lahko omogočila, da so lahko otroci, da lahko uživajo v počitnicah in za tistih 11 dni pozabijo na svet, ki žal ni tako lep kot v pravljicah.

Že zelo zgodaj sem vedela, da želim delati z ljudmi, vedno sem pravila, da bom učiteljica, vendar je to željo zamenjala želja po tem, da postanem babica. Z letovanji sem ponovno obudila željo po poučevanju in ugotovila tudi to, kako zelo uživam, kadar delam z mladimi in moja velika želja je, da bi v prihodnosti lahko učila v svoji stroki na kakšni srednji zdravstveni šoli, ko si v praksi naberem dovolj izkušenj.

Prvič sem se z vlogo zdravstvenega osebja na letovanju srečala poleti 2017, ko sem bila še dijakinja in sem se izobraževala za poklic srednje medicinske sestre. Na Pohorju sem letovala v vlogi zdravstvene praktikantke, ki je bila dodatna pomoč medicinski sestri. Stvari sem želela narediti čim bolj po standardih oz. tako, kot so nas učili v šoli, medicinska sestra pa je stvari želela narediti hitreje, bolj po domače. Zaradi moje mladosti in manjše kilometrine izkušenj mojim besedam ni dala prevelike veljave, jaz pa sem bila v podrejeni vlogi in nisem mogla delati tako kot bi si sama želela.

Naslednja leta sem na letovanje odhajala v vlogi vzgojiteljice, vse do poletja 2020, ko je bilo zaradi situacije s korona virusom odpovedano sodelovanje z ZD, kar je pomenilo, da smo ostali brez zdravstvenega osebja za letovanja. Ker so vedeli, da se šolam v zdravstvu in imam zaključeno srednjo zdravstveno šolo, so me na ZPM prosili, če bi lahko jaz prevzela vlogo medicinske sestre na letovanju na Pohorju. Vlogo sem sprejela, a priznam, da sem na letovanje odhajala s cmokom v grlu, saj virusa še nismo dobro poznali, strah me je bilo, da ne bom opazila znakov morebitne okužbe.

Predvsem pa sem se zavedala večje odgovornosti, saj sem bila v primeru zdravstvenih težav prvi posrednik jaz – za razliko od letovanj v Poreču, kjer je prisoten tudi zdravnik, je na Pohorju prisotna samo medicinska sestra. Vesela sem, da je letovanje minilo brez večjih zdravstvenih težav, vse otroke smo v dolino pripeljali cele in zdrave, dobila sem tudi potrditev, da sem dovolj sposobna in moram bolj verjeti vase in svoje znanje.

Tudi letos sem na letovanje na Pohorju odšla v vlogi medicinske sestre. Vedela sem, da smo na letovanje pripeljali zdrave, pregledane, testirane otroke, zato me morebiten izbruh okužbe s korona virusom ni skrbel. Vesela sem, da sem vedno imela na voljo ustrezno opremo in dovolj materiala, da sem svoje delo lahko opravljala kakovostno, za morebitne nasveti mi je bila po telefonu vedno na voljo vodja šolskega dispanzerja v ZD Maribor.

Kadar letujem v vlogi medicinske sestre, poskušam pomagati tudi pri ostalih dnevnih opravilih ter razbremeniti vzgojitelje. Zelo zabavno mi je, kako me otroci poimenujejo. Nikoli nisem vztrajala pri vikanju, saj verjamem, da si spoštovanje lahko pridobiš na drugačen način. Skupaj z otroki sem pod nadstreškom pletla zapestnice in vsem ni šlo tako dobro od rok. Zasliši se prvi klic: »Medicinska sestra!«, sledi naslednji: »Zdravnica!«. Potem znova zaslišim: »Vzgojiteljica!«, sledi: »Učiteljica, pomagaj mi!«. Na koncu pride do mene Lara in pravi: »Nuša, kako dolgo še morem plesti, da bo prav moji mami?«. Na vse sem se odzvala: »Počakaj, pridem pogledat.«.

Zelo rada se spomnim, ko je do mene prišel fant in rekel, da bo šel zaradi mene študirati medicino, da bo lahko drugim pomagal tako kot jaz. Povedala sem mu, da nisem študirala medicine, da sem po izobrazbi babica in da je moja glavna naloga pomagati nosečnicam, porodnicam in novorojenčkom. Vsi, ki so poslušali ta pogovor so rekli: »Ampak ti si naša pohorska zdravnica!«. Tako sem poleg ostalih vlog v življenju dobila tudi to in priznam, da v njej zelo uživam, rada sem samostojna, stvari izpeljem kakovostno tako kot si želim in poskrbim, da se otroci iz letovanja vrnejo domov celi in zdravi, s prelepimi spomini. Vedno se bodo našli ljudje, ki ne bodo verjeli v mene, bodisi zaradi moje mladosti, manjše kilometrine izkušenj. Ne poskušam jih prepričati z besedami, raje jim z dejanji pokažem česa sem sposobna, koliko mi ta letovanja pomenijo in koliko mi pomeni nasmeh na obrazih teh otrok.

Težko se odločim, katera vloga mi je bolj pisana na kožo. Na Pohorju sem veliko raje medicinska sestra, saj hkrati pripadam vsem in so vsi otroci »moji«. V Poreču pa sem veliko raje vzgojiteljica, saj si bolj dinamično vključen v dogajanje in si predstavnik skupine in ni ga večjega ponosa, ko nekdo reče, da je ravno tvoja skupina pohvaljena, nagrajena…


Sporočila 6. izmene VIRC Poreč

Fotografije so objavljene na povezavi 6. VIRC Poreč 2021

Pretekli dnevi so nam prehitro minili, a kup radostnih spominov v nas pustili. So stara in nova prijateljstva stkana, s srčnostjo naše šeste obdana.

Ležanje na plaži, z galebi na straži, s sladoledom topljivim in tistim napihljivim. Z lahkotnim vetrom v laseh in iskricami zadovoljstva v očeh. Supi in Iceberg za moč res so fini, v uporabi seveda so tudi pedolini. Včasih plavamo tako kot delfini, znamo pa tudi plesati s pingvini. Po vodni drči in toboganih drvimo, na zipline-u visimo in se v slackline-u urimo. V vodi, na igrišču, na mivki ali travi, športniki pravi smo po naravi. Tudi skoke s pomola smo usvojili, jih z zabavnim tekmovanjem popestrili.

Izvajamo razne gibalnice in plesalnice, mnogovrstne ustvarjalnice pa so tako že naše stalnice. Potekajo urice bralne in pripovedovalne, naše večerne prireditve pa so srčno povezovalne in hkrati tudi malce tekmovalne. Vircolimpijado smo imeli in s skupnimi močmi nagrade poželi. Ob sončnem zahodu na plaži smo peli in plesali, si ob MasterChefu kulinarično znanje predali.

Odmevajo vriski veselja in vsem skupna želja – da naš mavrični mehurček ne poči, zato naredili bomo vse, kar v naši je moči.

“Vse naše pravljice s papirja nam bežijo,

junaki njihovi med nami oživijo.

Vse naše pravljice zaklepamo v svet zase,

na vratih piše le: Ni vhoda za odrasle.

Pustite nam ta svet

nedolžen in drugačen.

Naj vsak, ki vanj je ujet,

bo pristen, nepopačen.”

4. in 5. dan

Sončni šestoizmenci smo tako prešerno se smejali, da s smehom smo še dež pregnali. Veter nam je ozračje prijetno osvežil, dežek nas bo pa raje doma zalil. Na plaži smo veliko časa se v pesku zadržali in ogromne virčevske gradove zasnovali. Zabava brez Iceberga in pedolinov ne bi bila prava, seveda ne pozabimo na tobogan, za mlajše to akcija je prava.

A veste kateri Johnnyev sladoled najpogosteje pade v kornet? Modro nebo in nutella sta našo šesto obnorela. Tudi v VIRC trgovini je zmeraj polno, brez obarvanih lizalk v naši šesti res ne bi bilo tako popolno.

Zvečer smo v slovenske barve se odeli in kar nekaj slovenskih pesmi zapeli. Sledilo je še tekmovanje, na temo Slovenije preizkušali smo svoje znanje, nato pa odplesali v sanje.

Naslednji dan smo ponovno vodno drčo si naredili, uff, kako hitro smo se po njej spustili. Tudi na drevo smo (s)plezali in se v tem odlično odrezali.

Po zabavni plaži je sledil večer grške mitologije, vanj smo skočili ob ritmih šestoizmenske melodije. Grški bogovi so nas obiskali, nam posebne zadolžitve in sladke darove predali. Ob glasbi smo se še zavrteli in se ob tem božansko fajn imeli. Utrujeni smo v pavilijone se podali, v pričakovanju novih sončnih dogodivščin zaspali.

2. in 3. dan

♥ Pravijo, da naj stvari so tri…ko se jih podvoji, naša sončna šesta se rodi.

Čarobno smo zajadrali v virčevski svet, ki je, kot vsi vemo, v čudovito morsko pravljico odet.

Do zdaj smo se že dodobra spoznali in se v morske valove pogumno podali.

Zanimive delavnice smo imeli, da visoke temperature lažje bi preživeli.

Z obredom božanstev medse nove nadobudne vzgojitelje smo sprejeli, nedvomno se bomo z njimi lepo imeli.

Tudi v pravljični svet smo se potopili ter čisto svoje pripovedke odkrili.

Domišljija res nam tuja ni, zato se veselimo prihodnjih dni.

Veselje, sreča in otroški smeh, pričarali bodo iskrice v očeh.

Veselimo se vsega, kar nas čaka, saj vemo, da šesta nobeni izmeni ni enaka. ♥

 

1. dan, sobota, 14. 8. 2021

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 6. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V torek, 24. avgusta, pa se med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je v Poreču 31° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za začetek letovanja 🙂


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI