Domovletovanja virc

Razpis za prostovoljce na letovanjih 2021

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je okoli 200) ne bi mogli omogočiti počitnic skoraj 1.600 otrokom, ki vsako leto letujejo z nami.

Priprave na novo sezono letovanj na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) in v Vzgojno izobraževalnem in rekreativnem centru v Poreču (VIRC Poreč) vsako leto stečejo februarja, ko objavimo interni RAZPIS za prostovoljce na letovanjih. K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji ali športno rekreativni vzgojitelji želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki (od 6. do dopolnjenega 18. leta starosti) na Pohorju ali v Poreču. Počitnice vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in animacijske programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

Za leto 2021 objavljamo razpis:

na DMZ Pohorje za 15 spremljevalcev – vzgojiteljev v dveh izmenah
1. izmena: 13. 7. – 23. 7. 2021, PV Nina Babič
2. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2021, PV Leon Ravlan

v VIRC Poreč za 130 spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih vzgojiteljev (za ŠRV je pogoj potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja) v šestih izmenah
1. izmena: 25. 6. – 5. 7. 2021, PV Jelena Mandić
2. izmena: 5. 7. – 15. 7. 2021, PV Maja Krajnc Ružič
3. izmena: 15. 7. – 25. 7. 2021, PV Katja Pregl
4. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2021, PV Gregor Pal
5. izmena: 4. 8. – 14. 8. 2021, PV Denis Kancler
6. izmena: 14. 8. – 24. 8. 2021, PV Sandra Kos

V vse izmene še posebej vabimo:
• športno-rekreativne vzgojitelje in vzgojiteljice z opravljeno licenco za učitelja plavanja,
• vzgojitelje za fantovske skupine,
• vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
• v 4. izmeno VIRC Poreč tudi vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (tudi srednješolska izmena).

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da imajo potrebne izkušnje in sposobnosti za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke. Poziv velja tako učiteljem in profesorjem z nekajletno prakso, kot študentom tehniških in humanističnih usmeritev ter ostalim, ki imajo izkušnje, smisel in veselje do dela z otroki in mladostniki.

PRIJAVNICA ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2021

INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE – VZGOJITELJE NA LETOVANJIH ZPM Maribor 2021 

PRIJAVA NA INTERNI RAZPIS ZA SPREMLJEVALCE NA LETOVANJIH ZPM Maribor – POJASNILA IN NAPOTKI

Rok za prijavo je 15. april 2021 (lahko se podaljša v primeru premajhnega števila prijav za posamezne izmene), prijavnico oddate samo preko spletne prijave (natisnjene NE pošiljate na ZPM Maribor).
Posameznik se lahko prijavi za letovanje v več izmenah, letuje pa lahko v največ dveh terminih. Če se kandidat prijavi za več izmen in je v več izmen tudi izbran, se odloči za letovanje v največ dveh izmenah, vendar praviloma ne v dveh zaporednih.

OD PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji):
– polnoletnost in najmanj srednješolsko izobrazbo 
– dokončana srednja šola (V. stopnja) ob prijavi;
– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki
;
– samostojno vodenje in skrb za skupino otrok ali mladostnikov
;
– organizacijske sposobnosti
;
– spoštovanje Etičnega kodeksa prostovoljskega dela, Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in vseh ostalih dodatnih dokumentov in napotkov v zvezi
z letovanji in prostovoljnim delom, ne glede na lastna prepričanja;
– uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce na letovanjih v organizaciji ZPM Maribor
– za nove kandidate bodo usposabljanja potekala meseca maja 2021;
– obvezna udeležba na pripravljalnih sestankih pred odhodom na letovanje
(v obdobju od maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju;
– priprava in izvedba vsaj treh aktivnosti na letovanju
(delavnice/večerni program/športne vsebine);
športno-rekreativni vzgojitelji naj imajo potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja.

Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene izberejo vodstva izmen (vsak vodja za svojo izmeno) na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma povabljeni na osebni ali spletni razgovor z vodstvom izmene (ni obvezno, odvisno je od vodstva in predvidenih potreb po kadru v posamezni izmeni). Vodstva posameznih izmen bodo širše izbore vzgojiteljev za letovanja naredila na osnovi prijavnic in opravljenih razgovorov.
O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo po elektronski pošti, na naslov ki je naveden na prijavnici. ZPM Maribor si skupaj z vodstvi izmen pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso bili izbrani.

Za vse, ki bodo izbrani v širši krog potencialnih vzgojiteljev in še niso opravili obveznega usposabljanja za vzgojitelje ZPM Maribor, morajo le-to uspešno opraviti v mesecu maju 2021. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale bo za vabljene udeležence usposabljanje potekalo v prostorih ZPM Maribor in naših počitniških centrih VIRC Poreč ali DMZ Pohorje. Če usposabljanja zaradi ukrepov zoper Covid-19 ne bo možno izvesti “v živo”, bo potekalo preko spleta.

ZPM Maribor se skrbno in odgovorno pripravlja na letovanja, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Pri organizaciji in izvedbi letovanj se bo sproti prilagajala epidemiološkim razmeram in upoštevala ukrepe in napotke zoper Covid-19, da bo zadostila predpisom in priporočilom NIJZ in HZJZ. Takšno ravnanje se pričakuje tudi od prostovoljcev na letovanjih, ne glede na lastna prepričanja.

Morebitne spremembe glede letovanj bodo objavljene na naši spletni strani in Facebook profilu.

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO


Letovanja ZPM Maribor – datumi izmen 2021

Na ZPM Maribor tudi v letu 2021 načrtujemo izvedbo letovanj na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč. Priprave na letovanja bodo pokale prilagojeno aktualnim razmeram in ukrepom.
Prijavnice, pogoji, navodila in druge informacije bodo predvidoma objavljene pred prvomajskimi počitnicami.

IZMENE 2021

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
1. izmena DMZ Pohorje:  13. 7. – 23. 7. 2021
2. izmena DMZ Pohorje:  9. 8. – 19. 8. 2021 (sprememba datuma)

VIRC POREČ
1. izmena VIRC Poreč:  25. 6. – 5. 7. 2021
2. izmena VIRC Poreč:  5. 7. – 15. 7. 2021
3. izmena VIRC Poreč:  15. 7. – 25. 7. 2021
4. izmena VIRC Poreč:  25. 7. – 4. 8. 2021 (tudi srednješolska)
5. izmena VIRC Poreč:  4. 8. – 14. 8. 2021
6. izmena VIRC Poreč:  14. 8. – 24. 8. 2021

Letovanja v Marburg tudi v letu 2021 ne bomo izvajali.

Za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču se bo potrebno prijaviti z našo prijavnico, ki bo v začetku maja objavljena na naši spletni strani in upoštevati navodila in pogoje, ki bodo priloženi prijavnici.
Načrtujemo, da bo tudi letos za DMZ Pohorje in za VIRC Poreč možno:
– zdravstveno letovanje na osnovi zdravstvenega predloga, ki ga poda otrokov osebni zdravnik (osnova je javni razpis ZZZS) in
– subvencionirano letovanje s strani občin, ki je odvisno od občine stalnega bivališča in prihodkov družine v letu 2020 (pogoje subvencioniranja določijo občine, kjer imajo otroci stalno bivališče).


Sporočila 6. izmene VIRC – zahvala donatorjem

Fotografije so objavljene na povezavi 6. izmena VIRC Poreč 2020

Glede na potrjene informacije v zvezi s karanteno ob vstopu v Slovenijo ob povratku iz Hrvaške, vas obveščamo, da se bodo udeleženci 6. izmene vrnili domov zadnji dan izmene, kot je bilo predvideno – torej v PONEDELJEK, 24. 8. 2020. Odhod iz Poreča bo ob 8. uri zjutraj in v kolikor bodo razmere na meji in cestah brez posebnosti, bo prihod v Maribor med 12.30 in 13. uro pri dvorani Tabor.

Po končanem letovanju se še posebej zahvaljujemo vsem donatorjem, ki so nam priskočili na pomoč in z darili razveselili vse otroke 6. izmene:

Altar d.o.o.,

Argeta,

CC Hellenic,

Center Noordung,

Decathlon,

E-študentski servis,

Europark,

Frizerski studio, Karmen Modec s.p.,

Fructal,

GTR-L d.o.o.

Hofer,

Humanitarček,

Kokice d.o.o.,

Lepa Afna,

Ljudska Univerza Slovenska Bistrica,

Magic shop,

Medex,

Mimo vrste,

Malinca,

Party shop Ljubljana,

R-top.si,

Studio Graffit,

ŠOUM,

Športna zveza Maribor,

Teta Frida,

Turistično informacijski center Maribor,

Žito-Podravka

 1. dan, nedelja, 23. 8. 2020

Zadnji dan je bil namenjen pripravam na skorajšnjo vrnitev domov. Kljub dopoldanski in popoldanski plaži, smo čas namenili pospravljanju in pakiranju ter iskanju pogrešanih stvari, pa tudi podeljevanju še zadnjih donacijskih čokoladnih daril, katerih smo imeli res veliko. Lahko bi se imenovali kar “čokoladna šesta”.

V popoldanskem času so se zvrstile še nekatere delavnice, predvsem pa je bil čas namenjen zadnjim druženjem in zbiranjem vtisov letošnje 6. izmene. Večer smo preživeli s skupnim druženjem ob glasbi, z izpetimi besedili v ušesih in srcih ter zaključili s pesmijo “za prijatelje”.

Toliko novih prijateljstev, toliko smeha, toliko pristnih trenutkov, toliko preplesanih večerov… to je vsekakor lepa popotnica za prihodnje leto in opomnik, zakaj se vračamo v VIRC.

VIRC nam je namenil še eno nepozabno izkušnjo, ki je letos morda še toliko bolj posebna, saj ob razmerah in omejitvah, ki so zadnje mesece doletele naš svet, vsi čutimo še toliko večjo hvaležnost. Naš Virčevski svet se je zaključil z nasmehi in zahvalnimi objemi otrok in to na koncu pomeni največ. Zaradi tega lahko iskreno rečemo, da smo prostovoljci ZPM-ja.

 1. dan, sobota 22. 8. 2020

V našem “milnem mehurčku” VIRC-a ni prostora za trenutno neprijetne zunanje vplive in letovanje nemoteno nadaljujemo po načrtovanem programu. V našem “virčevskem svetu” prevladujete srčnost, predanost, igrivost ter željo imeti se FAJN.

Tekom dneva so se zvrstile različne delavnice: izdelki iz slanega testa, likovne delavnice, zipline, pogovorne delavnice itd.

Z zavedanjem, da se naša zgodba šeste počasi zaključuje, smo dan zaključili z veliko “Gala podelitvijo”. Naša slavna babica je še zadnjič zaplesala z dedkom in se sprehodila po grajskem odru, saj je večer bil izpeljan v slogu grajskega večera. Spomnili smo se vsakega posameznika in poskrbeli, da je vsak prejel drobno darilce, saj je v VIRC-u vsak zvezda!

Gala večer pa se ni zaključil zgolj s skupinskim plesom ampak še boj svečano, saj smo ob koncu uprizorili pravcati ognjemet.

 1. dan, petek 21. 8. 2020

Tudi v tem dnevu so se otroci lahko udeležili bogatega animacijskega programa. Za ljubitelje risank se je v diskoteki vrtela risanka; za vse, ki so se želeli “spopasti” v streljanju, je vzgojitelj Marsel imel delavnico Nerf-ov; poskrbeli smo tudi za dodatno osvežitev s “slajdanjem” po mokri ponjavi. Imeli smo tudi nekaj likovnih delavnic, kot na primer poslikava obraza, risarska delavnica, barvanje majic…

V VIRC-u se resnično ustvarijo prava prijateljstva, skrb za drugega ter solidarnost, pa to ne velja le za otroke ampak tudi za prostovoljce. Ker pa je vodenje skupin, še posebej najmanjših, zahteven zalogaj, smo vzgojiteljice najmanjših skupin popoldan presenetili in jim prevzeli skupinice, s katerimi smo popoldne preživeli na napihljivih in jih odpeljali, za njihove oči, “v globine morja”.

Vsi pa smo se z velikim pričakovanjem veselili večera, ki smo ga ob soju laternic in glasbe preživeti na plaži. Dokler sonce ni zašlo, so nekateri plavali, drugi pa preprosto zrli v obzorje in uživali. Nato pa je “Virčevksi bobnarski band” pričaral enega najboljših glasbenih večerov, kjer se je plesalo in pelo in ga je res težko opisati z besedami.

Za nami je res lep kos prehojene poti naše Virčevske zgodbe in moramo reči, da nam je prav FINO.

 1. dan, četrtek, 20. 8. 2020

Zbudili smo se v novo čudovito jutro, ko je luna soncu pustila obsijati naš VIRC. Veseli smo se še enega našega virčevskega dne. Dnevi vedno hitreje bežijo, zato so skupni trenutki postali še dragocenejši. Iskanje školjk, gradnja gradov iz peska, skakanje iz pomola, pletenje zapestnic prijateljstva… Vse to nam je polepšalo dopoldne na plaži. Nekateri so pogumno odšli na Iceberg in preizkušali svojo vzdržljivost, drugi so uživali v vožnji s “pedolinoti”.

Po kosilu so nas zopet čakale raznovrstne delavnice iz babičine zakladnice. Kot ptički smo leteli po ziplin-u, svoje obraze s poslikavami spreminjali v raznorazne like pravljic in živali, izdelovali Scrunchie za najboljše pričeske in poskrbeli za shranjevanje naših spominov. Ustvarjali smo spominske knjige, ki bodo hranile vse misli in risbe, strnjene iz te čudovite pravljice, ki jo pišemo v Šesti.

Sledile so radosti popoldanske plaže, kasneje večerja, po njej pa smo se lotili treninga čisto pravih astronavtov. Vzgojitelji in otroci, bodoči astronavti, so pričarali magičen, astronomski večer in nas popeljali tja daleč, v vesolje, kamor si vsak na skrivaj želi. Veste, skoraj smo že bili tam. Ko se je stemnilo, smo se prepustili zgodbam, ki nam jih pripovedujejo zvezde in nato z vsemi željami, ki nam jih bodo uresničili utrinki, z nasmeški zaspali.

Vsak dan nam prinese nekaj novega. Nova prijateljstva, nove ljubezni, nova spoznanja. Hkrati veliko hvaležnosti, iskrivosti in topline. S temi mislimi nadaljujemo v naslednji dan in novo pripovedko naše Šeste.

 1. dan, sreda, 19. 8. 2020

Zbudili smo se v oprano jutro in nekateri že pred sončnim vzhodom pričeli pisati novo pripovedko Šeste 2020. Po zajtrku se je nekaj otrok in vzgojiteljev polnih navdušenja podalo na vodna igrala, kjer smo se urili v ravnotežju in moči ter se ob tem seveda zelo zabavali. Preostale skupine so uživale na plaži, se predajale sončnim žarkom in morskim radostim.

Dan so nam popestrile najrazličnejše delavnice iz babičine zakladnice, na katerih so se otroci spremenili v čisto prave bobnarje, izdelovali razglednice in skrivnostne risbe, spoznavali svoje čute na senzorni poti, se pomerili v igri Warhammer, ustvarjali za naše dobrodušne sponzorje in donatorje, ki dodatno bogatijo našo Šesto ter se spuščali po čisto pravem VIRCline-u. Ja, v tem našem VIRC svetu res vse imamo in ga zato ne damo.

Zvečer smo se prelevili v čisto prave detektive. Reševali smo najrazličnejše naloge, uganke in zanke, ki so nam pomagale razrešiti skrivnost, kam se je skrila naša babica, ki nam tako rada pripoveduje zgodbe. Nato smo se podali na plesišče in ob ritmih glasbe zaključili še eno srčno poglavje naše zgodbe.

 1. dan, torek, 18. 8. 2020

Smo skoraj na polovici naših čudovitih počitnic v VIRC-u. Tako se imamo krasno, da dobre volje dopoldan ni pregnal niti dež. No, razen iz plaže. V VIRC-u smo imeli odlično priložnost in čas, da kakšnemu prijatelju spletemo zapestnico prijateljstva, ustvarimo razglednice, si zapojemo, kaj narišemo in se še bolje povežemo in spoznamo.

Pravijo, da se splača biti priden. Tako smo bili nasmejani in pridni, da se je sonček kar hitro prikazal in nam omogočil popoldanski obisk plaže. Zvečer nas je čakala prav posebna prireditev, “Slovenski večer”. Zato smo skupine nekaj časa posvetile ustvarjanju točke, s katero smo opomnile, kako lepa je Slovenija. Malo jo že pogrešamo, a ne preveč. Otroci so se odlično izkazali, razkrili svoje talente, odkrili kakšnega novega in zato je bila prireditev krasen rezultat dobrega timskega dela. Prireditev smo zaključili s pesmijo “Za prijatelje”, ki zmeraj ogreje srce.

“Z vrhov gora, od tam kjer smo doma,

naj sliši se v svet, bitje našega srca,

saj za prijatelje si je treba čas vzet’…”

Mi si ga res vzamemo in ob tem neizmerno uživamo.

 1. dan, ponedeljek, 17. 8. 2020

Novo srčno zgodbo naše šeste smo pisali na plaži, kjer nas je spet razvajalo sonce, valovanje morja in seveda sladoled. Preizkušali smo se v spretnostih na supih, skokih v vodo in peščenih umetninah. Da pripovedke naše šeste zagotovo ne utonejo v pozabo, smo se še skupinsko fotografirali in ob vseh srčnih, ustvarili še papirnate spomine.

Babičino zgodbo smo nato bogatili z avdicijo za čisto prave astronavte, se izgubljali v risanju mogočnega vesolja in sanjarili ob pravljičnosti veliiikih milnih mehurčkov. Izdelali smo si čisto prave edinstvene bobne (cardhone), lovili ravnotežje na slackline-u in ostrili vid ob streljanju z zračno puško. Na pogovornih uricah smo podelili majhne in večje skrivnosti ter se na likovnih delavnicah še tesneje obdali z ljubeznijo in srčki. Zvečer so nas namreč čakale čisto prave zmenkarije, ki so razkrile tudi kakšne čisto sveže simpatije.

Veter in oblaki so nas sicer pregnali v šotor, kar pa “Babičini zgodbi šeste” ni odvzelo topline, ki spleta naše spomine. Mlajše skupine so večer zaključile v čisto pravem kinu ob kokicah, večje pa ob ritmih pesmi in radostnih src. Saj veste, “pustite nam ta svet..”

 1. dan, nedelja, 16. 8. 2020

V tretje virčevsko jutro nas je popeljala babica, katera je osrednji lik izmene. Babica je prepoznana, da rada pripoveduje zgodbe virčevskim otrokom, ima pa tudi vrsto skritih športnih in likovnih talentov. Na današnji dan se je odločila, da medse povabi še preostale babice in dedke, da bodo le ti skrbno pazili na naše letujoče otroke. Babice in dedki so tekom dneva morali pokazati vse svoje veščine “štrikanja”, reševanja iz vode, okušanja in prepoznavanja dobrot babičine kuhinje ter svoje znanje prepoznavanja naših pravljic.

V današnji “Dnevni babičini zgodbi” so se otroci lahko preizkusili v plezanju na drevo, spoznavali so arabske črke, likovniki so se lotili okraševanja ploščic, spet drugi so se pomerili v lokostrelstvu in v streljanju z zračno puško. Poskrbljeno je bilo tudi za tiste najmlajše, ki so si želeli ogledati risanko.

Dan se je zaključil ob glasnem petju in rajanju ob pesmih Za prijatelje in “račkah”.

 1. dan, sobota, 15. 8. 2020

“Naj bo lep ta dan, s soncem obsijan…”

Ob ritmih jutranje glasbe smo se prebudili v prvo in “ta pravo” virčevsko jutro. Polni pričakovanj, kaj bo prinesel dan, smo dopoldne namenili preverjanju plavalnih sposobnosti in kaj hitro po testu so nekateri že “zasupali” med morske valove. Čas na plaži pa smo si seveda posladkali s sladoledom…mmmmm.

Popoldanske delavnice zaradi letošnjih razmer potekajo nekoliko drugače. “Družine” VIRCa so se udeležile igre človek ne jezi se, nekateri so se likovno udejstovali, spet drugi so se lotili izdelovanja lokov. Popoldne na plaži je ustrezalo letnemu času, torej vroče, zaradi česar je bilo kopanje v morju še posebej prijetno in osvežujoče.

Večer je potekal v duhu ljudskih športnih iger, zaključil pa se je, s temu primernim, večernim rajanjem.

 1. dan, petek, 14. 8. 2020

Pozdravljen VIRC!

Ponovno se snidemo s teboj, ponovno otroški smeh in radost zaobjameta paviljone in igrala, ponovno smo priča novim prijateljstvom, ki se stkejo med otroci. Za nekatere je snidenje z našim VIRCEM nova izkušnja, zato pa toliko bolj čarobna, polna vprašanj, kaj se bo dogajalo, polna otroške radovednosti… Mnogi pa se v VIRC vračajo že vrsto let in tudi letos smo z navdušenjem prišli k tebi, da ponovno zapišemo ter doživimo eno nepozabno poletno zgodbo.

Ob večernem prihodu v VIRC je sprva sledila večerja. Ko smo se okrepčali, je bil večer namenjen spoznavanju po skupinah in urejanju sob, dokler niso otroci v pričakovanju prihodnjega dne trdno zaspali. Pa lep pozdrav 😊

 

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 6. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V ponedeljek, 24. avgusta, pa se predvidoma med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Trenutno je 26° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za prijetne počitnice 🙂


Obvestilo za 6. izmeno VIRC Poreč 2020

Na ZPM Maribor se vsako leto skrbno in odgovorno pripravljamo na letovanja na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč, saj je varnost otrok in prostovoljcev na prvem mestu. Pred odhodom vsake izmene se sproti prilagajamo razmeram, upoštevamo omejitve ter urejamo in usklajujemo vse potrebno, da zadostimo predpisom in priporočilom NIJZ in HZJZ. Letovanja pripravljamo in jih bom izvedli, tako kot vsako leto, s strokovno podporo prostovoljcev s področja zdravstva, v sodelovanju z njimi bomo zagotovili ustrezno zdravstveno varstvo na letovanju.

Pomembno obvestilo:

Glede na potrjene informacije v zvezi s karanteno ob vstopu v Slovenijo ob povratku iz Hrvaške, vas obveščamo, da se bodo udeleženci 6. izmene vrnili domov zadnji dan izmene, kot je bilo predvideno – torej v PONEDELJEK, 24. 8. 2020. Odhod iz Poreča bo ob 8. uri zjutraj in v kolikor bodo razmere na meji in cestah brez posebnosti, bo prihod v Maribor med 12.30 in 13. uro pri dvorani Tabor.

Ob tem vas obveščamo še o spremembi kraja in uri odhodov/prihodov in sicer bodo zaradi ustreznejše logistike in večje varnosti letos odhodi na letovanje v Poreč in prihodi domov na velikem parkirišču pri DVORANI TABOR in LEDNI DVORANI.

Čas odhodov in čas prihodov za VIRC Poreč:
–          odhod na letovanje je na dan izmene ob 15. uri (datumi ostajajo isti) – zbor pri Dvorani Tabor  ob  14.15 uri (prihod v VIRC na večerjo),
–          zadnji dan je prihod v Maribor predviden med 12.30 in 13. uropri Dvorani Tabor – odhod iz Poreča je ob 8. uri zjutraj.

Odhoda in prihoda za DMZ Pohorje sta prav tako na novi lokaciji na parkirišču pri DVORANI TABOR, odhod je na dan izmene ob 8.30 uri in zadnji dan prihod v Maribor ob 15. uri.

V kolikor se bi pred odhodom katere izmed naših izmen izkazalo, da zaradi ukrepov zoper Covid-19 ne moremo ali ne smemo izvajati letovanj, si pridružujemo pravico do odpovedi letovanja, skladno s Splošnimi pogoji poslovanja ZPM Maribor in Splošnimi pogoji poslovanja ZPM Maribor za izogibanje okužb s Covid-19 na letovanjih v sezoni 2020.

 

 



Sporočila 5. izmene VIRC

Fotografije so objavljene na povezavi 5. izmena VIRC Poreč 2020

 1. dan, četrtek, 13. 8. 2020

Dan je minil v znamenju priprav na jutrišnji odhod domov. Po dopoldanski plaži in kosilu smo obiskali še nekaj delavnic, nato pa se zapodili v kovčke. Iskanje brisač, kopalk po balkonih, čevljev na hodnikih itd. Nekaterim je šlo bolje, drugi so potrebovali več pomoči. Tukaj se pokaže samostojnost otrok. Ali znaš zložiti brisačo? Pa majčko?

Po zgodnejši večerji smo se odpravili na plažo. Zvečer je ob morju še posebej lepo. Danes smo dobili sponzorske majice, ki jih je doniralo podjetje Inštitut Wcycle Maribor (pod evropskim projektom Urbana zemljina za hrano – Urban soil 4 food), in ko smo se prikazali na plaži, je bil učinek res velik. Skupno slikanje, zadnji skok v vodo, supanje, zadnje kune za krompirček in sladoled, pa kakšno sadno kupo…Naša Amadeja, ki nas že skozi vso izmeno razvaja s svojim petjem, je na obali uprizoril ob morju pravi koncert. Turisti so se ustavljali, ugibali, spraševali. Bilo je prelepo. Nadaljevali smo s plesom in šele, ko se je zares stemnilo, odšli proti VIRC-u.

Večer smo zaključili v krogu, kot se spodobi. Z radiom Srček, podelitvijo nagrad za najboljše pospravljeno sobo (Sončnice, Gusarji) in predvsem veliko glasbe. In s tradicionalno Šifrerjevo “Za prijatelje”. Ki jo zapojemo objeti v krogu.

In VIRC je kmalu utonil s spanec…zdanilo se bo hitro. Prehitro. A čaka nas le pot domov. Tega se veselimo, verjamemo, da vi tudi.

 1. dan, sreda, 12. 8. 2020

Spet je en tak bogat, virčevski dan izzvenel v zvezdnato noč. In ta je bila res – zvezdnata.

Pa začnimo na koncu. Večer je minil ob prireditvi VIRC ima talent. Na odru se je zvrstilo 20 različnih talentov – plesalci, gimnastičarji, pevci, mojstri kart in rubikove kocke… Na koncu je žirija z veliko težavo izbrala dva plesalca, a publika je bila kljub pozivom in ponovitvi enotna – aplavz je pokazal, da sta si bila popolnoma enakovredna. Večer se je zaključil v krogu, s pesmijo Za prijatelje.

Popoldne smo bili na plaži, z nami pa zebra (Andrej, ravno prava mešanica odgovornosti in zmešanosti) in maček (Luka, “tanovi”, njega lahko še v vse prepričaš). Atrakcija tudi za turiste v bližini, le malce vroče jima je bilo. Nekaj otrok si je privoščilo večerjo na plaži.

Tekmovanje za najbolj pospravljeno sobo se počasi zaključuje…sončki, oblački in strele…takšno je pač vreme v Poreču. Danes je stroga komisija pregledala tudi vzgojiteljske sobe. Glede teh komentarja sploh ni bilo. Zakaj ne, lahko ugibate sami.

Izmena se počasi izteka…le želimo si lahko, da so se otroci imeli lepo. Da so našli, kar so najbolj potrebovali. Da smo jim dali prepotrebno – druženje kljub nekaterim ukrepom, varnost, sprejetost. In vemo, da se veselijo prihoda domov. Ta je že na dosegu roke. Solzice ob večerih so sedaj, ob zaključku izmene, mešanica utrujenosti, src, prepolnih vtisov in občutkov, domotožja…

Letos pišemo zgodovino. Smo pionirji, zbiramo prve izkušnje, kako letovati v drugačnih razmerah. Jutri jih bo treba presejati, premisliti, iz njih potegniti najboljše… Bravo, mi: ZPM MB in starši, še posebej pa otroci! Bravo.

 1. dan, torek, 11. 8. 2020

Vročina v Poreču ne pojenja. A ob morju je vse lažje. Naša Nina nas je danes razveselila z novico, da so skoraj vsi naši kamenčki splavali. Bazen jim je varno, poznano okolje; majhna skupinica zdaj že prijateljev si zaupa in Nina – Nina je poglavje zase. Srčna, nežna, ravno prav odločna, skrbna. Dopoldne v bazenu, popoldne v morju. Vedno znova se veselijo plavalnih uric in iz njih se vračajo nasmejani.

Delavnice so danes – z izjemo nekaterih zagnanih skupin – minile v znamenju počitka. Vročina, vsa dinamika izmene pač pustijo posledice na najmlajših. In tako je kratka risanka dober uvod v krepčilen popoldanski spanec. In igra v peskovniku ali na igralih v prijetni senci namesto popoldanske plaže je veliko manj naporna. In vse je spet nekoliko lažje. A vsi vendarle niso počivali. Račke in Vetrnice so pridno izdelovale pom-pome za večerne tekme, fantje so se ponovno preizkusili v streljanju z zračno puško…

Popoldanska plaža je bila krajša, saj smo vsi malce prej odhiteli nazaj v VIRC. V odbojki na mivki sta se pomerili ekipa vzgojiteljic proti mladi reprezentanci VIRC-a. Po ogorčenem boju so zmago odnesla dekleta. In vzgojiteljem je ostal le še boj na košarkarskem igrišču. Po večerji smo se torej zbrali tudi tam. Tokrat sta si nasproti stali ekipa vzgojiteljev v rdečem in reprezentanti VIRC-a v belem. Višina in masa sta bili na strani vzgojiteljev, srčnost, pogum in vztrajnost na strani fantov. Tekma je bila zanimiva, resna, sodnik ni popuščal. Zmagali so vzgojitelji. Sledilo je še malce glasbe, plesa, klepeta, nato pa je VIRC utonil v sen.

 1. dan, ponedeljek, 10. 8. 2020

V VIRC-u ponedeljkova jutra niso prav nič težka in zamorjena! Spočiti, naspani in polni dobrih energij smo se zbudili v pričakovanju novega dne. Ta je na valove odnesel najmlajše: nekateri so se preizkusili v izzivih iceberga, drugi pa v vožnji s pedolini. Koliko je bilo skakanja, škropljenja, vriskanja!

Zanimivo je videti ljudi, kako nas – ko gremo po plaži v večjih skupinicah – z radovednostjo opazujejo. V teh nepredvidljivih časih. In ja, na njihovih obrazih je odobravanje, nasmeški, prikimavanje…ne veste, kako nas, ki vodimo te otroke skozi kolonijo, to poboža. Spodbuja. Daje potrditev, da ravnamo prav. Da delamo prav. Da je prav, da smo jim omogočili počitnice s prijatelji. Ker je prav to v teh časih tisto, kar najbolj potrebujejo.

Popoldne se je prevesil v večer na polnih igralih in ob odbijanju žoge na košarkarskem igrišču. Po večerji pa spet akcija. Otroci so se preobuvali v športno obutev, vzgojitelji pa so spet planili v cunje, rekvizite in barve. Tokrat je na sporedu večer superjunakov. Thor, Batman, Superman (in njegova Superkrava), Spiderman… In skupinice, prav vse, starejše same, najmlajše v spremstvu, obiskujejo najrazličnejše postaje in pri superjunakih opravljajo…hm, precej zahtevne naloge. Logične uganke, spretnosti, gibalne naloge, merjenje moči in natančnosti. Upravnica je izmeno sedaj, ko je naredila obhod po postajah, poimenovala “odprti oddelek mariborske psihiatrije”.

A v tem je čar kolonije. V tem je čar biti vzgojitelj, prostovoljec. Se vsaj za deset dni iz vsakdanjega življenja na študiju in v službah preleviti v – otroka? VIRC je republika zase. Tukaj si lahko nocoj Pika Nogavička, jutri pa Superman. Lahko kot Superkrava splezaš na drevo. Lahko brez zadržkov z vodnimi pištolami škropiš kolege po plaži. Koliko lepši bi bil svet, če bi lahko vsi kdaj pa kdaj izživeli otroka, ki se skriva prav vsakem od nas! In ob tem času za norost biti odgovoren, biti “ata in mama in prijatelj, ko je treba”. Videti otroka, ga slišati, sprejeti – in objeti, ko to potrebuje.

Sedaj se je izmena prevesila v drugo polovico. Nekaj začetnih solzic domotožja smo uspešno posušili. Tu in tam še priteče kakšna. Nekateri so prvič od doma in deset dni je včasih – kljub prijateljstvu in zabavi – strašansko dolgih. A sedaj je le še nekaj dni. Potem so solzice razočaranj. Namreč, prebujajo se naklonjenosti, ljubezni, simpatije. In z njimi – zavrnitve, žalost, ljubosumje. Vse, kar čutimo in živimo tudi mi, je v naših otrokih. Nič manj radostno in nič manj boleče. Pa drobne rane, ki si jih prizadejamo. In hkrati neskončna prijateljstva, podpora, ki si jo drug drugemu dajejo otroci. Še posebej takrat, ko jim solze operejo oči, so najčistejše duše.

Skoraj vsak večer v VIRC-u oddaja radio Srček. Vem, omenjali smo ga že. Sinoči sem ob branju sedla na zidek pod odrom. In opazovala te vaše otroke. Oči, ki so iskrile v pričakovanju novih sporočil. Smeh. Svetli obrazi, jasni pogledi. Ti otroci so naša prihodnost. Tako različni so si. Tako posebni, vsak zase. V njih polagamo vse naše upe. Zato je vredno jim stati ob strani. Jih podpreti. Jih imeti rad.

VIRC je že utonil v sen. Nam lahko noč, vam pa lep dan…

6. dan, nedelja, 9. 8. 2020

Spet smo se zbudili v vroče poletno jutro. Na očkah otrok se že pozna, da bi z veseljem spali še kakšno urico več, vendar iz njih še vedno sije pričakovanje novega dne. In to nam daje zagon, da za njih, vsak dan znova, pripravimo pester program.

Dopoldanska plaža je minila kot bi trenil, saj smo spet supali, raziskovali morsko dno in se z žogami igrali v plitvini. Manjkalo pa ni niti sladoleda, limonad in krompirčka. Čas popoldanskih delavnic je bil namenjen umirjeni igri, ustvarjanju, počitku ali ogledu risank. Z učiteljem Luko pa smo izdelali rakete in z njimi poleteli skoraj do Lune. Po zraku pa so frčali tudi frizbiji.

Popoldanska plaža je bila namenjena starejšim otrokom, za katere smo organizirali plavanje in supanje na drugo stran obale. Imamo res odlične plavalce. Vsi smo zelo uživali in ko smo se vrnili, nismo bili prepričani koga je plavanje bolj utrudilo 😊. Bazen je v tem času mrgolel od “žuželk”, saj so ga zasedle najmlajše Čebelice in Pikapolonice, ki so ob igri in špricanju kar vreščale od veselja.

Večerna prireditev je bila namenjena mlajšim skupinicam, ki so iskale zaklad in ugnale vse razbojnike, v katere so bili tokrat našemljeni veliki fantje iz Kitov. Včerajšnje zmagovalce so nocoj nasledili fantje iz skupine Galebov.

Res pester in zanimiv dan je za nami in s pričakovanjem čakamo novega. Le kaj nam bo prinesel?

 1. dan, sobota, 8. 8. 2020

In – ne boste verjeli – spet smo se zbudili v sončen dan. Že jutro je nakazovalo, da bo vroče. In res je bilo, zato smo na plaži razprli vse senčnike in se hladili – malo v morju, malo pod tušem.

Najstarejši fantje in dekleta so odšli na napihljiva vodna igrala, slavni Iceberg, in tam neznansko uživali. Popoldanski počitek smo preživeli v senci – počitek, delavnice, nenadejano ocenjevanje sob. Popoldne so se na plaži v igrah ob in v vodi pomerili najmanjši otroci, naši Balončki, Galebi, Pikapolonice in Čebelice.

Zvečer pa petoizmenska klasika – Lov na skriti zaklad. Vzgojiteljica Nina je v ropotarnici uvedla strog režim, vzgojitelji so se prelevili v strašne morske razbojnike in razbojnice, otroci pa so še preverjali, ali so njihove vezalke dobro zavezane. In lov se je lahko začel.

Najmlajši so imeli športne igre v šotoru, tisti “tasrednji” pa so se skrili v hlad diskoteke in si v miru ogledali risanko. In ta jim je pomagala, da je VIRC kmalu utonil v sen.

 1. dan, petek, 7. 8. 2020

Ponovno nas je zbudilo sonce in toplo morje vsakič znova kar vabi, da se potopimo vanj. Supi, peskovnik, igre na plaži popestrijo poležavanje in klepetanje. Naši “kamenčki” so z Nino uživali in čofotali v bazenu ter se učili prvih plavalnih zamahov.

Popoldne je minil v znamenju ustvarjalnih delavnic naših družin…sploh vzgojitelji mlajših otrok poročajo, da je tak način zelo dobrodošel in posrečen, saj “svoje” otroke najbolje poznajo in se jim lahko kar najbolj prilagodijo. Najmlajšim so pomagali pri pisanju sporočil za radio Srček, igrali šah, se urejali v frizerskem salonu, urejali nohte, pletli zapestnice, se preizkušali na slack line-u. Za največ hrupa je poskrbelo izstreljevanje raket. Vzgojitelji so neverjetni. Ob vsakoletnih, že uveljavljenih in tradicionalnih dejavnostih, ki “morajo” biti, ki so virčevska klasika, se vsakič znova potrudijo in izbrskajo nove in nove stvari. Skozi vso poletje nabirajo material in iščejo donatorje, ki bi pomagali pri nabavi potrebnega materiala. In otrokom z veseljem predstavljajo tisto, kar je blizu tudi njim – s še večjim žarom, s še večjim zanosom.

Večer smo začeli z radiom Srček. Ja, čas je že zanj. Prve simpatije, prvi skriti pogledi, prve solze. Lepe in tople misli prijateljstva, naklonjenosti in pozornosti, ki pobožajo. Nato se je odvila modna revija…otroci so ustvarili izjemne kreacije na svojih vzgojiteljih in jih popolnoma preobrazili. Za glasbeno in drugo popestritev so poskrbeli znani slovenski estradniki Damjan Murko, Denise Dame in drugi. In kmalu je VIRC utonil v sen. Le neka potepuška muca, ki se je izgubila za ograjo v noč, je vznemirila mladega dežurnega vzgojitelja…

Pa lep in vroč pozdrav!

 1. dan, četrtek, 6. 8. 2020

Zbudili smo se v sončno jutro. Po zajtrku smo se zagnali v sobe, saj se nam je obetalo ocenjevanje sob. Na plaži smo organizirali skoke v toplo morje pod vodstvom vzgojitelja Andreja, vzgojiteljica Nina pa je čofotala z našimi najmlajšimi “kamenčki”. Škropljenje, smeh, vriskanje… Lepo je, ko se otroci privajajo na kapljice morja skozi igro.

Po kosilu pa je začelo po VIRC-u vrveti. Vse se je pripravljalo na glasbeni večer pod vodstvom vzgojitelja Timoteja. Papir, blago, barve, glasba tu, glasba tam…ideje, ustvarjalnost. Včasih so te urice priprav še bolj čarobne od večera samega. A tokrat je bilo potem še lepše. Stotine idej, angažiranost, pripravljenost, veselje, smeh, zabava. Otroci v publiki so uživali, tisti na odru najbrž še malce bolj.

In tako, kot se je dan začel z glasbo, tako se je tudi zaključil. Precej hitro, precej mirno. Malce je že utrujenosti pri nas v VIRC-u. Prvi koraki spoznavanja so za nami, sedaj se postavljajo ekipe. Kje so meje? Kako daleč smem?

2. dan, sreda, 5. 8. 2020

Za nami je sreda, sicer drugi dan, a prvi tak, čisto tapravi, cel. Od jutra do noči. Dopoldne smo čas namenili spoznavanju plaže in preverjanju plavanja, prvim kepicam sladoleda, kopanju in klepetanju. Na delavnicah, ki letos potekajo nekoliko drugače, so naše “družinice” (skupnosti otrok, ki bolj intenzivno bivajo skupaj) pletle zapestnice, ustvarjale iz papirja, streljale z zračno puško, igrale košarko, spoznavale VIRC in še in še.

Popoldne na plaži je bil prijeten. Topla voda je vabila h kopanju, k igranju, supi so poskrbeli za dodatno zabavo. Vse je teklo v znamenju priprave na krst novincev, ki je sledil zvečer. “Zdravniška” ekipa, ki je srečevala novince, tihi pogovori o tem, kaj obleči za krst itd.

Zvečer pa…kaj reči? Barvit (res, BARVIT!) večer, poln plesa, glasbe, igre in smeha. Male čebelice, ki so navijale na svojo vzgojiteljico: “Dajmo, Sala!” In svečana zaobljuba novih vzgojiteljev. Da bodo jutro za jutrom poleg svojih oči odpirali tudi svoja srca – za vaše in malo tudi naše otroke, ki ste nam jih zaupali v skrb.

 1. dan, torek, 4. 8. 2020

Dober večer, Maribor!

Prvi večer, ko nas je naš dragi VIRC sprejel s prijaznimi temperaturami in dežnimi kapljami, smo preživeli temu primerno. Čas za večerjo, čas za urejanje sobic in čas za spoznavanje. Vsega in vseh. A korak za korakom.

Nenavadno je to naše bivanje v VIRC-u. Kdor pride prvič vanj, je očaran. Domovi, stari, a prijazni in urejeni, so skriti med skrbno negovanim rastlinjem, med njimi pa nešteto potk, nešteto možnosti za preživljanje prostega časa in – kar je najpomembneje – mladost. Prekipevajoča, polna, vihrava… Življenje se tukaj zajema z veliko žlico.

In da lahko nekako vse te valove, ki bijejo ob obalo skupnosti, začaramo v valovanje, so potrebni dogovori. Iskrenost. Zaupanje. Potrpežljivost. Zavedanje, da nič ni samoumevno. Za to smo si vzeli čas.

 

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 5. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če ne bo sporočil pa pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni.

V petek, 14. avgusta, pa se predvidoma med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Dvorani Tabor v Mariboru.

Na tej strani bomo v času izmene objavljali njihove prispevke.

Trenutno je 22° C, pri otrocih in spremljevalcih pa odlično vzdušje za prijetne počitnice 🙂



Sporočila in zahvala 4. izmene VIRC

Fotografije so objavljene na povezavi: 4. izmena VIRC Poreč 2020

Otroci, ki jim Zveza prijateljev mladine Maribor omogoča vsakoletno letovanje, prihajajo tudi iz socialno ogroženih družin. To letovanje je pogosto edina možnost, da sploh doživijo morje. Zgodbe, ki jih slišimo prostovoljci od teh otrok, so včasih zastrašujoče, žalostne, nepredstavljive. Takšnih zgodb ne bi smelo biti. Zato se na veliko pripravljamo že pred letovanjem. V sklopu teh priprav se trudimo in iščemo donatorje in sponzorje, ki bi razumeli stisko teh otrok in bili pripravljeni prispevati donatorska sredstva, ki bi jih lahko porabili in z njimi priklicali nasmeh na otroške obraze. S toplino v srcu lahko naznanimo, da vsako leto zberemo nagrade, ki jih otrokom razdelimo za zmago v športnih aktivnostih, za lepo pospravljene sobe, za uspehe na prireditvah in pripravljenost za sodelovanje. Letošnje leto je bilo še posebej uspešno. Najlepše se zahvaljujemo vsem tistim, ki so s svojo humanostjo pokazali, da še obstajajo dobri ljudje in so letos pripomogli pri zbiranju tako velikega števila otroških nasmehov.

Zahvaliti se želimo naslednjim:

PALFINGER, INŠTITUT MAR, MATEJA ŠIFRAR, KATJA JAVORNIK, TANJA SILIĆ, E.LECLERC, QLANDIA, GUMAX, ŠPORTNI CENTER TERMINATOR, IZPOSOJA, NAJEM NAPIHLJIVIH IGRAL SAFARI MARIBOR, DEJAN KLAMFER S.P.

Dragi donatorji, dober glas seže v deveto vas.

Vaša srednješolska izmena

Zadnji dan, torek, 4. 8. 2020

Še zadnjič (na žalost) se oglašamo iz srednješolske izmene Zveze prijateljev mladine Maribor, tokrat že iz Maribora. Prostore VIRC-a v Poreču, kjer smo preživeli čudovite dni, tako otroci, kot tudi vzgojitelji in ostali sodelujoči, smo zapustili v zgodnjih jutranjih urah. Letošnja izmena je bila zastopana z manjšim številom letujočih otrok, kar nam je omogočilo nekoliko drugačno doživetje. Povezanost med otroci in prostovoljci je bila večja in bolj osebna ravno zaradi posebnosti, ki so se dogajale v tem letu.

Z veseljem naznanjamo, da smo uspešno privedli izmeno do konca in prispeli nazaj v Maribor v objeme staršev, družine in prijateljev. S težkim srcem smo se morali posloviti, vendar upamo, da to slovo ni bilo dokončno. Vsem staršem, skrbnikom, družinam se zahvaljujemo za zaupanje, ki ste nam ga izkazali. Zvezi prijateljev mladine Maribor in celotnemu osebju v VIRC Poreč se zahvaljujemo, da kljub dvomom, težkim odločitvam in toliko zahtevnejši organizaciji, niste obupali nad izvedbo letovanj ter jih prilagodili do te mere, da so bila varno izvedena. Posebej se zahvaljujemo tudi zdravstvenemu osebju, ki je bilo pripravljeno nase prevzeti veliko odgovornost. Vsem otrokom in mladostnikom pa se zahvaljujemo, saj nam vsako leto pokažete, zakaj se odločamo, da bomo svoj dopust raje namenili vam, kot pa ga izkoristili na kakršen koli drug način. Absolutno se izplača vsako leto znova.

Prostovoljci 4., srednješolske, izmene Zveze prijateljev mladine Maribor

 1. dan, ponedeljek, 3. 8. 2020

Danes nam je vreme malo ponagajalo, zato smo imeli malo več prilagajanj in sprememb načrtovanega dneva. Ker se jutri prvič v vseh letih letovanj odpravljamo proti Mariboru že v zgodnjem jutranjem času, smo morali že danes dokončno vse urediti in je bil prosti čas namenjen pakiranju stvari.

Prvi plan je bil, da bi delavnice v celoti odpovedali zaradi slabega vremena, načrtovali smo, da bo odpadla tudi popoldanska plaža. Kasneje nam je bilo vreme naklonjeno, hitra improvizacija vzgojiteljev pa je pripomogla, da smo lahko organizirali delavnice, kot so izdelovanje rožic iz papirja, acroyoga, potekale so klasične družabne igre in streljanje z zračno puško, pogovorna delavnica je bila na tematiko, ki jo je izbrala mladina, na mivki se je igrala odbojka za starejše…

V času popoldanskega obiska plaže pa nas je ploha vseeno zajela, zaradi česar smo večerne športne tekme, ki so se vršile med vzgojitelji in zmagovalci tekem med otroki, izvedle v šotoru. Vzgojitelji so ohranili svoj ponos, toda igra otrok je bila tako vrhunska, da so morali vzgojitelji vložiti veliko truda in energije.

Preživljamo še zadnji večer v Poreču in počasi se odpravljamo spat, potovalke pa že čakajo, da bodo zjutraj natovorjene na avtobuse. Tudi mi se veselimo, da se vidimo med 12.30 in 13. uro pri Dvorani Tabor. Do takrat pa bodite lepo – vam želi vaša srednješolska izmena

 1. dan, nedelja, 2. 8. 2020

Zdaj pa nam resnično trkajo na vrata zadnji dnevi naše izmene. Še malo in že se vidimo. Nekatere to navdaja z veseljem, spet druge z žalostjo. Vreme se je poslabšalo, prvič je padlo na naša tla nekaj dežnih kapelj. Jutri napovedujejo nevihte, zato se je večino dogodkov in načrtov prestavilo na današnji dan.

Končali smo športne aktivnosti in tako pridobili zmagovalce v vseh športih. Končal se je tudi plavalni tečaj, ob koncu katerega so otroci navdušeno pokazali, kaj so se naučili v zadnjih dnevih. Zvrstile so se delavnice zvijanja balonov, pogovorna delavnica na temo hrana ni moj sovražnik, izdelovanje hišk iz papirja, telovadnica za možgane, izdelovanje nakita iz perlic, odbojka za starejše, kemijski poskusi, odvijala pa se je tudi plesna delavnica, ki je bila organizirana s strani letujočih otrok.

V večernem času se je odvijala prireditev, kjer so vsi otroci imeli možnost pokazati, kakšne talente skrivajo. Tako smo zapeli, zaplesali, se nasmejali vicem, si ogledali prevale naprej in nazaj, poslušali harmoniko, se pomerili v moči, gledali čarovniške trike in jedli jabolka. Tekom prireditve pa smo razdelili še nagrade, ki so jih otroci prejeli za zmago v športih, zmago na prireditvah, lepo pospravljene sobe, najboljše talente in za plavanje. Po prireditvi smo še vsi skupaj zaplesali ples izmene in že se počasi odpravljamo v naše postelje. Lepe pozdrave…

 1. dan, sobota, 1. 8. 2020

Smo dobili informacije, da imate tudi v Mariboru tako visoke temperature, kot jih imamo v Poreču. Mi imamo srečo, da imamo vsaj morje, ki nas minimalno dvakrat dnevno ohladi. Današnji dan je bilo športnih tekem malo manj, da smo se lahko malo odpočili od napornega ritma. Delavnice so potekale v ustvarjalnem duhu, saj smo barvali modelčke iz mavca in izdelovali lovilce sanj. Od danes naprej nas čakajo samo še lepe sanje. V večernem času smo zaradi visokih temperatur dogajanje ponovno prestavili na plažo, kjer smo uživali, peli, plesali in se hladili v morju. V teh dnevih smo se vsi otroci in vzgojitelji naučili koreografije plesa naše izmene. Po nočnem kopanju in ostalih aktivnostih na plaži smo utrujeni popadali v postelje in zahvaljujoč lovilcem sanj hitro in z nasmeškom na ustnicah zaspali. Vaša srednješolska izmena.

 1. dan, petek, 31. 7. 2020

Sedmi dan naše izmene je bil izrazito športno obarvan. Tekmovanja iz različnih športov so potekala čez celo dopoldne. V času delavnic so, tako kot vsak dan, potekale pogovorne delavnice, tokrat na temo spolnosti in prevar na spletu. Ponovno se je izvajalo streljanje z zračno puško, akrobatika ter impro delavnice, kjer so otroci morali improvizirati in uporabljati domišljijo. Otrokom, ki so imeli željo, je bil omogočen obisk pedolinov v času popoldanske plaže. Namesto večerne prireditve so se zvrstile najbolj zahtevne tekme v odbojki, košarki, nogometu in med dvema ognjema. Več od nas ponovno jutri! Upamo, da se imate v Mariboru vsaj pol tako lepo, kot se imamo mi! Vaša IV. izmena

 1. dan, četrtek, 30. 7. 2020

Jutro se je začelo podobno kot vsako drugo. Po zajtrku pa so otroci, ki so izrazili željo, obiskali Iceberg. Poleg klasičnih delavnic, se je danes ponovno odvijal veliki človek ne jezi se, nunchaki, igra s kartami Ligretto, borilne veščine in gradovi iz peska ter pogovorna skupina “Na pomoč, starši me ne razumejo” in “Ali naj se zlažem in druge dileme”. Postaja vedno bolj vroče, zato so nekatere skupine danes v popoldanskem času raje ostale “doma” (v VIRC-u :)) namesto odhoda na plažo. Športna tekmovanja se redno odvijajo, vedno bolj se približujemo zmagovalcem posameznih športnih aktivnosti.

Večerna prireditev je bila “Stavite da”, kjer smo čez dan ugibali, zvečer pa potrdili ali ovrgli določene trditve glede otrok in vzgojiteljev. Tako smo pokazali, ali znamo kolo, špago, stojo na glavi, jodlati, igrati badminton z zavezanimi nogami, plesati, peti, plesti kite, spreminjali pa smo se tudi v mumije. V sklopu prireditve pa je potekal še krst vzgojiteljev, ki so prvič letovali v naši izmeni. Na srečo so test opravili vsi in so od danes naprej tudi uradno sprejeti kot vzgojitelji srednješolske izmene. Ponosno naprej vzgojitelji!

Samo nekaj dni še nam manjka, da se vidimo. Do takrat pa tople in sončne pozdrave! Vaša IV. izmena

 1. dan, sreda, 29. 7. 2020

Kot bi pihnil in že smo skoraj čez polovico našega letovanja. Skrbi nas, da bo tudi druga polovica minila tako hitro, kot prva. Danes smo dosegli najvišje temperature do zdaj, zato se poskušamo skrivati v senci, podvojili smo število odprtih marel na plaži in še pogosteje se namažemo s kremo za sončenje. Delavnice so vedno bolj razgibane. Danes smo, zraven vsakodnevnih družabnih iger in streljanja z zračno puško, izdelovali še izdelke iz gline, se pogovarjali o dokazovanju pred vrstniki, se udeležili akrobatike in ustvarjali spominke. Večerno prireditev pa smo za spremembo zamenjali za obisk plaže in večerno kopanje. Kljub istemu mestu in vsakodnevnim odhodom na plažo, je bilo to za otroke drugačno in zabavno doživetje. Posebno pohvalo si letos otroci zaslužijo za pospravljanje sob, saj se toliko sončkov že več let ni svetilo iz ocenjevalne tabele. Mahamo iz Poreča!

 1. dan, torek, 28. 7. 2020

Dan je bil vroč, vendar nas to ni prav nič ustavilo pri izvedbi vseh zadanih aktivnosti. V popoldanskem času smo imeli že poznane družabne igre, izdelovanje velikega štiri v vrsto, pogovorno skupino na temo medvrstniškega nasilja, izdelovanje razglednic, ki vam jih bomo poslali, skupina Jadrnic je imela delavnico lakiranja nohtov, ponovno je bilo na vrsti streljanje z zračno puško, potekale pa so tudi priprave na večerno prireditev. Današnja posebnost je bil mali knjižni sejem, kjer so si otroci lahko vzeli in obdržali knjige, ki so na voljo.

V večernem času so pogumni otroci in tudi vzgojitelji napeli mišice in pokazali, kdo je najmočnejši na prireditvi STRONG (WO)MAN. Z vlečenjem in prevračanjem gum, plezanjem po vrvi in ostalimi tekmovanji v moči smo določili najmočnejše otroke v VIRC-u. Lepo vam mahamo do naslednje objave!

 1. dan, ponedeljek, 27. 7. 2020

Ponovno se javljamo iz sončnega Poreča! Dan je bil napet zaradi številnih športnih tekmovanj, ki se že vrstijo v Poreču. Otroci lahko tekmujejo v odbojki, košarki, namiznem tenisu, nogometu in med dvema ognjema. Tisti, katerih športni duh ni tako razvit pa za svoje skupine glasno navijajo. V popoldanskih urah so se kot vsak dan vrstile številne delavnice: streljanje z zračno puško, družabne igre, veliki človek ne jezi se, plezanje po vrvi, pletenje zapestnic, pogovorne delavnice in lokostrelstvo.

V večernem času pa smo izboljševali čutila. Ne razumite napačno! Senzorična hiša je otrokom in vzgojiteljem omogočila vpogled v svet brez vida, večji poudarek pa je bil na ostalih čutilih: vohu, sluhu, okusu in tipu. Okušali smo hrano, se predali različnim vonjavam, med seboj primerjali zvoke, tipali različne predmete in se pustili voditi z zavezanimi očmi. Dogajanje lahko preverite tudi na fotografskih utrinkih.

 1. dan, nedelja, 26. 7. 2020

Današnji dan se je hitro začel, saj so otroci hitro odprli oči v upanju na čim hitrejši pogled na morje. Ob prihodu na plažo je bilo najprej potrebno opraviti preverjanje znanja plavanja, ki ga je večina opravila uspešno, nekateri pa bodo preizkušeni še na koncu izmene in upamo, da ga bodo opravili takrat. Otroci so izkoristili čas na plaži za uživanje v morski vodi, čofotanju, špricanju, plavanju in potapljanju. Ujeli smo že poznan ritem in prešli v utrjene tirnice.

Delavnice so sledile po kosilu, kjer so imeli možnost igranja družabnih iger, streljanja z zračno puško, meditacije, športnih iger in pletenja verižic ter zapestnic. Istočasno pa so se pekle še kokice, ki so bile v tem dnevu največja atrakcija. Zvečer smo še zadnje kančke energije porabili za divje tekmovanje v lovu na skriti zaklad, kjer je bilo potrebno voziti samokolnico, risati vzgojitelja, uganiti najvišji vrh in katera žival se skriva na mariborskem grbu, prenesti vodo v lončkih na hrbtu in še več. Lepe pozdrave iz Poreča!

 1. dan, sobota, 25. 7. 2020

Kljub temu, da smo se prvič odpravili na pot v popoldanskih urah, je vse šlo kot po maslu. Napovedani so bili zastoji na meji, vendar smo bili dovolj hitri, da smo se jim uspeli izogniti in se podali po drugi poti, kjer smo na meji bili prvi v vrsti, na avtobusih pa so se ob strogih policistih pojavili prestrašeni pogledi otrok v maskah, zavladala je tudi (edina) parminutna tišina. Na koncu smo vsi prečkali mejo brez težav in že čez manj kot uro (dolgooo uro po mnenju otrok) v večernih urah prispeli v VIRC Poreč.

Pričakala nas je okusna večerja, ki nam je dala novih moči po dolgi poti za urejanje sob, igre, šport in spoznavanje. Glasba je hitro napolnila ušesa, kot tudi smeh otrok. Po kratkem spoznavanju in raziskovanju VRIC-a je napočil čas za spanje, zato so se počasi polegli zvoki razigranosti, otroci so hitro zaprli oči, sedaj se sliši samo še pesem čričkov. Morje pa bomo občutili komaj z jutrišnjim dopoldnevom. Ker je dan tako kratek pridejo fotografski utrinki na vrsto komaj jutri.

 

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 4. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če pa ne bo sporočil, pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni, v torek, 4. avgusta, pa se predvidoma med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Ledni dvorani Maribor.

Na tej strani se vam bomo oglasili s povzetkom dogajanja preteklega dne.

Trenutno je 27° C in odlično počutje za prijetne počitnice:)



Sporočila 3. izmene VIRC

Fotografije so objavljene na povezavi  3. izmena VIRC Poreč 2020

 1. dan, četrtek, 23. 7. 2020

Za dober začetek dneva smo odšli do napihljivih igral na vodi, ki so bila na razpolago samo nam. Zvečer pa so vzgojitelji na prireditvi “Moj očitelj zmore” tekmovali proti svojim otrokom, ki so tudi tokrat imeli premoč in za svojega učitelja izbrali kazen. Utrujeni in v pričakovanju jutrišnjega dne smo popadali v postelje.

 

8. dan, sreda, 22. 7. 2020

Časovni stroj nas je popeljal v leto 2130. Na plaži se je ob kitari pelo in plesalo. Priprave na večer talentov VIRC-a so potekale cel dan, med delavnicami so potekale avdicije…

Pri delavnicah smo si obarvali podkvice, da nam bodo prinesle veliko sreče, predvsem nastopajočim na večerni prireditvi. Po skupno preživetih dnevih smo namreč opazili veliko takšnih in drugačnih talentov, ki so ostalim popestrili večer. Naši vzgojitelji so otroke presenetili z obiskom skupin Game over in “Začimbice” (Spice girls).

Sonček nas še vedno greje in vsem se nam še vedno smeje. Se vidimo kmalu!

 

7. dan, torek, 21. 7. 2020

Dan je bil športno obarvan. Nogometni in odbojkarski turnirji so v polnem teku, mlajši igramo med dvema ognjema. Aktivni pa so tudi ‘očitelji’. Po celem mesecu aktivnih treningov so na košarkarski tekmi 80-ih za las uspeli premagati ekipo otrok. Čestitke vsem… 🙂

 

6. dan, ponedeljek, 20. 7. 2020

Za nami je še en vroč dan, poln aktivnosti. Med delavnicami smo si izdelali lanterne, ki smo jih zvečer odnesli na plažo. Večerna prireditev je z radiem srček vred potekala kar tam. Po kopanju smo tako na glas zapeli, da so se ustavljali mimoidoči… Lep pozdrav vsem!

 

 1. dan, nedelja, 19. 7. 2020

Vojaški dan smo začeli z jutranjo telovadbo. Kakor pravi vojaki, smo bili ves dan v akciji: na plaži tekmovali v skokih v vodo, supanju, ekspresnem mazanju s kremo… Večer se je zaključil z igrami po punktih, po katerih smo utrujeni popadali v postelje.

 

4. dan, sobota, 18. 7. 2020

Po bujenju s slovensko himno je sledil zajtrk in priprave na dopoldansko kopanje. Pomemben del dneva je bil seveda tudi počitek in priprave skupin na večerno prireditev, tokrat Slovenski večer. Vsaka skupina je predstavila kulturne in etnografske značilnosti Slovenije, večer pa se je nadaljeval s plesom na prostem. Seveda nismo pozabili na ples izmene, ki smo ga že kar dobro osvojili.

 

3. dan, petek, 17. 7. 2020

Deževno jutro nam ni preprečilo odhoda na plažo in odvzelo poguma za kopanje.

Začeli so se športni turnirji, zvečer pa smo pomerili moči na prireditvi ‘Zmoreš’. Dokazali smo, da se lahko kosamo tudi z najmočnejšimi vikingi.

 

2. dan, četrtek, 16. 7. 2020

Tretjeizmenci smo drugi dan otvorili s skokom v morje. Uspešno smo opravili preizkus plavanja, si privoščili prvo kepico sladoleda in zvečer s Kremenčkovimi odpotovali v kameno dobo. Novinci smo svečano prisegli in uradno postali polnopravni člani tretje izmene. Lepo vas pozdravljamo.

 

 1. dan, sreda, 15. 7. 2020

Letos je v VIRCu res malo drugačen začetek, saj smo v Poreč prispeli zvečer. Najprej smo se odpravili na večerjo, nato pa je sledil spoznavni večer, kjer se je predstavilo pedagoško vodstvo in vsi vzgojitelji, potem pa so se otroci po skupinah dodobra spoznali z vzgojiteljem in novimi prijatelji v skupini.

 

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 3. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če pa ne bo sporočil, pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni, v soboto, 25. julija, pa se predvidoma med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Ledni dvorani Maribor.

Na tej strani se vam bomo oglasili s povzetkom dogajanja preteklega dne.

Trenutno je 27° C in odlično počutje za prijetne počitnice:)



Sporočila 2. izmene VIRC Poreč

Fotografije so objavljene na povezavi  2. izmena VIRC Poreč 2020

9. dan, ponedeljek, 13. 7. 2020

Zjutraj odbila je ura sedem, ko začel se je sestavljati plan, ki je bil z jutranjim soncem obsijan. Čudoviti zajtrk, ki razveselil je mnoge otroke, je svojo vrednost prenesel tudi na druge obroke.

Skupaj smo se odpravili na plažo, tam smo plavali, školjke iskali, se v peskovniku igrali, s pomola skakali in se z Đonijevimi palačinkami, sadnimi kupami in sladoledi okrepčali. Okrepčilo je bilo tudi kosilo, po telefonu prav tako nismo dolgo čvekali. Iskanje zabavnih delavnic ni bil problem, saj smo se z družabnimi igrami razvedrili, s pogovori spoznavali in vodnimi igrali zabavali. Zabavne delavnice so hitre minile, spet obisk plaže je sledil in vsak je obvezen skok k Đoniiju naredil.

Naredili smo si tudi pester večer, ki je bil športno obarvan, kjer otroci so pokazali koliko športnega talenta, smo v njih prepoznali. Po športnih aktivnostih starejši so v šotoru zaplesali, mlajši pa se utrujeni v sladke sanje podali. Kaj kmalu so starejši jim sledili in še dolgo bodo o tem večeru govorili.

 

8. dan, nedelja, 12. 7. 2020

Daj se nasmej, vse bo O.K.

naj zajtrk te nasiti,

na plažo pohiti.

V morje poskoči poskoči, glavo si zmoči.

Še malo začofotaj, na Ice berg-u se igraj.

Daj se nasmej, vse bo O.K.

Đoni naj speče ti pomfri,

da želodčke pomiri.

Če si bolj sladkosned,

privošči si sladoled.

Daj se nasmej, vse bo O.K.

Delavnice poglej, na njih se fajn imej.

Na malico ne pozabi,

za plažo se spet pripravi.

Daj se nasmej, vse bo O.K.

Na plaži ponovi vse od prej.

Na supih zaveslaj, privošči si še kak grižljaj.

Pazi, da te sonce ne opeče,

sicer vzgojitelj te v vodo pomeče.

Daj se nasmej, vse bo O.K.

Večerjo pojej, se z juho ogrej.

Talent svoj pokaži, kar zmoreš dokaži.

Daj se nasmej, vse bo O.K.

In v mirne sanje se podaj.

 

7. dan, sobota, 11. 7. 2020

Bili smo v polnem pričakovanju novega dne. Po zajtrku smo se nekatere skupine odpravile na napihljiva igrala “Ice Berg”. Bilo je zabavno, malo tudi naporno, a sta nam športna vzgojitelja priskočila na pomoč, ko smo jo potrebovali. Ostale skupine so odšle na plažo. Morje je bilo mirno, toplo in prav uživali smo v plavanju. Potem pa so prišli valovi, ki so nas pregnali iz vode. Bil je že čas za kosilo.

Popoldanske delavnice so potekale po skupinah: eni so počivali, saj se utrujenost že kar pozna, drugi brali pravljice, tretji ustvarjali zapestnice prijateljstva… Nebo se je pooblačilo, vendar smo kljub temu odšli na plažo. Morje se je umirilo, mi pa smo z blazinami in supi jadrali po morju. Okrepčali smo se s sladoledom, pomfrijem, hamburgerjem in limonado. Prišli smo nazaj do paviljonov in začele so padati prve dežne kaplje. Pripravljala se je nevihta, zato smo večer preživeli v paviljonih, na toplem. In niti slučajno nam ni bilo dolgčas, saj sta nas obiskala Asterix in Obelix, plesali smo in peli, igrali družabne igre, gledali film, ustvarjali… Večer je še prehitro minil in ponovno je bil čas za posteljo in sladke sanje.

 

6. dan, petek, 10. 7. 2020

Prebudili smo se v ponovno sončno jutro. Danes je bil dan za slikanje, naprej slikanje vzgojiteljev, nato pa še vseh skupin. Res uživamo na plaži, v igrah, na supu, ki je že tako zaseden, da moramo imeti rezervacijo. Dopoldanske aktivnosti res hitro minejo in že hitimo na kosilo.

Na popoldanskih delavnicah smo ponovno veliko ustvarjali, urejali frizure, imeli pogovorno delavnico in avdicijo za talente. Popoldanske aktivnosti smo pričeli takoj po delavnici. Mlajši so odšli na bazen, kjer so uživali ob podvodnih igrah, se naučili plavalne tehnike. Vsi ostali pa na plažo, kjer ni manjkalo sladoleda, pomfrija in plavanja.

Po večerji smo pogledali izgubljene stvari in jih uspešno tudi nekaj našli. Sledil je radio srček in nato ŠPORTNI VEČER. Med dvema ognjema, odbojka, nogomet in košarkarska tekma med vzgojitelji in otroci. Naporen dan je za nami, zato smo komaj čakali počitek. Tako je v Vircu zavladala tišina že zelo “zgodaj”.

 

5. dan, četrtek, 9. 7. 2020

Sončno jutro je naznanilo super dan. Skoraj je za nami že polovica počitnic, v katerih zelo uživamo. Danes smo po zajtrku preživeli aktivno dopoldne, najprej s športnimi igrami, nato pa še z aktivnostmi na plaži. Sladoled je obvezen del dopoldanske plaže, danes pa še posebej, saj so bile temperature kar visoke in smo se morali malo ohladiti.

Današnje delavnice so bile namenjene ustvarjanju večernega programa, saj je vsaka skupina morala pripravit svojo točko. Popoldanska malica in že je bil čas za popoldanski odhod na plažo. Nove učitelje smo namazali s kremo za sončenje in se pri tem zelo zabavali, na koncu pa ugotovili, da bodo morali skočiti v vodo, da se ohladijo. Tudi vodni baloni niso manjkali in polivanje z “mrzlo” vodo za tiste, ki so ostali na suhem. Preživeli smo super popoldne. Nekatere skupine so odšle s plaže malo prej, saj so nadaljevale s športnimi igrami (košarka, odbojka, nogomet).

Po večerji pa nas je čakal FILMSKI VEČER, saj je vsaka skupina predstavila film ali risanko (en del). In odrezali so se odlično! Res smo doživeli vse, od Titanica, Baywatcha, Spuži kvadratnika, Minionsov, Ata socialističnega kulaka, Kekca, Poletje v školjki… in še lahko naštevamo. Večer smo zaključili s plesom. Nato pa se odpravili v postelje, saj je bil za nami kar naporen, ampak super dan. Lahko noč.

 

4. dan, sreda, 8. 7. 2020

Zbudili so nas sončni žarki, ki so napovedali ponovno lep dan. In tako je tudi bilo.

Po zajtrku smo se odpravili na plažo. Kopanje, potapljanje, skakanje iz pomola, kartanje, risanje tattojev… ja, vse to smo počeli na plaži. In nikoli ne izpustimo obiska pri Johnnyu J. Že je bil čas za kosilo in popoldanske delavnice. Ponovno smo imeli zelo pestro izbiro: lakiranje nohtov, frizerska delavnica, ustvarjanje iz gline, družabne igre….

Mlajše skupine so po delavnicah ostale na bazenu in uživale v vodnih igrah, ostali pa so se odpravile na plažo in uživali v morskih radostih. Zvečer nas je čakala večerna prireditev LOV NA ZAKLAD, ki smo ga uspešno našli. S plesom smo zaključili večerno prireditev in odšli v tople postelje.

 

3. dan, torek, 7. 7. 2020

Druga noč nam je prinesla dež in ohladila ozračje. Vendar je kaj hitro posijalo sonce, da smo se lahko odpravili na plažo. Največ časa smo seveda preživeli v vodi, pod vodo, na supu… in pa seveda pri Johnnyu, kjer smo si privoščili sladoled in tudi kakšen krompirček. Dopoldne je minilo zelo hitro in že je bil čas za kosilo. Ko smo vstopili v jedilnico, smo opazili plakat za ocenjevanje sob in tudi prve sončke, saj zelo dobro skrbimo za red in čistočo. Sledile so delavnice, ki so bile ponovno organizirane po skupinah: delanje čokolade, lonček lepih misli, slackline, streljanje, masažna delavnica, družabne igre… Popoldne smo na plaži preživeli zelo aktivno, saj so nas poleg plavanja in supanja, čakale tudi prve igre. Danes nam je bilo ravno prav toplo, zato smo še toliko bolj izkoristili aktivnosti na obali. Nato pa smo odšli na najljubšo večerjo v Vircu, na šmorn.

Po večerji pa najbolj zaželen radio, radio SRČEK. Pisem je bilo zelooo veliko, ampak smo jih vse prebrali pred večerno prireditvijo. Večerna prireditev je bila namenjena tekmovanju med skupinami v kvizu. Sledil je napet boj, v katerem so med mlajšimi zmagale Želvice, med starejšimi pa so si prvo mesto razdelile kar štiri skupine: Morske deklice, Morske zvezde, Ribice in Vetrnice. Večer smo zaključili s plesom. Nato pa odšli v sladke sanje.

 

2. dan, ponedeljek, 6. 7. 2020

Prebudili smo se v sončno in toplo jutro… Večina otrok že pred bujenjem vzgojiteljev – saj so nestrpno pričakovali prvo kopanje. Po zajtrku smo se odpravili na plažo, kjer smo opravili plavalni preizkus, nato pa se je začelo polno uživanje v vodi: iskanje školjk, supanje, plavanje, razne igre… In seveda ni manjkal niti sladoled ali kakšen krompirček.

Po dopoldanskih aktivnostih na plaži smo se odpravili na kosilo in nato nekaj počitka, na hitro smo vmes poklicali tudi vas, starše. Sledile so zanimive popoldanske delavnice: plesna delavnica, streljanje, balinčkanje, barvanje mandal, izdelovanje morskega psa iz kolaža, slackline, družabne igre…

Popoldanska malica in ponovno je že bil čas za odhod na plažo. Ena skupina je ostala na bazenu, ostale pa so uživale v morskih radostih in sladkih “užitkih”. In moramo vam povedat, da je temperatura morja odlična. Tako da kar nismo hoteli iz plaže.

Tuš, večerja in že nas je pričakala naslednja večerna prireditev. Za uvod smo se naučili ples naše izmene “Daj se nasmej”, nato pa nas je pričakal KINO NA PROSTEM. Mlajše skupine so si ogledale Hotel Transilvanija 3, starejše pa komedijo Ulica Rocka. Še en lep dan, poln doživetij je za nami… Čas za posteljo in sladke sanje.

 

 1. dan, Nedelja, 5. 7. 2020

Končno smo ju dočakali… Nedeljo in težko pričakovan odhod na morje z 2. izmeno Zveze prijateljev mladine. Prvič smo na pot krenili v popoldanskem času. Vožnja je potekala po predvidenem v planu in v VIRC smo prispeli že ob 19.30.

In tokrat je v Vircu res drugače. Ene skupine so se odpravile na večerjo, druge pa so se ta čas namestile v sobah. Ob 20.30 smo se dobili v našem krogu, kjer sta nas pozdravila pedagoška vodja Maja in pomočnik pedagoške vodje Robi. Prav tako smo spoznali prav vse vzgojitelje. Nato pa je sledil SPOZNAVNI VEČER, da smo dodobra spoznali z vzgojiteljem in novimi prijatelji v skupini. (Pre)hitro je bila ura že okrog 22.00, tako da smo se polni pričakovanj naslednjega dne, odpravili v postelje. In v VIRCu je zavladala tišina.

 

Obveščamo vas, da so otroci in spremljevalci 2. izmene srečno prispeli v VIRC Poreč. V kolikor na letovanju ne bo vse v redu, bodo starše obvestili vzgojitelji, pedagoško vodstvo ali zdravstveno osebje iz Poreča. Če pa ne bo sporočil, pomeni, da ni večjih težav in otroci uživajo. Vi pa se imejte prav tako lepo teh deset dni, v sredo, 15. julija, pa se predvidoma med 12.30 in 13. uro spet srečamo pri Ledni dvorani Maribor.

Na tej strani se vam bomo oglasili s povzetkom dogajanja preteklega dne.

Trenutno je 28° C in odlično počutje za prijetne počitnice:)


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI