Domovmladinski center DUM

Poziv prostovoljcem – spremljevalcem otrok na letovanjih na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč 2024

Eden izmed temeljnih ciljev ZPM Maribor je zagotoviti vsem otrokom enake možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, pri čemer je pomoč prostovoljk in prostovoljcev neprecenljiva. Brez njih (vsako leto jih je več kot 200) ne bi mogli omogočiti počitnic okrog 1.800 otrokom, ki letujejo z našo organizacijo. Letovanja namreč vključujejo športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne programe, ki jih pripravijo prostovoljke in prostovoljci sami.

K sodelovanju vabimo prostovoljce, ki bi kot vzgojitelji, športno rekreativni vzgojitelji ali vzgojitelji za psihosocialno podporo želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki na Pohorju ali v Poreču. Ni pomembna strokovna usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da imajo potrebne sposobnosti in izkušnje za samostojno vodenje skupine otrok ter so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškim programom za otroke.

Če vas veseli prostovoljsko delo z otroki in mladostniki na letovanjih, se prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE. Rok za prijavo je 15. april 2024.

Pred izpolnjevanjem in oddajo prijavnice prosimo preberite Poziv prostovoljcem na letovanjih ZPM Maribor 2024 in Napotke in postopke ob prijavi za prostovoljce na letovanjih ZPM Maribor

Prijavnice sprejemamo samo preko spletnega obrazca (NE pošiljajte prijavnic po e-mailu ali po pošti).

Posameznik se lahko prijavi za letovanje v več izmenah, sodeluje pa lahko v največ dveh. Če se kandidat prijavi za več izmen in je v več izmen tudi izbran, se sam odloči za letovanje v največ dveh terminih, vendar ne v dveh zaporednih.

Za lažjo odločitev poglejte nekaj utrinkov v video prispevkih s preteklih letovanj:

Video prispevek iz Poreča.

Video prispevek s Pohorja.

OD PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji):
– polnoletnost in najmanj srednješolsko izobrazbo – dokončana srednja šola že ob prijavi (V. stopnja);
– izkušnje, smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki;
– samostojno vodenje in skrb za skupino otrok ali mladostnikov;
– organizacijske sposobnosti;
aktivno znanje slovenščine;
spoštovanje Etičnega kodeksa prostovoljskega dela, Kodeksa etičnih načel vzgojiteljev na področju letovanja in vseh ostalih dodatnih dokumentov in napotkov v zvezi z letovanji in prostovoljnim delom, ne glede na lastna prepričanja;
opravljeno začetno usposabljanje za spremljevalce na letovanjih v organizaciji ZPM Maribor – za kandidate, ki tega še niso opravili, bo potekalo maja in junija 2024;
obvezno udeležbo na 3 – 4 pripravljalnih sestankih pred odhodom na letovanje (v obdobju od maja do odhoda na letovanje) in na evalvacijskem sestanku po letovanju;
pripravo in izvedbo vsaj 3 aktivnosti na letovanju (delavnice/večerni program/športne vsebine);
– za športno-rekreativnega vzgojitelja je zaželeno potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja plavanja;
– za vzgojitelja za psihosocialno podporo je zaželeno, da ima zaključen vsaj dodiplomski študij ustrezne smeri ter praktične ali poklicne izkušnje pri svetovalnem delu z otroki in mladostniki.

V vse izmene še posebej vabimo:
• športno-rekreativne vzgojitelje,
• vzgojitelje za fantovske skupine,
• vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z delom z otroki s posebnimi potrebami,
• v 4. izmeno VIRC Poreč še posebej vzgojitelje in vzgojiteljice, ki imajo izkušnje z vodenjem skupin mladostnikov (je tudi srednješolska izmena).

Ekipe vzgojiteljev za posamezne izmene izberejo vodstva izmen (vsak vodja za svojo izmeno) na osnovi prejetih prijav in razgovorov s kandidati. Kandidati, ki se za letovanje z ZPM Maribor v določeno izmeno prijavljajo prvič, bodo predvidoma povabljeni na osebni ali spletni razgovor z vodstvom izmene. Vodstva posameznih izmen bodo širše izbore vzgojiteljev za letovanja naredila na osnovi prijavnic in opravljenih razgovorov.
O izboru oz. neizboru bodo prijavljeni kandidati po zaključku sprejemanja prijav prejeli obvestilo po e-mailu, na naslov ki ga navedejo na prijavnici. ZPM Maribor si skupaj z vodstvi izmen pridržuje pravico do izbora vzgojiteljev po lastni presoji, na podlagi internih kriterijev in kandidatom ni dolžna pojasnjevati razlogov, zakaj so ali niso izbrani.

DODATNE INFORMACIJE: Referat za letovanja, 02 229-69-14 in 040 433-766, referatzpm@zpm-mb.si.

Za otroke in mladostnike je letovanje z vrstniki nepozabna izkušnja, prav tako pa tudi za prostovoljce. Pridruži se tudi ti!

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO

Objavljen je tudi Razpis za prostovoljce v DUM-u.


Poziv prostovoljcem za TOM telefon® 2024

ODGOVOR JE POGOVOR – tri besede, ki najbolje opredelijo poslanstvo TOM-a.
TOM telefon® – telefon za otroke in mladostnike je program svetovanja in informiranja otrok in mladostnikov. Odraščanje je burno obdobje, ki prinaša veliko sprememb, vprašanj in mnoge pasti. Vsak otrok in mladostnik potrebuje priložnost, da se o njih sproščeno pogovori. Svetovanje je anonimno in zaupno, opravljajo ga prostovoljke in prostovoljci po vsej Sloveniji.

Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih med 12. in 20. uro, na brezplačno telefonsko številko 116 111.

Postani prostovoljka/prostovoljec mariborske svetovalne skupine TOM-a!

Prijavi se preko SPLETNE PRIJAVNICE. Rok za prijavo je 10. 04. 2024.

Pogoj za svetovalno delo je opravljeno osnovno izobraževanje, ki bo potekalo na ZPM Maribor (Razlagova 16). Prostovoljci morajo biti polnoletni, nekaznovani in imeti zaključeno srednješolsko izobrazbo.

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, kornelija@zpm-mb.si

 


Poziv prostovoljcem v DUM-u 2024

Med šolskim letom in počitnicami pri ZPM Maribor izvajamo mnogo dejavnosti in programov za spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov, ki jih brez pomoči prostovoljk in prostovoljcev ne bi mogli izpeljati. Vsako leto zato objavimo poziv prostovoljcem za pomoč pri izvedbi prostočasnih programov v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM) in povabimo vse, ki jih veseli delo z otroki na naslednjih področjih:

1. ustvarjalne delavnice – priprava in izvedba ustvarjalnih delavnic (likovnih, glasbenih, gibalnih …) v Domu ustvarjalnosti mladih in drugih lokacijah,
2. počitniške dejavnosti – priprava in izvedba ustvarjalnih vsebin ter spremstvo otrok na tematskih in sredinih izletih med vsemi počitnicami,
3. prireditve – pomoč pri izvedbi prireditev (Pustovanje, Neresna olimpijada, Teden otroka, Veseli december) in sodelovanje na prireditvah partnerskih organizacij,
4. okoljevarstvene vsebine – pomoč pri načrtovanju in izvedbi vsebin, ki so vezane na varovanje in ohranjanje narave, trajnostni razvoj in zdrav način življenja (Dan zemlje, Naravoslovni dnevi, Izmenjevalnica oblačil za mlade Cunjami …)

Pogoji za vključitev:
– dopolnjeno 16. leto starosti,
– smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki,
– uspešno opravljeno usposabljanje (v organizaciji ZPM Maribor).

Če vas torej veseli prostovoljsko delo za delo z otroki in mladostniki v DUM-u, se prijavite preko SPLETNE PRIJAVNICE. Rok za prijavo je 15. april 2024.

V aprilu vas bomo povabili na uvodni sestanek, kjer vam bomo predstavili našo organizacijo ter vsebine in termine usposabljanj. Po končanem usposabljanju bomo z vami sklenili Dogovor o prostovoljskem delu za leto 2024.

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO

Objavljen je tudi razpis za prostovoljce na letovanjih v Poreču in na Pohorju.


Cunjami – izmenjevalnica oblačil

𝐒𝐭𝐞 𝐬𝐞 𝐧𝐚𝐯𝐞𝐥𝐢č𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐢𝐡 𝐜𝐮𝐧𝐣, č𝐞𝐩𝐫𝐚𝐯 𝐬𝐨 š𝐞 𝐥𝐞𝐩𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐧𝐞? 𝐉𝐢𝐡 𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐯𝐞č 𝐤𝐨𝐭 𝐣𝐢𝐡 𝐮𝐭𝐞𝐠𝐧𝐞𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢? 𝐇𝐤𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐩𝐚 𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐝𝐚𝐥𝐢, 𝐤𝐚𝐤𝐨 𝐳𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐠𝐨𝐯𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐳𝐯𝐢𝐣𝐚č 𝐤𝐮𝐩𝐮𝐣𝐞𝐦𝐨 𝐯𝐞𝐝𝐧𝐨 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐨𝐛𝐥𝐚č𝐢𝐥𝐚, 𝐤𝐢 𝐣𝐢𝐡 𝐤𝐦𝐚𝐥𝐮 𝐳𝐚𝐯𝐫ž𝐞𝐦𝐨, 𝐤𝐞𝐫 𝐬𝐩𝐞𝐭 ”𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐣𝐞𝐦𝐨” 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐣š𝐚 – 𝐧𝐞 𝐠𝐥𝐞𝐝𝐞 𝐧𝐚 𝐬𝐥𝐚𝐛𝐨 𝐩𝐥𝐚č𝐢𝐥𝐨 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐨𝐯𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐯𝐜𝐞𝐯, 𝐤𝐢 𝐨𝐛𝐥𝐚č𝐢𝐥𝐚 𝐢𝐳𝐝𝐞𝐥𝐮𝐣𝐞𝐣𝐨? 𝐀𝐥𝐢 𝐯𝐬𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐧 𝐛𝐨𝐥𝐣 𝐫𝐚𝐳𝐦𝐢š𝐥𝐣𝐚𝐭𝐞 𝐨 𝐭𝐞𝐦, 𝐤𝐚𝐤𝐨 𝐡𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐚 𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐥𝐞𝐝𝐢č𝐧𝐚 𝐤𝐨𝐥𝐢č𝐢𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐤𝐬𝐭𝐢𝐥𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐝𝐩𝐚𝐝𝐤𝐨𝐯 š𝐤𝐨𝐝𝐮𝐣𝐞 𝐢𝐧 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐧𝐚ž𝐮𝐣𝐞 𝐧𝐚š, ž𝐢𝐯𝐚𝐥𝐬𝐤𝐢 𝐢𝐧 𝐫𝐚𝐬𝐭𝐥𝐢𝐧𝐬𝐤𝐢 ž𝐢𝐯𝐥𝐣𝐞𝐧𝐣𝐬𝐤𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐨𝐫?

𝐏𝐎𝐓𝐄𝐌 𝐒𝐄 𝐍𝐀𝐌 𝐏𝐑𝐈𝐃𝐑𝐔Ž𝐈𝐓𝐄!

Naš slogan je: MISLI EKO – IZMENJAJ SI OBLEKO!

Prva letošnja IZMENJEVALNICA OBLAČIL- CUNJAMI, bo v Domu ustvarjalnosti mladih, v 𝐭𝐨𝐫𝐞𝐤, 𝟑𝟎. 𝐣𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒, med 𝟏𝟕. 𝐢𝐧 𝟏𝟗. 𝐮𝐫𝐨.

Izmenjevalnice oblačil spremlja 𝐬̌𝐢𝐯𝐢𝐥𝐣𝐬𝐤𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐯𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐍𝐢𝐧e𝐫𝐨z𝐢𝐧e, zato lahko s seboj prinesete oblačilo, ki je morda potrebno le popravila ali lepotnega dodatka, da ga boste ponovno radi oblekli.

Pravila in navodila za obiskovalce:

  • 𝐒𝐩𝐫𝐞𝐣𝐞𝐦𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐨 𝟏𝟎 𝐤𝐨𝐬𝐨𝐯 𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜̌𝐢𝐥 𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐦𝐨 𝐬𝐞𝐳𝐨𝐧𝐬𝐤𝐚 𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜̌𝐢𝐥𝐚. 𝐙𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐳𝐚𝐥𝐨𝐠𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐮𝐭𝐧𝐨 𝐧𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐣𝐞𝐦𝐚𝐦𝐨 𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬̌𝐤𝐢𝐡 𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜̌𝐢𝐥.
    • Na izmenjavo lahko prinesete do 𝟏𝟎 čistih, nepoškodovanih in ohranjenih kosov (brez lukenj, madežev, manjkajočih gumbov, nedelujočih zadrg in spranih barv) oblačil ali modnih dodatkov.
    • Prinesite sezoni primerna oblačila – 𝐯 𝐩𝐨𝐦𝐥𝐚𝐝𝐧𝐢𝐡 𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐞𝐭𝐧𝐢𝐡 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐜𝐢𝐡 𝐧𝐞 𝐛𝐨𝐦𝐨 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐣𝐞𝐦𝐚𝐥𝐢 𝐳𝐢𝐦𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐨𝐛𝐥𝐚č𝐢𝐥, 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐦𝐢 𝐩𝐚 𝐧𝐞 𝐢𝐳𝐫𝐚𝐳𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐞𝐭𝐧𝐢𝐡. Organizatorji dogodka si pridržujemo pravico, da na sprejemnici stvari, ki ne bodo ustrezala navedenim standardom, ne sprejmemo v izmenjavo in jih vrnemo obiskovalcu.
    • 𝐍𝐄 bomo izmenjevali spodnjega perila in čevljev. Reklamne majice z logotipi bomo sprejeli in uporabili za izdelavo drugih predmetov v delavnicah.
    Na dogodku mora biti vsak obiskovalec pozoren na svoje osebne stvari (tudi na oblačila, ki jih ne želi menjati), saj zanje organizator ne prevzema odgovornosti.

!!!! 𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐓𝐎Č𝐊𝐎𝐕𝐀𝐍𝐉𝐀 𝐒𝐌𝐎 𝐙𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈 𝐕𝐄𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐙𝐀𝐋𝐎𝐆𝐄 𝐎𝐁𝐋𝐀Č𝐈𝐋 ZAČASNO 𝐎𝐏𝐔𝐒𝐓𝐈𝐋𝐈. !!!!!
Obiskovalci lahko odnesejo več oblačil kot so jih prinesli.

Dogodek bomo snemali in fotografirali za objavo in promocijo na družbenih omrežjih in spletni strani ZPM Maribor.

Cunjamiji v letu 2024:

30. januar
20. februar
26. marec
23. april
28. maj
24. september
22. oktober
26. november

 

Predstavitveni video – Cunjami

Facebook dogodek

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si.

Izbrani najboljši slogani in plakati natečaja 100 ljudi 100 čudi

Razglasili smo rezultate

17. natečaja za najboljši slogan in plakat
za spodbujanje strpnosti in sprejemanje različnosti 100 LJUDI 100 ČUDI

Podelitev nagrad avtoricam in avtorjem najboljših sloganov in plakatov je potekala v četrtek, 16. 11. 2023, na mednarodni dan strpnosti, v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, v okviru programa MUZEJ ZA MIR. Na natečaj je prispelo 765 sloganov in 11 plakatov, med katerimi je komisija v sestavi Tanja Cvitko (kulturna producentka, Društvo Skrinjica idej), Kornelija Kaurin (ZPM Maribor), Uroš Dokl in Jan Malec Svetel (Muzej narodne osvoboditve Maribor) izbrala najboljše:

 

SLOGANI:

1. mesto: Strpnost do nestrpnosti je strahopetnost. (TIMOTEJ VALIŠER, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor)
2. mesto: Toleriraj, ne buzeriraj! (LILI MAKUC, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor)
3. mesto: Če ti nekdo ni všeč, ga ne pohodi, ampak obhodi. (TIL TRINKHAUS, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor)

 

PLAKATI:

1. mesto: Plakat 02 (ANA KOVŠE, Prva gimnazija)
2. mesto: Plakat 07 (IDOL VRELLA, Izobraževalni center Piramida)
3. mesto: Plakat 05 (MIA BRATKOVIČ, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor)

 

V okviru letošnje teme, Mednarodne potujoče razstave plakatov TOLERANCA (The Tolerance Poster Show), smo si z mladimi na petih srednjih šolah (Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Tehniški šolski center Maribor, Srednja šola za oblikovanje Maribor, Prometna šola Maribor, Srednja šola za trženje in dizajn Maribor) ogledali plakate priznanih oblikovalk in oblikovalcev iz različnih držav, ki jih je videlo že skoraj pol milijona ljudi po vsem svetu. Z ogledom plakatov smo tako spodbujali ne le k pisanju sloganov, temveč tudi oblikovanju plakatov za spodbujanje strpnosti in sprejemanje različnosti. Razstavili jih bomo v Galeriji male Velike umetnosti v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor, na ogled bodo od 20. 11. do 8. 12. 2023.

Nagrade mladim avtorjem so prispevali Turistična agencija Sonček, Narodni dom Maribor in Založba Litera. Zahvalo za sodelovanje so prijeli tudi vsi avtorji in avtorice plakatov ter mentorice na srednjih šolah, ki so mlade tudi letos spodbujale k razmišljanju o strpnosti.

Hvala vsem sodelujočim in čestitke nagrajencem!

 

DODATNE INFORMACIJE:
Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si

       Natečaj za spodbujanje strpnosti – razglasitev rezultatov 16. 11.

Zveza prijateljev mladine Maribor

v sodelovanju z

Muzejem narodne osvoboditve Maribor, Društvom Skrinjica idej in Projektom Toleranca

razpisuje

natečaj za najboljši SLOGAN in PLAKAT
za spodbujanje strpnosti in sprejemanje različnosti

 

Povod za temo 17. natečaja 100 LJUDI 100 ČUDI je
potujoča mednarodna razstava plakatov TOLERANCA.

 

Projekt Toleranca (The Tolerance Poster Show) je s pomočjo glavne gonilne sile, ustanoviteljem in kuratorjem Mirkom Ilićem, od leta 2017 in prve razstave v Ljubljani, bil na turneji v 43 državah na 150 postavitvah. S svojimi močnimi vizualnimi sporočili o strpnosti in medsebojnem razumevanju je nastavil ogledalo že več kot 400.000 ljudem.

Poleg pisanja kratkih zapomnljivih motivacijskih stavkov oz. sloganov za spodbujanje strpnosti in razumevanje različnosti, letos nagovarjamo tudi k ustvarjanju plakatov, ki slikovno opisujejo besedo “toleranca”. Natečaj je namenjen mladim od 15. leta.

ROK ZA ODDAJO:
8. november 2023 
– za slogane preko spletnega obrazca – SLOGAN,
– za plakate preko spletnega obrazca – PLAKAT.

RAZGLASITEV REZULTATOV:
16. november 2023, ob 11.00, v Muzeju narodne osvoboditve Maribor.

 

DODATNE INFORMACIJE:
Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si

 


Soba pobega – Prepih v labirintu

Na Razlagovi ulici 16 prebiva fant s čisto običajnimi težavami. A težave so se že tako nakopičile, da jih ne zmore razrešiti sam in potrebuje vašo pomoč. Morda ste prav vi tisti, ki lahko najdete pot iz njegovega labirinta čustev in razvozlate na videz nerešljive uganke in zagate, v katerih se je znašel. Vam bo uspelo?

 

Skupina udeležencev lahko šteje od 3 do 5 oseb, starih 15 let ali več (če se sobe pobega udeleži družina, so lahko udeleženci tudi mlajši).
Pišite na e-naslov info.dum@zpm-mb.si ali pokličite na tel. št. 040 433 511 in dogovorili se bomo za termin.

Izobraževalno sobo pobega Prepih v labirintu so vzpostavili mladi v okviru programa Mladi, arhitekti svoje in skupne prihodnosti, ki ga sofinancira Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino. S sodelovanjem v projektu mladi raziskujejo področje duševnega zdravja in širijo zavedanje o pomembnosti preventive pri skrbi za dobro počutje. PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI