Domovmentorski program

Dogodek za starše – Tečaj prve pomoči

V okviru mentorskega programa Ti to zmoreš, ki ga Mestna občina Maribor namenja mladostnikom, v sodelovanju z izvajalci z različnih področij organiziramo tudi predavanja in delavnice za starše.

Vabljeni na TEČAJ PRVE POMOČI ZA STARŠE, ki bo v sredo, 8. 6., ob 16.30 v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ul. 16).

Izvajalec: Društvo študentov medicine Maribor, projekt Za Življenje

Vsebina in cilji:
Udeleženci bodo pridobili in osvežili svoja znanja in veščine o najnujnejših ukrepih prve pomoči. Tako bodo ustrezno opremljeni za nudenje pomoči, ki lahko prepreči poslabšanje stanja po nesreči ali reši življenje. Tečaj je sestavljen iz predavanja, nato sledijo delavnice oz. postaje. Na štirih postajah udeleženci spoznajo temeljne postopke oživljanja, uporabo defibrilatorja, zaustavljanje krvavitev in imobilizacijo ter ukrepanje v primeru zapore dihalne poti s tujkom.

Časovni potek:
16.30-18.00

Ciljna skupina:
Starši otrok in mladostnikov.

Udeležba je brezplačna, število udeležencev je omejeno.
Obvezne prijave in dodatne informacije: Monja Urbič, monja@zpm-mb.si, 051 363 351
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Pretekli dogodki za starše v okviru programa Ti to zmoreš:
– Prekomerna raba zaslonskih tehnologij (izvajalec: Center Šteker) (10. 2. 2022)
– Delavnica učinkovite komunikacije (izvajalec: Društvo študentov psihologije Maribor) (17. 3. 2022)
– Premagovanje učnih težav in dobre učne navade mladostnikov (izvajalec: Aljaž Tulimirovič, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor) (25. 5. 2022)

Mentorski program Ti to zmoreš sofinancira Mestna občina Maribor


Vključitev v program za mladostnike Ti to zmoreš

V začetku letošnjega leta smo pri ZPM Maribor pričeli z izvajanjem pilotnega mentorskega programa Ti to zmoreš, ki ga sofinancira Mestna občina Maribor. Program je namenjen mladostnikom med 13. in 16. letom, ki so jih ukrepi za preprečevanje virusa SARS-CoV-2 (izolacija, posledična prekomerna raba zaslonskih tehnologij ipd.) najbolj prizadeli. Našim uporabnikom preko raznolikih dejavnosti nudimo oporo in varen prostor za druženje ter raziskovanje njihovih interesov in potencialov.

Pester program smo pripravili tudi med poletnimi počitnicami in vse do konca septembra, zato k brezplačni vključitvi vabimo nove uporabnike iz MO Maribor, stare med 13 in 16 let.

Mentorji in mladostniki se srečujejo dvakrat na teden v Domu ustvarjalnosti mladih in na terenu, kjer med kakovostnim preživljanjem prostega časa urijo vrsto uporabnih veščin in sklepajo prijateljstva.

Do sedaj so nove izkušnje pridobivali na lesarskih, likovnih, glasbenih in športnih delavnicah, družili so se v naravi, na posestvu za živali in na filmskih popoldnevih, igrali so družabne in timske igre, obiskali poučne delavnice in še marsikaj. Po potrebi smo mladostnikom omogočili tudi učno pomoč. Program vodijo mentorice ZPM Maribor in mentorji prostovoljci, v sodelovanju z drugimi organizacijami.

V okviru mentorskega programa Ti to zmoreš poteka tudi podporni program za starše. Organiziramo predavanja in delavnice, s katerim želimo udeležence opolnomočiti pri soočanju z izzivi starševstva ter ponuditi druge koristne vsebine.

VKLJUČITEV in VEČ INFORMACIJ:
Monja Urbič, koordinatorica mentorskega programa, 059 177 799, 051 363 351,
monja@zpm-mb.si in na povezavi.

Mladostniki se lahko programu priključijo takoj. Lepo vabljeni!

Vizualna podoba: Beti Trstenjak

Do sedaj smo vsebine soustvarjali z zunanjimi partnerji:
Center Šteker – delavnica o online (samo)podobi za mladostnike in predavanje o prekomerni rabi zaslonskih tehnologij za starše
Društvo Afroritmi – bobnarska delavnica
Društvo Študentov Medicine Maribor – junijski tečaj prve pomoči za mladostnike in starše
Društvo študentov psihologije Maribor – delavnica učinkovite komunikacije za starše
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic slovenije DOPPS – predstavitev zanimivega življenja ptic v parku
Kinološko društvo Maribor in Društvo Fenrir – Leteče Tačke
Knedl – Knedlove kuharske čarovnije
Lesarska šola Maribor in učitelj Peter Burjek – lesarska delavnica in predstavitev lesarskega poklica
Likovni pedagoginji Metka Ciglar in Tamara Šterlek – likovne delavnice
Posestvo Valdek – izleti na gostoljubno posestvo s prijaznimi kosmatinci
Projekt Oh, ta ljubezen – delavnica o komunikaciji za mladostnike
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše – predavanje za starše, o premagovanju učnih težav mladostnikov
Tajana Stres – delavnica z glasbenimi cevmi
Živa Stojanovič – cirkuška delavnica

Načrtujemo še: bobnarske delavnice, delavnico stop animacije, likovne delavnice, športne dejavnosti, sprehode v naravi, dramske urice, filmske popoldneve, obisk kulturnih ustanov, izlet na posestvo za živali, obisk pustolovskega parka, tabor na Pohorju oz. vsebine glede na interese mladostnikov.

Mentorski program ti to zmoreš sofinancira Mestna občina Maribor.


Predavanje za starše – Premagovanje učnih težav in dobre učne navade mladostnikov

V okviru mentorskega programa Ti to zmoreš, ki ga Mestna občina Maribor namenja mladostnikom, organiziramo tudi predavanja in delavnice za starše. Pri tem sodelujemo z zunanjimi izvajalci z različnih področij.

Vabljeni na predavanje PREMAGOVANJE UČNIH TEŽAV IN DOBRE UČNE NAVADE MLADOSTNIKOV, ki bo v sredo, 25. 5., ob 16.30 v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ul. 16).

Izvajalec: Aljaž Tulimirović, univ. dipl. soc. kult., univ. dipl. pedagog iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor

Namen in cilji:
Seznanitev s strategijami učinkovitega učenja.
Predstavitev učnih navad, ki vodijo k uspešnejšemu delu.
Udeležence opremiti s tehnikami za podporo otrok in mladostnikov pri učenju.
Optimalna organizacija dela za premagovanje učnih težav otrok in mladostnikov.
Predstavitev pomena odnosov doma in njihovega vpliva na učinkovito učenje.

Časovni potek:
16.30-18.00

Ciljna skupina:
Starši otrok in mladostnikov.

Udeležba je brezplačna, število udeležencev je omejeno.
Obvezne prijave in dodatne informacije: Monja Urbič, monja@zpm-mb.si, 051 363 351
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Pretekli dogodki za starše v okviru programa Ti to zmoreš:
– Prekomerna raba zaslonskih tehnologij (izvajalec: Center Šteker) (10. 2. 2022)
– Delavnica učinkovite komunikacije (izvajalec: Društvo študentov psihologije Maribor) (17. 3. 2022)

Mentorski program Ti to zmoreš sofinancira Mestna občina MariborDelavnica za starše – Učinkovita komunikacija

V okviru mentorskega programa Ti to zmoreš, ki ga Mestna občina Maribor namenja mladostnikom, vsak mesec organiziramo predavanja in delavnice za starše. Pri tem sodelujemo z zunanjimi izvajalci z različnih področij.

Vabljeni na DELAVNICO UČINKOVITE KOMUNIKACIJE, ki bo v četrtek, 17. marca, ob 16.30 v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ul. 16).

Izvajalec: Društvo študentov psihologije

Namen in cilji:
Vaja asertivnosti in aktivnega poslušanja ter seznanitev z ”jaz sporočili”.
Prepoznavanje pogostih motenj v komunikaciji, ki se jim lahko preprosto izognemo.
Seznanitev z načini komunikacije, ki lahko pripeljejo do pozitivne spremembe in ki ne škodujejo odnosu med staršem in mladostnikom.
Udeleženci bodo prejeli praktične vaje za trening želenih komunikacijskih veščin.
Izboljšanje komunikacije med staršem in mladostnikom.

Časovni potek:
16.30-18.00

Ciljna skupina:
Starši otrok in mladostnikov.

Delavnica bo potekala v 1. nadstropju, desno (prostor 1.8).

Udeležba je brezplačna, število udeležencev je omejeno.
Obvezne prijave (do 17. 3. do 12. ure) in dodatne informacije: Monja Urbič, monja@zpm-mb.si, 051 363 351

Pretekla predavanja za starše v okviru programa Ti to zmoreš:
– Prekomerna raba zaslonskih tehnologij (izvajalec: Center Šteker) (10. 2. 2022)

Mentorski program Ti to zmoreš sofinancira Mestna občina MariborPredavanje za starše – Prekomerna raba zaslonskih tehnologij

V okviru mentorskega programa Ti to zmoreš, ki ga Mestna občina Maribor namenja mladostnikom, vsak mesec organiziramo predavanja in delavnice za starše. Pri tem sodelujemo z zunanjimi izvajalci z različnih področij.

Vabljeni na prvo predavanje za starše PREKOMERNA RABA ZASLONSKIH TEHNOLOGIJ, ki bo v četrtek, 10. februarja, ob 16.30 v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ul. 16).

Izvajalec: Center Šteker – center za podporo in pomoč pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij.

Namen predavanja je informirati in ozavestiti starše učencev in dijakov o nevarnostih, ki spremljajo zaslonske tehnologije in vsebine, ter predvsem, kako te pasti prepoznati in ukrepati v primeru, da se mladostnik ujame v katero od njih. Še vedno so namreč starši in družina tisti, pri katerih mladostniki iščejo oporo in zaščito. In nenazadnje so prav starši tisti, ki lahko poskrbijo za primerno vzgojo in otroke naučijo varno krmariti po svetovnem spletu.

Cilji
Seznanitev s pastmi, v katere se lahko otroci in mladostniki ujamejo pri uporabi zaslonskih tehnologij.
Seznanitev s priporočili za varno rabo zaslonskih tehnologij.
Opolnomočenje staršev.

Časovni potek:
60 min.

Ciljna skupina:
Predavanja za starše so namenjena tako staršem osnovnošolcev kot tudi staršem srednješolcev.

Udeležba je brezplačna, število udeležencev je omejeno.
Obvezne prijave in dodatne informacije: Monja Urbič, monja@zpm-mb.si, 051 363 351

Mentorski program Ti to zmoreš sofinancira Mestna občina Maribor


Prvo srečanje z mladimi v programu ”Ti to zmoreš”

Včeraj, 18. 1., smo se prvič srečali z bodočimi uporabniki našega pilotnega mentorskega programa Ti to zmoreš, ki ga Mestna občina Maribor namenja mladostnikom.

V sodelovanju s svetovalnimi delavci mariborskih osnovnih šol smo v program vključili devetošolce, ki zaradi posledic ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 potrebujejo dodatno spodbudo. S programom želimo blažiti osamljenost in stiske ter ponuditi varen prostor in podporo na prehodu v srednje šole. Mladostnike bomo spremljali 9 mesecev, od januarja do oktobra 2022. Nato bomo ohranjali stik preko njihove vključenosti v ostale programe Zveze prijateljev mladine Maribor.

Na uvodnem srečanju smo mladim uporabnikom in njihovim staršem/skrbnikom predstavili način dela in urnik programa. Uspešno smo izpeljali prve spoznavne delavnice in igre. Mladostniki se bodo z usposobljenimi prostovoljci in mentorji ZPM Maribor odslej srečevali dvakrat na teden. V Domu ustvarjalnosti mladih in na terenu bodo dejavno preživljali prosti čas, se učili novih spretnosti in sodelovali pri skupinskih projektih. Trudili se bomo krepiti samozaupanje, samostojnost, sodelovanje in povezanost vsakega mladostnika s svojimi potenciali.

V okviru mentorskega programa vsak mesec načrtujemo tudi predavanja in delavnice za starše/skrbnike.

Zunanji izvajalci, s katerimi bomo sodelovali v prvih mesecih: Društvo študentov psihologije, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Center Šteker, Društvo Afroritmi, Posestvo za živali Valdek in drugi.

Strokovna vodja mentorskega programa Ti to zmoreš je psihologinja in predsednica ZPM Maribor Nina Babič. Program v sodelovanju z mentoricami Kornelijo Kaurin, Tadejo Dobaj in Uršo Žiger vodi Monja Urbič, koordinatorica dejavnosti.

Več informacij najdete tukaj.

Mentorski program Ti to zmoreš sofinancira Mestna občina Maribor.

DODATNE INFORMACIJE: Monja Urbič, koordinatorica mentorskega programa, 059 177 799, 051 363 351, monja@zpm-mb.siMentorski program

”TI TO ZMOREŠ”

Mentorski program za mladostnike v Mestni občini Maribor

Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor smo novembra 2021 začeli s pilotnim podpornim mentorskim programom za mladostnike v Mestni občini Maribor. Pri svojem delu v programih TOM telefon, Otroški parlamenti in Letovanja smo v zadnjih letih, še posebej pa v času epidemije, pri mladostnikih identificirali občutno povečanje težav pri soočanju z vsakdanjimi situacijami. Razširili so se občutki osamljenosti, odtujenosti in strah pred prihodnostjo. Povečanje teh problemov so zaznali tudi v drugih strokovnih organizacijah in društvih (Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo pri SZD, Sekcija za primarno pediatrijo – Združenje za pediatrijo SZD, Društvo študentov psihologije …).

Mestna občina Maribor je finančno omogočila, da oblikujemo program, ki bo pomagal skupini mladostnikov iz mariborskih osnovnih šol, ki so jo ukrepi za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 najbolj prizadeli. Mnogim je kot posledica dolgotrajnega zaprtja šol in spremenjenega načina življenja padla motivacija in splošna psihološka odpornost. S programom Ti to zmoreš vključenim mladostnikom nudimo oporo skozi dejavno preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov in mentorjev.

Cilj je podpora mladim pri ponovni prebuditvi motivacije ter blaženje občutkov odtujenosti. Z individualnimi pristopi se trudimo, da se vsak mlad uporabnik počuti sprejeto in se spozna z različnimi interesnimi področji. Spodbujamo sodelovanje, vrstniško druženje, samostojnost, ustvarjalnost in raziskovanje. Mladostniki sooblikujejo vsebine, s čimer jih želimo motivirati, da spoznajo svoje interese, prevzemajo dejavno vlogo in izražajo svoje mnenje. Skozi raznovrstne dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih, na terenu in v naravi jih želimo opremiti z uporabnimi življenjskimi veščinami.

Program z inovativnimi pristopi ponuja varen prostor in sproščeno vzdušje z namenom nudenja družabništva, pozitivne spodbude in novih izkušenj. Program je tudi preventiven, ker lahko preprečuje poglabljanje stisk in potrebo po strokovni obravnavi.

Izvajajo ga mentorji ZPM Maribor, usposobljeni mentorji prostovoljci, zunanji strokovni sodelavci, v sodelovanju z društvi in organizacijami z različnih področij. Strokovna svetovalka pri programu je psihologinja in predsednica ZPM Maribor Nina Babič. Uporabnike smo prvotno vključevali s pomočjo šolskih svetovalnih služb na mariborskih osnovnih šolah. Poleti pa k vključitvi vabimo mlade iz MO Maribor, stare med 13 in 16 let (vabilo). Novi uporabniki se lahko priključijo takoj. Lepo vabljeni!

Posebnost programa Ti to zmoreš so tudi podporna predavanja in delavnice za starše. Organiziramo jih enkrat na mesec. Na predavanja poleg staršev vključenih mladostnikov povabimo tudi ostale. Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do zapolnitve mest. Naslednji dogodek za starše bo predvidoma v mesecu juliju, vabilo bomo objavlili med novicami na naši spletni strani.

 

Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Maribor

Sofinancer: Mestna občina Maribor

Trajanje programa: november 2021–oktober 2022 (neposredno delo z uporabniki: januar–september 2022)

VKLJUČITEV IN DODATNE INFORMACIJE: Monja Urbič, vodja in koordinatorica mentorskega programa, 059 177 799, 051 363 351, monja@zpm-mb.si.

.

.

.

.

JUNIJ 2022

21. 6. 2022
Soba pobega
Pravočasno smo razvozlali uganke in iz hostelske sobe pobegnili, preden bi nas ujel zmešani receptor.
Enigmarium Escape Rooom

16. 6. 2022
2. skupinski projekt – Pečat Ti to zmoreš
Deščice so poslikane, sedaj jih je potrebno le še zaščititi s premazom in bodo pripravljene, da okrasijo ograjo v Mariboru ter poreški VIRC in pohorski DMZ.

14. 6. 2022
Športni popoldan – Trikotna jasa in badminton

7. 6. 2022
2. skupinski projekt – Pečat Ti to zmoreš
Na 2. skupinskem projektu na lesene deščice slikamo pečat Ti to zmoreš. Končne izdelke bomo med poletjem namestili na tri lokacije Zveze prijatelje mladine Maribor. Tako bomo svoj pečat pustili na ograji pred Domom ustvarjalnosti mladih Maribor, v Vzgojno izobraževalnem in rekreacijskem centru Poreč ter na Domu Miloša Zidanška (DMZ) na Pohorju. Mladi bodo imeli možnost obiskati DMZ že avgusta, ko v okviru mentorskega programa načrtujemo izvedbo tabora na Pohorju.

2. 6. 2022
Obisk Pustolovskega parka Betnava
Pogumno in varno smo preplezali ovire med visokimi drevesi Betnavskega gozda.

MAJ 2022

31. 5. 2022
2. skupinski projekt: Pečat Ti to zmoreš
Izvajalka: likovna pedagoginja Tamara Šterlek

24. 5. 2022
Filmski popoldan in diskusija
Izvajalka: mentorica Nataša Novak Mulej
Ogledu dokumentarnega filma je sledila izmenjava mnenj in občutij.

19. 5. 2022
Voki-toki iskanje zaklada v Mestnem parku
Izvajalka: mentorica Anja Godec
Uspešno smo sledili namigom in s sodelovanjem našli vse skrite zaklade.

17. 5. 2022
Dan družabnih iger in ples

12. 5. 2022
Bridge – učenje miselnega športa
Izvajalka: mentorica Milica Marin

10. 5. 2022
Cirkuška delavnica
Izvajalka: Živa Stojanovič
Cirkus je pisan, pravljičen in poln letečih predmetov. Spoznali smo se z osnovnimi principi žongliranja, pravilnimi prijemi in triki z različnimi rekviziti. Krepili smo motorične sposobnosti, zbranost, povezanost in zaupanje.

5. 5. 2022
Cirkuška delavnica
Izvajalka: Živa Stojanovič

3. 5. 2022
Glasbena delavnica: boomwhackers
Izvajalka: Tajana Stres – Ukulele No Stress

APRIL 2022

28. 4. 2022
Jahanje in dejavnosti na kmetiji (Posestvo Valdek)

26. 4. 2022
Glasbena delavnica: boomwhackers
Izvajalka: Tajana Stres – Ukulele No Stress
Glasbene cevi zapojejo melodijo le, ko sodelujemo. Potrebni sta velika pozornost in zbranost.

21. 4. 2022
Timske interaktivne igre

14. 4. 2022
Dan družabnih iger

12. 4. 2022
Individualne urice in učna pomoč

7. 4. 2022
Leteče tačke – psi, ki lovijo frizbije!
Izvajalec: Kinološko društvo Maribor in Društvo Fenrir

5. 4. 2022
Interaktivne igre in spoznavanje likovne tehnike – praskanka, 2. del

MAREC 2022

31. 3. 2022
Interaktivne igre in spoznavanje likovne tehnike – praskanka, 1. del

29. 3. 2022
Kuharske čarovnije
Izvajalec: Knedl
Iz zdravih naravnih sestavin smo skuhali slastne bučne knedle. Izvedeli smo tudi, kje izvirajo nekatere začimbe in sadje.

24. 3. 2022
Lov na mariborske krone
Paket ugank za sprehod: Rajzefiber
Med iskanjem kron na mestnih stavbah smo obnovili znanje o zgodovini našega mesta.

22. 3. 2022
Filmski popoldan in diskusija
Izvajalka: mentorica Nataša Novak Mulej
Ogledu filma je sledila diskusija o različnih načinih vzgoje in družinskih odnosih.

17. 3. 2022
Sprehod na Piramido

Delavnica učinkovite komunikacije za starše
Izvajalec: Društvo študentov psihologije Maribor

16. 3. 2022
Drsanje v Ledni dvorani
Nekateri smo drsali prvič v življenju, drugi so pomagali z demonstracijo spretnega vijuganja po drsališču.

10. 3. 2022
Delavnica asertivne komunikacije in poslušanja
Izvajalec: Društvo študentov psihologije Maribor (projekt Oh, ta ljubezen)

8. 3. 2022
Igre za krepitev sodelovanja in urjenja pozornosti ter izdelovanje lovilcev sanj.
Iz odpadlih vej in volne smo ustvarili lovilce sanj.

4. 3. 2022
Zimske počitnice
Izlet z gondolo na Pohorje: dirka s poki
Na zimski zabavi na snegu smo preizkusili svoje poke in se pomerili v hitrosti.

2. 3. 2022
Zimske počitnice
Tehnična delavnica: izdelovanje poka
Mentor delavnice: David Stošić

FEBRUAR 2022

28. 2. 2022
Zimske počitnice
Na izletu v Jarenini smo nahranili koze, lame in alpake ter jahali konje (Posestvo Valdek).

24. 2. 2022
1. skupinski projekt: Poskrbimo za ptice
Lesarsko-likovna delavnica: izdelovanje in barvanje ptičjih gnezdilnic. Gnezdilnice so končane, marca jih bomo skupaj z društvom DOPPS namestili na drevesa.

22. 2. 2022
1. skupinski projekt: Poskrbimo za ptice
Lesarsko-likovna delavnica: izdelovanje in barvanje ptičjih gnezdilnic.

17. 2. 2022
1. skupinski projekt: Poskrbimo za ptice
Lesarska delavnica: izdelovanje ptičjih gnezdilnic z učiteljem Petrom Burjekom iz Lesarske šole Maribor.

15. 2. 2022
1. skupinski projekt: Poskrbimo za ptice
Zanimivo življenje ptic – sprehod v Mestnem parku z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

10. 2. 2022
Delavnica za mladostnike: Online (samo)podoba
Predavanje za starše: Prekomerna raba zaslonskih tehnologij
Izvajalec delavnice in predavanja: Center Šteker

9. 2. 2022
”Team building” in delavnica z glino, na kateri smo z likovno pedagoginjo Metko Ciglar izdelali pujske in druge živali za srečo.

03. 02. 2022
Glasbena delavnica: Afriški bobni
Naučili smo se osnov igranja izbranih tradicionalnih afriških pesmi.

01. 02. 2022
Glasbena delavnica: Afriški bobni
Z Društvom Afroritmi smo se na najglasnejši delavnici naučili prvih energičnih ritmov na djembah.

JANUAR 2022

27. 1. 2022
Izlet na Posestvo Valdek v Jarenini, kjer smo se družili s prijaznimi malimi in velikimi kosmatinci.

25. 1. 2022
Spoznavne igre in likovna delavnica Moj sanjski svet z mentorico in likovno pedagoginjo Tamaro Šterlek.

20. 1. 2022
Spoznavne delavnice in igre.

18. 1. 2022
Uvodno srečanje z mladostniki in njihovimi starši.

13. 1. 2022
Skupinska priprava mentorjev in prostovoljcev za izvedbo začetnih dejavnosti.

4. 1. 2022
3. del usposabljanja mentorjev in prostovoljcev: Razvojne faze mladostnikov in prepoznavanje težav
Izvajalec: Matej Miklavčič, psiholog

 

NOVEMBER-DECEMBER 2021

V začetni fazi programa smo načrtovali dejavnosti za mladostnike in starše ter izvedli usposabljanja za prostovoljce in mentorje. S strokovno vodjo programa, zunanjimi izvajalci, mentorji in prostovoljci smo pripravljali mentorske načrte in vsebine dejavnosti. Oblikovali smo potrebne dokumente (izjave za starše/skrbnike, dogovore o prostovoljskem delu, informativna besedila idr.). Opravili smo 15 individualnih sestankov z mentorji prostovoljci ter 10 individualnih sestankov s predstavniki svetovalnih služb mariborskih osnovnih šol.

Načrtujemo skupinske in individualne dejavnosti:
bobnarske delavnice, delavnico stop animacije, igranje na glasbene cevi, sprehod s kužki, ogled filma v kinu, likovne, šiviljske in lesarske delavnice, drsanje in druge športne dejavnosti, delavnico za boljšo organiziranost pri učenju, izdelovanje skodelic iz gline, sprehode v naravi, dramske urice, mini gasilsko vajo, obisk lutkovnega gledališča, učno pomoč, izlet na posestvo za živali, obisk adrenalinskega parka in drugo.
Program bomo v veliki meri oblikovali skupaj z mladostniki glede na njihove interese.

Uvodoma smo se za sodelovanje dogovorili z zunanjimi izvajalci: Alfakan – pasja šola, Društvo študentov psihologije, Društvo Afroritmi, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – DOPPS, Gobarsko društvo Lisička, Center Šteker – Podpora in pomoč pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij.

Mladi prostovoljki z našega programa Mladinski center DUM smo dali priložnost za oblikovanje vizualne podobe mentorskega programa. Avtorica grafik za Ti to zmoreš je Beti Trstenjak.

22. 12. 2021
2. del usposabljanja mentorjev in prostovoljcev: Dinamika skupine in pomen dogovorov
Izvajalka: Tjašo Arko, Slovenska filantropija

20. 12. 2021
1. del usposabljanja mentorjev in prostovoljcev: Prvi stik z mladostniki in motivacija
Izvajalka: Nina Babič, psihologinja in strokovna vodja mentorskega programa

29. 11. 2021
Uvodno virtualno srečanje s šolskimi svetovalci mariborskih osnovnih šol, ki so se odzvali našemu povabilu.
Tema: predstavitev mentorskega programa in dogovor o sodelovanju pri identifikaciji mladostnikov, ki se bodo vključili v program.

18. 11. 2021
Ravnateljem in šolskim svetovalnim službam vseh mariborskih osnovnih šol smo poslali vabilo za sodelovanje v začetni fazi mentorskega programa.

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI