Domovotroški parlament

Delegati iz MB regije za 33. nacionalni Otroški parlament

Zaključen je 33. regijski Otroški parlament®, ki se ga je udeležilo 79 delegatov iz 45. osnovnih šol iz Maribora in 16. drugih občin. Vodila ga lanska parlamentarka in članica delovnega predsedstva nacionalnega OP Aisha Blakaj, delo v skupinah so poleg nje moderirali še Dominika Marčič Renčelj, Črt Čučko, Jure Bertalanič, Nomi Hrast, Anej M. Irgolič, Petra Marko in Monja Urbič.

Parlament je pred začetkom zasedanja pozdravila članica Predsedstva ZPM Maribor, ga. Majda Struc. Na drugem plenarnem delu zasedanja so mladim parlamentarkam in parlamentarcem prisluhnili ga. Neva Pipan iz kabineta župana MOM, ki je mlade tudi nagovorila, ga. Karina Šenveter in g. Luka Lubi iz Urada za kulturo in mladino MOM ter predsednica ZPM Maribor, ga. Nina Babič, ki se je mladim zahvalila za opravljeno delo in izbranim delegatom zaželela uspešno razpravo na nacionalnem Otroškem parlamentu.

Dvanajst delegatov, ki so bili izvoljeni na regijskem OP, bo mariborsko regijo zastopalo 11. aprila 2023, na 33. NACIONALNEM OTROŠKEM PARLAMENTU® v Državnem zboru v Ljubljani, kjer se bo razprava na temo DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH nadaljevalo. To so: Eva Lukman, Nika Pograjc, Lana Urleb, Hanna Dobaj, Manca Krajnc, Klara Pliberšek, Klemen Bračun, Mateja Petek, Jan Emeršič, Tim Katan, Tiana Romih in Laura Koren.

Čestitamo vsem za plodno in živahno razpravo, zanimive zaključke in konkretne predloge za rešitve!

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si33. regijski Otroški parlament

V letošnjem šolskem letu je tema Otroških parlamentov® DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH.

Po parlamentarnih razpravah in demokratičnih izvolitvah delegatov na osnovnih šolah po vsej Sloveniji, v mesecu marcu potekajo medobčinski in regijski otroški parlamenti. Za mariborsko regijo bo zasedanje 33. REGIJSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA potekalo v četrtek, 23. marca 2023, od 8.30 do 14.00 ure. Delo v skupinah se bo odvijalo v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (DUM), Razlagova 16, plenarna dela pa v amfiteatru Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor (SEŠG), Trg Borisa Kidriča 3.

Program:

• 8.30–9.00 – plenarni del zasedanja (SEŠG) – pozdrav parlamentu
• 9.15–11.45 – delo v skupinah v DUM-u, za vabljene goste in mentorje bo v tem času v amfiteatru SEŠG potekalo predavanje Vpliv spolnih zlorab na duševno zdravje otrok in mladostnikov in viri pomoči, ki ga bo izvedla Tjaša Hrženjak, strokovna delavka v nevladni organizaciji Združenje za moč.
• 11.45–12.15 – malica (DUM)
• 12.30–14.00 – plenarni del zasedanja (SEŠG) – predstavitev zaključkov dela v skupinah, predlogov tem za naslednje leto in predstavitev delegatov za nacionalni Otroški parlament

Verjamemo, da boste prisluhnili zamislim, pobudam in zahtevam mladih parlamentark in parlamentarcev. V kolikor ne boste uspeli spremljati njihovega dela v skupinah, vas vabimo, da se jim pridružite na drugem plenarnem delu (ob 12.30), ko bodo predstavili zaključke, sprejete v skupinah. Takrat si še posebej želijo biti slišani s strani odločevalcev, predstavnikov medijev in odraslih na sploh. Dajmo jim vedeti, da so pomemben del družbenega dogajanja, da slišimo njihove ideje, da je njihovo mnenje pomembno, da njihove predloge jemljemo resno in jih upoštevamo pri skupnih prizadevanjih za boljšo prihodnost.

33. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT® bo potekal v torek, 11. aprila 2023, v Državnem zboru v Ljubljani.

DODATNE INFORMACIJE: 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si.

 

Duševno zdravje mladih – predavanja

Vabimo prostovoljke in prostovoljce, ki delajo z mladimi, na sklop predavanj na temo “DUŠEVNO ZDRAVJE MLADIH”. Predavanja so prav tako namenjena mentoricam in mentorjem Otroškega parlamenta®, saj so mladi na lanskem Otroškem parlamentu za letošnjo temo izglasovali prav »Duševno zdravje otrok in mladih«. S predavanji, ki bodo gotovo zanimiva tudi za starše, bomo obeležili mednarodni dan prostovoljstva, ki ga praznujemo 5. decembra.

Podatki pravijo, da je več kot 70% mladih nezadovoljnih s svojim življenjem, ki so zato posledično izpostavljeni nižji psihološki odpornosti in tveganju za poslabšanje njihovega duševnega zdravja. Kaj je pravzaprav duševno zdravje, kakšen je vpliv okolja na duševno zdravje, kako prepoznamo duševne stiske, kakšna so tveganja, kateri so varovalni dejavniki ter katere so najpogostejše oblike duševnih stanj, ki vodijo v različne oblike duševnih motenj. Kako lahko pomagamo mladim ter nenazadnje sami sebi, da smo in ostanemo psihološko odporni v kaosu vsakdanjika? Svoje strokovno znanje in izkušnje bodo z nami delile priznane strokovnjakinje:

sreda, 30. 11., 16.30-18.00

ANA JERMAN, univ. dipl. psih. spec., Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor:
Kaj je duševno zdravje, kakšen je vpliv okolja nanj, kako prepoznamo duševne stiske in kako se najpogosteje odražajo pri mladih.

petek, 2. 12., 16.30-18.00

– mag. URŠKA MIKOLIČ, psihoterapevtka, Zdravstveno-terapevtski center Ljubljana in Moja izbira:
Najpogostejše oblike duševnih motenj pri mladih – anksioznost, depresija, motnje hranjenja, samopoškodovanje in samomorilnost.

ponedeljek, 5. 12., 16.30-18.00

NINA BABIČ, univ. dipl. psih., OŠ Martina Konšaka Maribor in Zveza prijateljev mladine Maribor:
Krepitev psihološke odpornosti v vsakdanjem življenju, tako pri sebi kot pri mladih. Kako poskrbeti zase, da bo bolje vsem?

Predavanja bodo potekala v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova 16. Prijave sprejemamo na e-naslov info.dum@zpm-mb.si ali na tel. št. 02 229 94 50 in 040 433 511.

 

Predavanja potekajo v okviru programa Zveze prijateljev mladine Maribor “Mladi, arhitekti svoje in skupne prihodnosti”, ki ga sofinancira Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor.

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si


32. nacionalni Otroški parlament

Foto: Katja Pokorn

V ponedeljek, 11. aprila, je v veliki dvorani Državnega zbora RS potekalo zasedanje 32. nacionalnega Otroškega parlamenta® (NOP) v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). 111 mladih parlamentarcev iz vse Slovenije je razpravljalo o osrednji temi Moja poklicna prihodnost oz. petih podtemah: »Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; Vpliv covid-19 na izbiro poklica.« Uvodoma jih je pozdravil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije g. Igor Zorčič. Spodbudne besede sta mladim parlamentarcem namenila tudi predsednica ZPMS ga. Darja Groznik in predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je vsem mladim parlamentarcem najprej izrekel dobrodošlico in izpostavil, da vsaka država – dasiravno ima samo dva milijona prebivalcev – potrebuje sistem, ki državljanom omogoča življenje v skupnosti. G. Zorčič meni, da je najboljši sistem demokracija, saj v njem ljudstvo odloča o zadevah skupnega pomena. »Poslanke in poslanci odločajo prav v veliki dvorani Državnega zbora, kjer poteka današnji dogodek. Prepričan sem, da boste delo poslanskega življenja danes začutili tudi vi, da boste začutili na kakšen način poteka razprava med večjim številom ljudi o pomembnih temah. In glede na to, da današnji Otroški parlament® sovpada še z volitvami, sem prepričan, da vas bodo slišali tudi poslanke in poslanci.«

Predsednica ZPMS Darja Groznik je v nadaljevanju dodala: »Program Otroški parlamenti® vodi ZPMS od samostojnosti države naprej. Vztrajamo in si – tako kot vi – vsako leto prizadevamo, da bi bila vaša razmišljanja upoštevana – bodisi v šoli, v lokalnem okolju ali na nacionalni ravni. V okviru projekta Naše mnenje šteje! smo lani in letos slišali veliko idej. /… / Pri ZPMS pripravljamo Belo knjigo o uresničevanju pravice otrok do participacije, ki bo – upamo, osnova za pripravo strategije participacije otrok v Sloveniji – k temu nas poziva Evropa. Vsaka razvita demokratična družba upošteva glas otrok, glas mladih. To je dolžnost nas odraslih. /… / Upam, da bo vaše sodelovanje na Otroškem parlamentu® dragocena, dobra izkušnja. Da boste spoznali, kako je potrebno poslušati drug drugega, se strpno pogovarjati in sodelovati. Le s sodelovanjem lahko gremo kot družba naprej.«

S pomembno popotnico je mlade pred plenarnim delom zasedanja nagovoril tudi predsednik RS Borut Pahor, ki je med drugim povedal, da je pri izbiri poklica najbolj bistveno vprašanje, ki izvira iz njihovih src. Da se vprašajo, kaj jih zares veseli v življenju početi. In če odgovora mladi še nimajo, naj jih to ne bega. Osnovna šola je namreč neprecenljiv čas, ko se oblikujejo kot osebnosti. Ob tem pa dobivajo mladi znanje in predsednik meni, da brez znanja ni uspeha na nobenem področju. »Ohranite radovednost do življenja. Odprite oči, napnite ušesa, zrite v prihodnost in glejte, kje se odpira neko mesto za vas. Če boste verjeli vanj, se vam bo uresničilo,« zaključuje predsednik RS Borut Pahor.

V nadaljevanju so mladi poročali o svojem delu v petih skupinah: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; Vpliv covid-19 na izbiro poklica.

Nekaj vidnejših misli iz zaključkov razprav po posamezni podtemah:

Moj poklic – skrbi, pričakovanja, znanja in veščine: mladi so med drugim izpostavili, da jih skrbi, ali bodo zaposljivi, ali bodo dobili poklic za katerega se izobražujejo, ali bodo v poklicu uživali. Želijo si več praktičnega in specifičnega znanja, izpostavljajo, da na informativnih dnevih ne dobijo dovolj informacij in da si želijo o poklicih pogovarjati prej (6., 7. razred). Želijo si predstavitve poklicev skozi igro, manj pritiska s strani odraslih glede izbire poklica.
Poti do mojega poklica: mladi se zavedajo, da na izbiro poklica vplivajo njihove želje, navade, uspeh v šoli, pa tudi sreča. Zavedajo se tudi tega, da je potrebno vztrajati in da morajo biti odločni. Pogrešajo več informacij o »skritih« poklicih, več dni odprtih vrat v različnih poklicih. Na šolah si želijo kariernega svetovanja in interesnih dejavnosti, ki bi bile usmerjene v poklice.
Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti: v prihodnosti vidijo urbane kmetije, zeleno (eko energetiko), IT področja. Mladi ne verjamejo, da bi določene poklice kdaj zamenjali roboti – medicina, farmacija, gradbeništvo, poučevanje … bo pa zato toliko bolj pomembno ravnovesje med tehnologijo in človekom.
Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo: želijo si izboljšati sistem pri izbiri srednje šole npr. z vpeljavo sprejemnih izpitov. Mladi, ki imajo velik potencial, si želijo ostati v Sloveniji, le država naj jim omogoči dobre zaposlitvene možnosti.
Vpliv covid-19 na izbiro poklica: zaradi covid-19 so nekateri poklici bolj izpostavljeni, nekatere so spoznali na novo, npr. epidemiolog. Mladi menijo, da bo narasla zaposljivost poklicev, ki imajo stik z ljudmi. Da bo robotika sicer še močnejša, ne bo pa »premagala« poklicev, ki potrebujejo stik z ljudmi. Po drugi strani pa mnoge mlade, ki so dobri na področju umetnosti, zelo skrbi za prihodnost njihovega poklica.

V plenarnem delu zasedanja so mladim parlamentarcem prisluhnili tudi: Damir Orehovec, Državni sekretar na MIZŠ, ki jih je tudi nagovoril, dr. Jože Ruparčič, namestnik Varuha človekovih pravic, Mojca Pršina, direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, mag. Ružica Boškić, Direktorat za družino, dr. Fani Nolimal, Zavod RS za šolstvo in nekateri poslanci ter drugi vabljeni gostje.

»Za temo 33. nacionalnega Otroškega parlamenta®, ki bo potekal v prihodnjem šolskem letu, so mladi parlamentarci izbrali Duševno zdravje otrok in mladih

(sporočilo za javnost ZPMS)Delegati za 32. nacionalni OP iz MB regije

Zaključen je 32. regijski Otroški parlament®, ki se ga je udeležilo 66 delegatov iz 34 osnovnih šol iz Maribora in okolice. Vodila sta ga nekdanja parlamentarca Nomi Hrast in Anej M. Irgolič, delo v skupinah so poleg njiju moderirale še Maja Marinček Kanop, Dominika Marčič Renčelj in Monja Urbič.

Parlament je slikovito pozdravila članica Predsedstva ZPM Maribor, ga. Majda Struc, ki se je spomnila tudi, kako je potekal prvi Otroški parlament pred 32-imi leti. Na drugem plenarnem delu zasedanja se je mladim parlamentarkam in parlamentarcem pridružila podžupanja Mestne občine Maribor, ga. Alenka Iskra. Prisluhnila je njihovim zaključkom dela v skupinah in jih povabila, da predloge predstavijo na eni od sej mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Dvanajst delegatov, ki so bili izvoljeni na regijskem OP, bo mariborsko regijo zastopalo 11. aprila 2022, na 32. NACIONALNEM OTROŠKEM PARLAMENTU v Državnem zboru v Ljubljani. To so: Vera Vasič, Veronika Batagelj, Zala Silič, Ela Ekert, Aisha Blakaj, Ana Klobasa Miteva, Andraž Ovčar, Tara Mori, Ema Zorko, Rene Brodnjak, Erik Pipuš in Marja Bučar.

Čestitamo vsem za plodno in živahno razpravo, posebej pa izvoljenim delegatom! Uspešno delo v Ljubljani vam želimo!

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si
PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI