DomovNovice31. regijski Otroški parlament

31. regijski Otroški parlament

V četrtek, 25. marca 2021, bo med 8.30 in 12.00 uro potekal 31. regijski OTROŠKI PARLAMENT® na temo »MOJA POKLICNA PRIHODNOST«. Zaradi epidemiološki razmer bo potekal preko vodeokonferenčne platforme ZOOM.

PROGRAM:
8.20–8.30 – prijava udeležencev na videokonferenco
8.30–8.45 – plenarni del zasedanja – pozdrav parlamentu, voditeljica Nomi Hrast
8.45–8.55 – razdelitev v skupine:
– rdeča skupina: Moj poklic – skrbi, pričakovanja, znanja in veščine, moderatorka Nina Simonič
– modra skupina: Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti, moderator Anej Irgolič
– zelena skupina: Poti do mojega poklica, moderatorka Kaja Bračič
– rumena skupina: Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo, moderator Tilen Krapše
– roza skupina: Vpliv Covid-19 na izbiro poklica, moderatorka Nomi Hrast
8.55–10.30 – delo v skupinah, volitve delegatov za nacionalni Otroški parlament
10.30–10.45 – odmor
10.45–12.00 – plenarni del zasedanja z gosti:
– predstavitev zaključkov
– predstavitev delegatov za Nacionalni OP

Program OTROŠKI PARLAMENT® je zasnovan na 13. čl. Konvencije ZN o otrokovih pravicah (otrok ima pravico do svobode izražanja). Sodi med najpomembnejše oblike participacije mladih pri za njih pomembnih odločitvah v Sloveniji in predstavlja eno od najučinkovitejših oblik neformalnega učenja za aktivno državljanstvo ter vzgojo za demokratičnost in multikulturnost.
Program se izvaja od leta 1990. Poteka v osnovnih šolah, kjer učenci s pomočjo učiteljev in mentorjev razpravljajo o temi, ki so si jo v prejšnjem letu na nacionalnem zasedanju izbrali. Nato se predstavniki šol zberejo na občinskih, medobčinskih in regijskih ravneh z namenom, da izmenjajo izkušnje, ugotovitve ter oblikujejo predloge in zaključke za otroški parlament na nacionalni ravni, ključna sporočila namenjena regionalnim nivojem pa predstavijo ustreznim institucijam v regiji.

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI