DomovNoviceMladi za napredek Maribora – državno srečanje

Mladi za napredek Maribora – državno srečanje

Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev 2020 (seznam nalog).

Rok za prijavo nalog na državno srečanje še ni znan, predvidevamo, da bo nekje konec maja ali v začetku junija. Organizatorji so nas obvestili: V Zvezi za tehnično kulturo Slovenije si prizadevamo, da bi izpeljali srečanja mladih raziskovalcev, saj je bilo vloženega veliko dela. Komisija za srečanja mladih raziskovalcev pri ZOTKS je sprejela sklep, da je zagovore potrebno opraviti in da se zagovori na še doslej neizvedenih regijskih srečanjih opravijo na daljavo preko videokonferenc, predvidoma do konca maja. Točen datum vam sporočimo naknadno.

Kljub temu, da rok prijave na državno srečanje še ni znan, opravljen izbor avtorjem nalog omogoča, da se na državno srečanje pripravijo. Naloge lahko popravijo, predlagamo da upoštevajo morebitna navodila, ki so jih na zagovoru posredovale ocenjevalne komisije. Nekatere naloge smo preusmerili na drugo področje, kot so bili oddani na našem regijskem srečanju, upoštevajte to spremembo.

ZPM Maribor bo zagotovo moral opraviti elektronsko prijavo nalog. Za potrebe elektronske prijave bo potrebno koordinatorici programa pri ZPM Maribor Urši Žiger, posredovati elektronske izvode nalog na naslov raziskovalci@zpm-mb.si. Oddaja elektronskega izvoda bo obvezna. 

V kolikor boste naloge za državno srečanje pripravili še pred znanimi roki nam lahko pdf naloge in po potrebi tudi spremenjen povzetek za objavo posredujete na e-naslov raziskovalci@zpm-mb.si. V sporočilu pripišite avtorja, šolo in področje.

Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji in vam jih bodo posredovali. Ko bo znan rok za prijavo na državno srečanje vas bomo o tem ustrezno in pravočasno obvestili.

Ob oddaji nalog na državno srečanje torej predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja. RAZPIS 51. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2020, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI