DomovNoviceMladi za napredek Maribora – državno srečanje

Mladi za napredek Maribora – državno srečanje

7. 4 2023 je rok za prijavo na letošnje državno srečanje mladih raziskovalcev. Opravljen je bil izbor nalog za uvrstitev na državno srečanje mladih raziskovalcev (seznam nalog).

Pomembna novost: šole NE ODDAJO tiskanega izvoda.

Odda se samo elektronski izvod naloge, ki se pripne prijavnici. Prijavo v elektronski prijavnici opravi koordinatorica programa Urša Žiger, zato je potrebno do 7. 4. 2023 na naslov raziskovalci@zpm-mb.si oddati elektronski izvod naloge. Rok za oddajo naloge je 7. 4. 2023.

Oddaja elektronskega izvoda je obvezna. Podrobnejša navodila so prejeli šolski koordinatorji.

Ob oddaji nalog na državno srečanje predlagamo, da avtorji naloge ustrezno pregledajo, popravijo in  pripravijo v skladu z razpisnimi pogoji državnega srečanja.

RAZPIS MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2023, kjer so natančno določeni kriteriji in pogoji udeležbe (kvote za udeležbo).

Rezultati prvega kroga državnega srečanja bodo znani 6. 5. 2023 po 16. uri. Objavljeni bodo na spletni strani Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI