DomovNoviceOddaja raziskovalnih nalog – 17. 2. 2023

Oddaja raziskovalnih nalog – 17. 2. 2023

Približuje se rok za oddajo nalog Mladi za napredek Maribora 2023, ki je 17. februar 2023.

 Na naslov ZPM Maribor (Razlagova 16) je do 17. 2. 2023 potrebno oddati:

en izvod naloge v tiskani obliki (razen na interdisciplinarnem področju, kjer je število izvodov enako številu raziskovalnih področij), dve nalepki z identifikacijski podatki za vsako oddano nalogo (priloženo v nalogo), naloge se tiskajo dvostransko.

en izvod naloge v elektronski obliki – nalogo v pdf formatu, ki mora biti enaka izvodu v tiskani obliki (upoštevajte Navodila za pripravo naloge v pdf formatu). Ta izvod naloge lahko pripnete elektronski prijavnici ali jo do roka oddaje pošljete na naslov raziskovalci@zpm-mb.si, Po pregledu naloge dobite potrditveni mail o prejemu in ustreznosti naloge v elektronski obliki.

seznam vseh oddanih nalog na natečaj s podpisom ravnatelja in žigom šole. Izjemoma, če ni mogoče pridobiti podpisa ravnatelja, nam lahko podpisan seznam posredujete naknadno, najkasneje do 22. 2. 2023. V tem primeru paketu z nalogami priložite nepodpisan seznam.

Posebej vas opozarjamo, da pri oddaji nalog velja anonimnost, zato nikjer v nalogi ne navajajte identifikacijskih podatkov (ime in priimek avtorja in mentorja, naziv šole). To velja za nalogo v tiskani in elektronski obliki ter za vse priloge. Neupoštevanje tega kriterija je razlog za zavrnitev naloge.

Pred oddajo še enkrat skrbno preglejte nalogo in bodite pozorni tudi na vizualni izgled. Upoštevajte javni natečaj in navodila za pripravo nalog.

Šole bodo morda postavile interni rok za oddajo nalog. Upoštevajte ga. Dodatna navodila prejmete pri šolskih koordinatorjih.

Zagovori oddanih nalog bodo potekali v času med 8. in 18. 3. 2023. Natančne datume zagovorov po posameznih področjih bomo na tej spletni strani objavili najkasneje do 6. 3. 2023 in jih nato sproti posodabljali.

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI