DomovNovicePočitniško varstvo

Počitniško varstvo

POČITNIŠKO VARSTVO – CELODNEVNI PROGRAM S KOSILOM

KOMU JE NAMENJENO?
• Udeleženci programa počitniškega varstva so lahko otroci, ki so zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Maribor.
• Če so na voljo prosta mesta, so udeleženci programa lahko tudi otroci iz drugih občin, strošek staršev pa je v tem primeru višji, kot je navedeno v nadaljevanju.

POTEK POČITNIŠKEGA VARSTVA:
• Celodnevno počitniško varstvo poteka vsak delovni dan, od 1. julija do 30. avgusta 2019, od 7.45 do 16.15, v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM) Maribor.
• Otroci bodo od prihoda v varstvo do kosila vključeni v dejavnosti po programu »POČITNICE S PRIJATELJI 2019« – ustvarjalne delavnice in/ali izlete. Po kosilu, ki bo ob 13. uri, se bodo dejavnosti nadaljevale s popoldanskimi ustvarjalnimi delavnicami.
• Otroci naj bodo udobno oblečeni in ustrezno obuti za dejavnosti na prostem, v primeru dežja potrebujejo še dežnik ali pelerino. S seboj naj imajo stekleničko z vodo, ki jo lahko dolivajo.
• Otroci naj s seboj ne prinašajo vrednejših predmetov (video igric, tablic, telefonov …) saj motijo izvajanje programa in zanje ZPM Maribor ne prevzema odgovornosti. V nujnih primerih lahko starši otroka pokličejo na telefonski številki 02 229 94 50 ali 040 433 511.

POGOJI ZA VKLJUČITEV:
• Pogoj za vključitev je, da so starši otroka zaposleni in varstvo res potrebujejo.
• Posamezni otrok je v program počitniškega varstva lahko vključen največ dva tedna, le v primeru prostih mest tudi več.
• Otroka je možno prijaviti samo za ves teden (paket od ponedeljka do petka). Če se otrok želi udeležiti plačljivega sredinega izleta po programu, se strošek kosila za ta dan odšteje, stroške izleta pa starši krijejo posebej. V primeru, da se otrok udeleži tudi izleta na Pohorje, kjer je potrebno doplačilo za gondolo, starši ta strošek prav tako poravnajo posebej.
• V kolikor ima otrok odločbo oz. posebne potrebe, nas o tej posebnosti obvestite ob prijavi.

PRIJAVE:
• Prijave sprejemamo najkasneje do četrtka, do 12.00, za naslednji teden oz. do zapolnitve mest. Natisnite in izpolnite PRIJAVNICO (dostopna je tudi v info pisarni INFO-DUM) in jo pošljite ali oddajte na naslov ZPM Maribor, Razlagova 16 ali pošljite skenirano po e-pošti info.dum@zpm-mb.si.
• Prav tako pozorno preberite INFORMACIJE ZA STARŠE ter natisnite in izpolnite IZJAVO ZA STARŠE (dostopna je tudi v info pisarni INFO-DUM), ki jo oddate skupaj s prijavnico.
• Plačilo znaša 25,00 € na teden (cena vključuje: varstvo, kosilo in DDV), v kolikor so na voljo še prosta mesta, se lahko vključijo tudi otroci iz drugih občin, vendar v tem primeru plačilo znaša 50,00 € na teden (cena vključuje: varstvo, kosilo, organizacijo, materiale za delavnice in DDV).
• ZPM Maribor si pridržuje pravico, da odkloni sprejem otroka v varstvo, v kolikor meni, da zaradi otrokovih psihofizičnih posebnosti ne more zagotoviti enakovredne vključitve v program z ostalimi otroki.
• ZPM Maribor si pridružuje pravico, da odkloni sprejem otroka v varstvo, če imajo starši do ZPM Maribor neporavnane obveznosti.

NAČIN PLAČILA:
• Račun za storitev bo staršem poslan po elektronski pošti (ali navadni, če nimajo e-naslova) po opravljeni storitvi, s 7-dnevnim rokom plačila.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova ul. 16, Maribor
info.dum@zpm-mb.si, 02 229-94-50, 040 433-511, 041 532 119.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI