DomovNoviceDedek Mraz prišel je med nas!

Dedek Mraz prišel je med nas!

Letos bo  prihod dedka Mraza še posebej pravljičen, saj bomo prvič v 72-ih letih imeli priložnost pokukati v njegovo pravljično kočo sredi pohorskih gozdov. Televizijske sprejemnike bomo v soboto, 12. decembra, ob 17. uri, naravnali na program Televizije Maribor in doživeli dedka Mraza čarobno kot še nikoli doslej!

V prihodnjih dneh bomo dedka Mraza srečali tudi v živo. Ob dopoldnevih bo obiskoval vrtce, ob popoldnevih, med 14. in 18. decembrom, vsak dan med 17. in 18. uro, pa bo v svoji kočiji in v spremstvu pohorske vile prepotoval domala vse mesto. Na zadnjo vožnjo se bo podal 28. decembra in se ob 17.30 uri iz središča mesta v živo preko spleta poslovil z obljubo, da nas prihodnje leto ponovno obišče.

Čeprav je glavni lik pravljičnega decembra dedek Mraz, ki je bil letos vpisan v register slovenske nesnovne dediščine, bomo poskrbeli tudi za spodbujanje ustvarjalnosti in dobrodelnost. Na družbenih omrežjih bomo ponujali video ustvarjalne delavnice »Darila srca« s sporočilom, da so darila, ki jih izdelamo sami, najbolj srčna. Akcija »Vrečka Srečka«, s katero smo vse leto spodbujali šivanje vrečk za večkratno uporabo, je dobila dobrodelno nadgradnjo »Božična vrečka Srečka«. Zadnje dneve leta bomo polepšali otrokom iz socialno šibkejših okolij z darilnimi paketi lokalnih podjetij. Mariborska skupina prostovoljcev, svetovalcev po Telefonu za otroke in mladostnike TOM, pa je s tem, ko se je Televizija Maribor odpovedala kakršnemu koli plačilu za snemanje prihoda dedka Mraza, pridobila pomembna sredstva za opravljanje svojega poslanstva, lajšanja stisk otrok.

Naše sporočilo je: »Kar od srca pride, se srca dotakne.« Bogastvo sveta je v prijaznih besedah in toplih objemih, lepoti različnosti, pomenu znanja, spoštovanju narave in kulturne dediščine ter skrbi za šibkejše. Dedek Mraz si želi, da bi to bilo vodilo v življenju vsakega izmed nas, vse ostalo potem pride samo od sebe

PRIHOD DEDKA MRAZA

Dedek Mraz biva v pravljični hiški sredi pohorskih gozdov. Nihče, razen škratov, pohorskih vil in gozdnih živalic, ne ve, kje natanko. A to ni pomembno! Pomembno je, da pride …

  • sobota, 12. december, ob 17.00, Televizija Maribor

V koči dedka Mraza – napovednik

V KOČI DEDKA MRAZA – igrani film z lutkovno predstavo Žogica Marogica

SPREVODI

Pravljična procesija se bliža, zato brž na ulico, k oknu, na balkon, teraso ali na vrt! Kočija je lepo okrašena, črna konja sta iskriva, gozdna vila je skrivnostna, dedek Mraz pa poln radosti in veselja.

  • ponedeljek, 14. december, ob 17.00, Nova vas in Tabor

Začetek pri dvorani Tabor – desno po Popovičevi ulici – levo po Gorkega ulici – desno po ulici Pariške komune – desno po Frankolovski ulici – levo na Jedličkovo ulico – desno na Aljaževo ulico – naprej po Fochovi ulici – levo na Hočko ulico – levo na Rapočevo ulico – desno na Regentovo ulico – desno na Metelkovo ulico – levo na Ljubljansko ulico – desno na Goriško ulico – levo na ulico Matije Murka – desno na Knafličevo ulico – levo na Kardeljevo cesto – desno na Antoličičevo ulico – desno na Radvanjsko cesto – levo proti Prušnikovi ulici – desno po Prušnikovi ulici – desno na Jarnikovo ulico – desno na Radvanjsko cesto – desno na Livadno ulico – levo na Rezijansko ulico – levo na Betnavsko cesto – levo na Metelkovo ulico – desno na Radvanjsko cesto – levo na Popovičevo ulico.

  • torek, 15. december, ob 17.00, Kamnica in Koroška vrata

Začetek na Hipodromu Kamnica – desno po Vrbanski cesti – desno po Gosposvetski cesti – levo po Turnerjevi ulici – levo po Koroški cesti – levo po Prežihovi ulici – desno po Gosposvetski cesti – desno po Strossmayerjevi ulici – levo na Slomškov trg – desno na Gledališko ulico – levo na Slovensko ulico – desno na Strossmayerjevo ulico – desno na Mladinsko ulico – naprej po Maistrovi ulici – levo na Kersnikovo – levo na Aškrčevo ulico – levo Cankarjevo ulico – desno na Razlagovo ulico – naprej po Krekovi ulici – desno na Strossmayerjevo ulico – levo po Kamniški ulici – desno po Vrbanski cesti – levo po cesti v Rošpoh – levo po Kamniški grabi – levo po Kobanski ulici – desno po Vrbanski.

  • sreda, 16. december, ob 17.00, Brezje in Pobrežje

Pozor! Trasa po Brezju in Pobrežju je nekoliko spremenjena!
Začetek na Kuharjevi ulici – levo na ulico Veljka Vlahoviča – levo na cesto XIV. divizije – naprej na Dupleško cesto – desno na Ulico borcev – levo na Grčarjevo – levo na Dupleško cesto – na cesto XIV. divizije – levo na Kosovelovo ulico – naprej na ulico Borcev za severno mejo – desno na ulico Borcev za severno mejo – levo na Geršakovo ulico – desno na ulico Bratov Greifov – levo po ulici Bratov Greifov – naprej po cesti XIV. divizije – desno na Matejkovo ulico – levo na Fluksovo ulico – desno na Greenwiško cesto – levo na Osojnikovo ulico – desno na Čufarjevo cesto – desno na Gunduličevo ulico – levo na ulico Goceta Delčeva – levo na Markovičevo ulico – desno na Benkovo ulico – levo na Vrazovo ulico – naprej po ulici Štravfovih – desno na Gunduličevo ulico – naprej na ulico Ob Dravi – levo na Zrkovsko cesto – levo na Šolsko ulico.

  • četrtek, 17. december, ob 17.00, Tezno

Pozor! Trasa po Mestni četrti Tezno je zaradi prehlada enega od konjev prestavljena na ponedeljek, 21. decembra, ob 17.00.

  • petek, 18. december, ob 17.00, Radvanje in Studenci 

Pozor! Trasa je nekoliko spremenjena! Vsi, ki ste ga želeli pričakati v Pekrah, vabljeni v Radvanje.
Začetek pri dvorani Tabor – na Popovičevo ulico – levo na Gorkega ulico – levo na Koresovo ulico – levo na Engelsovo ulico – desno na Šarhovo ulico – desno na Groharjevo ulico – levo na cesto Na Poljanah – naprej na Erjavčevo ulico – levo na Pekrsko cesto – desno na cesto Frana Žiška – desno na Erjavčevo ulico – desno na Kamenškovo ulico – levo na Šarhovo ulico – desno na Ulico heroja Šercerja – naprej v Borovo vas – desno na Lackovo cesto – levo na Pohorsko ulico – levo med bloke – desno po Pohorski ulici proti Lackovi cesti – levo na ulico Pohorskega odreda – levo na cesto Proletarskih brigad – desno na Engelsovo ulico – desno na Koresovo ulico – desno na ulico Gorkega – desno na Popovičevo ulico.

  • ponedeljek, 21. december, ob 17.00, Tezno

Začetek na Lahovi ulici – desno na Volodjevo ulico – desno na Kavčičevo ulico – levo na Zolajevo ulico – desno na Matičkovo ulico – levo na Panonsko ulico – naprej po Panonski ulici – desno na Ulico Rose Luxemburg – desno na Dogoško cesto – desno na ulico Hinka Nučiča – levo na Vrablovo ulico – desno na Ulico Heroja Nandeta – levo na Prekmursko ulico – levo na Romihovo ulico – desno na Župančičevo ulico –  levo na Ulico Šercerjeve brigade – desno na Štrekljevo ulico –  levo na Janševo ulico – levo na Kidričevo ulico – desno na Žmavčevo ulico – levo na Prvomajsko ulico – naprej na Bevkovo ulico – naprej na Prvomajsko ulico – desno na Ulico heroja Nandeta – naprej na Slivniško ulico – desno na Kavčičevo ulico – naprej na Volodjevo ulico – levo na Lahovo ulico.

SLOVO DEDKA MRAZA

Na svidenje dedek Mraz! Pozdravi pohorske vile, gozdne živalce in na škrata Mileka ne pozabi! Drugo leto pa spet vrni se med nas!

POZOR – sprememba! Zaradi slabe vremenske napovedi, je slovo dedka Mraza prestavljeno na sredo, 30. 12.

  • sreda, 30. december, ob 17.00, vožnja po mestnem središču in nagovor na TV Maribor, ob 18.00.

Glavni trg – po Gosposki ulici – desno na Slovensko ulico – desno na Grajski trg – naprej na Vetrinjsko ulico – levo na Trg Leona Štuklja – levo na Trg Svobode – levo na Grajski trg – naprej po Vetrinjski ulici – desno na Jurčičevo ulico – levo na Gosposko ulico – Glavni trg – desno na Glavni most – desno na Trg revolucije – desno na Dvorakovo ulico – levo na ulico Gorkega – desno na Popovičevo ulico.

Pridružujemo si pravico do spremembe tras zaradi nepredvidljivih okoliščin! Prosimo, preverite potek trase na tej spletni strani ali FB strani ZPM Maribor na dan sprevoda. Dedka Mraza lahko pozdravite z oken, balkonov ali na ulici, a vas prosimo, da se zaradi ukrepov ne zadržujete v večjih skupinah. 

Dodatne informacije: Maja Marinček Kanop, 051 363 351, maja@zpm-mb.si in Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI