Domovprireditve
Slovo dedka Mraza

SLOVO DEDKA MRAZA

 • četrtek, 28. december 

17.00 – Vetrinjski dvor (Vilinsko mesto): predstava Družinskega gledališča Kolenc “Čigavo je darilo”
17.30 – Trg Leona Štuklja: Mešani pevski zbor KUD Coda

Vse od 9. decembra, ko se je s Pohorja s sedežnico spustil v dolino, DEDEK MRAZ potuje po mestnih ulicah na svoji kočiji s pravljičnim spremstvom ter obiskuje otroke v vrtcih in šolah, v četrtek, 28. decembra, pa se bo odpravil na zadnjo vožnjo po praznično okrašenih ulicah Čarobnega Maribora. V mestno središče bo vstopil na Glavnem trgu, ob 17.20, se popeljal po Gosposki in Jurčičevi ulici ter se ustavil na Grajskem trgu. Od tam se bo skupaj z otroki, ki si bodo pred njegovim prihodom ogledali predstavo v Vilinskem mestu, odpravil na Trg Leona Štuklja. Na velikem odru nas bo še enkrat nagovoril in zapel svojo najljubšo pesem. Pot ga bo nato vodila preko Trga svobode po Slovenski in Gosposki ulici do Glavnega trga, kjer bo ob 18.20 zapustil mestno središče in se odpravil na dolgo pot nazaj na Pohorje.

No, en postanek bo čisto na koncu še opravil. Na Domu Miloša Zidanška na Pohorju bo obiskal in obdaril otroke iz socialno ogroženih družin, ki bodo zadnje dneve leta uživali počitnice na novoletnem taboru. Od 27. do 29. decembra, med 8. in 16. uro, bo v Domu ustvarjalnosti mladih potekal tudi program NOVOLETNIH POČITNIC.

 

Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.siDEDEK MRAZ PRIHAJA

PRIHOD DEDKA MRAZA

Ko se zasliši pesem »Siva kučma, bela brada …«, zaveje mrzel veter in z neba poletijo prve snežinke, ko v temi zagorijo drobne lučke in zadiši po čarovniji, je dedek Mraz s svojim pravljičnim spremstvom vse bližje in bližje.

 • sobota, 9. december 2023
  17.00 – Snežni stadion pod Pohorjem

SPREVODI DEDKA MRAZA

 • torek, 12. december 
  17.00 – Kamnica, Koroška vrata

iz smeri Maribor po Vrbanski cesti – 1. postanek 17.05 Vrbanska (OŠ Kamnica) – levo po Cesti v Rošpoh – 2. postanek 17.20 v centru Kamnice (pri pošti) – levo po Kamniška Graba – desno po Kobanski ulici – levo po Koroški cesti – naprej po Gosposvetski – desno po Turnerjevi – levo po Koroški cesti – 3. postanek 17.35 Koroška (AP) – naprej po Koroški – 4. postanek 17.50 Koroška (pri Tržnici) – levo po Strossmayerjevi ulici – levo po Mladinski ulici – levo po Vrbanski cesti – 5. postanek 18.05 Vrbanska-Gosposvetska (trikotna zelenica) – desno po Gosposvetski ulici – desno po Turnerjevi ulici – levo po Vrbanski cesti – 6. postanek 18.20 Vrbanska-Kamniška – naprej po Vrbanski 

 • sreda, 13. december     zaradi slabega vremena je sprevod prestavljen na petek, 22. decembra
  17.00 – Limbuš, Pekre, Radvanje

iz smeri Laznica po Limbuški cesti – desno na Lackovo cesto – 1. postanek 17.05 Lackova-Ob Blažovnici (AP) – naprej po Lackovi cesti – desno na Bezjakovo ulico – 2. postanek 17.20 Bezjakova (KS Pekre) – naprej po Bezjakovi ulici – levo na Rožnodolsko ulico – 3. postanek 17.35 Zvezna-Rožnodolska – desno po Zvezni ulici – levo na Macunovo ulico – levo po Pohorski ulici – desno med bloki – 4. postanek 17.50 Radvanjski trg – naprej po Pohorski ulici – levo na Lackovo cesto – 5. postanek 18.15 Pošta Limbuš – naprej po Lackovi cesti – skozi krožišče v Limbušu – naprej po Ob Blažovnici 

 • petek, 15. december 
  17.00 – Studenci, Nova vas

po Ruški cesti iz smeri center mesta – desno na Iztokovo ulico – 1. postanek 17.05 Iztokova (OŠ Janka Padežnika) – levo po Valvazorjevi ulici – desno na Gorkega ulico – naprej po Radvanjski cesti – naprej po Kardeljevi ulici – 2. postanek 17.30 Kardeljeva (OŠ Tabor I) – naprej po Kardeljevi ulici – desno po Boršnikovi ulici – desno po Ulici Pohorskega odreda – 3. postanek 17.45 Majcigerjeva (OŠ Gustava Šiliha) – naprej po Ulici Pohorskega odreda – levo na Ulico Proletarskih brigad – desno na Engelsovo ulico – levo na Šarhovo ulico – 4. postanek 18.00 Šarhova (vrtec Studenci) – naprej po Šarhovi ulici – levo na Pekrsko cesto – 5. postanek 18.15 (Dom pod Gorco) – nazaj po Pekrski cesti – naprej po Frankopanovi ulici – desno po Limbuški cesti – preko pentlje naprej po Valvazorjevi ulici – levo na Ruško cesto 

 • ponedeljek, 18. december 
  17.00 – Razvanje, Tabor, Magdalena

po Razvanjski cesti proti Razvanju – 1. postanek 17.05 center Razvanje (KS Razvanje) – nazaj po Razvanjski cesti – naprej po Streliški ulici – desno po Ljubljanski ulici – levo po Pasteurjevi ulici – desno na Ulico Matije Murka – 2. postanek 17.30 Ertlov gozdiček (vrtec J. Golež, Doživljajsko igrišče) – naprej po Matije Murka – levo na Ulico Proletarskih brigad – desno na Kardeljevo cesto – desno na Metelkovo ulico – 3. postanek 17.45 Metelkova-Betnavska (vrtec J. Golež) – naprej po Metelkovi ulici – levo na Regentovo ulico – 4. postanek 17.55 Regentova – levo na Rapočevo ulico – desno na Hočko ulico – levo na Fochevo ulico – 5. postanek 18.05 Focheva (vrtec J. Flander) – naprej po Fochevi ulici – desno na Ljubljansko – levo na Pariške komune – naprej po Koresovi ulici – desno na Ulico heroja Zidanška – 6. postanek 18.20 MČ Magdalena – desno na Preradovičevo ulico – desno na Gorkega ulico – levo na Ulico Pariške komune – desno na Betnavsko – levo na Fochevo desno – desno na Ljubljansko ulico – levo na Streliško ulico

 • torek, 19. december 
  17.00 –  Tezno, Brezje

po ulici Na podrtem proti Teznu– levo na ulico Rose Luxemburg – desno na Wallischevo ulico levo – desno na Dogoško ulico – 1. postanek  17.10 Dogoška cesta (na vogalu z Walishevo ulico) – naprej po Dogoški cesti – levo na Panonsko ulico – 2. postanek 17.25 Panonska ulica (Dom starejših občanov Tezno) – naprej po Panonski ulici – desno na Matičkovo ulico – levo na Dogoško cesto – naprej na Zolajevo ulico – desno na Kavčičevo ulico – desno na Slivniško ulico – naprej na Heroja Nandeta – levo na Prvomajsko ulico – naprej po Bevkovi ulici – desno na Špelino ulico – desno na Štrekljevo ulico – 3. postanek 17.45 Štrekljeva (OŠ Slave Klavore) – naprej po Štrekljevi ulici – levo na Ulico Šercerjeve brigade – desno na Župančičevo ulico – levo na Romihovo ulico – desno na Prekmursko ulico – 4. postanek 18.00 Prekmurska (OŠ Martina Konšaka) – naprej po Prekmurski ulici – naprej po Vrablovi ulici – desno na Ulico Hinka Nučiča – levo na Dogoško cesto – levo na Panonsko ulico – 5. postanek 18.15 Panonska (MČ Tezno) – naprej po Panonski ulici – naprej po Na podrtem – naprej po Grčerjevi ulici – levo na ulico Na trati – postanek 18.35 Na trati(MČ Brezje)    namesto v Brezje, vabljeni na srečanje z dedkom Mrazom na katerem od postankov na Pobrežju, v Miklavžu ali na dan slovesa v centru mesta

 • sreda, 20. december 
  17.00 – Pobrežje, Malečnik

iz smeri Ulice XIV. divizije po ulici Veljka Vlahoviča – levo na Istrsko ulico – naprej po Kosovelovi ulici – naprej po ulici Borcev za severno mejo – desno na Borcev za severno mejo – 1. postanek 17.05 Borcev za severno mejo (OŠ Borcev za severno mejo) – levo na Geršakovo ulico – desno na Cesto XIV divizije – 2. postanek 17.20 Cesta XIV divizije (vrtec Pobrežje) – levo na Fluksovo ulico – desno na Greenwiško cesto – levo na Osojnikovo ulico – desno na Čufarjevo cesto – desno na Gunduličevo – levo na Ulico Štravhovih – 3. postanek 17.35 Ul. Štravhovih (vrtec Kekec) – nazaj na Čufarjevo – čez Malečniški most – desno v Malečnik – 4. postanek 17.55 pri KS Malečnik – nazaj čez Malečniški most – levo na Čufarjevo ulico – desno na Veljka Vlahoviča – levo na Puhovo ulico 

 • četrtek, 21. december 
  17.00 – Miklavž na Dravskem polju

1. postanek 17.00 Dravski dvor (KS Dravski dvor) – naprej po Kidričevi cesti – 2. postanek 17.20 Kidričeva cesta (vrtec Ciciban Dobrovci) – naprej po Kidričevi cesti – levo na Kidričevo cesto proti Skokam – desno na Uskoško ulico – 3. postanek 17.35 Uskoška ulica (KS Skoke) – nazaj po Uskoški ulici – levo na Mejno ulico – levo po Kidričevi cesti – naprej po Cesti v Dobrovce – 4. postanek 17.55 Cesta v Dobrovce (vrtec Vrtiljak Miklavž) – naprej po Cesti v Dobrovce – levo na Ptujsko cesto – levo na Cesto v Rogozo – desno na Ulico Planinčevih – desno na Kurirčkovo ulico – naprej po Ulici Zlatke Karer – levo na Ptujsko ulico – desno na ulico Ob gozdu – 5. postanek 18.15 Amfiteater Miklavž – naprej po ulici Ob gozdu – desno po ulici Na dobravi – desno na Ulico 19. aprila 

SLOVO DEDKA MRAZA

Po dolgih poteh po mestu in tisočih srečanj z otroki se bo dedek Mraz naposled vrnil v svoj pohorski mir in ob skodelici dišečega čaja z babico Zimo pričakal novo leto.

 • četrtek, 28. december 
  17.00 – Vetrinjski dvor (Vilinsko mesto) – predstava Čigavo je darilo (Družinsko gledališče Kolenc)
  17.30 – Trg Leona Štuklja – nastop mešanega pevskega zbora KUD Coda

iz smeri dvorane Tabor po Popovičevi ulici – levo na Gorkega ulico – desno na Ul. Pariške komune – levo na Titovo cesto – 1. postanek 17.00 Europark – levo po Pobreški cesti – desno čez Glavni most – Glavni trg – po Gosposki  ulici – desno na Jurčičevo – levo na Vetrinjsko ulico – 2. postanek 17.30 Vetrinjski dvor-Grajski trg – desno na Trg svobode – desno po Ulici škofa M. Držečnika – 3. postanek 17.45 Trg Leona Štuklja – nazaj po Ulici  škofa M. Držečnika – Trg svobode – Grajski trg – naprej po Slovenski ulici – levo po Gosposki ulici – 4. postanek 18.20 Glavni trg – čez Glavni most – naprej po Dvorakovi ulici – levo na Gorkega ulico 

 

Pridružujemo si pravico do spremembe tras zaradi nepredvidljivih okoliščin!
Prosimo, preverite potek trase na tej spletni strani ali FB strani ZPM Maribor še na dan sprevoda.
Na zadnjih postankih na posameznih sprevodih ima kočija lahko nekaj zamude, zato prosimo za potrpežljivost. 

Obiski dedka Mraza so del decembrskih prireditev ČAROBNI MARIBOR 2023.
Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.siPROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI