DomovNovicePrišel je med nas, dobri stari dedek Mraz!

Prišel je med nas, dobri stari dedek Mraz!

PRIHOD DEDKA MRAZA

Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, dobri stari dedek Mraz …

 • sobota, 10. december 2022
  17.00 – Snežni stadion pod Pohorjem

SPREVODI DEDKA MRAZA

Dedek Mraz bo na praznično okrašeni kočiji s pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah in pozdravljal otroke, zelo skrivnostno pa ga bo spremljala tudi njegova prijateljica, gozdna vila Simona.

 • torek, 13. december 
  17.00 – Limbuš, Pekre, Radvanje

iz smeri Laznica po Limbuški cesti – desno na Lackovo cesto – 1. postanek 17.05 Lackova-Ob Blažovnici (avtobusno postajališče) – naprej po Lackovi cesti – desno na Bezjakovo ulico – 2. postanek 17.20 Bezjakova (KS Pekre) – naprej po Bezjakovi ulici – levo na Rožnodolsko ulico – 3. postanek 17.35 Zvezna-Rožnodolska – desno po Zvezni ulici – levo na Macunovo ulico – levo po Pohorski ulici – desno v naselje – 4. postanek 17.50 Radvanjski trg – naprej po Pohorski ulici – levo na Lackovo cesto – 5. postanek 18.15 Lackova (pošta Limbuš)– naprej po Lackovi cesti – skozi krožišče v Limbušu – naprej po Ob Blažovnici – levo Za postajo 

 • sreda, 14. december 
  17.00 – Kamnica, Koroška vrata

iz smeri Maribor po Vrbanski cesti – 1. postanek 17.05 Vrbanska (OŠ Kamnica) – levo po Cesti v Rošpoh – levo po Kamniška graba – 2. postanek 17.20 Kamniška graba (pošta Kamnica) – desno po Kobanski ulici – levo po Koroški cesti – naprej po Gosposvetski – desno po Turnerjevi – levo po Koroški cesti – 3. postanek 17.35 Koroška 100 (avtobusno postajališče) – naprej po Koroški – 4. postanek 17.50 Koroška (Mariborska tržnica) – levo po Strossmayerjevi ulici – levo po Mladinski ulici – levo po Vrbanski cesti – 5. postanek 18.05 Vrbanska-Gosposvetska (trikotna zelenica, pred trgovino Mercator) – desno po Gosposvetski ulici – desno po Turnerjevi ulici – levo po Vrbanski cesti – 6. postanek 18.20 Vrbanska-Kamniška – naprej po Vrbanski 

 • petek, 16. december 
  17.00 – Miklavž na Dravskem polju

1. postanek 17.00 Dravski dvor (KS Dravski dvor) – naprej po Kidričevi cesti – 2. postanek 17.20 Kidričeva cesta (vrtec Ciciban Dobrovci) – naprej po Kidričevi cesti – levo na Kidričevo cesto proti Skokam – desno na Uskoško ulico – 3. postanek 17.35 Uskoška ulica (KS Skoke) – nazaj po Uskoški ulici – levo na Mejno ulico – levo po Kidričevi cesti – naprej po Cesti v Dobrovce – 4. postanek 17.55 Cesta v Dobrovce (vrtec Vrtiljak Miklavž) – naprej po Cesti v Dobrovce – levo na Ptujsko cesto – levo na Cesto v Rogozo – desno na Ulico Planinčevih – desno na Kurirčkovo ulico – naprej po Ulici Zlatke Karer – levo na Ptujsko ulico – desno na ulico Ob gozdu – 5. postanek 18.15 Amfiteater Miklavž – desno na ulico Na Dobravi 

 • ponedeljek, 19. december 
  17.00 – Razvanje, Tabor, Magdalena

iz smeri Pivola po Razvanjski cesti – 1. postanek 17.15 center Razvanje (KS Razvanje) – naprej po Razvanjski cesti – levo po Streliški ulici – desno po Ljubljanski ulici – levo po Pasteurjevi ulici – desno na Ulico Matije Murka – 2. postanek 17.35 Ertlov gozdiček (vrtec J. Golež, Doživljajsko igrišče) – naprej po Matije Murka – levo na Ulico Proletarskih brigad – desno na Kardeljevo cesto – desno na Metelkovo ulico – 3. postanek 17.50 Metelkova-Betnavska (vrtec J. Golež) – naprej po Metelkovi ulici – levo na Regentovo ulico – 4. postanek 18.00 Regentova – levo na Rapočevo ulico – desno na Hočko ulico – levo na Fochevo ulico – 5. postanek 18.10 Focheva (vrtec J. Flander) – naprej po Fochevi ulici – desno na Ljubljansko – levo na Pariške komune – naprej po Koresovi ulici – desno na Ulico heroja Zidanška – 6. postanek 18.25 MČ Magdalena – naprej po Ulici heroja Zidanška – desno na Preradovičevo ulico – desno na Gorkega ulico 

 • torek, 20. december 
  17.00 – Studenci, Nova vas

iz smeri dvorane Tabor po Gorkega ulici – levo na Koresovo ulico – levo na Engelsovo – desno na Šarhovo ulico – 1. postanek 17.05 Šarhova (vrtec Studenci)2. postanek 17.20 (MČ Studenci) – naprej po Šarhovi ulici – levo na Pekrsko cesto – 3. postanek 17.30 Dom pod Gorco – nazaj po Pekrski cesti – desno na Erjavčevo ulico – desno na Ulico heroja Šercerja – desno na Studenško ulico – levo na Vrtnarsko ulico – desno po Borova vas – v krožišču levo naprej po Borova vas – levo po Majcigerjevi ulici – desno po Veselovi ulici – desno na Ulico Pohorskega odreda – 4. postanek 18.00 Majcigerjeva (OŠ Gustafa Šiliha) – naprej po Pohorskega odreda – levo na Borštnikovo  ulico – levo na Kardeljevo ulico – 5. postanek 18.15 Kardeljeva-Antoličičeva – naprej po Kardeljevi ulici – naprej po Radvanjski cesti – levo na Popovičevo 

 • sreda, 21. december 
  17.00 – Pobrežje, Malečnik

iz smeri Dupleška cesta po ulici Veljka Vlahoviča – levo na Istrsko ulico – naprej po Kosovelovi ulici – naprej po ulici Borcev za severno mejo – desno na Borcev za severno mejo – 1. postanek 17.05 Borcev za severno mejo (OŠ Borcev za severno mejo) – levo na Geršakovo ulico – desno na Cesto XIV divizije – 2. postanek 17.20 Cesta XIV divizije (vrtec Pobrežje) – levo na Fluksovo ulico – desno na Greenwiško cesto – levo na Osojnikovo ulico – desno na Čufarjevo cesto – desno na Gunduličevo – levo na Ulico Štravhovih – 3. postanek 17.35 Ul. Štravhovih (vrtec Kekec) – nazaj na Čufarjevo – levo čez Malečniški most – desno v Malečnik – 4. postanek 17.55 Malečnik (KS Malečnik) – nazaj čez Malečniški most – levo na Čufarjevo ulico – desno na Veljka Vlahoviča 

 • četrtek, 22. december 
  17.00 – Brezje, Tezno

iz smeri Stražunski gozd po ulici Na trati – 1. postanek 17.00 Na trati (MČ Brezje) – desno na Grčerjevo ulico – naprej po ulici Na podrtem – levo na ulico Rose Luxemburg – desno na Wallischevo ulico levo – desno na Dogoško ulico – 2. postanek 17.15 Dogoška cesta-Walisheva ulica (avtobusno postajališče) – naprej po Dogoški cesti – levo na Ulico 17. julija – desno na Ulico kragujevških žrtev – levo na Panonsko ulico – 3. postanek 17.30 Panonska ulica (Dom starejših občanov Tezno) – desno na Matičkovo ulico – levo na Zolajevo ulico – desno na Kavčičevo ulico – desno na Slivniško ulico – naprej na Heroja Nandeta – levo na Prvomajsko ulico – naprej po Bevkovi ulici – desno na Špelino ulico – desno na Štrekljevo ulico – 4. postanek 17.50 Štrekljeva (OŠ Slave Klavore) – naprej po Štrekljevi ulici – levo na Ulico Šercerjeve brigade – desno na Župančičevo ulico – levo na Romihovo ulico – desno na Prekmursko ulico – 5. postanek 18.05 Prekmurska (OŠ Martina Konšaka) – naprej po Prekmurski ulici – desno na Ulico heroja Nandeta – levo na Miklavško ulico – desno na Ulico Hinka Nučiča – levo na Dogoško cesto – levo na Panonsko ulico – 6. postanek 18.20 Panonska (MČ Tezno) – naprej po Panonski ulici – naprej po Na podrtem – naprej po Grčerjevi ulici – levo na ulico Na trati 

SLOVO DEDKA MRAZA

Po predstavi na Vilinskem odru bomo dedka Mraza pospremili na njegovi zadnji poti po svetlečih mestnih ulicah in mu pomahali v slovo na Trgu Leona Štuklja. Na svidenje dedek Mraz in obišči nas spet prihodnje leto …

 • sreda, 28. december 
  17.00 – Vetrinjski dvor (Vilinsko mesto): Čarovnik Grega in prihod dedka Mraza
  17.45 – Trg Leona Štuklja: otroški pevski zbor OŠ Martina Konšaka in slovo dedka Mraza

iz smeri dvorane Tabor po Popovičevi ulici – levo na Gorkega ulico – desno na Ul. Pariške komune – levo na Titovo cesto – 1. postanek 17.00 Europark – levo po Pobreški cesti – desno čez Glavni most – Glavni trg – po Gosposki  ulici – desno na Jurčičevo – levo na Vetrinjsko ulico – 2. postanek 17.30 Vetrinjski dvor-Grajski trg – desno na Trg svobode – desno po Ulici škofa M. Držečnika – 3. postanek 17.45 Trg Leona Štuklja – nazaj po Ulici  škofa M. Držečnika – Trg svobode – Grajski trg – naprej po Slovenski ulici – levo po Gosposki ulici – 4. postanek 18.00 Glavni trg – čez Glavni most – naprej po Dvorakovi ulici – levo na Gorkega ulico – desno na Popovičevo 

 

Pridružujemo si pravico do spremembe tras zaradi nepredvidljivih okoliščin! Prosimo, preverite potek trase na tej spletni strani ali FB strani ZPM Maribor na dan sprevoda

Obiski dedka Mraza so del decembrskih prireditev ČAROBNI MARIBOR 2022.
Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI