DomovNoviceVeseli december 2019 – dedek Mraz

Veseli december 2019 – dedek Mraz

PRIHOD DEDKA MRAZA

– sobota, 7. december,
ob 17.00, Snežni stadion pod Pohorjem

Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz …

Nastopa Čarovnik Grega in otroška vokalna skupina Kantilena.

SPREVODI DEDKA MRAZA

Dedek Mraz bo s svojo praznično okrašeno kočijo s pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah in se ustavil povsod tam, kjer ga bodo čakali otroci …
(na postankih pri OŠ in vrtcu Kamnica, vrtcu Pobrežje – enota Kekec, vrtcu v Limbušu, OŠ Slave Klavore in OŠ Tabor I, si bomo pred prihodom dedka Mraza ogledali predstavo “Reševanje ledene princese” v izvedbi Mladinske gledališke skupine Avis)

– torek, 10. december,
ob 17.00 postanek pred OŠ Prežihovega Voranca in
ob 17.30 pred OŠ Kamnica

Ob 16.50 začetek na Hipodromu Kamnica – desno po Vrbanski cesti – levo po Gosposvetski cesti – 17.00 postanek pred OŠ Prežihovega Voranca (Gosposvetska 10) – nazaj po Gosposvetski cesti – levo po Turnerjevi ulici desno po Koroški cesti – levo po Strosmayerjevi ulici – levo po Mladinski ulici – desno po Vrbanski cesti – 17.45 postanek pri OŠ Kamnica (Vrbanska c. 93).
Igrica pred prihodom dedka Mraza pred OŠ Kamnica se bo začela ob 17.30.

– četrtek, 12. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu v Brezju in
ob 17.15 pri vrtcu Pobrežje – enota Kekec

Ob 16.50 začetek v Puhovi ulici – levo po V. Vlahoviča – levo po ceti XIV. Divizije – naprej po Dupleški cesti – desno v Brezje – 17.00 postanek pri vrtcu Brezje – nazaj na Dupleško cesto – naprej po Ulici XIV. divizije –desno po Fluksovi ulici – desno po Greenwiški ulici – levo na Zrkovsko – desno po Čufarjevi ulici – desno na Grunduličevo ulico – desno na Ulico Štravhovih – 17.30 postanek na dvorišču vrtca Kekec (Ulica Štravhovih 50) – naprej po Vrazovi ulici – levo do ulice Veljka Vlahoviča – desno po Ulici Veljka Vlahoviča – levo na Puhovo ulico.

– ponedeljek, 16. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu Tezno – enota Mišmaš in
ob 17.20 pri OŠ Slave Klavore

Ob 16.45 začetek na Lahovi ulici – naprej po Volodjevi ulici – naprej po Kavčičevi ulici – levo po Zolajevi ulici – preko Ptujske ceste naprej po Dogoški cesti – 17.00 postanek pri vrtcu Mišmaš (Dogoška c. 20) – naprej po Dogoški cesti – levo po Panonski ulici – desno po Ulici Roze Luxemburg – desno po Wallischevi – desno po Dogoški cesti – levo po Panonski ulici (Dom starejših občanov) – desno po Ptujski cesti – desno po ulici heroja Nandeta – levo po Prvomajski – desno po Ruski ulici – levo po Štrekljevi ulici – 17.35 postanek pri OŠ Slave Klavore – naprej po Štrekljevi ulici – levo po Špelini ulici – preko Ptujske ceste naprej po Špelini ulici – levo po Zagrebški ulici – desno po Volodjevi ulici – levo po Lahovi ulici.
Igrica pred prihodom dedka Mraza pri OŠ Slave Klavore se bo začela ob 17.20.

– torek, 17. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu Studenci – enota Poljane in
ob 17.30 pri vrtcu v Limbušu

Ob 16.55 začetek pri dvorani Tabor – levo po Koresovi ulici – levo po Engelsovi – desno po Šarhovi – desno na Korčetovo – 17.00 postanek pri vrtcu Studenci – enota Poljane (Korčetoval ul.) – naprej po Korčetovi ulici – levo po Ulici na Poljanah – naprej po Erjavčevi na Limbuško cesto – naprej po Limbuški cesti – skozi krožišče v Limbušu – desno po Šolski ulici – 17.45 postanek pri vrtcu v Limbušu (Šolska ulica 25) – nazaj na Limbuško cesto – po Limbuški cesti do Erjavčeve ulice – po Erjavčevi ulici – naprej po Cesti na Poljanah – naprej po Koresovi ulici – desno do dvorane Tabor.

– sreda, 18. december,
ob 17.00 postanek pri OŠ Gustava Šiliha in
ob 17.15 
pri OŠ Tabor I

Ob 16.45 začetek pri dvorani Tabor – desno po Ul. Pariške komune – desno po Ljubljanski ul. – desno po Ul. proletarskih brigad – levo po Ulici Pohorskega odreda – 17.00 postanek pri OŠ Gustava Šiliha – desno po Ulici Pohorskega odreda – levo po Borštnikovi ulici – levo po Radvanjski cesti – desno po Knafeljčevi ulici – levo po Ulici Matije Murka – naprej po Betnavski cesti – levo po Fochovi ulici – levo po ulici Koseskega – naprej po Kardeljevi ulici – ob 17:30 postanek pri OŠ Tabor I – naprej po Kardeljevi –  desno po Borštnikovi ulici – desno po Radvanjski cesti – levo po Popovičevi ulici do dvorane Tabor.

– četrtek, 19. december,
ob 17.15 občina Miklavž na Dravskem polju, s postanki v Dravskem dvoru, Dobrovcah, Skokah in pri OŠ v Miklavžu

Ob 17.15 začetek pred krajevno skupnostjo Dravski dvor in postanek – po Kidričevi cesti v Dobrovce – ob 17.35 postanek pred vrtcem Ciciban v Dobrovcih – po Ulici talcev in Uskoški ulici v Skoke – ob 17.55 postanek pred krajevno skupnostjo Skoke – po Kidričevi cesti proti Miklavžu – ob 18.15 postanek pred vrtcem v Miklavžu – levo na Ptujsko cesto – levo na Cesto v Rogozo – desno na Ulico Planinčevih – desno na Kurirčkovo ulico – levo po Ptujski cesti do trgovine Spar.

Pridružujemo si  pravico do spremembe tras sprevodov zaradi nepredvidljivih prometnih razmer.

SLOVO DEDKA MRAZA

– sobota, 28. december,
ob 17.00 Vetrinjski dvor (Vilinsko mesto) in
ob 17.45 Trg Leona Štuklja (veliki oder)

Dedek Mraz se bo nazadnje popeljal po svetlečih mestnih ulicah in se ustavil v pravljičnem Vilinskem mestu, kjer ga bosta nestrpno pričakovala tudi Gretka in Gašper.
(predstavo si bomo ogledali v Vilinskem mestu, po prihodu dedka Mraza pa ga bomo skupaj spremljali do velikega odra na Trgu Leona Štuklja)

Nastopajo Gledališče Smejček (oder Vilinsko mesto) in Zborček prvih razredov OŠ Tabor I, zborovodkinja Nina Štraus (veliki oder Trg Leona Štuklja).

DODATNE INFORMACIJE: Maja Marinček Kanop, 059 177 799, 041 532 119, maja@zpm-mb.si.

DEDEK MRAZ_plakat


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI