DomovNoviceVeseli december 2018 – dedek Mraz

Veseli december 2018 – dedek Mraz

PRIHOD DEDKA MRAZA

– sobota, 8. december,
ob 17.00, Snežni stadion pod Pohorjem

Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz …

Nastopa Družinsko gledališče Kolenc.

SPREVODI DEDKA MRAZA

Dedek Mraz bo s svojo praznično okrašeno kočijo s pravljičnim spremstvom potoval po mestnih soseskah in se ustavil povsod tam, kjer ga bodo čakali otroci …
(na postankih pri OŠ Prežihovega Voranca, vrtcu Pobrežje – enota Kekec, vrtcu v Limbušu, OŠ Martina Konšaka in OŠ Tabor I, si bomo pred prihodom dedka Mraza ogledali predstavo “Zima in pomlad” v izvedbi Mladinske gledališke skupine Avis)

– torek, 11. december,
ob 17.00 postanek pred OŠ Kamnica in
ob 17.15 pred OŠ Prežihovega Voranca

Ob 16.55 začetek na Hipodromu Kamnica – levo po Vrbanski cesti do OŠ Kamnica – 17.00 postanek pri OŠ Kamnica (Vrbanska c. 93) – nazaj po Vrbanski cesti – levo po Kosarjevi in Mladinski cesti – desno po Strossmaierjevi ulici – desno po Smetanovi ulici – desno na Turnerjevo ulico – desno po Vrbanski ulici – levo na Gosposvetsko cesto – 17.30 postanek pred OŠ Prežihovega Voranca (Gosposvetska 10) – desno po Gosposvetski cesti – najprej po Vrbanski cesti do Hipodroma Kamnica.

– četrtek, 13. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu v Brezju in
ob 17.15 pri vrtcu Pobrežje – enota Kekec

Ob 16.50 začetek v Puhovi ulici – levo po V. Vlahoviča – levo po ceti XIV. Divizije – naprej po Dupleški cesti – desno v Brezje – 17.00 postanek pri vrtcu Brezje – nazaj na Dupleško cesto – naprej po Ulici XIV. divizije –desno po Fluksovi ulici – desno po Greenwiški ulici – levo na Zrkovsko – desno po Čufarjevi ulici – desno na Grunduličevo ulico – desno na Ulico Štravhovih 17.30 postanek na dvorišču vrtca Kekec (Ulica Štravhovih 50) – naprej po Vrazovi ulici – levo do ulice Veljka Vlahoviča – desno po Ulici Veljka Vlahoviča – levo na Puhovo ulico.

– ponedeljek, 17. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu Studenci – enota Poljane in
ob 17.30 pri vrtcu v Limbušu

Ob 16.55 začetek pri dvorani Tabor – levo po Koresovi ulici – levo po Engelsovi – desno po Šarhovi – desno na Korčetovo 17.00 postanek pri vrtcu Studenci – enota Poljane (Korčetoval ul.) – naprej po Korčetovi ulici – levo po Ulici na Poljanah – naprej po Erjavčevi na Limbuško cesto – naprej po Limbuški cesti – skozi krožišče v Limbušu – desno po Šolski ulici – 17.45 postanek pri vrtcu v Limbušu (Šolska ulica 25).

– torek, 18. december,
ob 17.00 postanek pri OŠ Gustava Šiliha in
ob 17.15
pri OŠ Tabor I

Ob 16.45 začetek pri dvorani Tabor – desno po Ul. Pariške komune – desno po Ljubljanski ul. – desno po Ul. proletarskih brigad – levo po Ulici Pohorskega odreda – 17.00 postanek pri OŠ Gustava Šiliha – desno po Ulici Pohorskega odreda – levo po Borštnikovi ulici – levo po Radvanjski cesti – desno po Knafeljčevii ulici – levo po Ulici Matije Murka – naprej po Betnavski cesti – levo po Fochovi ulici – levo po ulici Koseskega – naprej po Kardeljevi ulici – ob 17:30 postanek pri OŠ Tabor I – naprej po Kardeljevi –  desno po Borštnikovi ulici – desno po Radvanjski cesti – levo po Popovičevi ulici do dvorane Tabor.

– sreda, 19. december,
ob 17.00 postanek pri vrtcu Tezno – enota Mišmaš in
ob 17.15 pri OŠ Martina Konšaka

Ob 16.50 začetek na Lahovi ulici – naprej po Volodjevi ulici  naprej po Kavčičevi ulici – levo na Zolajevo ulico preko Ptujske ceste na Dogoško cesto – 17.00 postanek pri vrtcu Mišmaš (Dogoška c. 20) – naprej  po Dogoški cesti levo po ulici Hinka Nučiča  levo po Vrablovi ulici – naprej po Prekmurski ulici 17.30 postanek pri OŠ Martina Konšaka – nazaj po Prekmurski ulici  desno po Ulici heroja Nandeta – naprej po Slivniški ulici – desno na Kavčičevo ulico skozi križišče na Volodjevo ulico – levo na Lahovo ulico.

– četrtek, 20. december,
ob 17.15 občina Miklavž na Dravskem polju, s postanki v Dravskem dvoru, Dobrovcah, Skokah in pri OŠ v Miklavžu

Ob 17.15 začetek pred krajevno skupnostjo Dravski dvor in postanek – po Kidričevi cesti v Dobrovce – ob 17.35 postanek pred vrtcem Ciciban v Dobrovcih – po Ulici talcev in Uskoški ulici v Skoke – ob 17.55 postanek pred krajevno skupnostjo Skoke – po Kidričevi cesti proti Miklavžu – ob 18.15 postanek pred vrtcem v Miklavžu – levo na Ptujsko cesto – levo na Cesto v Rogozo – desno na Ulico Planinčevih – desno na Kurirčkovo ulico – levo po Ptujski cesti do trgovine Spar.

Pridružujemo si  pravico do spremembe tras sprevodov zaradi nepredvidljivih prometnih razmer.

SLOVO DEDKA MRAZA

– petek, 28. december,
ob 17.00 Vetrinjski dvor (Vilinsko mesto) in
ob 17.45 Trg Leona Štuklja (veliki oder)

Dedek Mraz se bo nazadnje popeljal po svetlečih mestnih ulicah in se ustavil v pravljičnem Vilinskem mestu, kjer bo navihani Čarovnik Grega otroke nasmejal, da se bo slišalo na vrh Pohorja.
(predstavo si bomo ogledali v Vilinskem mestu, po prihodu dedka Mraza pa se bomo skupaj z njim sprehodili do velikega odra na Trgu Leona Štuklja)

Nastopajo Čarovnik Grega (oder Vilinsko mesto) in Otroški pevski zbor OŠ Martina Konšaka  (veliki oder Trg Leona Štuklja).

USTVARJALNE DELAVNICE »DARILA SRCA«

– 10. do 21. december,
od 15.00 do 19.00, v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM)

Le kdo se ne razveseli novoletnega darila?! Najbolj dragoceno in srčno pa je tisto, ki ga izdelamo in ovijemo sami …

 

DODATNE INFORMACIJE: Maša Dobrina, 059 177 799, 041 532 119, masa.dobrina@zpm-mb.si.

DEDEK MRAZ_plakat


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI