DomovNovice28. regijski Otroški parlament

28. regijski Otroški parlament

V petek, 16. marca 2018, ob 8.30 uri, se bo pričelo zasedanje 28. regijskega OTROŠKEGA PARLAMENTA® na temo »ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM«. Oba plenarna dela zasedanja parlamenta bosta potekala v veliki predavalnici Zavarovalnice Sava na Cankarjevi ulici 3, delo v skupinah pa v prostorih Doma ustvarjalnosti mladih Maribor, na Razlagovi ulici 16.

PROGRAM:
– 8.00 – 8.30 ~ prihod in prijava udeležencev
– 8.30 – 9.30 ~ plenarni del zasedanja (Zavarovalnica Sava): pozdrav parlamentu
– 8.45 – 12.00 ~ delo v skupinah (Dom ustvarjalnosti mladih Maribor), za vabljene goste in mentorje bo v tem času potekal moderiran “mentor parlament” na isto temo, kot jo obravnavajo otroci
– 12.00 – 12.30 ~ malica
– 12.30 – 13.30 ~ plenarni del zasedanja (Zavarovalnica Sava): predstavitev zaključkov in izvolitev predstavnikov za nacionalni parlament, ki bo 9. aprila 2018

Program OTROŠKI PARLAMENT® je zasnovan na 13. čl. Konvencije ZN o otrokovih pravicah (otrok ima pravico do svobode izražanja). Sodi med najpomembnejše oblike participacije mladih pri za njih pomembnih odločitvah v Sloveniji in predstavlja eno od najučinkovitejših oblik neformalnega učenja za aktivno državljanstvo ter vzgojo za demokratičnost in multikulturnost.
Program se izvaja že od leta 1990. Poteka v osnovnih šolah, kjer učenci s pomočjo učiteljev in mentorjev razpravljajo o temi, ki so si jo v prejšnjem letu na nacionalnem zasedanju izbrali. Nato se predstavniki šol zberejo na občinskih, medobčinskih in regijskih ravneh z namenom, da izmenjajo izkušnje, ugotovitve ter oblikujejo predloge in zaključke za otroški parlament na nacionalni ravni, ključna sporočila namenjena regionalnim nivojem pa predstavijo ustreznim institucijam v regiji.

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI