DomovNoviceTabori za nadarjene – zimske počitnice

Tabori za nadarjene – zimske počitnice

V času zimskih počitnic pripravljamo dva tabora na Domu Miloša Zidanška na Pohorju – KREATIVNO PISANJE in LOGIKA.

ZA KOGA? 

ZA UČENCE od 6. do 9. RAZREDA, – ki izkazujejo izjemne potenciale, motivacijo in interes na izbranem razpisanem področju in – imajo identifikacijo o nadarjenosti.

KJE?        

NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA NA POHORJU (Hočko Pohorje 38, 2208 Pohorje)

KDAJ?  

  1. termin: 15. – 18. 2. 2016: LOGIKA ali KREATIVNO PISANJE
  2. termin: 22. – 25. 2. 2016: LOGIKA ali KREATIVNO PISANJE

Udeleženec se lahko v enem terminu udeleži le enega vsebinskega tabora.

CENA? 

105,00 EUR na udeleženca Cena zajema organizacijo in izvedbo programa, bivanje, prehrano, zavarovanje, prevoz, varstvo, organizacijo ter izvedbo ostalih aktivnosti. Plačilo se izvede na osnovi računa oz. položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave in priloženih dokazil staršem oz. skrbnikom posreduje ZPM Maribor. Plačilo mora biti izvedeno najkasneje do 12. 2. 2016 za 1. termin in 19. 2. 2016 za 2. termin.

PRIJAVA? 

IZPOLNJENA PRIJAVNICA (Prijavnica_februar_2016) z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec) in POTRDILO O IDENTIFIKACIJI NADARJENOSTI UDELEŽENCA. PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev, SPREJEMAMO NA ZPM MARIBOR do petka, 5. 2. 2016 (1. termin) in 12. 2. 2016 (2. termin) OZ. DO ZAPOLNITVE PROSTIH MEST (šteje se datum prejema prijavnice).

Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi regresne lestvice za letovanje otrok v letu 2015 (kriteriji_subvencioniranje). Za uveljavljanje subvencije je k prijavi potrebno priložiti VELJAVNO ODLOČBO O ODMERI OTROŠKEGA DODATKA ali ODLOČBO O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2015. V posameznem šolskem letu lahko imajo subvencionirane do tri udeležbe.

Prevoz bo organiziran iz večjih slovenskih mest (npr. Murska Sobota – Maribor/Celje – Maribor – Pohorje, Ljubljana – Pohorje, Koper – Postojna – Ljubljana). Starši poskrbijo za prevoz udeležencev do ustrezne vstopne postaje, ki bodo znane po prijavi vseh udeležencev.

V prilogah najdete prijavnico in obvestilo o taboru z dodatnimi informaciji ter lestvico za subvencionirano plačilo tabora. Ker je število mest omejeno ne odlašajte s prijavo. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Udeleženci, ki so se v preteklosti že udeležili tabora za nadarjene v organizaciji ZPM Maribor, novega potrdila o identifikaciji nadarjenosti ne rabijo pošiljati (na prijavnico naj pripišejo katerega tabora so se udeležili).

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.

Izvedbo tabora omogoča generalni pokrovitelj projekta Omogočimo sanje! Ustanova Rdeča žoga v sodelovanju s Slovenian Business Club.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI