DomovNovicededek Mraz spet prišel bo med nas

dedek Mraz spet prišel bo med nas

PRIHOD DEDKA MRAZA

Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse nižje in vse bližje … Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz …

 • sobota, 11. december
  17.00, TV Maribor – igrani film V koči dedka Mraza in lutkovna predstava Sneguljčica
  18.00, Radvanje, Pekre, Limbuš – sprevod dedka Mraza in vile Simone

začetek pod Pohorjem – postanek 18.00 spodnja postaja Vzpenjače – naprej po Pohorski ulici – levo na Macunovo ulico – desno na Zvezno ulico – postanek 18.15 Zvezna-Rožnodolska – levo po Rožnodolski ulici – desno na Bezjakovo ulico – desno na Ul. Jelenčevih – levo na Ipavčevo ulico – desno na Bezjakovo – postanek 18.30 Bezjakova (KS Pekre) – naprej po Bezjakovi – levo po Lackovi cesti – desno na Ul. Mihe Zidanška – levo na Ul. Lackovega odreda – desno na Lackovo cesto – skozi krožišče nazaj na Lackovo cesto – postanek 18.45 Lackova-Ob Blažovnici (Limbuš) – naprej po Lackovi cesti – desno na Pohorsko cesto – postanek 19.05 Lackova-Pohorska – naprej po Pohorski ulici – levo na Pot k mlinu – zaključek pod Pohorjem

SPREVODI DEDKA MRAZA

Dedek Mraz bo na praznično okrašeni kočiji potoval po mestnih soseskah in pozdravljal otroke. Spremljala ga bo pohorska vila Simona in pripovedovala pravljice iz čarobne knjige pravljic.

 • torek, 14. december
  17.00 – sprevod Kamnica, Koroška vrata

začetek Hipodrom Kamnica – levo po Vrbanski cesti – postanek 17.05 Vrbanska (KS Kamnica) – levo po Cesti v Rošpoh – postanek 17.15 v centru Kamnice – levo po Kamniška Graba – desno po Kobanski ulici – levo po Koroški cesti – naprej po Gosposvetski – desno po Turnerjevi –  postanek 17.30 Turnerjeva-Koroška – naprej po Koroški – postanek 17.45 Koroška (pri Tržnici) – levo po Strossmayerjevi ulici – levo po Mladinski ulici – levo po Vrbanski cesti – postanek 18.00 Vrbanska-Gosposvetska (trikotna zelenica) – desno po Gosposvetski ulici – desno po Turnerjevi ulici – levo po Vrbanski cesti – postanek 18.15 Vrbanska-Kamniška – naprej po Vrbanski – zaključek Hipodrom Kamnica

 • sreda, 15. december
  17.00 – sprevod Razvanje, Tabor

začetek Pivola – postanek 17.00 Botanični vrt Pivola – naprej po Razvanjski cesti – postanek 17.15 center Razvanje (KS Razvanje) – naprej po Razvanjski cesti – levo po Streliški ulici – desno po Ljubljanski ulici – levo po Pasteurjevi ulici – desno na Ulico Matije Murka – postanek 17.35 Ertlov gozdiček (vrtec J. Golež) – naprej po Matije Murka – levo na Ulico Proletarskih brigad – desno na Kardeljevo ulico – desno na Metelkovo ulico – postanek 17.50 Metelkova-Betnavska (vrtec J. Golež) – naprej po Metelkovi ulici – levo na Regentovo ulico – postanek 18.00 Regentova – levo na Rapočevo ulico – desno na Hočko ulico – levo na Fochevo ulico – postanek 18.10 Focheva (vrtec J. Flander) – naprej po Fochevi ulici – levo na Ljubljansko – levo na Streliško ulico – desno na Razvanjsko cesto – naprej na Pivolo – zaključek Pivola

 • četrtek, 16. december
  17.00 – sprevod Studenci, Nova vas

začetek dvorana Tabor – levo na Gorkega ulico – postanek 17.00 Gorkega – levo na Koresovo ulico – levo na Engelsovo – desno na Šarhovo ulico – postanek 17.15 Šarhova (KS Studenci) – naprej po Šarhovi ulici – levo na Pekrsko cesto – postanek 17.30 Dom pod Gorco – nazaj po Pekrski cesti – desno na Erjavčevo ulico – desno na Ulico heroja Šercerja – levo po Ulici Proletarskih brigad – desno na Ulico Pohorskega odreda – postanek 17.55 Majcigerjeva (OŠ Gustafa Šiliha) – naprej po Pohorskega odreda – levo na Borštnikovo ulico – levo na Kardeljevo ulico – postanek 18.10 Kardeljeva (OŠ Tabor I) – naprej po Kardeljevi ulici – naprej po Radvanjski cesti – levo na Popovičevo – zaključek dvorana Tabor

 • ponedeljek, 20. december
  17.00 – sprevod Pobrežje, Malečnik

začetek Kuharjeva ulica – desno na ulico Veljka Vlahoviča – desno na Istrsko ulico – postanek 17.05 na Istrski ulici – naprej po Kosovelovi ulici – naprej po ulici Borcev za severno mejo – desno na Borcev za severno mejo – postanek 17.20 Borcev za severno mejo (OŠ Borcev za severno mejo) – levo na Geršakovo ulico – desno na Cesto XIV divizije – postanek 17.35 Cesta XIV divizije (vrtec Pobrežje) – levo na Fluksovo ulico – desno na Greenwiško cesto – levo na Osojnikovo ulico – desno na Čufarjevo cesto – postanek 17.50 Čufarjeva (Dom Danice Vogrinec) – levo čez Malečniški most – desno v Malečnik – postanek 18.10 KS Malečnik – nazaj čez Malečniški most – levo na Čufarjevo ulico – desno na Veljka Vlahoviča – levo na Kuharjevo ulico – zaključek Kuharjeva ulica

 • torek, 21. december
  17.00 – sprevod Brezje, Tezno

začetek Na trati – desno na ulico Na trati – postanek 17.00 Na trati (KS Brezje) – desno na Grčerjevo ulico – naprej po ulici Na podrtem – levo na ulico Rose Luxemburg – desno na Wallischevo ulico levo – desno na Dogoško ulico – postanek 17.15 Dogoška cesta-Walisheva ulica – naprej po Dogoški cesti – levo na Ulico 17. julija – desno na Ulico kragujevških žrtev – levo na Panonsko ulico – postanek 17.30 Panonska ulica (Dom starejših občanov Tezno) – desno na Matičkovo ulico – levo na Zolajevo ulico – desno na Kavčičevo ulico – desno na Slivniško ulico – naprej na Heroja Nandeta – levo na Prvomajsko ulico – postanek 17.45 Prvomajska ulica – naprej po Prvomajski ulici – naprej po Bevkovi ulici – desno na Špelino ulico – desno na Štrekljevo ulico – postanek 17.55 Štrekljeva (OŠ Slave Klavore) – naprej po Štrekljevi ulici – levo na Ulico Šercerjeve brigade – desno na Župančičevo ulico – levo na Romihovo ulico – desno na Prekmursko ulico – postanek 18.05 Prekmurska (OŠ Martina Konšaka) – naprej po Prekmurski ulici – naprej po Vrablovi ulici – desno na Ulico Hinka Nučiča – levo na Dogoško cesto – desno na Panonsko ulico – postanek 18.20 Panonska (KS Tezno) – naprej po Panonski ulici – naprej po Na podrtem – naprej po Grčerjevi ulici – levo na ulico Na trati – zaključek Na trati

SLOVO DEDKA MRAZA

Po predstavi na Vilinskem odru bomo dedka Mraza pospremili na njegovi zadnji poti po svetlečih mestnih ulicah in mu pomahali v slovo na odru Glavni trg … Na svidenje dedek Mraz, pozdravi pohorska pravljična bitja in se vidimo spet prihodnje leto!

 • torek, 28. december
  17.00, Magdalena, Center sprevod dedka Mraza in vile Simone 
  17.00, Vilinsko mesto – lutkovna predstava Stara šara

začetek dvorana Tabor – na Popovičevo ulico – levo na Gorkega ulico – desno na Ul. Pariške komune – levo na Ljubljansko ulico – desno na Šilihovo ulico – levo na Ob železnici – postanek 17.05 Magdalenski park (Lumina) – naprej po Ob železnici – levo na Žitno ulico – desno na Jezdarsko ulico – desno na Gorkega ulico – desno na Ulico Moše Pijada – levo na Ljubljansko ulico – naprej na Glavni most – po Gosposki – desno na Jurčičevo – levo na Vetrinjsko ulico – postanek 17.30 Vetrinjski dvor – naprej na Grajski trg (kratek postanek 17.35) – desno na Trg svobode (kratek postanek 17.40) – desno po ulici škofa M. Držečnika – Trg Leona Štuklja (kratek postanek (17.45) – nazaj na Grajski trg – levo po Slovenski ulici – levo po Gosposki ulici – postanek 18.00 Glavni trg – do Koroške ceste in nazaj – desno čez Glavni most – naprej po Dvorakovi ulici (+ levo na Moše Pijada, levo na Ljubljansko ulico – postanek 18.10 v UKC – levo na Dvorakovo ulico) – levo na Gorkega ulico – desno na Popovičevo – zaključek dvorana Tabor

 

Pridružujemo si pravico do spremembe tras zaradi nepredvidljivih okoliščin!
Prosimo, preverite potek trase na tej spletni strani ali FB strani ZPM Maribor na dan sprevoda.
Dedka Mraza lahko pozdravite z oken, balkonov ali na ulici. Prosimo vas, da upoštevate navodila pristojnih za zajezitev širjenja bolezni Covid-19

DODATNE INFORMACIJE: Tadeja Dobaj, koordinatorica dejavnosti, 02 229 94 52, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI