DomovBlog2023_Letovanja na DMZ Pohorje in VIRC Poreč

2023_Letovanja na DMZ Pohorje in VIRC Poreč

Prijava na letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču letos poteka samo preko spletne aplikacije na tej povezavi.
Spletna aplikacija je za uporabo enostavna in prilagojena tudi tistim, ki niso najbolj vešči dela z računalnikom. Podatki, ki jih bo potrebno vpisati, so enaki kot so bili na prijavnici prejšnja leta.
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni in vas ob tem obveščamo, da so zasedene vse izmene na DMZ Pohorje in VIRC Poreč. Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna, odprte pa so informativne prijave za čakalno listo za vse izmene – več informacij na tej povezavi.

Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak samo na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso bili prijavljeni v kateri od izmen predenj je bila zasedena, z oddajo prijave na čakalno listo v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč), v naslednjem koraku pa izbere:
subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča,
subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano zgoraj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023 preverite za občino vašega stalnega bivališča, poleg tega  je otrokov osebni zdravnik že oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik je oz. še bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilagate nobenih dokazil za subvencioniranje),
samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Da pri izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred prijavo pripravijo:
– otrokov osebni dokument,
– otrokovo zdravstveno kartico,
– svojo davčno številko in
– skenirano veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in subvencije prehrane, odločbi o dohodnini obeh staršev za leto 2022 in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili – poglejte dokument Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2023, kjer je navedeno za vsako občino posebej, kakšen je postopek za subvencionirano letovanje.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka:
– naslov stalnega bivališča,
EMŠO otroka,
otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici pri zdravstvenem letovanju,
številka otrokovega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje,
podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta)
* za starša/plačnika:
kontaktni podatki in e-mail naslov za obveščanje,
davčna številka.

Za subvencionirano letovanje je, glede na stalno bivališče otroka oz. družine:
za določene občine je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če starši otroškega dodatka ne prejemajo oz. otroci niso upravičeni do subvencije prehrane, lahko priložijo skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2022 od obeh staršev (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
za določene občine pa je potrebno prijavnico, ki se bo po zaključeni prijavi izpisala iz aplikacije, skupaj z odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in če je potrebno izpisano prijavnico še kam posredovati.

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih že potekajo, zato naj starši to uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož.
Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje, ki starši/skrbniki opravijo preko spletne aplikacije. Zdravnik samo izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije na povezavi  https://letovanje.zpm-mb.si.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 2023

DATUMI IZMEN 2023

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  18. 7. – 28. 7. 2023 – izmena je že zasedena
• 2. izmena DMZ Pohorje:  8. 8. – 18. 8. 2023 – izmena je že zasedena

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  25. 6. – 5. 7. 2023 – izmena je že zasedena
• 2. izmena VIRC Poreč:  5. 7. – 15. 7. 2023 – izmena je že zasedena 
• 3. izmena VIRC Poreč:  15. 7. – 25. 7. 2023 – izmena je že zasedena 
• 4. izmena VIRC Poreč:  25. 7. – 4. 8. 2023 (tudi srednješolska) – izmena je že zasedena 
• 5. izmena VIRC Poreč:  4. 8. – 14. 8. 2023 – izmena je že zasedena 
• 6. izmena VIRC Poreč:  14. 8. – 24. 8. 2023 – izmena je že zasedena 

POČITNIŠKI PROGRAM V MARIBORU (23. 6. – 31. 8. 2023), vključno s prijavnicami za tedensko počitniško varstvo (26. 6. – 25. 8. 2023), bo na voljo 5. junija 2023. 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI