Domovinfo dum

Festival Lent – Art kamp

Od 21. do 29. 8. v Mestnem parku ustvarjalno druženje soustvarja tudi ZPM Maribor. Vsak dan, od 10.00 do 13.00 in od 16.00 do 20.00.


Ustvarjalne delavnice za otroke ponovno odprte

V ponedeljek, 25. 5. 2020, ponovno odpiramo vrata Doma ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ul. 16). Popoldanske ustvarjalne delavnice bodo otrokom na voljo od ponedeljka do petka, med 15. in 19. uro, zaradi zagotavljanja varnostne razdalje in drugih varnostnih ukrepov pa se bo delavnice lahko udeležilo 6 otrok hkrati.

Vrata Doma ustvarjalnosti mladih Maribor bodo do 15. ure zaklenjena, ponovno jih bomo zaklenili ob 18. uri.

Dodatne informacije: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si, 041 532 119.

Vabljeni!


Ideje za preživljanje prostega časa doma

Dragi otroci, starši, dedki in babice…, vsi naši prijatelji!

Spremljajte naše objave na Facebooku – ponujajo informacije in tudi ideje za preživljanje prostega časa doma – ustvarjalne delavnice, izzive, igre, pravljice, navdihujoče video posnetke in še kaj …

Ostanite doma, posvetite se drug drugemu v družinskem krogu, ustvarjajte in se igrajte, preživite več časa v naravi ter bodite odgovorni in solidarni.

Na zdravje in dobro voljo!

 

 


POMEMBNO OBVESTILO!

Dragi otroci, spoštovani starši, uporabniki in obiskovalci Doma ustvarjalnosti mladih Maribor ter partnerji ZPM Maribor!

Zaradi epidemiološke situacije je Dom ustvarjalnosti mladih Maribor za obiskovalce in uporabnike do preklica epidemije zaprt!

Sodelavci strokovne službe ZPM Maribor bomo dnevno prisotni na delu in pripravljali vse potrebno, da z našimi programi nadaljujemo potem, ko bo krizna situacija mimo.

O novostih in naših priporočilih za popestritev prostega časa mladih vas bomo obveščali na naši spletni strani in preko našega FB profila.

Za informacije smo vam na voljo na e-poštnem naslovu: zpm@zpm-mb.si.

Ostali e-naslovi sodelavcev ZPM Maribor morda ne bodo redno prebrani, zato prosimo, da nujna sporočila zanje sočasno pošljete na podani e-naslov.

Hvala za razumevanje!Prosto delovno mesto – oskrbnik doma

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
išče sodelavca/sodelavko, pripravljenega sprejeti izziv skrbeti za mlade goste počitniškega Doma Miloša Zidanška Pohorje – OSKRBNIK DOMA.

Pogoji za zaposlitev :
V. stopnja izobrazbe, 2 leti delovnih izkušenj ali
IV. stopnja in 6 let delovnih izkušenj,
Pričakovana znanja:
– poznavanje predpisov o higieni živil,
– vozniški izpit B kategorija,
– zaželeno znanje enega svetovnega jezika,
– računalniško znanje (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, računalniško oblikovanje – vse osnovno).

Za oskrbnika je v domu na razpolago brezplačno službeno stanovanje saj je delo takšne narave, da je v domu planirana celodnevna oskrbnikova prisotnost (po dogovoru možno tudi bivanje v paru ali z družino).

Svoje pisne ponudbe z dokazilom o izobrazbi, z opisom delovnih izkušenj in obvladovanju pričakovanih in morebitnih dodatnih znanjih (tuj jezik, šoferski izpit, računalniško znanje …) pošljite najkasneje do 20. 12. 2019 na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor 2000.

Predviden pričetek dela je februar 2020 oz. pod dogovoru.

IZVLEČEK iz OPISA DEL IN NALOG OSKRBNIKA

Oskrbnik doma je odgovoren za pravilno delo na Domu Miloša Zidanška. Skrbi za pravočasno in kakovostno izvajanje svojih nalog, za pravilno delovanje in obratovalno sposobnost vseh naprav v domu in ob njem, okolice doma in dostavnega vozila. Je odgovoren za varstvo pri delu in varnost v domu, požarno varnost in izpolnjevanje sanitarno higienskih predpisov pomembnih za poslovanje doma.

Delovni čas – kot je odpiralni čas doma, ob prisotnosti gostov na domu celodnevna prisotnost, izven obdobja bivanja gostov oz. obdobja poslovanja – dopoldan. Sicer je na domu planirana celodnevna oskrbnikova prisotnost, ker biva v stanovanju v domu.

Sprejema goste, vodi evidence gostov, oddaja prijave pristojnim organom. Skrbi za korektne mesebojne odnose delavcev na domu in korektne odnose delavcev do gostov. Je vodja delavcev doma in vodi njihovo delo. Delavce napotuje na pravilno pripravo za delo in organizira njihovo delo. Skrbi in soodgovarja, da se izvajajo vsi predvideni in potrebni ukrepi za zavarovanje življenja, zdravja, varnosti gostov doma in delavcev.
Odgovarja za materialne nabave in materialne naložbe, za pravilno in natančno evidenco listin o prevzemu dobavljenega blaga. Potrjuje sprejem blaga po dobavnicah. Nabavlja živila, čistila in drobni inventar. Skrbi za pravilno skladiščenje in evidenco materiala. Nadzoruje porabo električne energije, vode in plina ter skrbi za čiščenje notranje in zunanje kanalizacije. Skrbi za pravilno delovanje čistilne naprave doma, lovilca maščob iz kuhinje, odvoz smeti in odpadkov iz kuhinje doma. V zvezi s tem vodi ustrezne evidence. Opravlja tekoča vzdrževalna dela, skrbi za vzdrževanje doma in opreme doma ter okolice doma. Skrbi za pravočasno vzdrževanje materialnih naložb, opozarja na potrebna popravila in obdobne periodične preglede v domu in na opremi doma, ki jih morajo izvajati zunanji izvajalci. Nadzoruje dela, ki jih v domu ali ob njem opravljajo zunanji izvajalci, vodi evidenco porabljenega časa za njihova dela, vodi evidenco popravil in servisov. Dnevno pregleduje prostore doma, ugotavlja stanja vodovodnih, toplotnih in električnih instalacij in naprav.

Pregleduje opremo in drobni inventar, ugotavlja poškodbe na zidovih, tleh, stropih, opremi doma. Skrbi za čistočo in urejenost kletnih prostorov ter pomožnih objektov ob domu. Ogreva dom, kuri. Skrbi za osnovno čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav ter kurilniških prostorov. Skrbi za pravočasno servisiranje in čiščenje teh naprav s strani zunanjih pooblaščenih izvajalcev. Skrbi za pravočasno nabavo potrebne količine plina za kuhinjo in ogrevanje doma ter drv za dodatno ogrevanje. Vzdržuje, oziroma vodi dela vzdrževanja okolja doma, kosi travo na igriščih in na hribu, bivšem smučišču, čisti dvorišče, odstranjuje veje, listje, ureja cvetlična korita. Čisti novo zapadel sneg iz dostopne ceste do doma, iz dvorišča doma, iz stopnišč in s pomožnih objektov, vključno z njihovimi strehami. Poskrbi za varen dostop gostov ali delavcev do doma in pomožnih objektov. Ob večjih snežnih padavinah poskrbi, da pogodbeno pluženje snega opravijo zunanji izvajalci.

Vzdržuje službena vozila, skrbi za izvrševanje servisov in tehnične preglede teh vozil.

Dela v točilnici doma. Vodi registrsko davčno blagajno točilnice, je odgovoren za natančne evidence materialnega knjigovodstva.
Pomaga v kuhinji doma pri pripravi hrane in čiščenju posode. Pri sprejemu manjših skupin gostov lahko samostojno kuha. Skrbi za strežbo gostov. Čisti ali pomaga pri čiščenju doma in pripravlja sobe za uporabo gostov.
Skrbi za spravljanje lesa iz gozda in nadzira sečnjo dreves v gozdu. Sodeluje s pristojnimi službami, ki skrbijo za zdravje gozda in poskrbi za uresničevanje morebitne sanitarne sečnje. Sodeluje pri razrezu lesa iz gozda in spravilu drv .
Pripravlja, nadzoruje in skrbi za pravilnost vseh postopkov v domu, ki so vezani na sistem HACP (nabava, shranjevanje, priprava, strežba prehrambnih artiklov). Skrbi za vse ukrepe varne uporabe pitne in sanitarne vode, vključno z ukrepi za preprečevanje razvoja mikroorganizmov, ki povzročajo nalezljive bolezni ali drugih nevarnih snovi, ki bi povzročale bolezni delavcev oz. obiskovalcev doma. Ob obisku pristojnih služb poroča o izvrševanju sistema HACP in skrbi za pravočasnost obveščanja pristojnih služb zunanjih izvajalcev vključenih v podporo izvajanja HACP sistema na domu.
Je odgovoren za varno delo in varnost pri delu delavcev na domu, za varnost obiskovalcev doma in je odgovorna oseba za izvajanje požarnega reda na domu. Skrbi za morebitno prvo gašenje požarov in obveščanje gasilcev o požaru na domu ali ob njem.

DRUGE ZNAČILNOSTI : Preizkusno delo 3 meseci, gibljiv/nestalen urnik.Štengijada ponovno s humanitarno noto

Letošnji tek po 455 stopnicah na Kalvarijo imenovan Štengijada, v organizaciji Policijske uprave Maribor je bil že osmi zapored. Gre za odprto prvenstvo policijske uprave in letos že tretjič tudi državno prvenstvo policije v teku mešanih trojk za veliki prehodni pokal. 8. Štengijada je bila pripravljena v okviru 14. Otroške varnostne olimpijade.

Tekmovanje je imel zraven tekmovalne tudi humanitarno noto, saj so udeleženci Štengijade prispevali štartnino kot donacijo v podporo udeležbi otrok iz socialno ogroženih družin na letovanjih ZPM Maribor. Velika večina udeležencev je bila iz policijskih vrst, s čimer sta mariborska in slovenska policija izkazali posluh za sočloveka in težave socialno ogroženih, predvsem otrok. S prostovoljnimi štartninami in drugimi prispevki udeležencev, organizatorjev in opazovalcev 8. Štengijade je bilo zbranih skupno 1.100 EUR. 8. Štengijado sta odprla Rafael Viltužnik, pomočnik direktorja Policijske uprave Maribor in Božo Raušl, sekretar Zveze prijateljev mladine Maribor.

Hvala vsem za vaš prispevek!


Koraki za korakce

Vabljeni na 12. dobrodelni pohod Koraki za korakce, ki bo v soboto, 25. maja 2019, ob 10.30, v Mestnem parku v Mariboru. Za kulturni program pred začetkom teka bodo poskrbeli otroci iz OŠ Fram, ob 11.00 pa se bo začela gledališka predstava Peter in volk.

Z donacijami bodo:
* Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca pomagali pri projektu za dolgotrajno oskrbo otrok s posebnimi potrebami,
* na OŠ Fram opremili gibalnico.

Več informacij na: Koraki za korakce.Dan brez alkohola

Skupaj za odgovoren odnos do pitja tudi na osmih dnevih brez alkohola

Zveza prijateljev mladine Slovenije bo v okviru projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola v aprilu s svojimi izvajalci sodelovala na osmih dogodkih po Sloveniji s skupnim naslovom “Dan brez alkohola”, ki jih organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Dogodki, ki bodo potekali v Vipavi, na Ravnah na Koroškem, v Celju, Luciji, Mariboru, Murski Soboti, Kočevju in v Kranju, bodo namenjeni osveščanju o projektu SOPA in pogovoru o zdravih življenjskih izbirah. V sklopu zanimivega programa bodo obiskovalci lahko dobili informacije o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, o posledicah čezmernega pitja ter o virih pomoči v regiji oziroma Sloveniji, predstavili pa bomo tudi naše druge dejavnosti. Na dogodkih bodo sodelovali tudi Društvo za zdravje srca in ožilja, Zveza paraplegikov Slovenije, Šent, Slovenska Karitas in Športna unije Slovenije, ki so prav tako vključeni v projekt SOPA.

V Mariboru Dan brez alkohola združujemo z dogodkom Tek zdravja, ki ga organizira Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, sovpada pa tudi z akcijo 40 dni brez alkohola, ki jo organizira Slovenska karitas. Vabljeni na Glavni trg v nedeljo, 7. aprila 2019, med 9. in 13. uro, kjer pričakujemo tudi ambasadorja akcije 40 dni breza alkohola, Igorja E. Berganta, televizijskega voditelja in ljubitelja športa.

Dnevi brez alkohola v drugih regijah:

3. april – VIPAVA, pred občino Vipava, Glavni trg 15, od 10. do 12. ure

6. april – RAVNE NA KOROŠKEM, Dan za spremembe, plato pri Tržnici Ravne, od 11. do 13. ure

6. april – CELJE, Glavni trg, od 9. do 11. ure

6. april – LUCIJA, Skupaj delamo za zdravje, Park Sonce, od 8. do 13. ure

10. april – MURSKA SOBOTA, Trg kulture, od 10. do 12. ure

12. april – KOČEVJE, Trg zbora odposlancev (ploščad pred Namo), od 9. do 17. ure 

17. april – KRANJ, Slovenski trg (pred občino) med 11. in 13. uro in Mestna knjižnica Kranj (strokovno srečanje med 9. in 14. uro)

Nosilca projekta SOPA sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo RS za zdravje. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).

Več o projektu SOPA najdete na www.sopa.si


ŽogaZbližuje – trening z nogometaši NK Maribor

Na Zvezi prijateljev mladine Maribor smo z veseljem sprejeli povabilo k sodelovanju pri iniciativi #ŽogaZbližuje. Za družine je gotovo pomembno skupno preživljanje časa, saj se na ta način povezujejo, ustvarjajo spomine, tkejo vezi. Skupni čas lahko družine preživljajo tudi ob spremljanju športnih dogodkov, v tem primeru nogometne tekme na stadionu, v družinskem sektorju, kjer v primernem okolju sproščeno in na njim lasten način spremljajo tekme, navijajo, ob tem pa nastajajo nove družinske zgodbe in prijateljske vezi s drugimi obiskovalci, s katerimi se srečajo v družinskem sektorju. Ob tem seveda ne gre zanemariti tudi ideje o uvajanju kulture navijanja.

Zahvaljujemo se v imenu vseh sodelujočih otrok, ki so se ta teden imeli priložnost družiti z nogometaši NK Maribor in z njimi odigrati tekmo. Neprecenljivi so trenutki, ko si lahko v ekipi Marcosa Taveresa ali pa uspeš preigrati Amirja Derviševića in celo zabiti gol …

Sporočilo za javnost v priponki, nekaj foto utrinkov pa je tukaj.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI