Domovinfo dum

65 let ZPM Maribor

Obletnico bomo počastili na Svetovni dan otroka, v torek, 20. novembra 2018, ob 18.00, v Narodnem domu Maribor, s podelitvijo priznanj dolgoletnim in zaslužnim sodelavcem in prostovoljcem, ki so in še vedno soustvarjajo zgodbo prijateljev mladine.

Svečanost bomo otvorili z glasbeno predstavo Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor, “Dekle, ki je ljubilo zvezdo”, nato pa podelili priznanja za deset, dvajset in trideset let sodelovanja ter štiri posebna priznanja:

– posebno priznanje Organizacijskemu odboru projekta Mladi za napredek Maribora, ki ga bo v imenu odbora prevzel predsednik dr. Amand Papotnik,
– priznanje za mlado/ega prostovoljko/ca, ki ga prejme Tadeja Kokol, prostovoljka v Domu ustvarjalnosti mladih in na letovanju na Pohorju,
– častno priznanje (kipec) za posebne dosežke na področju dela z otroki in mladimi, ki ga prejme dr. Kurt Kancler,
– naziv častni/a član/ica, ki ga prejme Majda Struc, predsednica Društva prijateljev mladine Maribor in dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor.

 

Iskrena hvala vsem, ki skupaj z nami spreminjate svet na bolje!

 


Vesela pohorska sobota 2018

Prireditve ob Tednu otroka® tradicionalno zaključujemo z medgeneracijskim druženjem na Pohorju. Zato vas vse, ki ste se udeležili ali nam pomagali pri izvedbi naših dejavnostih oziroma kakorkoli sodelovali pri naših programih v Mariboru, v VIRC-u v Poreču, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju ali v Marburgu, vabimo na VESELO POHORSKO SOBOTO, ki bo 13. OKTOBRA 2018, NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA.

Program bo potekal med 12. in 16. uro. Pripravljamo zanimive ustvarjalne in druge delavnice, lahko boste iskali Milekov zaklad, lovili srečo na srečelovu, pekli in jedli kostanje, plezali po plezalni steni …

Za živahno vzdušje bodo poskrbeli glasbena skupina PÜP, Čarovnik  GREGA, Marko Soršak – SOKI z bobnarsko delavnico, predstavili se bodo naši prostovoljci ter mladi pevci in plesalci, ki so svoje talente pokazali med poletnimi počitnicami, člani in članice Karate kluba Radvanje in plesne skupine Plesna dimenzija pa nas bodo še razmigali.

Na Domu Miloša Zidanška se boste lahko okrepčali tudi s pohorsko enolončnico, škrat Milek pa bo poskrbel še za kakšen dober jesenski zvarek.

Pridružite se nam na prijetnem celodnevnem dogodku, ko se bomo spomnili na lepe trenutke, ki ste jih doživeli v naših poletnih programih, s seboj pa pripeljite tudi prijatelje, sorodnike, znance …

V primeru slabega vremena si pridržujemo pravico do odpovedi prireditve.


Donacije za letovanja otrok iz socialno ogroženih družin

22.maja 2018 je s športnim vzponom na mariborsko Kalvarijo  potekala 7. Štengijada v okviru 13. Otroške varnostne olimpijade.

Obe veliki akciji, Štengijado in Otroško varnostno olimpijado,  ki prepletata humanitarnost, prostovoljstvo, skrb za varnost mladih in šport, izvaja Policijska uprava Maribor.
Udeleženci Štengijade so ponovno prispevali štartnino kot donacijo v podporo udeležbi otrok iz socialno ogroženih družin na letovanjih ZPM Maribor.  Velika večina udeležencev je bila iz policijskih vrst, s čimer sta mariborska in slovenska policija izkazali posluh za sočloveka in težave  socialno ogroženih, predvsem otrok.
S prostovoljnimi štartninami in drugimi prispevki udeležencev, organizatorjev in opazovalcev 7. Štengijade je bilo zbranih skupno 1.055 EUR. Zbrana donacija bo zadoščala plačilu obmorskega letovanja za 3 otroke, ali  za  plačilo deleža plačila 11 otrok na zdravstvenih letovanjih (namesto deleža, ki bi ga sicer morali prispevati starši).

Vsem udeležencem, ki so pretrpeli težak tekmovalni tek  po 455 stopnicah  na Kalvarijo, veljajo čestitke in velika zahvala.

S 7. Štengijado se je pričelo zbiranje donacij/prostovoljnih prispevkov za letovanja otrok iz socialno ogroženih družin Maribora, okoliških občin  in širšega Podravja. Prostovoljne prispevke bomo zbirali tudi ob drugih dogodkih (Koraki za korakce – 26. majZdravje v vsak dom – 9. junij …) in s pomočjo vseslovenske akcije ZPMS Pomežik soncu®.

Če želite letovanja otrok podpreti tudi vi, vas vabimo, da vaše prostovoljne prispevke nakažete: na transakcijski račun, odprt pri NKBM,  št. računa 04515-0000405095 namen nakazila- Prostovoljni prispevek –letovanje otrok, sklicna številka 2910 -2018.

Cilj ZPM Maribor je  zbrati dovolj sredstev, da prav noben od otrok, ki bi hotel na letovanja ZPM Maribor v Poreč ali na Pohorje, ne bo ostal doma.

HVALA VSEM, KI STE ALI ŠE BOSTE PRISPEVALI ZA SREČNO OTROŠTVO VSEH OTROK!

DODATNE INFORMACIJE: tajništvo ZPM Maribor, 02 229 69 10, zpm@zpm-mb.si.

 Razpis – vodja računovodstva

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

išče novega sodelavca/sodelavko za delo VODJE RAČUNOVODSTVA

 

Pogoji za zaposlitev :

Visoka izobrazba VII. stopnje in najmanj štiri leta primernih delovnih izkušenj ali

Višja izobrazba VI. stopnje in šest let primernih delovnih izkušenj

Smer izobrazbe računovodstvo, finance, ekonomija, pravo in podobno

Pričakovana znanja:

– poznanje davčnih in računovodskih predpisov ter SRS, poznavanje poslovanja s FURS, AJPES in ZZS, znanje knjigovodstva, kontiranja, planiranja, oblikovanja zaključnega računa, obračuna plač

-opravljanje dela s pisarniško mehanizacijo, znanje dela na računalniku v okolju Windows in Office, poznavanje dela s preglednicami

Svoje pisne ponudbe z dokazilom o izobrazbi, z opisom delovnih izkušenj in obvladovanju pričakovanih in morebitnih dodatnih znanj (tuj jezik, šoferski izpit … ) pošljite v roku 14 dni na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.

Predviden pričetek dela – takoj po izboru med prijavljenimi kandidati oz. po dogovoru, predvidoma najkasneje marec/april 2018.

 

IZVLEČEK iz OPISA DEL IN NALOG (Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi ZPM Maribor)

Vodja računovodstva

Skladno Statutu ZPM Maribor je delavec s posebnimi pooblastili in je polno odgovoren za izvajanje zakonitosti in smotrnega finančnega poslovanja ter pravočasnosti izvršitve del.

Pri svojem delu je polno odgovoren upoštevati računovodske, knjigovodske predpise in davčne predpise ter predpise iz varstva pri delu in požarne varnosti. Pri svojem delu je odgovoren sekretarju, v skladu z akti ZPM Maribor tudi predsedstvu in skupščini zveze.

Vodi in usklajuje delo računovodstva in financ, pripravlja podatke in osnove za planiranje poslovanja ter kalkuliranje, izdeluje finančna poročila po programih in projektih ZPM Maribor.

Vodi davčno poslovanje in o tem poroča pristojnim davčnim organom. Opravlja finančne posle v zvezi s poslovanjem v Sloveniji in s tujino.

Spremlja izvrševanje planov, izdeluje primerjalne analize, knjiži v glavni knjigi, kontira, usklajuje in računsko obdeluje sredstva in vire sredstev. Sestavlja zaključni račun in pripravlja Pojasnila k računovodskim izkazom ter oddaja celotna poročila pristojnim državnim organom.

Izračunava, obračunava plače, honorarje, nadomestila in druge stroške dela redno ali pogodbeno zaposlenih ter prostovoljcev vključenih v programe ZPM Maribor. Izdeluje dokumentacijo za poslovno banko, AJPES, FURS, Banko Slovenije in druge institucije v zvezi z računovodsko obravnavo poslovnih dogodkov ZPM Maribor. Izdeluje statistična poročila o izplačanih plačah in druge na računovodstvo vezane statistike.

Usklajuje stanje sredstev in virov sredstev po stanju v glavni knjigi, zaključuje in odpira glavno knjigo. Obračunava stroške po stroškovnih mestih. Razporeja stroške in knjiži stroške. Spremlja vnovčene obveznosti in kontrolira dnevne bančne izpise. Usklajuje analitično in sintetično evidenco. Sestavlja temeljnice. Obračunava interno realizacijo in jo knjiži v glavni knjigi.

Vodi evidenco prostovoljnega zavarovanja delavcev pri ZZZS in prostovoljnega pokojninskega zavarovanja

Vodi pomožne evidence osnovnih sredstev, spremlja nabavo osnovnih sredstev, jih evidentira po nahajališčih. Sestavlja zbir stanja in gibanja osnovnih sredstev po posameznih obračunskih obdobjih. Obračunava amortizacijo osnovnih sredstev.

Spremlja finančno poslovanje poslovnih subjektov, ki jih ustanovi ali ustanavlja ZPM in sodeluje pri planiranju in realizaciji poslovnih načrtov teh subjektov. Opravlja še druga dela po navodilu sekretarja.

DRUGE ZNAČILNOSTI :    Preizkusno delo 5 mesecev, po potrebi prerazporeditev delovnega časa, dnevni razpored delovnega časa dopoldan, občasno tudi popoldan. Je vodja službe, z neposredno podrejeno eno delavko in posredno podrejenimi projektnimi in drugimi sodelavci.


Vesela pohorska sobota 2017

Na ZPM Maribor že tradicionalno v okviru Tedna otroka® zaključujemo program Počitnice s prijatelji. Ob tem vas vse, ki ste se udeležili ali nam pomagali pri izvedbi naših dejavnostih oziroma kakorkoli sodelovali pri naših programih v Mariboru na sredinih in tematskih izletih, Letečem avtobusu, na delavnicah v DUM-u ali soseskah, v VIRC-u v Poreču, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju ali v Marburgu, vabimo na VESELO POHORSKO SOBOTO, ki bo 7. OKTOBRA 2017, NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA.

Program bo potekal med 12. in 16. uro. Pripravljamo zanimive ustvarjalne in druge delavnice, lahko boste iskali Milekov zaklad, raziskovali Milekov gozd čutil in lovili srečo na srečelovu.

Za živahno vzdušje bodo poskrbeli mladi glasbeniki skupine KUD CODA, plesna šola Samba, mladi talenti iz naših programov in naši prostovoljci. Obisk pa napoveduje tudi NK Maribor.

Na Domu Miloša Zidanška se boste lahko okrepčali tudi z pohorsko enolončnico, škrat Milek pa bo poskrbel še za kakšen dober jesenski zvarek.

Pridružite se nam na prijetnem celodnevnem dogodku, ko se bomo spomnili na lepe trenutke, ki ste jih doživeli v naših poletnih programih, s seboj pa pripeljite tudi prijatelje, sorodnike, znance …

V primeru slabega vremena si pridržujemo pravico do odpovedi prireditve.

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI – FINANCERJI
SPONZORJI – POKROVITELJI


6. Štengijada

Policijska uprava Maribor že od leta 2006 izvaja preventivni projekt OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA. Od leta 2008 projekt poleg policije kot nosilca, združuje aktivnosti vseh služb, ki v okolju, kjer živimo in delamo, skrbijo za varnost v ožjem in širšem pomenu. V okviru 12. Otroške varnostne olimpijade bo potekala tudi 6. ŠTENGIJADA, državno prvenstvo Policije v teku mešanih trojk po 455-ih kamnitih stopnicah na Kalvarijo za velik prehodni pokal. Potekala bo v torek, 23. 5. 2017, ob 11.00 uri, s pričetkom pod stopnicami na dvorišču Zavoda Antona Martina Slomška.

Tudi letos prireditev nosi humanitarno noto, saj bodo zbrana sredstva namenjena letovanju otrok iz socialno ogroženih družin z Zvezo prijateljev mladine Maribor.

Ekipe, ki morajo biti sestavljene iz predstavnikov obeh spolov, se lahko prijavijo do 16. 5. 2017 vodji tekmovanja Boštjanu Vogrincu, izključno na e-naslov bostjan.vogrinec@policija.si. Kasnejše prijave bodo možne tudi na kraju dogodka, vendar bodo te ekipe startale med zadnjimi. Ekipe naj ob prijavi obvezno posredujejo tudi telefonsko številko vodje ekipe. Skupni humanitarni prispevek ekipe znaša minimalno 15,00 eur in je pogoj za udeležbo na tekmovanju.

Vabimo vas, da se prijavite in sodelujete! Naredili boste nekaj zase in hkrati prispevali za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin!

Več podrobnosti o ŠTENGIJADI in OTROŠKI VARNOSTNI OLIMPIJADI lahko najdete na spletni strani in na družabnem omrežju Facebook.


Zavezani pravicam vseh otrok – sporočilo za javnost

“Ogorčeni in zaskrbljeni samo zaradi  ravnanja »neznancev«, ki skušajo  z nasiljem in ustrahovanjem kaznovati ravnatelja in vodstvo Osnovne šole Martina Konšaka Maribor zgolj zato, ker so medse sprejeli begunske otroke iz Sirije. Mariborčani smo že večkrat dokazali, da nestrpnosti do otrok ne prenašamo in tudi tokrat je tako. Otroci v tem mestu doživljajo vso našo skrb in zaščito ne glede na narodnost, vero, socialni položaj staršev ali katerokoli okoliščino, ki opredeljuje njihovo življenje. V odnosu do beguncev, zlasti otrok, smo se že izkazali in zagotovo se vedno tudi bomo.
Ne samo zato, ker nas zavezuje Konvencija o otrokovih pravicah, čisto po človeško ne moremo razumeti ljudi, ki otrokom odrekajo eno od njihovih temeljnih pravic, pravico do izobraževanja. V Zvezi prijateljev mladine tako v Mariboru kot drugod po Sloveniji smo in bomo, kolikor je le v naši  moči, zagotavljali vsem otrokom v našem okolju enake možnosti za njihovo življenje in razvoj, zato tudi s vso odločnostjo podpiramo Osnovno šolo Martina Konšaka Maribor in vodstvo šole ter se pridružujemo večini staršev otrok  te šole, ki obsojajo navedeno nasilje. Podpiramo njihovo ravnanje in se obvezujemo, da bomo tudi sami, kot Zveza prijateljev mladine, prostovoljci in posamezniki, pripomogli, da bodo tudi begunski otroci deležni vsega, kar omogočamo našim otrokom.”

Zveza prijateljev mladine Maribor


Pridi, zadeni in pomagaj!

Dobrodelni dogodek Pridi, zadeni in pomagaj! bo na Trgu Leona Štuklja, 21. oktobra, med 13. in 18. uro in 22. oktobra 2016, med 10. in 15. uro. Več košev dosežemo, več denarja bo podjetje RWE, ki organizira dogodek, doniralo Društvu prijateljev mladine Maribor za pomoč družinam v stiski.

Vabljeni!


Štengijada in Otroška varnostna olimpijada

Policijska uprava Maribor že od leta 2006 izvaja preventivni projekt OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA. Od leta 2008 projekt, poleg policije kot nosilca, združuje aktivnosti vseh služb, ki v okolju, kjer živimo in delamo, skrbijo za varnost v ožjem in širšem pomenu. V okviru 11. Otroške varnostne olimpijade bodo v maju na območju Policijske uprave Maribor izvedli šest (6) predtekmovanj: 3. 5. 2016 na OŠ Majšperk, 4. 5. 2016 na OŠ Dornava, 5. 5. 2016 na OŠ Jakobski dol, 10. 5. 2016 na OŠ Fram, 11. 5. 2016 na OŠ Selnica ob Dravi in 12. 5. 2016 na OŠ Draga Kobala. Zaključna prireditev bo potekala v Mariboru, 2. 6. 2016, v Dvorani Lukna, kjer bomo gostili najboljše iz predtekmovanj.

Policijska uprava Maribor v letu 2016 nadaljuje tudi z akcijo »ŠTENGIJADA«, ki ji bodo tudi letos dodali humanitarno noto. Gre za odprto prvenstvo Policijske uprave Maribor v teku mešanih trojk po stopnicah na Kalvarijo za velik prehodni pokal. Že 5. Štengijada bo potekala v torek, 24. 5. 2016, s pričetkom ob 12.00 uri, pod stopnicami na dvorišču Zavoda Antona Martina Slomška.
Letošnje humanitarne akcijo smo še posebej veseli pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, saj dobo zbrani prostovoljni prispevki namenjeni letovanju otrok z območja širše mariborske regije.

Več podrobnosti o ŠTENGIJADI in OTROŠKI VARNOSTNI OLIMPIJADI lahko najdete na spletni strani in na družabnem omrežju Facebook – Otroška varnostna olimpijada in Štengijada.


Halo, si za to? Akcija zbiranja starih mobitelov

HALO, SI ZA TO?

Rotary klubi in Rotary distrikt Slovenije 1912 in Zveza prijateljev mladine Slovenije organizirata akcijo zbiranja starih, odsluženih, neuporabnih, zlomljenih, pa tudi nekoristnih še delujočih mobilnih telefonov.
Cilj akcije je, da bi z zbiranjem starih mobilnih telefonov:
• Zbrali denar za pomoč otrokom in projektom namenjenim mladim.
• Osveščali mlade o omejenih virih in odgovornem ravnanju s surovinami.

Akcija se je začela 21. marca in bo trajala do 6. maja 2016.

Pobrskajte po predalih, kleteh, povprašajte v svoji okolici po odsluženih telefonih in jih prinesite na najbližjo šolo ali na ZPM Maribor (Razlagova 16, Maribor), ter odvrzite v škatle.
Prosim posebej odvrzite telefon, posebej baterijo telefona in polnilec.

Več podatkov o akciji najdete na spletni strani www.starmobi.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI