DomovStran 2

Razpis – vodja računovodstva

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

išče novega sodelavca/sodelavko za delo VODJE RAČUNOVODSTVA

 

Pogoji za zaposlitev :

Visoka izobrazba VII. stopnje in najmanj štiri leta primernih delovnih izkušenj ali

Višja izobrazba VI. stopnje in šest let primernih delovnih izkušenj

Smer izobrazbe računovodstvo, finance, ekonomija, pravo in podobno

Pričakovana znanja:

– poznanje davčnih in računovodskih predpisov ter SRS, poznavanje poslovanja s FURS, AJPES in ZZS, znanje knjigovodstva, kontiranja, planiranja, oblikovanja zaključnega računa, obračuna plač

-opravljanje dela s pisarniško mehanizacijo, znanje dela na računalniku v okolju Windows in Office, poznavanje dela s preglednicami

Svoje pisne ponudbe z dokazilom o izobrazbi, z opisom delovnih izkušenj in obvladovanju pričakovanih in morebitnih dodatnih znanj (tuj jezik, šoferski izpit … ) pošljite v roku 14 dni na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.

Predviden pričetek dela – takoj po izboru med prijavljenimi kandidati oz. po dogovoru, predvidoma najkasneje marec/april 2018.

 

IZVLEČEK iz OPISA DEL IN NALOG (Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi ZPM Maribor)

Vodja računovodstva

Skladno Statutu ZPM Maribor je delavec s posebnimi pooblastili in je polno odgovoren za izvajanje zakonitosti in smotrnega finančnega poslovanja ter pravočasnosti izvršitve del.

Pri svojem delu je polno odgovoren upoštevati računovodske, knjigovodske predpise in davčne predpise ter predpise iz varstva pri delu in požarne varnosti. Pri svojem delu je odgovoren sekretarju, v skladu z akti ZPM Maribor tudi predsedstvu in skupščini zveze.

Vodi in usklajuje delo računovodstva in financ, pripravlja podatke in osnove za planiranje poslovanja ter kalkuliranje, izdeluje finančna poročila po programih in projektih ZPM Maribor.

Vodi davčno poslovanje in o tem poroča pristojnim davčnim organom. Opravlja finančne posle v zvezi s poslovanjem v Sloveniji in s tujino.

Spremlja izvrševanje planov, izdeluje primerjalne analize, knjiži v glavni knjigi, kontira, usklajuje in računsko obdeluje sredstva in vire sredstev. Sestavlja zaključni račun in pripravlja Pojasnila k računovodskim izkazom ter oddaja celotna poročila pristojnim državnim organom.

Izračunava, obračunava plače, honorarje, nadomestila in druge stroške dela redno ali pogodbeno zaposlenih ter prostovoljcev vključenih v programe ZPM Maribor. Izdeluje dokumentacijo za poslovno banko, AJPES, FURS, Banko Slovenije in druge institucije v zvezi z računovodsko obravnavo poslovnih dogodkov ZPM Maribor. Izdeluje statistična poročila o izplačanih plačah in druge na računovodstvo vezane statistike.

Usklajuje stanje sredstev in virov sredstev po stanju v glavni knjigi, zaključuje in odpira glavno knjigo. Obračunava stroške po stroškovnih mestih. Razporeja stroške in knjiži stroške. Spremlja vnovčene obveznosti in kontrolira dnevne bančne izpise. Usklajuje analitično in sintetično evidenco. Sestavlja temeljnice. Obračunava interno realizacijo in jo knjiži v glavni knjigi.

Vodi evidenco prostovoljnega zavarovanja delavcev pri ZZZS in prostovoljnega pokojninskega zavarovanja

Vodi pomožne evidence osnovnih sredstev, spremlja nabavo osnovnih sredstev, jih evidentira po nahajališčih. Sestavlja zbir stanja in gibanja osnovnih sredstev po posameznih obračunskih obdobjih. Obračunava amortizacijo osnovnih sredstev.

Spremlja finančno poslovanje poslovnih subjektov, ki jih ustanovi ali ustanavlja ZPM in sodeluje pri planiranju in realizaciji poslovnih načrtov teh subjektov. Opravlja še druga dela po navodilu sekretarja.

DRUGE ZNAČILNOSTI :    Preizkusno delo 5 mesecev, po potrebi prerazporeditev delovnega časa, dnevni razpored delovnega časa dopoldan, občasno tudi popoldan. Je vodja službe, z neposredno podrejeno eno delavko in posredno podrejenimi projektnimi in drugimi sodelavci.


Vesela pohorska sobota 2017

Na ZPM Maribor že tradicionalno v okviru Tedna otroka® zaključujemo program Počitnice s prijatelji. Ob tem vas vse, ki ste se udeležili ali nam pomagali pri izvedbi naših dejavnostih oziroma kakorkoli sodelovali pri naših programih v Mariboru na sredinih in tematskih izletih, Letečem avtobusu, na delavnicah v DUM-u ali soseskah, v VIRC-u v Poreču, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju ali v Marburgu, vabimo na VESELO POHORSKO SOBOTO, ki bo 7. OKTOBRA 2017, NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA.

Program bo potekal med 12. in 16. uro. Pripravljamo zanimive ustvarjalne in druge delavnice, lahko boste iskali Milekov zaklad, raziskovali Milekov gozd čutil in lovili srečo na srečelovu.

Za živahno vzdušje bodo poskrbeli mladi glasbeniki skupine KUD CODA, plesna šola Samba, mladi talenti iz naših programov in naši prostovoljci. Obisk pa napoveduje tudi NK Maribor.

Na Domu Miloša Zidanška se boste lahko okrepčali tudi z pohorsko enolončnico, škrat Milek pa bo poskrbel še za kakšen dober jesenski zvarek.

Pridružite se nam na prijetnem celodnevnem dogodku, ko se bomo spomnili na lepe trenutke, ki ste jih doživeli v naših poletnih programih, s seboj pa pripeljite tudi prijatelje, sorodnike, znance …

V primeru slabega vremena si pridržujemo pravico do odpovedi prireditve.

 


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI – FINANCERJI
SPONZORJI – POKROVITELJI


6. Štengijada

Policijska uprava Maribor že od leta 2006 izvaja preventivni projekt OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA. Od leta 2008 projekt poleg policije kot nosilca, združuje aktivnosti vseh služb, ki v okolju, kjer živimo in delamo, skrbijo za varnost v ožjem in širšem pomenu. V okviru 12. Otroške varnostne olimpijade bo potekala tudi 6. ŠTENGIJADA, državno prvenstvo Policije v teku mešanih trojk po 455-ih kamnitih stopnicah na Kalvarijo za velik prehodni pokal. Potekala bo v torek, 23. 5. 2017, ob 11.00 uri, s pričetkom pod stopnicami na dvorišču Zavoda Antona Martina Slomška.

Tudi letos prireditev nosi humanitarno noto, saj bodo zbrana sredstva namenjena letovanju otrok iz socialno ogroženih družin z Zvezo prijateljev mladine Maribor.

Ekipe, ki morajo biti sestavljene iz predstavnikov obeh spolov, se lahko prijavijo do 16. 5. 2017 vodji tekmovanja Boštjanu Vogrincu, izključno na e-naslov bostjan.vogrinec@policija.si. Kasnejše prijave bodo možne tudi na kraju dogodka, vendar bodo te ekipe startale med zadnjimi. Ekipe naj ob prijavi obvezno posredujejo tudi telefonsko številko vodje ekipe. Skupni humanitarni prispevek ekipe znaša minimalno 15,00 eur in je pogoj za udeležbo na tekmovanju.

Vabimo vas, da se prijavite in sodelujete! Naredili boste nekaj zase in hkrati prispevali za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin!

Več podrobnosti o ŠTENGIJADI in OTROŠKI VARNOSTNI OLIMPIJADI lahko najdete na spletni strani in na družabnem omrežju Facebook.


Zavezani pravicam vseh otrok – sporočilo za javnost

“Ogorčeni in zaskrbljeni samo zaradi  ravnanja »neznancev«, ki skušajo  z nasiljem in ustrahovanjem kaznovati ravnatelja in vodstvo Osnovne šole Martina Konšaka Maribor zgolj zato, ker so medse sprejeli begunske otroke iz Sirije. Mariborčani smo že večkrat dokazali, da nestrpnosti do otrok ne prenašamo in tudi tokrat je tako. Otroci v tem mestu doživljajo vso našo skrb in zaščito ne glede na narodnost, vero, socialni položaj staršev ali katerokoli okoliščino, ki opredeljuje njihovo življenje. V odnosu do beguncev, zlasti otrok, smo se že izkazali in zagotovo se vedno tudi bomo.
Ne samo zato, ker nas zavezuje Konvencija o otrokovih pravicah, čisto po človeško ne moremo razumeti ljudi, ki otrokom odrekajo eno od njihovih temeljnih pravic, pravico do izobraževanja. V Zvezi prijateljev mladine tako v Mariboru kot drugod po Sloveniji smo in bomo, kolikor je le v naši  moči, zagotavljali vsem otrokom v našem okolju enake možnosti za njihovo življenje in razvoj, zato tudi s vso odločnostjo podpiramo Osnovno šolo Martina Konšaka Maribor in vodstvo šole ter se pridružujemo večini staršev otrok  te šole, ki obsojajo navedeno nasilje. Podpiramo njihovo ravnanje in se obvezujemo, da bomo tudi sami, kot Zveza prijateljev mladine, prostovoljci in posamezniki, pripomogli, da bodo tudi begunski otroci deležni vsega, kar omogočamo našim otrokom.”

Zveza prijateljev mladine Maribor


Pridi, zadeni in pomagaj!

Dobrodelni dogodek Pridi, zadeni in pomagaj! bo na Trgu Leona Štuklja, 21. oktobra, med 13. in 18. uro in 22. oktobra 2016, med 10. in 15. uro. Več košev dosežemo, več denarja bo podjetje RWE, ki organizira dogodek, doniralo Društvu prijateljev mladine Maribor za pomoč družinam v stiski.

Vabljeni!


Štengijada in Otroška varnostna olimpijada

Policijska uprava Maribor že od leta 2006 izvaja preventivni projekt OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA. Od leta 2008 projekt, poleg policije kot nosilca, združuje aktivnosti vseh služb, ki v okolju, kjer živimo in delamo, skrbijo za varnost v ožjem in širšem pomenu. V okviru 11. Otroške varnostne olimpijade bodo v maju na območju Policijske uprave Maribor izvedli šest (6) predtekmovanj: 3. 5. 2016 na OŠ Majšperk, 4. 5. 2016 na OŠ Dornava, 5. 5. 2016 na OŠ Jakobski dol, 10. 5. 2016 na OŠ Fram, 11. 5. 2016 na OŠ Selnica ob Dravi in 12. 5. 2016 na OŠ Draga Kobala. Zaključna prireditev bo potekala v Mariboru, 2. 6. 2016, v Dvorani Lukna, kjer bomo gostili najboljše iz predtekmovanj.

Policijska uprava Maribor v letu 2016 nadaljuje tudi z akcijo »ŠTENGIJADA«, ki ji bodo tudi letos dodali humanitarno noto. Gre za odprto prvenstvo Policijske uprave Maribor v teku mešanih trojk po stopnicah na Kalvarijo za velik prehodni pokal. Že 5. Štengijada bo potekala v torek, 24. 5. 2016, s pričetkom ob 12.00 uri, pod stopnicami na dvorišču Zavoda Antona Martina Slomška.
Letošnje humanitarne akcijo smo še posebej veseli pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, saj dobo zbrani prostovoljni prispevki namenjeni letovanju otrok z območja širše mariborske regije.

Več podrobnosti o ŠTENGIJADI in OTROŠKI VARNOSTNI OLIMPIJADI lahko najdete na spletni strani in na družabnem omrežju Facebook – Otroška varnostna olimpijada in Štengijada.


Halo, si za to? Akcija zbiranja starih mobitelov

HALO, SI ZA TO?

Rotary klubi in Rotary distrikt Slovenije 1912 in Zveza prijateljev mladine Slovenije organizirata akcijo zbiranja starih, odsluženih, neuporabnih, zlomljenih, pa tudi nekoristnih še delujočih mobilnih telefonov.
Cilj akcije je, da bi z zbiranjem starih mobilnih telefonov:
• Zbrali denar za pomoč otrokom in projektom namenjenim mladim.
• Osveščali mlade o omejenih virih in odgovornem ravnanju s surovinami.

Akcija se je začela 21. marca in bo trajala do 6. maja 2016.

Pobrskajte po predalih, kleteh, povprašajte v svoji okolici po odsluženih telefonih in jih prinesite na najbližjo šolo ali na ZPM Maribor (Razlagova 16, Maribor), ter odvrzite v škatle.
Prosim posebej odvrzite telefon, posebej baterijo telefona in polnilec.

Več podatkov o akciji najdete na spletni strani www.starmobi.si.


Pomoč beguncem – obvestilo za prostovoljce

S pričujočim obvestilom dopolnjujemo naše  spodnje obvestilo “Obvestilo prostovoljcem, ki ste izrazili svojo pripravljenost sodelovati pri reševanju problematike migrantov/beguncev” objavljeno tudi na našem fb profilu oziroma poslano po mailing listi.
Vse kar smo predhodno zapisali,  seveda še velja. Večja sprememba pa je  sistem organizacije dela na sprejemnem centru. Prejšnjo informacijo o 12 urnem režimu  prostovoljskega dela v centru, korigiramo z novo informacijo. Delo bo sedaj organizirano v treh 8 urnih izmenah (več o tem v nadaljevanju – na spletnem obrazcu).

Rdeči križ Slovenije  je poslal Zvezi prijateljev mladine Slovenije obvestilo, da potrebujejo večje število prostovoljcev, ki bi bili pripravljeni pomagati na terenu.
Iz RK Slovenije  in ZPM Slovenije  so nas prosili,  da našim prostovoljcem in posameznikom, ki bi se želeli vključiti,  čim hitreje posredujemo spletno povezavo za prijavo pomoči na terenu. Povezava je na linku: https://www.1ka.si/a/74788. Prijave bodo usmerjene na RK Slovenije in ustrezno obdelane na ZPM Slovenije, odgovor vam bo posredovan z njihove strani.

Predstavnika ZPM Maribor sva se pravkar vrnila s Šentilja, kamor sva odpeljala tretje, z zbrano pomočjo napolnjeno, dostavno vozilo.
V dogovoru s predstavniki RKS – OZ Maribor, ki na državni meji pri Šentilju tesno sodeluje z  mariborsko nadškofijsko Karitas vam sporočamo, da bo vaša pomoč, če se boste zanjo odločili,  zelo dobrodošla. Ob svojih  stalnih prostovoljcih vas  bodo veseljem sprejeli.  Vsi skupaj pa lahko upravičeno pričakujemo, da bo krizna problematika trajala še nekaj deset dni. Prostovoljci bodo seveda  nujno potrebni tudi  v  teh naslednjih dneh.

O spremembah, novostih in potrebah vas bomo sproti obveščali.

Obvestilo prostovoljcem, ki ste izrazili svojo pripravljenost sodelovati pri reševanju problematike migrantov/beguncev

Spoštovana prostovoljka, spoštovani prostovoljec!

Na naš poziv ste se odzvali in nas obvestili, da ste pripravljeni pomagati pri reševanju begunske krize.  Vašo odločitev izjemno spoštujemo in se do vaše odločitve počutimo  tudi odgovorni.  V zvezi s tem vam posredujemo nekaj obvestil:

 1. ZPM Maribor v tem trenutku sodeluje pri reševanju problematike predvsem na način, da zbiramo pomoč v oblačilih, obutvi in hrani. Eno od zbirnih mest, ki so odprta v Mariboru, je prav pri nas na Razlagovi 16. Povezani smo z operativno skupino za reševanje problematike na ravni Mestne občine Maribor in z njimi si delimo informacije.
 2. Predvčerajšnjim in danes smo, neposredno v sprejemni center na državno mejo pri Šentilju, odpeljali dva polna dostavna avtomobila zbrane pomoči. Nekateri naši aktivisti zbirajo potrebno opremo in pripomočke in jo dovažajo na Razlagovo 16.
 3. Potem, ko smo odpeljali prvi del zbrane pomoči, smo se na poziv neposredno vključenih v operativno pomoč na meji, odločili, da pričnemo zbirati tudi pomoč za odrasle. Ničesar več ne sortiramo, temveč odvažamo v celoti na mejo. Tako imajo prizadeti begunci / migranti možnost, da izbirajo med prinešenim.
 4. Naš poziv za zbiranje pomoči je objavljen na spletni strani (http://zpm-mb.si/ ) in na našem fb profilu (https://www.facebook.com/ZPMMaribor)
 5. V sprejemnem centru so že aktivni prostovoljci raznih organizacij in posamezniki, ki so se tja napotili samostojno. Koordinacijo prostovoljcev je prevzela Civilna zaščita, ki na terenu (konkretno v sprejemnem centru) registrira posameznega prostovoljca. Civilna zaščita je tista, ki je tako odgovorna za posameznega prostovoljca.
 6. Vsi prostovoljci pripomorejo po svojih močeh, ključno vlogo pa ima Rdeči križ, ki ima za ukrepanje v podobnih razmerah zakonska pooblastila. Podobno prispeva Karitas. Obe omenjeni organizaciji imata v sprejemnem centru svoje prostovoljce, ki so sicer lokalno organizirani, na način, kot funkcionirata njihovi organizaciji.
 7. Kot že zapisano, pripomorejo k delu še drugi posamezniki prostovoljci. Usmeritev ZPM Slovenije je, da se v zvezi z begunsko krizo povezuje s Slovensko filantropijo. Na nacionalni ravni je bil namreč sprejet dogovor s civilno zaščito, da bo napotna organizacija prostovoljcev Slovenska filantropija. Dežurna številka Slovenske filantropije je 041 654 726 – Primož. Kot so nam sporočili iz ZPM Slovenije, so se sprva prostovoljci udeležili krajših usposabljanj, zdaj so zaradi porasta potreb po prostovoljcih vključeni že brez uvodnih usposabljanj.
 8. Kot pa so nam povedali predstavniki mariborskega območnega združenja RKS in kot smo se sami prepričali v centu, so njihovi in drugi prostovoljci že precej izčrpani. Imeli so tudi več zelo neljubih in neprijetnih scen v komunikacijah s prizadetimi. Zaradi stresnega dela in izčrpanosti so kakšnega od prostovoljcev tudi že odpeljali v bolnico, v prerivanjih z begunci, pa so prostovoljke tudi že utrpele manjše poškodbe. Zato je tudi bil poslan poziv pristojnim v državni upravi, da zagotovijo varnosti prostovoljcev na lokacijah, kjer opravljajo svoje delo. Danes je na meji ob Slovenski policiji tudi Slovenska vojska, zato je in bo prostovoljsko delo verjetno tudi varnejše.
 9. V zbirni center prihajajo nove in nove množice beguncev/migrantov zato je vsakršna pomoč dobrodošla.
 10. Tistim, ki ste pripravljeni prispevati prostovoljsko delo v sprejemnih centrih sporočamo, da se lahko prostovoljcem pridružite v dnevnem ali nočnem dežurstvu. Kakor smo obveščeni, imajo dežurstva v centru razporejena na 12 ur (od 6.30 do 18.30 nato nočna od 18.30 do 6.30 naslednji dan). Za nočno delo iščejo predvsem oziroma tudi moške prostovoljce.
 11. Vse zapisano vam posredujemo v najboljšem namenu, da vas obvestimo o situaciji brez vsake olepšave. Vaša odločitev je, če se boste morda pridružili prostovoljcem na Šentilju ali kje drugje v Sloveniji.
 12. Obveščamo vas, da neposredne pomoči prostovoljcev na sedežu ZPM Maribor, kjer zbiramo in nato posredujemo vse prinešeno, zaenkrat ne potrebujemo. Razloge smo predhodno opisali.
 13. Ob koncu tega sporočila dodajamo še nekaj kontaktov in informacij v zvezi problematiko.

Pomembni naslovi in kontakti za zbiranje pomoči in prostovoljcev (informacija ZPM Slovenije):

Lepo vas pozdravljamo!

Božidar Raušl,
sekretar ZPM Maribor


Pomoč beguncem 2

Spoštovani prijatelji mladine!

Zbrano pomoč za begunce/migrante, katero ste v minulih dneh prinašali na ZPM Maribor, smo včeraj odpeljali na Šentilj. Prostovoljci v sprejemnem oz. nastanitvenem centru (mešane ekipe Rdečega križa, Karitasa in drugih organizacij) so pripeljana oblačila in obutev nemudoma pričeli deliti med prizadete.  Zbirali smo predvsem oblačila, obutev ter higienske pripomočke za otroke in mladino. Kot so povedali prostovoljci, je naša pošiljka prišla ravno pravočasno, saj jim potrebščin za otroke zmanjkuje, primernih oblačil in obutve za odrasle pa jim je v tistem trenutku ravno zmanjkalo.

Verjamemo, da imamo  v svojih  domačih omarah mnogi od nas  kar nekaj oblačil, obutve in pripomočkov, katerih več  ali sploh ne potrebujemo. Zelo prav pa bodo te stvari prišle nesrečnikom, ki so letnemu času in trenutnim razmeram  neprimerno obuti, oblečeni.   Večkrat so bili premočeni in mnoge med  njimi zebe. V zbirnih centrih so mame in otroci oviti v koce, odeje ali spalne vreče.

V medijih objavljajo, da pomoč za nesrečnike zbirajo naši kolegi iz Rdečega križa, Karitasa in iz drugih organizacij. Kjerkoli opremo in potrebščine za pomoč beguncem zbirajo, bodo  zbrano usmerili na pravi naslov.

Če želite, lahko svojo materialno pomoč (letnemu času primerna oblačila in obutev, manjše igrače, originalno zapakirano hrano s primernim rokom trajanja brez svinjskega mesa in podobno) prinesete tudi na ZPM Maribor – Dom ustvarjalnosti mladih (DUM). Vaše prispevke bomo  še naprej prevzemali ob delavnikih (ponedeljek-petek), med 9. in 18. uro, na Razlagovi 16, v pritličju (prostor InfoDUM oz. popoldan pri informatorju).

V DUM-u zbiramo predvsem opremo za otroke in mladino. Ker pa iz nastanitvenih centrov poročajo o pomanjkanju oblačil in obutve za odrasle, bomo prevzeli tudi takšno opremo, če jo boste prinesli.

Zbrano pomoč bomo v dogovoru z izvajalci operativnega  izvajanja  neposredne pomoči v nastanitvenem centru usmerili neposredno med prizadete.

ZPM Maribor pri zbiranju pomoči sodeluje z ZPM Slovenije, ki zbira tudi denarna sredstva za pomoč beguncem. ZPM Slovenije,  TRR: SI56 6100 0000 3512 232, odprt pri Delavski hranilnici, d. d.  Sklic: SI00 07-3000. Koda namena: CHAR  Namen: Humanitarna pomoč za begunce.

Zahvaljujemo se za vašo podporo!

Vaša ZPM Maribor

DODATNE INFORMACIJE: Info-DUM, 02 229 94 50, 040 433 511, info.dum@zpm-mb.si.


Pomoč beguncem

Spoštovani prijatelji mladine!

Iz Zveze prijateljev mladine (ZPM) Maribor sporočamo, da bomo od 28. septembra 2015 dalje, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor, pričeli z zbiranjem materialnih sredstev za pomoč pri oskrbi beguncev. Po Sloveniji že potekajo različne zbiralne akcije. ZPM Maribor je povezana z ustreznimi občinskimi in državnimi službami ter kompetentnimi humanitarnimi organizacijami. Dogovorili smo se za koordinirano delovanje, saj lahko le tako učinkovito pomagamo.

V Domu ustvarjalnosti mladih (DUM) bomo zbirali opremo za dojenčke, otroke in mladino. Vaše prispevke bomo prevzemali ob delavnikih (ponedeljek-petek), med 9. in 18. uro, na Razlagovi 16, v pritličju (prostor Infodum, oz. popoldan pri informatorju).

Zbrano pomoč bomo usmerili neposredno med prizadete, oziroma ustreznim organizacijam, skladno z usmeritvami, ki jih bomo prejeli s strani operativnega vodenja krizne situacije.

Zbiramo predvsem oblačila in obutev, ki naj bodo čista, cela, ohranjena in letnemu času primerna ter higienske pripomočke. Če želite prispevati hrano ali vodo, naj bo ta originalno zapakirana, z veljavnim rokom trajanja, hrana naj ne vsebuje svinjskega mesa.

ZPM Maribor pri zbiranju pomoči sodeluje tudi z ZPM Slovenije, ki zbira tudi denarna sredstva za pomoč beguncem. ZPM Slovenije,  TRR: SI56 6100 0000 3512 232, odprt pri Delavski hranilnici, d. d.  Sklic: SI00 07-3000. Koda namena: CHAR  Namen: Humanitarna pomoč za begunce.

Zahvaljujemo se za vašo podporo!

Saša Mikić,
predsednik ZPM Maribor

DODATNE INFORMACIJE: Info-DUM, 02 229 94 50, 040 433 511, info.dum@zpm-mb.si.


Paket pomoči za socialno najšibkejše

Odpis dolga je eden izmed ukrepov znotraj širšega paketa pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in vsebuje tudi; reševanje problematike deložacij, ki se ga je Ministrstvo lotilo skupaj s humanitarnimi organizacijami; Rdečim Križem Slovenije, Slovensko Karitas in Zvezo prijateljev mladine Slovenije ter Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Družine, ki so že bile deložirane bodo lahko začasno nastanjene v nezasedenih stanovanjih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Že danes je na voljo 11 stanovanj, dolgoročni cilj je vzpostavitev širokega nabora stanovanj, ki bodo na voljo tistim, ki se znajdejo pod težo grožnje z deložacijo.

Da so stanovanja že pripravljena na vselitev so pripomogla tudi podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo pohištva. Humanitarne organizacije so družinam ponudile vso strokovno pomoč in zbiranje donacij za družine. Ministrstvo je med drugim pripravilo tudi kampanjo osveščanja državljank in državljanov o pravicah, ki jih imajo v primeru deložacije oziroma kaj vse lahko storijo prej, da do deložacije sploh ne pride.

Vse informacije, obrazci za državljanke in državljane, dodatna pojasnila o celotnem paketu pomoči so na voljo na posebni spletni strani: www.paketpomoci.si, do katere lahko dostopajo tudi preko spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ali na telefonski številki 080 2002.


Info-DUM

Informacijska pisarna INFO-DUM v pritličju Doma ustvarjalnosti mladih je odprta vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure (med počitnicami do 16. ure). Otrokom in mladim ter njihovim staršem oz. skrbnikom nudi informacije o:

– programih ZPM Maribor,
– možnostih dejavnega preživljanja prostega časa,
– stanju v okolju, pobudah in možnostih vključevanja mladih v reševanje okoljske problematike,
– možnostih vključevanja v prostovoljsko delo mladih,
– posebnih popustih in ugodnostih za mlade,
– različnih oblikah pomoči in svetovanja otrokom in mladim, kadar so v stiski.

INFO-DUM informira tudi preko zloženk in drugih promocijskih materialov, redno dopolnjuje svojo bazo podatkov vladnih, nevladnih in vzgojno-izobraževalnih ter drugih organizacij, katerih delo je namenjeno otrokom in mladim. Omogoča brezplačni dostop do interneta.

INFO-DUM je Unicefova Varna točka, kamor se lahko zatečejo otroci in mladi, kadar so v stiski, pokličejo pa lahko tudi na anonimni telefon za otroke in mladostnike TOM telefon, kjer so jim za pogovor na voljo naši svetovalci.

Imaš vprašanje? Pokliči na 02 229 94 50, 041 433 511 ali piši na info.dum@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI