DomovStran 2

Donacija Mestne občine Maribor

Obiskal nas je župan Mestne občine Maribor g. Aleksander Saša Arsenovič in ga. podžupanja Helena Kujundžić Lukaček, ki sta ZPM Maribor v okviru akcije “Skupaj podarimo nasmeh!” predala donacijo v vrednosti 1.500 € in čokolade Tete Fride. Donacijo je v imenu ZPM Maribor prevzel dedek Mraz, namenili pa jo bomo nakupu darilnih bonov lokalnih zavodov in podjetij in jih podarili socialno ogroženim družinam. HVALA!

Na fotografiji pa v ozadju že lahko vidite del naše nove pisane dekoracije v nastajanju, ki bo kmalu krasila varnostno ograjo Doma ustvarjalnosti mladih Maribor.DUM DO PREKLICA ZAPRT!

Dragi otroci, spoštovani starši, uporabniki in obiskovalci Doma ustvarjalnosti mladih Maribor ter partnerji ZPM Maribor!

Zaradi epidemiološke situacije je Dom ustvarjalnosti mladih Maribor za obiskovalce in uporabnike do preklica zaprt!

Sodelavci strokovne službe ZPM Maribor bomo v tem času dnevno prisotni na delu in pripravljali vse potrebno, da z načrtovanimi programi prilagojeno razmeram nadaljujemo. Vabimo vas, da še naprej spremljate objave na naši spletni strani, zlasti pa naš FB profil in druga družbena omrežja, kjer vam bomo dnevno ponujali ideje za ustvarjalno preživljanje prostega časa, pa tudi mnoge druge vsebine namenjene zlasti otrokom, mladim in staršem.

Pazite nase in na druge!


Za odgovorno pitje alkohola – projekt SOPA

ZPM Maribor preko Zveze prijateljev mladine Slovenije izvaja aktivnosti v sklopu projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola na mariborskem območju. Z jesenjo projekt vstopa v zaključno fazo, aktivnosti bodo potekale še do konca maja 2021.

Osnovni namen projekta je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije in odpraviti oz. zmanjšati negativne posledice takšnega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja. Pojav koronavirusa in z njim povezani ukrepi za zajezitev širjenja so to že tako perečo problematiko le še poglobili, zato je izjemno pomembno, da si skupaj prizadevamo za vzpostavitev odgovornega odnosa do pitja alkohola v Sloveniji.

Zmanjševanje alkoholne problematike je ključno za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, kar je naše poslanstvo. Zato ob naših rednih dejavnosti v sklopu projekta SOPA na različne načine informiramo o škodljivosti čezmernega pitja alkohola, razbijamo mite o alkoholu in svetujemo, kam se obrniti po pomoč.

Še posebej zaskrbljujoče je prekomerno pitje pri najstnikih. Nedokončan razvoj možganov pri mladostnikih pripomore k temu, da mladostniki težje predvidevajo nevarnosti in posledice svojega vedenja, se vedejo bolj tvegano, preizkušajo novosti in iščejo izzive. Še nedokončan razvoj predelov v možganih, ki so vpleteni v razvoj zasvojenosti, pa pripomore k temu, da bo mladostnik prej razvil zasvojenost v primerjavi z odraslo osebo (Vir: www.sopa.si, 27.8.2020) »Zavedati se moramo, da so mladostniki bolj ranljivi za večino učinkov alkohola. Prej ko mladostnik začne piti alkohol, večja je verjetnost, da bo imel pozneje v življenju težave zaradi alkohola,« poudarja dr. Maja Roškar z NIJZ in dodaja: »Starši in vsi drugi odrasli predstavljajo pomemben vzgled. Odnos staršev in drugih odraslih v zvezi s pitjem alkohola namreč vplivajo na mladostnikov odnos do alkohola in njegovo odločitev za pitje alkohola«.

Nosilca projekta sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo RS za zdravje. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).

OGLAS SOPA. Več o projektu SOPA pa najdete na spletni strani www.sopa.si.

 


Festival Lent – Art kamp

Od 21. do 29. 8. v Mestnem parku ustvarjalno druženje soustvarja tudi ZPM Maribor. Vsak dan, od 10.00 do 13.00 in od 16.00 do 20.00.


Ustvarjalne delavnice za otroke ponovno odprte

V ponedeljek, 25. 5. 2020, ponovno odpiramo vrata Doma ustvarjalnosti mladih Maribor (Razlagova ul. 16). Popoldanske ustvarjalne delavnice bodo otrokom na voljo od ponedeljka do petka, med 15. in 19. uro, zaradi zagotavljanja varnostne razdalje in drugih varnostnih ukrepov pa se bo delavnice lahko udeležilo 6 otrok hkrati.

Vrata Doma ustvarjalnosti mladih Maribor bodo do 15. ure zaklenjena, ponovno jih bomo zaklenili ob 18. uri.

Dodatne informacije: Kornelija Kaurin, kornelija@zpm-mb.si, 041 532 119.

Vabljeni!


Ideje za preživljanje prostega časa doma

Dragi otroci, starši, dedki in babice…, vsi naši prijatelji!

Spremljajte naše objave na Facebooku – ponujajo informacije in tudi ideje za preživljanje prostega časa doma – ustvarjalne delavnice, izzive, igre, pravljice, navdihujoče video posnetke in še kaj …

Ostanite doma, posvetite se drug drugemu v družinskem krogu, ustvarjajte in se igrajte, preživite več časa v naravi ter bodite odgovorni in solidarni.

Na zdravje in dobro voljo!

 

 


DUM ZARADI EPIDEMIJE ZAPRT!

Dragi otroci, spoštovani starši, uporabniki in obiskovalci Doma ustvarjalnosti mladih Maribor ter partnerji ZPM Maribor!

Zaradi epidemiološke situacije je Dom ustvarjalnosti mladih Maribor za obiskovalce in uporabnike do preklica epidemije zaprt!

Sodelavci strokovne službe ZPM Maribor bomo dnevno prisotni na delu in pripravljali vse potrebno, da z našimi programi nadaljujemo potem, ko bo krizna situacija mimo.

O novostih in naših priporočilih za popestritev prostega časa mladih vas bomo obveščali na naši spletni strani in preko našega FB profila.

Za informacije smo vam na voljo na e-poštnem naslovu: zpm@zpm-mb.si.

Ostali e-naslovi sodelavcev ZPM Maribor morda ne bodo redno prebrani, zato prosimo, da nujna sporočila zanje sočasno pošljete na podani e-naslov.

Hvala za razumevanje!Prosto delovno mesto – oskrbnik doma

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
išče sodelavca/sodelavko, pripravljenega sprejeti izziv skrbeti za mlade goste počitniškega Doma Miloša Zidanška Pohorje – OSKRBNIK DOMA.

Pogoji za zaposlitev :
V. stopnja izobrazbe, 2 leti delovnih izkušenj ali
IV. stopnja in 6 let delovnih izkušenj,
Pričakovana znanja:
– poznavanje predpisov o higieni živil,
– vozniški izpit B kategorija,
– zaželeno znanje enega svetovnega jezika,
– računalniško znanje (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, računalniško oblikovanje – vse osnovno).

Za oskrbnika je v domu na razpolago brezplačno službeno stanovanje saj je delo takšne narave, da je v domu planirana celodnevna oskrbnikova prisotnost (po dogovoru možno tudi bivanje v paru ali z družino).

Svoje pisne ponudbe z dokazilom o izobrazbi, z opisom delovnih izkušenj in obvladovanju pričakovanih in morebitnih dodatnih znanjih (tuj jezik, šoferski izpit, računalniško znanje …) pošljite najkasneje do 20. 12. 2019 na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor 2000.

Predviden pričetek dela je februar 2020 oz. pod dogovoru.

IZVLEČEK iz OPISA DEL IN NALOG OSKRBNIKA

Oskrbnik doma je odgovoren za pravilno delo na Domu Miloša Zidanška. Skrbi za pravočasno in kakovostno izvajanje svojih nalog, za pravilno delovanje in obratovalno sposobnost vseh naprav v domu in ob njem, okolice doma in dostavnega vozila. Je odgovoren za varstvo pri delu in varnost v domu, požarno varnost in izpolnjevanje sanitarno higienskih predpisov pomembnih za poslovanje doma.

Delovni čas – kot je odpiralni čas doma, ob prisotnosti gostov na domu celodnevna prisotnost, izven obdobja bivanja gostov oz. obdobja poslovanja – dopoldan. Sicer je na domu planirana celodnevna oskrbnikova prisotnost, ker biva v stanovanju v domu.

Sprejema goste, vodi evidence gostov, oddaja prijave pristojnim organom. Skrbi za korektne mesebojne odnose delavcev na domu in korektne odnose delavcev do gostov. Je vodja delavcev doma in vodi njihovo delo. Delavce napotuje na pravilno pripravo za delo in organizira njihovo delo. Skrbi in soodgovarja, da se izvajajo vsi predvideni in potrebni ukrepi za zavarovanje življenja, zdravja, varnosti gostov doma in delavcev.
Odgovarja za materialne nabave in materialne naložbe, za pravilno in natančno evidenco listin o prevzemu dobavljenega blaga. Potrjuje sprejem blaga po dobavnicah. Nabavlja živila, čistila in drobni inventar. Skrbi za pravilno skladiščenje in evidenco materiala. Nadzoruje porabo električne energije, vode in plina ter skrbi za čiščenje notranje in zunanje kanalizacije. Skrbi za pravilno delovanje čistilne naprave doma, lovilca maščob iz kuhinje, odvoz smeti in odpadkov iz kuhinje doma. V zvezi s tem vodi ustrezne evidence. Opravlja tekoča vzdrževalna dela, skrbi za vzdrževanje doma in opreme doma ter okolice doma. Skrbi za pravočasno vzdrževanje materialnih naložb, opozarja na potrebna popravila in obdobne periodične preglede v domu in na opremi doma, ki jih morajo izvajati zunanji izvajalci. Nadzoruje dela, ki jih v domu ali ob njem opravljajo zunanji izvajalci, vodi evidenco porabljenega časa za njihova dela, vodi evidenco popravil in servisov. Dnevno pregleduje prostore doma, ugotavlja stanja vodovodnih, toplotnih in električnih instalacij in naprav.

Pregleduje opremo in drobni inventar, ugotavlja poškodbe na zidovih, tleh, stropih, opremi doma. Skrbi za čistočo in urejenost kletnih prostorov ter pomožnih objektov ob domu. Ogreva dom, kuri. Skrbi za osnovno čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav ter kurilniških prostorov. Skrbi za pravočasno servisiranje in čiščenje teh naprav s strani zunanjih pooblaščenih izvajalcev. Skrbi za pravočasno nabavo potrebne količine plina za kuhinjo in ogrevanje doma ter drv za dodatno ogrevanje. Vzdržuje, oziroma vodi dela vzdrževanja okolja doma, kosi travo na igriščih in na hribu, bivšem smučišču, čisti dvorišče, odstranjuje veje, listje, ureja cvetlična korita. Čisti novo zapadel sneg iz dostopne ceste do doma, iz dvorišča doma, iz stopnišč in s pomožnih objektov, vključno z njihovimi strehami. Poskrbi za varen dostop gostov ali delavcev do doma in pomožnih objektov. Ob večjih snežnih padavinah poskrbi, da pogodbeno pluženje snega opravijo zunanji izvajalci.

Vzdržuje službena vozila, skrbi za izvrševanje servisov in tehnične preglede teh vozil.

Dela v točilnici doma. Vodi registrsko davčno blagajno točilnice, je odgovoren za natančne evidence materialnega knjigovodstva.
Pomaga v kuhinji doma pri pripravi hrane in čiščenju posode. Pri sprejemu manjših skupin gostov lahko samostojno kuha. Skrbi za strežbo gostov. Čisti ali pomaga pri čiščenju doma in pripravlja sobe za uporabo gostov.
Skrbi za spravljanje lesa iz gozda in nadzira sečnjo dreves v gozdu. Sodeluje s pristojnimi službami, ki skrbijo za zdravje gozda in poskrbi za uresničevanje morebitne sanitarne sečnje. Sodeluje pri razrezu lesa iz gozda in spravilu drv .
Pripravlja, nadzoruje in skrbi za pravilnost vseh postopkov v domu, ki so vezani na sistem HACP (nabava, shranjevanje, priprava, strežba prehrambnih artiklov). Skrbi za vse ukrepe varne uporabe pitne in sanitarne vode, vključno z ukrepi za preprečevanje razvoja mikroorganizmov, ki povzročajo nalezljive bolezni ali drugih nevarnih snovi, ki bi povzročale bolezni delavcev oz. obiskovalcev doma. Ob obisku pristojnih služb poroča o izvrševanju sistema HACP in skrbi za pravočasnost obveščanja pristojnih služb zunanjih izvajalcev vključenih v podporo izvajanja HACP sistema na domu.
Je odgovoren za varno delo in varnost pri delu delavcev na domu, za varnost obiskovalcev doma in je odgovorna oseba za izvajanje požarnega reda na domu. Skrbi za morebitno prvo gašenje požarov in obveščanje gasilcev o požaru na domu ali ob njem.

DRUGE ZNAČILNOSTI : Preizkusno delo 3 meseci, gibljiv/nestalen urnik.Štengijada ponovno s humanitarno noto

Letošnji tek po 455 stopnicah na Kalvarijo imenovan Štengijada, v organizaciji Policijske uprave Maribor je bil že osmi zapored. Gre za odprto prvenstvo policijske uprave in letos že tretjič tudi državno prvenstvo policije v teku mešanih trojk za veliki prehodni pokal. 8. Štengijada je bila pripravljena v okviru 14. Otroške varnostne olimpijade.

Tekmovanje je imel zraven tekmovalne tudi humanitarno noto, saj so udeleženci Štengijade prispevali štartnino kot donacijo v podporo udeležbi otrok iz socialno ogroženih družin na letovanjih ZPM Maribor. Velika večina udeležencev je bila iz policijskih vrst, s čimer sta mariborska in slovenska policija izkazali posluh za sočloveka in težave socialno ogroženih, predvsem otrok. S prostovoljnimi štartninami in drugimi prispevki udeležencev, organizatorjev in opazovalcev 8. Štengijade je bilo zbranih skupno 1.100 EUR. 8. Štengijado sta odprla Rafael Viltužnik, pomočnik direktorja Policijske uprave Maribor in Božo Raušl, sekretar Zveze prijateljev mladine Maribor.

Hvala vsem za vaš prispevek!


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI