DomovBlogPROSTA MESTA ZA LETOVANJE V 3. IZMENI, ZA OSTALE IZMENE MOŽNOST INFORMATIVNE PRIJAVE

PROSTA MESTA ZA LETOVANJE V 3. IZMENI, ZA OSTALE IZMENE MOŽNOST INFORMATIVNE PRIJAVE

Za 3. izmeno VIRC Poreč so se sprostila 4 mesta za letovanje otrok v 3. izmeni od 15. do 25. 7. 2024 – za 4 FANTE, stare 14 ali 15 let. Prijavnica je na tej povezavi, otroka pa prijavite pod “informativno prijavo” in pri željah napišete “3. izmena”. 

Prijave za letovanje otrok v programih na Pohorju in v Poreču smo pričeli sprejemati preko spletne aplikacije v ponedeljek, 13. 5. 2024, ob 11. uri (kar je bilo že predhodno javno objavljeno). Do popoldneva so bile vse izmene zasedene, zasedene so tudi vse čakalne liste.

Prijava v posamezne izmene in čakalne liste ni več možna, saj ni več prostih mest. Zaradi velikega interesa in želje staršev, da čakajo, če se bo določena čakalna lista sprostila in bi bil otrok razporejen v čakalno vrsto v primeru odpovedi drugih otrok, je odprta informativna prijavnica za rezerve v primeru odpovedi že potrjenih prijav. To pomeni, da otrok ni razporejen v nobeno od izmen ampak ima možnost, da se lahko uvrsti na katero od le-teh, če se bodo mesta sprostila (želeno izmeno vpišejo v prvi kvadrat prijavnice, pod “želje otroka”). Informativna prijava je možna na tej povezavi

Tudi starše, ki so že po e-mailu poslali namero oziroma željo po uvrstitvi na čakalno listo v primeru odpovedi že potrjenih prijav, prosimo, da izpolnijo informativno prijavo

Če se bodo mesta v izmenah sprostila in bodo otroci iz čakalne liste premeščeni v izmeno, bodo starši prejeli obvestilo po e-mailu. Prav tako bodo starši po e-mailu prejeli obvestilo, če se bodo prijavljeni z informativno prijavo uvrstili na čakalno listo. To pa bo možno le ob odjavah otrok, ki so že razporejeni v izmene in na čakalne liste in na to nimamo vpliva. Zato ne vemo in ne moremo zagotoviti, da se bo kakšno mesto v posamezni izmeni sprostilo, in kdaj bi se lahko to zgodilo.

Prijavnice se preko spletne aplikacije vnašajo direktno v program na ZPM Maribor, preko spletne aplikacije pa se po času prejetja prijavnic tudi zapirajo zapolnjeni termini. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni, število prostih mest pa je odvisno od razpoložljivih postelj v naših počitniških domovih in večjega števila prijavnic od števila postelj ne moremo sprejeti. Ko se posamezna izmena zapolni, prijava za tisti termin ni več možna.

Možna pa je prijava na čakalno listo za posamezno izmeno, dokler se tudi čakalna lista ne zapolni. Prijave, ki se vnesejo na čakalno listo posamezne izmene, so informativne, kar pomeni, da otrok ni razporejen v izmeno ampak na čakalno listo za tisto izmeno. Torej otroci, ki niso prijavljeni v kateri od izmen, z oddajo prijave na čakalno listo za posamezno izmeno v času oddaje nimajo zagotovljenega letovanja.

Starši, ki so uspešno prijavili otroke na letovanje oz. na čakalno listo, so po zaključku postopka prijave na e-mail naslov, ki so ga vpisali na prijavnico, prejeli potrditveni e-mail z izpisom prijavnice. Prijavnica pa je shranjena v naši aplikaciji. Če starši niso prejeli potrditvenega e-maila in prijavnice v našem programu ni, prijava ni bila uspešna.

Navodila in napotki za izpolnjevanje spletne prijavnice za letovanje z ZPM Maribor:

Na začetku izpolnjevanja prijavnice prijavitelj najprej izbere lokacijo letovanja (DMZ Pohorje ali VIRC Poreč), v naslednjem koraku pa izbere:
subvencionirano letovanje: velja kot je zapisano spodaj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024 preverite za občino otrokovega stalnega bivališča,
subvencionirano in zdravstveno letovanje: velja kot je zapisano spodaj in na povezavi Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024 preverite za občino otrokovega stalnega bivališča, poleg tega  bo otrokov osebni zdravnik posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja,
zdravstveno letovanje: otrokov osebni zdravnik bo posredoval napotni predlog na ZPM Maribor, ker je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja (ne prilagate nobenih dokazil za subvencioniranje),
samoplačniško letovanje: starši/skrbniki sami poravnajo polno ceno letovanja in ne uveljavljajo nobene subvencije ter ne prilagajo nobenih dokazil.

Da pri izpolnjevanju prijavnice ne bo prihajalo do zapletov, starše prosimo, da si pred prijavo pripravijo:
– veljaven otrokov osebni dokument,
– otrokovo zdravstveno kartico,
– svojo davčno številko in
– skenirano celotno (vse strani odločbe!) veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku (ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane oz. izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in do subvencije prehrane (potrebno je priložiti potrdilo CSD o neupravičenosti), se lahko priložita skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2023 od obeh staršev in dokazilo o številu družinskih članov), da jo bodo v postopku izpolnjevanja spletne prijavnice lahko priložili – poglejte dokument Prijave in kriteriji za subvencioniranje 2024, kjer je navedeno za vsako občino posebej, kakšen je postopek za subvencionirano letovanje.

V naslednjih korakih se vpišejo zahtevani podatki o otroku, starših/skrbnikih in plačniku. Pomembno je, da se vpiše pravi e-mail naslov, ker bo na tega poslana izpisana prijavnica v pdf formatu.

Podatki, ki morajo biti obvezno vpisani, drugače oddaja prijavnice ni možna:
* za otroka:
naslov stalnega bivališča,
EMŠO otroka,
otrokova številko ZZZS – številka na zdravstveni kartici pri zdravstvenem letovanju,
številka otrokovega veljavnega osebnega dokumenta, datum izdaje ter kraj izdaje (osebna izkaznica ali potni list),
podatki o otrokovem osebnem zdravniku (ime, priimek in zdravstveni dom ali ambulanta),
* za starša/plačnika:
osebni in kontaktni podatki staršev/skrbnikov/plačnikov in e-mail naslov za obveščanje (preverite vpisani e-mail naslov, ker boste na njega prejeli izpis prijavnice – pdf dokument),
davčna številka.

Pred oddajo prijavitelj vpiše še morebitne opombe – če bi nam radi kaj dodatno sporočili (npr. informacije glede zdrav. predlogov, priloženih dokazil, če bo mogoče imel otrok nov dokument idr.). Pred zaključkom prijave je potrebno obvezno prebrati IZJAVO in potem se prijava zaključi.

Pregled/preverjanje vpisanih podatkov bo možno s kliki nazaj po posameznih korakih v prijavnici. Celotnega predogleda prijavnice pred oddajo ne bo, bo pa vsak prijavitelj prejel izpis prijave na e-mail naslov, ki je bil vpisan na prijavnico. 

Če bo izmena ob začetku izpolnjevanja prijavnice še prosta in se bo zapolnila preden prijavitelj izpolni in odda prijavnico, bo prijavitelj pred oddajo o tem obveščen in bo lahko izbral drugo, še prosto izmeno ali čakalno listo. Že vnešeni podatki pa bodo ostali vpisani.

Subvencionirano letovanje, glede na občino stalnega bivališča otroka:
za občine MO Maribor, MO Ptuj, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Pesnica je v postopku izpolnjevanja prijavnice potrebno priložiti celotno skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku ali odločbo o uveljavljanju subvencije prehrane (oba dokumenta izdaja pristojni CSD v Sloveniji). Le izjemoma, če niso upravičeni do otroškega dodatka in do subvencije prehrane (potrebno je priložiti potrdilo CSD o neupravičenosti), se lahko priložita skenirani Odločbi o odmeri dohodnine za leto 2023 (izdaja FURS) in dokazilo o številu družinskih članov;
za ostale občine, ki subvencionirajo letovanja, je potrebno prijavnico, ki jo boste po zaključeni prijavi prejeli na vaš e-mail naslov (ki ga boste vpisali na prijavnico), skupaj z veljavno odločbo o otroškem dodatku posredovati na občino ali osnovno šolo v občini stalnega bivališča.
Ob prijavi je v spletni aplikaciji za vsako občino posebej navedeno, kako in kam se oddajo odločbe in izpisane prijavnice.

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje pri njihovih osebnih zdravnikih bodo možne od 13. maja 2024, zato naj starši to uredijo čim prej, saj imajo zdravniki omejeno število potrdil. Ob tem želimo starše opomniti, da je otrokov osebni zdravnik edini, ki presoja, če je otrok do zdravstvenega letovanja upravičen in za katerega otroka bo izdal napotni predlog za zdravstveno letovanje. Zdravstveno letovanje lahko uveljavljajo otroci iz območja Podravja, ki ga pokriva ZZZS – OE Maribor – področja OE Maribor, OE Lenart, OE Ptuj, OE Slovenska Bistrica in OE Ormož.

Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje in izbiro izmene, ki ga starši/skrbniki opravijo preko spletne aplikacije. Zdravnik izda potrdilo, da je otrok upravičen do zdravstvenega letovanja in ga pošlje na ZPM Maribor, starši/skrbniki pa morajo otroka na letovanje sami prijaviti preko spletne aplikacije.

Cenik je objavljen na tej povezavi, regresne lestvice za subvencionirano letovanje so objavljene na tej povezavi.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZPM Maribor – letovanje otrok in mladostnikov so objavljene na tej povezavi.

DATUMI IZMEN 2024 (vse izmene so že zasedene)

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  16. 7. – 26. 7. 2024 – izmena je zasedena 
• 2. izmena DMZ Pohorje:  6. 8. – 16. 8. 2024 – izmena je zasedena 

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  25. 6. – 5. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 2. izmena VIRC Poreč:  5. 7. – 15. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 3. izmena VIRC Poreč:  15. 7. – 25. 7. 2024 – izmena je zasedena
• 4. izmena VIRC Poreč:  25. 7. – 4. 8. 2024 (tudi srednješolska) – izmena je zasedena
• 5. izmena VIRC Poreč:  4. 8. – 14. 8. 2024 – izmena je zasedena
• 6. izmena VIRC Poreč:  14. 8. – 24. 8. 2024 – izmena je zasedena

POČITNIŠKI PROGRAM V MARIBORU (26. 6. – 30. 8. 2024), vključno s prijavnicami za tedensko počitniško varstvo, bo na voljo v začetku meseca junija. PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI