Domovtom telefon

Poziv prostovoljcem za TOM telefon® 2024

ODGOVOR JE POGOVOR – tri besede, ki najbolje opredelijo poslanstvo TOM-a.
TOM telefon® – telefon za otroke in mladostnike je program svetovanja in informiranja otrok in mladostnikov. Odraščanje je burno obdobje, ki prinaša veliko sprememb, vprašanj in mnoge pasti. Vsak otrok in mladostnik potrebuje priložnost, da se o njih sproščeno pogovori. Svetovanje je anonimno in zaupno, opravljajo ga prostovoljke in prostovoljci po vsej Sloveniji.

Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih med 12. in 20. uro, na brezplačno telefonsko številko 116 111.

Postani prostovoljka/prostovoljec mariborske svetovalne skupine TOM-a!

Prijavi se preko SPLETNE PRIJAVNICE. Rok za prijavo je 10. 04. 2024.

Pogoj za svetovalno delo je opravljeno osnovno izobraževanje, ki bo potekalo na ZPM Maribor (Razlagova 16). Prostovoljci morajo biti polnoletni, nekaznovani in imeti zaključeno srednješolsko izobrazbo.

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, kornelija@zpm-mb.si

 


Svetovni dan otroka in rojstni dan TOM-a

20. november je Svetovni dan otrok in obletnica sprejetja Konvencije ZN o otrokovih pravicah. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) spremljamo in s projekti tudi ustvarjamo varno in spodbudno otroštvo. Pozdravljamo vse odločitve in aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju življenja otrok, mladostnikov in družin. A tudi v prihodnje izzivov za izboljšanje položaja otrok v naši družbi ne manjka. V ZPMS ugotavljamo, da so še vedno prevelike vrzeli med ustavno, konvencijsko in zakonsko določenimi pravicami ter prevečkrat neučinkovito in ne dovolj kakovostno prakso zagotavljanja in uresničevanja otrokovih pravic. Na ta vprašanja smo nedavno opozorili v okviru Mreže za otrokove pravice in pripravili pobudo z imenom »Postavimo otrokove pravice v središče slovenske politike«. S tem smo odločevalce opozorili na ponavljajoče se kršitve otrokovih pravic, ki jih nevladne organizacije prepoznavamo pri svojem delu že vrsto let.

»Skrajni čas je, da se v Sloveniji sistematično in celostno lotimo urejanja področja otrokovih pravic. Zato ob današnjem svetovnem dnevu otrok ponovno opozarjamo na razvejano problematiko zagotavljanja posebne skrbi za otroke, kot je zapisana v ustavi, na vseh področjih. Vzpostaviti je treba Varuha otrokovih pravic, sprejeti Nacionalno strategijo za participacijo otrok, ustaviti prisilne poroke romskih deklic, urediti preživninski sistem, vzpostaviti sistemske oblike nastanitve in obravnave otrok brez spremstva ter sprejeti smernice za zaslišanje otrok v vseh postopkih pred državnimi organi; otroci bi morali postati samostojni nosilci zdravstvenega zavarovanja,« poudarja Darja Groznik, predsednica ZPMS.

20. novembra, na 32. rojstni dan, TOM telefon® zaključuje letošnjo akcijo »TOM potuje, otroke«, ki se je začela 17. maja 2022, na mednarodni dan otroških telefonov. Z akcijo je TOM telefon želel čim večjemu številu otrok približati pomen pogovora in svoje delo.

»Začeli smo jo, ker smo opazili, da je bila izkušnja šolanja od doma in socialne distance za mnoge otroke in mladostnike zahtevna in da se mnogi še vedno soočajo z njenimi posledicami. Opazili smo, da se zapirajo vase, vedno težje spregovorijo o svojih težavah ali vprašanjih, ki si jih postavljajo in z njimi ostajajo sami,« pove Tjaša Bertoncelj, strokovna vodja Nacionalne mreže TOM.

Akcija je potekala na način, da je TOM nahrbtnik, v katerem so bili pripravljeni materiali za izvedbo enourne delavnice, potoval od šole do šole v vseh 12-tih slovenskih regijah. Do zaključka letošnje akcije je TOM nahrbtnik obiskal kar 187 šol in predvidevamo, da je bilo udeleženih okoli 50.000 otrok.

Delavnico so izvajali učitelji in učiteljice, z učenci od 4. do 9. razreda, ponekod pa so delavnico izvedli tudi z učenci 1., 2. in 3. razreda. Skupaj z osnovnimi šolami smo želeli otroke spomniti, da nam pogovor lahko pomaga, da se počutimo lažje, se razbremenimo, umirimo in dobimo občutek, da v stiski nismo sami. Preko anonimnih listkov so otroci TOM-u tudi sporočili o čem razmišljajo, kaj jih tare in o čem bi se radi pogovorili. S tem so ozavestili, kaj nosijo v svojem srcu in upamo, da jih je delavnica opogumila, da poiščejo osebo, ki ji to lahko zaupajo.

Več na spletni strani ZPMSDOBRODELNA premiera filma ROCK ZA PRIJATELJA

DOBRODELNA premiera filma ROCK ZA PRIJATELJA bo v sredo, 21. septembra, ob 19:00 v Mariboxu.

Prejšnje leto se je združilo skoraj ducat mariborskih glasbenih skupin in posameznikov, ki so pripravili velik spominski koncert za preminula glasbenika Maria Modrinjaka in Marka Logarja, ki sta v ogromno ljudeh pustila pustila neizbrisen pečat. Pod režisersko taktirko Rudija Urana je sedaj nastal glasbeni dokumentarec, ki bo ugledal luč sveta na posebni premieri – to sredo v MariBoxu.

Režiser filma in MariBox sta se nesebično odpovedala honorarju, izkupiček pa bodo namenili izvajanju programa TOM Maribor (TOM Telefon za otroke in mladostnike), ki ga izvajamo pri zvezi prijateljev mladine Maribor. HVALA! ❤️

Nakup vstopnic in več o filmu tukaj.

Lepo vabljeni!


Vseslovenska akcija TOM potuje, otroke obiskuje

TOM telefon® je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Po telefonu, e-pošti in spletni klepetalnici so svetovalke in svetovalci TOM-a pripravljeni prisluhniti in se pogovarjati z otroki in mladostniki o njihovih težavah s katerimi se srečujejo, od najmanjših do največjih.

Opazili smo, da je bila izkušnja šolanja od doma in socialna distanca v času epidemije za mnoge otroke in mladostnike zahtevna in da se mnogi še vedno soočajo z njenimi posledicami. Težje spregovorijo o svojih težavah ali vprašanjih, ki si jih postavljajo in tako z njimi ostanejo sami.

Želimo, da se to spremeni in da informacija o TOM telefonu® pride do čim več otrok in mladostnikov. Na mednarodni dan otroških telefonov, ki ga praznujemo 17. maja, je po Sloveniji začeli potovati TOM NAHRBTNIK, ki obiskuje osnovne šole. Vsaka ga gosti 7 dni, v teh dneh pa se otroci in mladostniki seznanijo z vsemi potmi, ki so jim na razpolago, da lahko anonimno in brezplačno kontaktirajo TOM vsakič, ko imajo vprašanje ali potrebujejo pogovor.

Nahrbtnik bo svoje potovanje končal 20. novembra, ko TOM praznuje svoj rojstni dan. Takrat bo komisija pregledala tudi vsebino spominske knjige, ki bo potovala z nahrbtnikom in v katero bodo učenci zapisovali svoje misli in odgovore na vprašanja: Kdo ali kaj vas napolni z energijo? Kdo ali kaj vam pomaga, ko je težko? Kaj vam pomeni TOM telefon? V vsaki regiji bo nagrajen razred, ki se bo pri razmišljanju in zapisovanju misli najbolj potrudil.

TOM nahrbtnik je že pripotoval v Maribor in začel svojo pot po mariborskih osnovnih šolah. V torek, 24. maja 2022, ob 13. uri, bo TOM nahrbtnik iz rok predsednice ZPM Maribor, Nine Babič, predan Urški Aram, svetovalni delavki na OŠ Slave Klavore Maribor.

Ob tej priložnosti novinarje in ostalo zainteresirano javnost prijazno vabimo na OŠ Slave Klavore, na NOVINARSKO KONFERENCO, na kateri bomo spregovorili o stiskah in težavah otrok in mladostnikov ter podrobneje predstavili projekt TOM TELEFON® POTUJE, OTROKE OBISKUJE.

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si.Danes TOM praznuje 30 let!

Na Mednarodni dan otroka TOM® praznuje! Že 30 let imamo poslanstvo – slišati otroke in mladostnike.

TOM telefon je edinstveni program, ki že 30 let zagotavlja pomembno vez med svetovalci – prostovoljci in mladostniki, ki se znajdejo v dvomu ali življenjski stiski. Gre za telefon, ki ga je leta 1990 ustanovila Zveza prijateljev mladine Slovenije na pobudo Komisije za otrokove pravice. Slovenski prostor je tako postal bogatejši za edini splošni svetovalni telefon za otroke in mladostnike, ki že več let deluje pod sloganom »Odgovor je pogovor«.

30 let prehojene poti pomeni širjenje delovanja in neprestano strokovno dopolnjevanje.

Začelo se je z dvigovanjem telefonov v pisarni Zveze prijateljev mladine Slovenije, ob delovnikih od 12. do 16. ure. Leta 1995 (ob obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah) pa je nastala Nacionalna mreža TOM telefon, ki je pod enotno brezplačno številko 080 1234 povezala enajst svetovalnih skupin po Sloveniji in otrokom ter mladostnikom ponudila možnost pogovora prav vsak dan med 12. in 20. uro. Brezplačno telefonsko linijo je že takrat omogočil Telekom Slovenije, ki TOM telefon podpira že vse od leta 1995.

Nove tehnologije in razmah interneta so otrokom in mladostnikom korenito spremenile svet in komunikacijo, zato od leta 2007 deluje spletni informacijski portal E-TOM (www.e-tom.si), ki vključuje svetovanje preko e-pošte, od leta 2013 pa tudi svetovanje preko spletne klepetalnice.

V letu 2012 je bila uvedena nova telefonska številka 116 111, razlog za spremembo pa je narekovala direktiva Evropske komisije, ki je uvedla poenotenje telefonskih številk za vse humanitarne projekte na območju Evropske unije.

Telefonu ob uspešni kampanji »Nova številka, stari prijatelji« ni pojenjala moč. Leta 2012 smo postali partnerji v projektu Center za varnejši internet. Leta 2016 partnerji v projektu Prava zveza in 2020 parterji v projektu Logout. Prav tako se ves čas aktivno povezujemo s sorodnimi organizacijami in smo član organizacije Child Helpline International. Leta 2014 je program pridobil strokovno verifikacijo Socialne zbornice Slovenije.

Osnovno poslanstvo telefona ostaja enako, pomoč in podpora otrokom in mladostnikom na poti odraščanja. 

“Vloga svetovalcev na TOMu je omogočiti otrokom in mladostnikom, da svoja vprašanja, dileme, stiske, ter strahove delijo in pripeljejo v varno pristanišče odrasle odzivnosti. Vselej bo nekdo, ki se bo odzval, prisluhnil, skušal razumeti, pomagal poimenovati temeljno čustveno dogajanje in ustvariti varen neobsojajoč prostor za pogovor,” je povedala Darja Groznik, predsednica ZPMS in nekdanja predsednica Nacionalne mreže TOM, ob 30. rojstnem dnevu TOM telefona.

Svetovalec spodbuja otroka ali mladostnika, da ob njegovi pomoči sam aktivno razrešuje svoj problem. Preko svetovalnega pogovora otroku pomaga, da dobi boljši pregled nad svojo situacijo, da začne črpati iz lastnih virov, se premakne iz položaja nemoči, se opremi z določenimi informacijami in včasih tudi konkretnim načrtom ukrepanja. Pogosto skupaj z otrokom raziskuje, kdo so osebe, ki jim otrok ali mladostnik zaupa in se lahko nanje obrne po pomoč. Po potrebi otroka napoti na ustrezne strokovne službe.

Iz analize klicev je razvidno, da v večini primerov mladi svojega problema pred klicem na TOM niso zaupali nikomur. Anonimnost, zaupnost, brezplačnost in lahka dostopnost TOM telefona mnogim pomaga, da zmorejo poiskati pomoč, se razbremenijo in dobijo novo upanje.

Številke govorijo o pomembnosti obstoja TOM telefona.

  • Od ustanovitve leta 1990 do danes je bil TOM deležen več kot 800.000 kontaktov.
  • Število kontaktov se je s 1200, kolikor smo jih našteli prvo leto, povzpelo na več kot 30.000 letno.
  • Trenutno deluje 9 svetovalnih skupin, v katerih svetuje 138 prostovoljcev.

Še vedno nas, tako kot na začetku, najpogosteje kličejo otroci, stari od 12 do 16 let. Najpogostejše tematike so povezane z odraščanjem: odnosi s starši, telesni razvoj in spolnost, ljubezen, vrstniki. Zadnja leta opažamo trend naraščanja kontaktov na temo duševnega zdravja: samopoškodovanje, depresija, anksioznost in samomorilne misli. Pasti novih tehnologij, ki v letu 1990 še niso bile aktualne, so sedaj vsakodnevno prisotne v življenju otrok in mladostnikov: seksting, izsiljevanje z intimnimi posnetki, grooming, vdori v profil, zasvojenost, cyberbullying, itd.

Naš pogled je usmerjen naprej.

TOM ostaja anonimni prijatelj, zaupnik, informator, tolažnik otrokom in mladostnikom, ki brezpogojno nudi spodbudo, podporo, nasvet in pomoč. Ki prisluhne osamljenemu in nerazumljenemu mladostniku. Ki verjame v otroke in njihove potenciale. In je na voljo, kadar v bližini ni človeške duše, ki bi lahko nudila bližino in oporo.

Uspelo nam je stkati mrežo prostovoljcev visoke vrednosti, saj je naše vodilo standard kakovosti in to bomo razvijali tudi v prihodnje. Želimo, da informacija o našem delovanju pride do vseh otrok in mladostnikov. Pri tem nam pomagajo vse institucije in organizacije, na področju dela z otroki, ki prejmejo naša informativna gradiva. S sodobnimi oblikami svetovanja in sledenjem trendom pojava različnih tem, skrbimo, da nobeno vprašanje ne ostane brez odgovora. Analiza kontaktov TOM telefona je prav tako dragoceno orodje pri načrtovanju politik za izboljšanje razmer na področju skrbi za otroke in mladostnike.

Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, predsednikom Nacionalne mreže, supervizorjem, vodjem svetovalnih skupin, strokovnim sodelavcem, generalnim sekretarkam in predsednicam ter predsednikom ZPMS, vsem sofinancerjem in donatorjem programa ter vsem drugim prijateljem, ki ste TOM-u stali ob strani in ga podpirate še naprej.

Zahvaljujemo se tudi medijem za veliko podporo pri informiranju širše javnosti o naših dejavnostih.

Zahvala vsem otrokom in mladostnikom, ki že 30 let zaupajo TOM telefonu: 

Ob 30-letnici TOM telefona je izšel tudi zbornik KER NAM JE MAR:


TOM na voljo vsak dan od 10. do 20. ure

Ker večina otrok še ostaja doma in verjamemo, da potrebujejo pogovor, bo Telefon za otroke in mladostnike TOM® od 18. 5. 2020 do konca šolskega leta, namesto običajnih 8 ur, deloval 10 ur dnevno (od 10:00 do 20:00), še naprej na telefonski številki 116 111. Otroci in mladostniki lahko vprašanja pošljejo tudi po e-pošti na tom@zpms.si  ali se povežejo v spletno klepetalnico – https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/, na spletni strani https://www.e-tom.si/kaj-naj-pocnem-ostanimodoma/ , Facebook strani TOM telefona® in v Zbiralniku idej pa lahko spremljajo tudi aktualne informacije glede korona virusa in dobijo ideje za preživljanje prostega časa doma.

Predsednik TOM telefona dr. Albert Mrgole je ob podaljšanju dnevnega delovanja TOM-a preko spleta nagovoril tako starše (https://www.youtube.com/watch?v=upFud4ESgZY&feature=youtu.be), kot otroke (https://www.youtube.com/watch?v=k2974bgjU-4).

TOM je nacionalni projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, znotraj katerega delujejo svetovalne skupine po vsej Sloveniji. Ena aktivnejših je mariborska skupina. V zadnjih 15-ih letih smo v Mariboru sprejeli 372.409 klicev, opravili 65.864 svetovalnih razgovorov in 22.381 ur prostovoljnega svetovalnega dela. Danes v mariborski skupini deluje 25 prostovoljcev in ena javna delavka.

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 02 229 69 13, 041 532 119, kornelija@zpm-mb.si.


Dobrodelni koledar komikov za TOM telefon

Zavod za kulturo Maribor je za leto 2019 izdal koledar s karikaturami znanih slovenskih stand up komikov.
Veseli smo, da so se odločili, da s koledarjem, poleg dobre volje, promovirajo tudi telefonsko številko TOM-a, telefona za otroke in mladostnike in bodo del izkupička namenili za podporo delovanja svetovalne skupine pri ZPM Maribor.

Cena koledarja je 9 €. Lahko ga naročite preko spleta http://standupsi.com/index.php/koledar.

Več informacij o standupsi.com in o dobrodelnem koledarju na http://standupsi.com/in…/projekti-72/dobrodelni-koledar-2019 in https://www.facebook.com/events/177733369734165/.Razpis za nove prostovoljce na TOM telefonu (2018)

Odgovor je pogovor – besede, ki najbolje opredelijo poslanstvo TOM-a, telefona  za otroke in mladostnike,  ki imajo težave, probleme ter vprašanja in se želijo o njih pogovoriti. Odraščanje je burno obdobje, ki prinaša veliko sprememb, vprašanj in mnoge pasti. Vsak otrok in mladostnik potrebuje priložnost, da se o njih sproščeno pogovori, pridobi informacije, nasvet. Na TOM lahko pokličejo vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro, na brezplačno telefonsko številko 116 111.

Svetovanje je anonimno in zaupno, opravljajo ga prostovoljke /-ci po vsej Sloveniji.

Vse, ki vas veseli in zanima prostovoljsko delo v programu TOM telefon ste vabljeni, da se nam pridružite na usposabljanju.

Pogoji za vključitev:
– polnoletnost,
– zaključena srednješolska izobrazba,
– opravljen uvodni razgovor.

Prijave zbiramo do 31. marca  2018 preko spletnega obrazca.

Več o prostovoljstvu pri ZPM Maribor: PROSTOVOLJSTVO

DODATNE INFORMACIJE: Kornelija Kaurin, 041 532 118, 02 229-69-13, kornelija@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI