DomovNoviceCikel 2020 za starše: Odnos z Očetom

Cikel 2020 za starše: Odnos z Očetom

Otrok je srečen, ko so srečni starši (Bert Hellinger)
Korak bliže sebi = korak bliže otrokovi samostojnosti

Nikogar ne moremo v to prepričati. In mnogi tega nikoli ne bodo živeli. Pa vendar, če si vzamemo minutko in si predstavljamo svoje starše kako stojijo pred nami; srečni, ljubeči, zdravi … Gledajo nas in nam pravijo: » Vse je dobro. Vse je dobro.« Kaj ob tem občutite? Tako je. Občutite srečo, sproščenost. Lahko ste na svoji poti. Enako je z našimi otroki.

Bolj kot smo kot starši bliže sebi, močneje podpiramo otroka. Prav nič posebnega nam ni potrebno napraviti. Naša drža do življenja, naše zaupanje v življenje nam ponuja korake, ki podpirajo.
Vsak od nas je na poti zgodnjega odraščanja doživel manj ugodne situacije v katerih je razvil preživetvene strategije, ki so shranjene na našem nezavednem nivoju.
Ko stojimo pred otrokom, ki (nehote) pritiska na naše nezavedno, reagiramo iz pretekle izkušnje, ki v nas še ni ozdravljena: npr. zelo nas vznemiri, ko je otrok žalosten – težko nam je ko joka in najraje bi mu dopovedali, da ni tako hudo, ali pa občutimo jezo ko je nemotiviran za učenje kljub svojim sposobnostim, spet drugič občutimo sram, ko na posebne načine vzbuja pozornost in moti pouk v šoli, ali pa se bojimo zanj, saj ga vidimo kako je v nenehnem trudu za popolnost že zelo izčrpan, ali pa se nagiba k samopoškodovanju …

Na srečanjih se bomo posvetili naslovni temi in naravnim zakonitostim, ki nam dajo širši pogled na odnose in delovanje v njih, nato pa skozi praktične primere raziskali možnosti za razširitev zavedanja o lastnih konkretnih »kratkih stikih« in našli lasten ukrep za preseganje svoje nezavedne stiske, ki nam preprečuje, da delujemo podporno, ko otrok to potrebuje. In ne nazadnje – gojili sočutje do sebe v situacijah, ko nam »ne rata«, saj to spada zraven.

Predavanja bo izvedla Katja Greif, certificirana izvajalka sistemskih in družinskih postavitev, s širokim znanjem s področja človeških virov in psihologije.

Drugo srečanje z naslovom
ODNOS Z OČETOM bo v torek, 18. februarja 2020, ob 17.00, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor.

Predavanje je brezplačno. Prijave in dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.

Vsi termini in naslovne teme:
21. 1. – Odnos z Mamo
18. 2. – Odnos z Očetom
17. 3. – Otrok in sorojenci
21. 4. – Mi in Svet
19. 5. – Moški in ženska
15. 9. – Starši in otroci v razvezanih družinah
20. 10. – Družina kot vir potencialov
18. 11. – Srečanje z ovirami kot z viri za razvoj


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI