DomovNovicePoletni tabori za nadarjene učence

Poletni tabori za nadarjene učence

V času poletnih počitnic pripravljamo tabore za nadarjene, ki jih bomo izvajali v Poreču, na Pohorju in v Marburgu.

Tabori, ki jih pripravljamo:

TABOR OŠ/SŠ* Starost TERMIN LOKACIJA CENA
KEMIJSKI TABOR 8. – 9. razred 26. 6. – 29. 6. 2017 POHORJE 115,00
NARAVOSLOVNI TABOR 5. – 7. razred 26. 6. – 29. 6. 2017 POHORJE 115,00
KREATIVNA ANGLEŠČINA 6. – 9. razred 29. 6. – 4. 7. 2017 POREČ 190,00 €
KREATIVNA FRANCOŠČINA 6. – 9. razred 29. 6. – 4. 7. 2017 POREČ 190,00 €
NEMŠČINA OŠ in SŠ** od 12. – 16. let 4. 8. – 13. 8. 2017 MARBURG  526,00 €

S klikom na izbran tabor najdete obvestilo o taboru, na ceno pa najdete prijavnico za tabor.

PRIJAVA? 

Za prijavo potrebujete IZPOLNJENO PRIJAVNICO z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec) in POTRDILO O IDENTIFIKACIJI NADARJENOSTI UDELEŽENCA.

PRIJAVE, skupaj s kopijami dokazil o dohodkih staršev (v primeru subvencioniranja tabora), SPREJEMAMO NA ZPM MARIBOR, Razlagova 16, 2000 Maribor do roka določenega za posamezen tabor.

Starši lahko uveljavljajo možnost subvencioniranja glede na prihodek na družinskega člana na osnovi regresne lestvice (priloga obvestila o taboru) (Kriteriji_2017_splošen). Za uveljavljanje subvencije je k prijavi potrebno priložiti VELJAVNO ODLOČBO O ODMERI OTROŠKEGA DODATKA ali ODLOČBO O ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2016.

Ker je število mest omejeno ne odlašajte s prijavo. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest (velja datum prejema prijavnice). Udeležence opozarjamo, da si morajo pravočasno pridobiti potrdilo o nadarjenosti. Tabori bodo izvedeni, če bo zadostno število prijav (vsaj dvajset).

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.


PROGRAMSKI PARTNERJI
PODPORNIKI - FINANCERJI
SPONZORJI - POKROVITELJI